Tag Archives: yttrandefrihet

Yttrandefriheten i skottgluggen

Följande var meningen att vara debattartikel i Västerbottens Kuriren. Då jag skickade in den lite sent (igår) var förhoppningarna låga om att den skulle publiceras idag, 18 januari, men jag får väl skylla mig själv. Läs f.ö. gärna Lennart Guldbrandssons inlägg på Newsmill. Här är min text i alla fall:

Även efter digitaliseringen har industrierna som arbetar med immaterialrätt stadigt gjort allt högre vinster. Fildelning har hjälpt till att skapa nya marknader och effektiviserad distribution. Upphovsmän har som grupp gynnats av att masskopieringen blev vardag. Precis som när biblioteken gav gåvan av litteratur för alla, något vi i Piratpartiet anser oerhört värdefullt.

Med bakgrunden ovan, som forskats fram på Harvard, KTH, SOM-institutet m.fl, är det konstigt att Sveriges riksdag lagstiftar för att stoppa utvecklingen. Varje år hotas internet av nya, allt desperatare, lagförslag trots att de tidigare godkänts. På sistone har man rentav gett sig på fundamenten i Sverige: yttrande- och tryckfrihet.

Internet har angripits hårt sedan 90-talet. Det är världens bästa infrastruktur för demokrati men ändå är Sverige, Kina, USA m.fl. ute efter att begränsa det med censur och övervakning. I Kina för att man ogillar åsiktsfrihet medan Sverige faller platt för upphovsrättsindustrin. Dock är tekniken identisk och konsekvensen lika drastisk.

Senast på tavlan är “Stop Online Piracy Act” (SOPA) som USAs senat riskerar att införa i lagstiftningen till veckan. SOPA är ett förslag som “skjuter brevbäraren” bildligt talat. Lagen ger upphovsrättsindustrin rätt att blockera hemsidor utan rättegång för “länkar till upphovsrättsskyddat material”! I Sverige har vi försökt stänga av The Pirate Bay, ett levande bevis på tandlösheten i lagstiftningen. Men vad händer med kraftigare lagar och mer drastiska metoder? Behöver man stänga ner Postens leverans till Norrland bara för att någon skickat DVD-filmer från Skåne?

Även om SOPA inte blir en svensk lag kommer Sverige att drabbas. Svenska medborgare och företag använder dagligen amerikanskt internet (Google, asociala media etc.) samt att många domännamn kontrolleras innanför USA (.com, .org, .net). På ett globalt internet behöver vi värna om alla nationers demokrati – om vi vill bevara vår egen yttrandefrihet.

Och tror du detta inte angår dig än så märker du det nog idag. Bland annat Wikipedia ger en försmak av censuren genom att under ett dygn släcka ner sidan. Varför? De tillåter användare att bidra med material, vilket vore riskabelt om SOPA blev lag. Vilka andra sidor kan du komma på?

Mexiko och källkritik vs. Pojken och vargen

Mexiko debatterar yttrandefrihet efter att två personer skrivit text på Twitter och Facebook Internet. De riskerar nu upp till 30 års fängelse. Bakom galler 30 år för ett par hundra tecken på Internet. Oj.

En lärare och en radiopratare riskerar upp till 30 års fängelse för att ha larmat om att en skola stormats av beväpnade män. Uppgiften, som var felaktig, fick panikslagna föräldrar att rusa dit för att rädda sina barn.

De två har hänvisat till att de bara vidarebefordrade information från andra källor.

Vad har hänt med Internets automatiska distans, skepticism och inte minst källkritik? Sedan när blev Internet en källa där allt betraktas som sant? När kan motsvarande juridikmissbruk hända i Sverige bara på grund av enstaka missdåd? Istället för att bemöta och konstruktivt hjälpa.

Jag som trodde att sensmoralen i Pojken och vargen var etablerad sedan drygt 2500 år tillbaka. Det är klart att pojken har rätt att missbruka sitt förtroende som fåraherde – förutsatt att denne tar konsekvenserna. Idag verkar dock samhället tycka att konsekvensen ska vara straff och fängelse snarare än förlorat förtroende och en social bakläxa.

Jag trodde dessutom att poängen med Internet var att man dubbelkollade fakta på nolltid. Tydligen verkar dessa slutna, opålitliga källor som kallas Twitter och Facebook dock användas som sanningsenliga informationsdatabaser. Till skillnad från tiden då hemsidor och forum var “Internet” och man faktiskt granskade saker dubbelt upp.

