Tag Archives: xenofobi

VK och den ständigt hotade friheten

“Tryckfrihet innebär rätt att trycka och sprida information och uppfattningar fritt. Tryckfrihet är en av demokratins grundläggande egenskaper. Varje medborgare i en stat där tryckfrihet råder har rätt att i tryck sprida sina uppfattningar så länge de inte bryter mot någon annan lag vars innehåll begränsar tryckfriheten. Tryckfriheten får dock enligt de demokratiska principerna inte inskränkas mer än vad som krävs för att skydda andra fri- och rättigheter.

I Sverige är tryckfriheten en grundlagsskyddad rättighet som regleras i tryckfrihetsförordningen.”

Wikipedia om tryckfrihet

Västerbottens Kuriren AB [556009-4251], en koncern som besitter större delen av den skrivna makten i Västerbotten, talar ut om hur viktig pressfriheten är i ett demokratiskt land. De kallar den en “ständigt hotad frihet”.

Vi förbiser för sakens skull att Västerbottens Kuriren AB inte bara äger sin egen tidning, VK utan även VF – Västerbottens Folkblad AB [556497-7378]. Utöver det har de bland annat omfamnat det lokala, ursprungligen Umeåspecifika, communityt Apberget AB [556689-0637] som förmodligen alla ungdomar i Umeå känner till eller har ett konto hos. En sak är säker – med kompetensen från att närapå totaläga media i Västerbotten och vara största mediabolaget i Norrland – är VK erfarna och vet vad de pysslar med. De vet även att utan pressfriheten hade deras bransch varit körd. Så de försvarar den bäst de kan – med all rätt.

Förstå mig inte fel nu, Västerbottens Kuriren har många väldigt bra åsikter officiellt. Jag vill inte hacka på dem alltför mycket – men jag ser att förtroendeproblem uppstår när de måste ställa sig rakryggade och stå för sina övertygelser.

Tror man på tryckfrihet tror man på yttrandefrihet. Tror man på yttrandefrihet är censur av kritik en avskyvärd synd.

Västerbottens Kurirens hemsida var ett ganska bra ställe för min blogg att ligga på tidigare, med tanke på deras rätt liberala policy. Fast nu är den nedstängd, listas inte längre – vilket andras f.d. bloggar gör – och Ingvar Näslund, publisher vk.se, “går inte vidare i denna diskussion”. Det betyder att han verkar ignorera mina mail samt förfrågan om att få ut de gamla inläggen jag skrivit.

Vad kan ha fått mig avstängd helt och hållet från att skriva nya inlägg, raderad från bloggarlistan och fråntagen möjligheten att kritisera lagböcker och bestämmelser som enligt mig är oberättigade? Jo, ett icke-opinionsbildande inlägg vilket bestod av påståendet “Förintelsen har aldrig inträffat”.

Så får du inte säga!

Nej. Det får jag inte. Även om jag

  • inte försvarar påståendet
  • inte ger några källor till det
  • inte har den åsikten själv
  • kommenterade inlägget med en uppmaning att inte lyssna på konspirationsteoretiker

så bryter jag genom att skriva så mot en lag som enligt EU bör ge mig upp till 1 till 3 år fängelse.

Påståendet följdes av en länk till Henrik Alexanderssons blogg som skrivit om fenomenet. Dessutom länkades läsaren till en Wikipedia-artikel om diverse lagar mot förintelseförnekelse (mer specifikt EUs lag mot främlingsfientlighet).

“Nu har även Europaparlamentet ställt sig bakom ministerrådets beslut från i våras om att det skall vara olagligt att förneka förintelsen, (vissa) folkmord och (vissa) krigsförbrytelser i EU.”

Henrik Alexandersson

Givetvis missade VK.se i all hast poängen med Henrik Alexanderssons inlägg. Jag förstår att de kan vilja ta bort inlägget i sig, då det bryter mot EU-lagstiftning. Jag förstår till och med om de vill stänga ner mig för att inte riskera liknande saker i framtiden. Däremot finns det ingen förklaring till att helt dölja en blogg från deras sida. Inklusive gamla, tidigare ok:ade, inlägg. Det verkar inte handla om något annat än hyckleri från VKs sida – det är tydligen inte okej att kritisera ickedemokratiska lagar inom en demokratisk ram.

