Blir fildelning skivbolagens död?

Piratpartiet vill göra det lagligt att fildela musik och annat så länge det sker på ideell basis och inte i vinstsyfte. Kommer det innebära döden för skivbolagen? Svaret är mycket enkelt.

Med fri fildelning av musik på internet kommer skivbolagen att finnas kvar - om de tillför något som behövs. Annars kommer de försvinna. Svårare än så är det inte.

Det här är precis samma regler som gäller för all annan näringsverksamhet. Gör man något som människor är beredda att betala för, och gör det bättre än sina konkurrenter, då kan man tjäna pengar. Annars inte.

Den tekniska utvecklingen har gjort att förutsättningarna för att distribuera musik radikalt har förändrats de senaste 10 åren. Innan det fanns en internetansluten dator på i princip varje skrivbord var det bara skivbolag som klarade av att massdistribuera musik. Idag kan vem som helst göra det, rent tekniskt.

Om detta faktum skulle innebära döden för skivbolagsbranschen är det i så fall för att skivbolagen inte längre behövs. Det har i och för sig hänt tidigare i historien och kommer att hända igen. Idag finns det inte längre någon som försörjer sig som isutkörare, gatlykteständare eller morsetelegrafist.

Ingen tycker att det skulle varit rimligt att försöka bevara de branscherna genom att försöka förbjuda den teknologi som gjorde dem onödiga. Om det verkligen är så att den nya tekniken gjort skivbolagen onödiga finns det inget skäl att ge dem konstgjord andning med allt mer drakoniska lagar för att begränsa nyttan med internet.

Det sannolikaste är nog ändå att de kommersiella skivbolagen kommer kunna konkurrera med ideell fildelning genom att erbjuda professionalism och pålitlig kvalitet på ett sätt som kan vara svårt att upprätthålla i helt ideella verksamheter. Men skulle det visa sig att så inte är fallet finns det förstås ännu mindre anledning att försöka hålla dem vid liv genom att hota en miljon aktiva fildelare i Sverige med fängelse och böter.

Då får tjänstemännen på skivbolagen hellre göra isutkörarna och gatlykteständarna sällskap som historiska parenteser. Kanhända kommer de en dag att omgärdas av samma romantiska skimmer när vi tänker tillbaks på dem, om det skulle bli så.

Det enda vi vet säkert är att det alltid kommer att finnas efterfrågan på musik, och att framgångsrika musiker kommer att kunna tjäna pengar på vad de gör. Det kommer inte vara lätt, men det är det inte idag och har heller aldrig varit. Men så länge det finns människor på jorden kommer några av dem försörja sig på att spela musik för de övriga.Artikeln var publicerad på IDG.se den 24 februari 2006