Det där med “sociala medier” inkluderar även falsarier och lögner.
Internet är samhället!

Holmlund bryter möjligen mot lagen

Yttrandefriheten är en av de viktigaste lagar, grundlagarna, vi har i Sverige. Politiker är diskuterbart de mäktigaste personerna i Sverige och bör således respektera lagboken, särskilt bestämmelser som är förutsättningar för demokrati. En högt uppsatt politiker, exempelvis demokratiskt valda kommunalråd, är en mycket utsatt position där man rimligen bör vara försiktig i hur man förhåller sig till exempelvis yttrande-, tryck- och åsiktsfrihet.

Anders E. Björkman är en privatperson som, likt de många andra, inte vill flytta Umeås stadsbiblioteket till kajen. Förvisso finns det inget sådant beslut än, men Anders E. Björkman synar kraftigt Umeå kommuns agerande i ärendet och lyfter även kritik gentemot lokala medias tveksamma oengagemang i genomlysande och granskning av relationerna mellan Balticgruppen (ett kapitalstarkt, lokalt privat företag) och alla dess konstellationer. Det gäller såväl såväl lokala tidningsmedia (tidningen i singular) som kommunen, universitetet och förmodligen även övriga eventuella okända samarbeten/överenskommelser.

Förmodligen skulle den grävande journalisten inte hitta några egentliga olagligheter, däremot troligen en del lagliga oegentligheter, och lika förmodat upptäcka hur maktsfärerna glider om varandra som varma geléhallon i både formella och mindre formella sammanhang – kapital, konst, politik, medier, akademi – i en kantig tango, med emellanåt plats för fler än två i taget.

Nu senast har dock alltså Lennart Holmlund (s), kommunalråd i Umeå och ordförande i kommunstyrelsen, kritiserat Anders E. Björkman. Inget ont om det, mer än tillvägagångssättet. Lennart Holmlund sms:ade nämligen Anders E. Björkmans chef, trots att inlägget var skrivet som privatperson, och menar att Västerbottens Museum – där han jobbar som webbredaktör – minsann inte alls borde söka sponsring från Balticgruppen i framtiden. Vem han nu är att yttra detta kan man ju fundera över:

“Hej Ulrica. Jag läste den debattartikel som din webbredaktör skrev mot Baltic. Det är ju en person som haft flera sådana artiklar förut men nog är jag helt säker på att du och museet för all framtid inte bör kontakta Baltic för att de ska sponsra någon verksamhet. Jag vet ju att han skriver vad han vill som privatperson men han kan långt ifrån må bra med alla de insinuationer som fanns. Dessutom en massa fel, men det ansvaret ligger ju på VK som publicerar.”

Lennart Holmlunds SMS till Anders E. Björkmans chef

Ovan menar alltså Lennart Holmlund att en privatperson som yttrar sina åsikter skulle påverka möjligheterna för organisationen denne jobbar hos att få bidrag från ett privat företag där Lennart Holmlund själv inte har någon formell makt. Är det ett hot eller ej? Vidare publicerade Lennart Holmlund ett inlägg på sin blogg med mailkommunikation som skett mellan han och Anders E. Björkman. Hela det blogginlägget har jag lagrat i en backup-textfil, men det intressanta följer här nedan, smått redigerat för layoutens och kronologins skull:

>> On Feb 17, 2011, at 7:59 AM, Lennart Holmlund wrote:
>> Din artikel i VK kommenterade jag den 2 februari på min blogg och skrev att jag tog upp några av de sakfel du hade i den. Några hot om andras bidrag kan jag aldrig göra så det är enbart skitsnack, det är de kommunala bidragen vi hanterar i Umeå kommun.

> Från: “Anders E Björkman” <x@x.x>
> Datum: 20 februari 2011
> Vad jag däremot inte riktigt upptäcker i din blogg som du skrev med anledning av min artikel är de “lögner och falsarier” du påstår att jag kommer med. Jag tror att du läser mellan raderna och hittar sådant som inte finns där. Jag skulle vara ytterst tacksam om du ville peka ut de lögner och falsarier som du faktiskt hittar i min text, på själva raderna alltså och inte i mellanrummen. Detta bör ju naturligtvis också komma VK:s ansvarige utgivare till del.

On 20 feb 2011, at 20.10, Lennart Holmlund wrote:
> Jag har kommunicerat färdigt med dig, du får aldrig mer svar av mig.