VK verkar som sagt ha missat poängen med min lagkritik. Givet att jag var fåordig i mitt inlägg, men jag förutsatte att de som läste mina inlägg visste vad källkritik och efterforskning var. Följande är vad jag, och Henrik Alexandersson förmodar jag, tycker är kort sagt fel med lagen.

“publicly condoning, denying or grossly trivialising crimes of genocide, crimes against humanity and war crimes […] and crimes defined by the Tribunal of Nuremberg […] directed against a group of persons or a member of such a group defined by reference to race, colour, religion, descent or national or ethnic origin.”

Laws against Holocaust denial (European Union)

Det handlar alltså inte bara om folkmord och krigsbrott i allmänhet; vad som är intressant med formuleringen är att det uttryckligen specifierar Förintelsen – alla andra krigsbrott etc. faller i skymundan. T.ex. atombomberna i Hiroshima och Nagasaki anser jag vara ett minst lika “allvarligt” att trivialisera som Förintelsen. Båda är grova krigsbrott som hela världen verkar vara överens om aldrig bör ske igen.

Lagen gäller dessutom inte förlöjligande av krigsbrott riktade mot grupper definierade av politisk tillhörighet, sexuell läggning eller kön för den delen, vilket även det visar hur skev den är. Säg hej till könsstympning av kvinnor t.ex! Om någon sedan kan ge mig ett objektivt svar på var gränsen dras för att “grovt trivialisera” vore det bra – borde vi inte rakt av fängsla Sarah Silverman nästa gång hon kommer till EU?

Vi har alltså en skev, EU-framdriven lagstiftning som begränsar yttrande- och tryckfriheten kraftigt.

Det är, anser jag, viktigt att kunna lita på människors förmåga att tänka själva. Att skydda genom att fördumma istället för att undervisa leder obönhörligen till ett trasigare samhälle. Ska ett demokratiskt samhälle verkligen behöva tvingas i rätt riktning? Blir det verkligen en genuin demokrati när folket flockas istället för att tillåts utvecklas på egen hand?

Om samhället oroar sig för att människor hamnar på fel tankebanor på grund av att kontroversiella ämnen diskuteras – då är det på grund av något annat fel tidigare i utbildningen.

Vi kan väl lika gärna passa på att illegalisera förnekelse av månlandningen eller skapelseberättelsen för den delen? Om nu inte jämförelsen ifråga var för kontroversiell och “grovt trivialiserande”.

Jag avslutar med Västerbotten Kurirens egna ledarskribent Ola Nordebos ord. Texten handlade om Försvarets Radioanstalt, FRA, och huruvida lagen bör ändras så att det inte är olagligt att inskränka på Sveriges grundlagstadgade medborgarrätt. Jag anser att stycket även passar in i den diskussion jag för nu. Fetstil av mig.

“För det yttersta syftet måste ju fortsatt vara att värna demokratin, rättsstaten och medborgarnas frihet. Om demokratier börjar tappa tron på sin förmåga att med bevarade grundprinciper stå emot angrepp mot det öppna, liberala samhället, då är vi illa ute.

Ola Nordebo

Tack för mig. Följ gärna min blogg på Bay Words framöver också. RSS-feed är good shit.

Uppdatering 2008-07-12 22:25

Jag läste igenom inlägget och märkte att jag missat en stor grupp människors rättigheter. Så nu finns sexuell läggning med i listan över utelämnade folkgrupper från lagstiftningen. Enligt lagstiftningen i EU får man alltså – enligt denna paragraf som rör främlingsfientlighet/xenofobi – skämta hur mycket man vill om massmord av HBT-folk.

Kom f.ö. ihåg att om ni påstår att “atomer kan inte klyvas” bryter ni mot denna lag likväl. För hur skulle annars atombomberna kunna ha ödelagt Hiroshima och Nagasaki?