Utöver att Lennart Holmlund inte säger något alls, allra minst pekar ut vilka felaktigheter som finns i artikeln (förutom eventuellt bastubadandet), så kan man tolka in att han faktiskt menade sms:et som ett gott råd till Västerbottens museum. Efterkonstruktion eller inte så antyder Holmlund att det snarare gäller kommunen i helhet och dess 2014-bidrag etc, som privata företag kanske avstår från att ge ifall de blir påhoppade av, på ett eller annat vis, kommunalt anställda. Fast det tror jag ärligt talat inte på, hur klumpigt uttryckt Holmlund än brukar vara.

Min absoluta tolkning är att han syftade direkt Balticgruppens bidrag (utöver det han medger själv, att det gäller kommunens bidrag) och önskade tysta ner Anders E. Björkman genom att rikta sitt hot mot dennes chef. Denna tolkning står jag för om inget omvälvande nytt uppdagas. Holmlunds agerande anser jag definitivt väcker första stycket i detta inlägg till minnes om hur en högt uppsatt politiker faktiskt bör respektera demokratiska grundläggande rättigheter men inte alltid gör:

[TF 3kap 4§ 2s] Inte heller får en myndighet eller ett annat allmänt organ ingripa mot någon för att han eller hon i en tryckt skrift har brukat sin tryckfrihet eller medverkat till ett sådant bruk. Lag (2010:1347).

[…]

[TF 3kap 5§ 3s] För uppsåtligt ingripande i strid med 4 § andra stycket döms, om åtgärden utgör avskedande, uppsägning, meddelande av disciplinpåföljd eller en liknande åtgärd, till böter eller fängelse i högst ett år.

Vem vågar kritisera ett politiskt agerande, särskilt som anställd i en politiskt styrd organisation, ifall politikernas högsta höns är beredd att hota om indraget stöd? En diskussion i kommentarsfältet har noterat att det mycket nyligen till tryckfrihetsförordningen överförda “repressalieförbudet” (citerat ovan) rimligen är vad man bör se närmre på. Min uppfattning är att meddelande om disciplinpåföljd i så fall skulle behöva innefatta den typ av hot kommunalrådet ifråga utövar mot en arbetsplats vars anställde uttrycker åsikter helt för egen maskin.

Anders Andersson hjälpte mig oerhört mycket i kommentarerna och länkade en lämpligare lagtext att referera till ovan. Tidigare citerade jag ett högmålsbrott, vilket jag medger var mycket långsökt. Mer juridisk erfarenhet, kompetens och diskussion behövs dock för att få en god uppfattning om eventuellt lagbrott.

PS. Är du emot flytten av Umeå stadsbibliotek till kajen? Aktivera dig!

PPS. Tidigare har Lennart Holmlund kommenterat Björkmans text på sin blogg, men utan att alls bemöta biblioteksflytten, kommentera blivande hyresavtals nackdelar och allra minst ge en djupare förståelse för den spontana bolagsbildningen mellan Umeå kommun och Balticgruppen för Kulturmötenas hus. Sedan saknade texten även Holmlunds karaktäristiska stav-, syftnings- och grammatikfel, så vem på info/PR-avdelningen skrev det åt honom?

Om Mandis VK-blogg och att jag är Piratpartist

Smileth (@ Varjager) har skrivit ett inlägg där hon kommenterar mitt engagemang i Piratpartiet i samband med att jag kritiserar Västerbottens Kurirens nedläggning av Mandi Edeljungs blogg:

Piratpartiet kanske kan göra en lista på vad som är gångbar retorik i dagens politik så vi andra får lite kognitiv terapi och slappnar av lite. Vi alla moralister, islamfober och rasister som inte gillar det nya sättet att se på medmänniskan.

Följande kommenterade jag och tyckte att det kan vara värt att läsa för andra också:

Jo, jag är piratpartist. Fast vad det har med skalpering att göra ser jag inte. Piratpartiet har inga åsikter om att skalpera nazister – och konsensus råder i partiet att våld är negativt. Det är en sådan där självklarhet man inte behöver ta ställning till – precis som man tänkte om t.ex. brevhemlighet i Sverige innan 18 juni 2008.

Åsiktsfriheten och rätten till att diskutera är något Piratpartiet försvarar. Att få ha drömmar även om de är kontroversiella är en förutsättning för demokrati. Är det ur den aspekten man vill blanda in partipolitiken, så fine. Det finns ju faktiskt partier inom och utanför Sveriges riksdag som vill förbjuda vissa typer av tankar och åsikter.

Att hota specifika individer eller vara oförskämd på ett rent personligt plan är dock direkt kränkande av den personliga integriteten. Det är inte okej. Att förfölja, förnedra eller annars kränka individer – oavsett orsak – har inget med yttrandefrihet att göra.

Eftersom Mandi inte kränkt eller hånat någon folkgrupp, individ eller så tycker jag att inlägget var oskyldigt och inte tillräckligt att stänga av en blogg för.

Jag personligen anser att någon önskar skalpera personer av en särskild politisk tillhörighet inte är värre än att man t.ex. önskar att de som har för tighta byxor stryper blodflödet och behöver amputera benen.
(och ja, jämförelsen är tänkt att vara extremt löjlig. för varför skulle någon ta åt sig av ett par tecken? welcome to the internets, bitches)

VK-bloggen stänger av SD-kritiker

mandi_om_filmen_inglourious_basterdsNä, Sverigedemokrater, ni ska inte få all uppmärksamhet på den här storyn. Det är så fel ur andra aspekter än vad ni hävdar att jag måste ta upp det.

Mandi Edeljung, en person man bör kännas vid om man varit ung i Umeå de senaste åren, skrev på VK-bloggen ett inlägg om filmen Inglourious Basterds. Bloggen är sedan dess avstängd efter att den bl.a. uppmärksammats av Politiskt Inkorrekt. PI är en allmänt anonym nyhetssida som rapporterar nyheter som intresserar Sverigedemokrater, dåligt informerade individer, smygrasister och personer som saknar “källkritik” i sitt ordförråd. PI var en av de första att skriva om Mandis inlägg. PI hävdar bl.a. att Mandi är kommunist. Det gör ingen annan. Källkritik för i helvete!

I och med att detta uppdagades inom de Sverigedemokratiska kretsarna så var det givetvis folk som mailade in till Västerbottens Kuriren och klagade. Då stängdes bloggen ner. Ingvar Näslund, publisher på VK.se, har i efterhand åtminstone uttalat sig enligt Fria Nyheter att VK inte kommer att be om ursäkt för att de hostade bloggen.

Min kritik i detta är varför in i helletuna VK.se stänger ner bloggen. Var det för att Mandi skrev som sina “drömmar små om era [Sverigedemokraternas] skalpar på mitt fat”? För det första innebär inte skalpering mord, vilket hävdas av så gott som samtliga bloggare som spridit detta. Skalpering “innebär att man avlägsnar en bit hud med tillhörande hår från hjässan, ofta från en fallen fiende”. VK bör alltså ej betrakta detta som mordhot.

Är det för filmcitatet “In the ways of Nazi killing’, you still just an amatuer…Would you like to go pro?” kanske? Det är för i helvete ett filmcitat. Från en känd Hollywoodfilm liksom. Med fucking Brad Pitt. Kan man ha sådant på prettobiografer kan man väl få blogga om det? Satan!

Mandis inlägg i helhet följer och bör inte väcka mer anstöt än random internettext man hittar i övrigt:

Mer Film! Mer Filosofi! Mera Sverige Demokraterna!
Av Mandi Edeljung, tisdag 24 november 2009 klockan 11:37

Såg nyligen en film, en välldigt bra film! Hopp insperation och lycka förde den med sig. Men framförallt fick den mig att göra en liten koppling. Jag hade inte haft något emot att tillhöra The apache gänget i filmen Inglourious Basterds skalpa nazister och befria dom från sina ledare.

Det är lite synd att jag inte levde i den tiden för att ha kunnat tillhöra en sådan vacker skara människor. Men så slog det mig att det kanske finns ett sätt att tillhöra en likande grupp dock utan samma prestige.

Sveriges alldeles egna social nationalistiska parti: Sverige Demokraterna synd bara att ni är tillräckligt stora för att den vackra planen skulle genomföras. Men en dag kanske man kan hoppas att ni växer så att ni kan bringa njutning till mina drömmar små om era skalpar på mitt fat :)

In the ways of Nazi killing’, you still just an amatuer…Would you like to go pro?

Fördomar är roliga, bidrar till enkel men askul humor och sådant. Men det är ju helt ovärt att faktiskt grunda åsikter på sådant crap. Ännu sämre är det att ta åt sig när man själv blir utsatt för något man tycker vara negativt pga ens grupptillhörighet (icke-mordhot mot en rentav icke-folkgrupp). Mandis text i sin helhet är inte värre än att kommentera artikel om en stöldliga med “Zigenare?” helt utan någon som helst koppling. Det nämndes ju inte ens något i TT-artikeln huruvida tjuvarna hade på sig svarta clownkjolar.

Update 2009-12-03 03.53: Det kan ju nämnas att jag inte riktigt förstår logiken hos de som tar åt sig av “Nazi-killing”-citatet. Eller för den delen menar att det skulle handla om att döda Sverigedemokrater. SD är väl noga med att inte uppfattas som nazister? Så inte undra på att jag inte “ser någon koppling”:

[Mikael Nordfeldth] verkar heller inte se […] att det skulle finnas en önskan om att döda partiets medlemmar när Mandi Edeljung avslutat sin text med orden “In the ways of Nazi killing’, you still just an amatuer…Would you like to go pro?” då det är ett filmcitat.

VK och den ständigt hotade friheten

“Tryckfrihet innebär rätt att trycka och sprida information och uppfattningar fritt. Tryckfrihet är en av demokratins grundläggande egenskaper. Varje medborgare i en stat där tryckfrihet råder har rätt att i tryck sprida sina uppfattningar så länge de inte bryter mot någon annan lag vars innehåll begränsar tryckfriheten. Tryckfriheten får dock enligt de demokratiska principerna inte inskränkas mer än vad som krävs för att skydda andra fri- och rättigheter.

I Sverige är tryckfriheten en grundlagsskyddad rättighet som regleras i tryckfrihetsförordningen.”

Wikipedia om tryckfrihet

Västerbottens Kuriren AB [556009-4251], en koncern som besitter större delen av den skrivna makten i Västerbotten, talar ut om hur viktig pressfriheten är i ett demokratiskt land. De kallar den en “ständigt hotad frihet”.

Vi förbiser för sakens skull att Västerbottens Kuriren AB inte bara äger sin egen tidning, VK utan även VF – Västerbottens Folkblad AB [556497-7378]. Utöver det har de bland annat omfamnat det lokala, ursprungligen Umeåspecifika, communityt Apberget AB [556689-0637] som förmodligen alla ungdomar i Umeå känner till eller har ett konto hos. En sak är säker – med kompetensen från att närapå totaläga media i Västerbotten och vara största mediabolaget i Norrland – är VK erfarna och vet vad de pysslar med. De vet även att utan pressfriheten hade deras bransch varit körd. Så de försvarar den bäst de kan – med all rätt.

Förstå mig inte fel nu, Västerbottens Kuriren har många väldigt bra åsikter officiellt. Jag vill inte hacka på dem alltför mycket – men jag ser att förtroendeproblem uppstår när de måste ställa sig rakryggade och stå för sina övertygelser.

Tror man på tryckfrihet tror man på yttrandefrihet. Tror man på yttrandefrihet är censur av kritik en avskyvärd synd.

Västerbottens Kurirens hemsida var ett ganska bra ställe för min blogg att ligga på tidigare, med tanke på deras rätt liberala policy. Fast nu är den nedstängd, listas inte längre – vilket andras f.d. bloggar gör – och Ingvar Näslund, publisher vk.se, “går inte vidare i denna diskussion”. Det betyder att han verkar ignorera mina mail samt förfrågan om att få ut de gamla inläggen jag skrivit.

Vad kan ha fått mig avstängd helt och hållet från att skriva nya inlägg, raderad från bloggarlistan och fråntagen möjligheten att kritisera lagböcker och bestämmelser som enligt mig är oberättigade? Jo, ett icke-opinionsbildande inlägg vilket bestod av påståendet “Förintelsen har aldrig inträffat”.

Så får du inte säga!

Nej. Det får jag inte. Även om jag

  • inte försvarar påståendet
  • inte ger några källor till det
  • inte har den åsikten själv
  • kommenterade inlägget med en uppmaning att inte lyssna på konspirationsteoretiker

så bryter jag genom att skriva så mot en lag som enligt EU bör ge mig upp till 1 till 3 år fängelse.

Påståendet följdes av en länk till Henrik Alexanderssons blogg som skrivit om fenomenet. Dessutom länkades läsaren till en Wikipedia-artikel om diverse lagar mot förintelseförnekelse (mer specifikt EUs lag mot främlingsfientlighet).

“Nu har även Europaparlamentet ställt sig bakom ministerrådets beslut från i våras om att det skall vara olagligt att förneka förintelsen, (vissa) folkmord och (vissa) krigsförbrytelser i EU.”

Henrik Alexandersson

Givetvis missade VK.se i all hast poängen med Henrik Alexanderssons inlägg. Jag förstår att de kan vilja ta bort inlägget i sig, då det bryter mot EU-lagstiftning. Jag förstår till och med om de vill stänga ner mig för att inte riskera liknande saker i framtiden. Däremot finns det ingen förklaring till att helt dölja en blogg från deras sida. Inklusive gamla, tidigare ok:ade, inlägg. Det verkar inte handla om något annat än hyckleri från VKs sida – det är tydligen inte okej att kritisera ickedemokratiska lagar inom en demokratisk ram.

VK verkar som sagt ha missat poängen med min lagkritik. Givet att jag var fåordig i mitt inlägg, men jag förutsatte att de som läste mina inlägg visste vad källkritik och efterforskning var. Följande är vad jag, och Henrik Alexandersson förmodar jag, tycker är kort sagt fel med lagen.

“publicly condoning, denying or grossly trivialising crimes of genocide, crimes against humanity and war crimes […] and crimes defined by the Tribunal of Nuremberg […] directed against a group of persons or a member of such a group defined by reference to race, colour, religion, descent or national or ethnic origin.”

Laws against Holocaust denial (European Union)

Det handlar alltså inte bara om folkmord och krigsbrott i allmänhet; vad som är intressant med formuleringen är att det uttryckligen specifierar Förintelsen – alla andra krigsbrott etc. faller i skymundan. T.ex. atombomberna i Hiroshima och Nagasaki anser jag vara ett minst lika “allvarligt” att trivialisera som Förintelsen. Båda är grova krigsbrott som hela världen verkar vara överens om aldrig bör ske igen.

Lagen gäller dessutom inte förlöjligande av krigsbrott riktade mot grupper definierade av politisk tillhörighet, sexuell läggning eller kön för den delen, vilket även det visar hur skev den är. Säg hej till könsstympning av kvinnor t.ex! Om någon sedan kan ge mig ett objektivt svar på var gränsen dras för att “grovt trivialisera” vore det bra – borde vi inte rakt av fängsla Sarah Silverman nästa gång hon kommer till EU?

Vi har alltså en skev, EU-framdriven lagstiftning som begränsar yttrande- och tryckfriheten kraftigt.

Det är, anser jag, viktigt att kunna lita på människors förmåga att tänka själva. Att skydda genom att fördumma istället för att undervisa leder obönhörligen till ett trasigare samhälle. Ska ett demokratiskt samhälle verkligen behöva tvingas i rätt riktning? Blir det verkligen en genuin demokrati när folket flockas istället för att tillåts utvecklas på egen hand?

Om samhället oroar sig för att människor hamnar på fel tankebanor på grund av att kontroversiella ämnen diskuteras – då är det på grund av något annat fel tidigare i utbildningen.

Vi kan väl lika gärna passa på att illegalisera förnekelse av månlandningen eller skapelseberättelsen för den delen? Om nu inte jämförelsen ifråga var för kontroversiell och “grovt trivialiserande”.

Jag avslutar med Västerbotten Kurirens egna ledarskribent Ola Nordebos ord. Texten handlade om Försvarets Radioanstalt, FRA, och huruvida lagen bör ändras så att det inte är olagligt att inskränka på Sveriges grundlagstadgade medborgarrätt. Jag anser att stycket även passar in i den diskussion jag för nu. Fetstil av mig.

“För det yttersta syftet måste ju fortsatt vara att värna demokratin, rättsstaten och medborgarnas frihet. Om demokratier börjar tappa tron på sin förmåga att med bevarade grundprinciper stå emot angrepp mot det öppna, liberala samhället, då är vi illa ute.

Ola Nordebo

Tack för mig. Följ gärna min blogg på Bay Words framöver också. RSS-feed är good shit.

Uppdatering 2008-07-12 22:25

Jag läste igenom inlägget och märkte att jag missat en stor grupp människors rättigheter. Så nu finns sexuell läggning med i listan över utelämnade folkgrupper från lagstiftningen. Enligt lagstiftningen i EU får man alltså – enligt denna paragraf som rör främlingsfientlighet/xenofobi – skämta hur mycket man vill om massmord av HBT-folk.

Kom f.ö. ihåg att om ni påstår att “atomer kan inte klyvas” bryter ni mot denna lag likväl. För hur skulle annars atombomberna kunna ha ödelagt Hiroshima och Nagasaki?