Tag Archives: wikileaks

Anonymitet viktigare än kontroll

Debatten om “näthat”, kommentarer och tidningsartiklar på internet har blossat upp rejält. Det pratas om förtal hit och rasism dit, påhoppningar och hånande. Precis som i skolan och på arbetsplatser alltså, jämte allting bra som följer av att tillåta öppen kommunikation.

Rädsla väcks förstås hos den ovane när den läser kommentaren “judesamen slår till igen” följt av en generisk invandrarkritisk debatt. Trots att inlägget skrivits och bemötts tusen gånger om diskuteras det nu om inte “motortomten64” med flera borde fråntas lekplatsen i nättidningars kommentarsfält. Självklart finns ingen skyldighet att förmedla alla tredjeparters harranger till sina läsare – varpå ett slags spamfilter behöver användas. Eller ska man rentav kräva ID-handling till varje kommentar?

Internets öppna och fria natur.

De sidor som väljer att kräva ID har missat något viktigt med internet och samhällets öppna och fria natur. Det är i sin grund kommunikativt, precis som att man inte begär ID-handling när man inleder en bekantskap utan istället bygger upp ett förtroende. Läsare som känner sig hemma återkommer, bidrar och skapar ett mervärde.

Internets historik lär oss att den mest öppna och fria lösningen är den som lyckas bäst. Nättidningar som inte tillåter pseudonym kommentering kommer att försvinna – en “väktarvägg” avskräcker besökare precis som “betalväggar” gör.

Anonymitet är dessutom mycket viktigt. Bara senaste året har den slagit stora slag för demokrati, yttrande- och åsiktsfrihet. Inte bara i Nordafrika och Mellanöstern, där anonymitet hållit dissidenter vid liv, utan även för organisationer som Wikileaks.

Värdet i anonymitet är varför Piratpartiet principtroget kämpar vidare för ett fritt och öppet samhälle. Dagens debatt må handla om frispråkiga internettroll, men samma infrastruktur skyddar whistleblowers, hjälper människor att socialisera, sprider kultur och välter omkull diktaturer.

Riksdagspartierna avvecklar sakta det fria internet, genom allt från Trips till FRA och Ipred. Om nu även media, “den tredje statsmakten”, ska gå samma väg är det hög tid att stå emot. Även om några högljudda rötägg ibland överröstar den konstruktiva diskussionen får vi inte glömma att det är vår, allas, yttrande- och åsiktsfrihet som står på spel!

Risken finns att de öppna debattutrymmena minskar i antal. Det är fyra år mellan Sveriges anonyma riksdagsval – men vad händer med diskussionen däremellan, med idéer och debatter, när ingen längre kan yttra sig anonymt?

Publicerat under Ordet Fritt i Västerbottens Kuriren 2011-09-07

The Juice News – another wikileak rap

Much more serious and thus not as entertaining, but definitely a good followup to the internet kill switch rap as well as the one featuring actual Assange.

[youtube hl4NlA97GeQ]

I hate hip-hop, and I despise rap. But this is just too ridiculous comical important to ignore. Please, Juice Media, keep on producing. I’m donating $5 AUD now (even though it means using PayPal).

If we lose this frequency we’ll be left in the dark.

Open your post boxes – the next step for Wikileaks submission/publication?

This just in, MasterCard pulls plug on Wikileaks payments.

Ah, is this reason enough to cancel my Maestro card subscription? And start living life with cash only? Or should I just get another debit/credit card? Hm, I wonder what VISA’s opinion is regarding Wikileaks.

Fortunately bank transfers are still available, Wikileaks mirrors say the following:

There are four ways to donate:

1. Online Transfer via Credit Card
2. Bank Transfer [option 1: everyone]
3. Bank Transfer [option 2: tax deductible in Germany]
4. Postal Mail

But with recent political and governmental activities, we can strike the following from the list:

  • No. 1 is no longer applicable for MasterCard users.
  • No. 2 and 3 (and no. 1!) are dangerous for users in the European Union (due to the SWIFT agreement to disclose all EU money transactions to the US government)
  • No. 4 may very well (at least soon) be closely surveilled – by corrupt governments and/or companies. If they won’t leave our internet alone, why would they leave our snail mail alone?

The above steps are for financial support. But what about the actual submission of leaked material? The content for the site. That too is under heavy scrutiny by organisations, companies and governments all over the world. And as of now there is only one “trusted facilitator” for Wikileaks material submission – the post box which will soon no longer be available.

I believe the next step for Wikileaks leaking is to continue the mass mirroring effort. However I believe they must take into account that they cannot keep doing what they’re doing forever, as law enforcement comes much closer and gets more agitated. The documents Wikileaks supposedly have that will be relased after analysis must be distributed as well, to retain a reliable storage.

I am confident that Wikileaks are doing a good job in anonymising the material they receive and remove sensitive data which could potentially harm innocent individuals. However I don’t know how they maintain their data redundancy – which must be done to ensure that not even the most massive destructive attacks may destroy their unreleased knowledge database.

Anyone providing material to Wikileaks should at least consider share the data in other ways, to other leaking facilities, through secured and anonymised channels. The occasional whim of paranoia helps you secure your (or in this case others’) data.

Should anyone for example send material to one of my post boxes – be it just copies of what someone else gets – I’d make sure to keep it as confidential (or public) as it is asked to be. Should something happen to our favorite whistleblower site, there’d be at least another physical copy at:

Mikael “MMN-o” Nordfeldth
Box 404
90108, Umeå
Sweden

This is an actual request of leak material. Please send copies to my post box, to ensure both that single Wikileaks post boxes aren’t covertly inspected/manipulated – and that the postal offices has at least two chances to deliver the material. It’s not always they succeed, you know…

Regarding financial support and forwarding of money, I don’t wish to say that you should trust me or anyone else unless the organisation you wish to support condones it themselves through official channels. Perhaps it’s soon time for Wikileaks to find a more distributed channel for financial support, though.

Mirroring Wikileaks, big names are talking

Scene crack/demo group Razor1911 supports Wikileaks by donating mirror hosting at wikileaks.razor1911.com. This as a response to all the attacks against a free internet.

Just look at companies and nations caving under the pressure of the US government – recently Paypal shut down Wikileaks’ account (again) and a Swiss bank froze Assange’s assets.

Bigger and bigger players, names and acts are taking this issue more and more serious. Expect to see South Park episodes about this sooner rather than later.

Of course Anonymous have pursued Paypal with DDOS attacks (“Operation Avenge Assange”). A bit boring, but still maybe causing some sort of effect. In either case, it’s a fact that Paypal should definitely be relieved of some monopoly for micro payments.

So now that I’m running wikileaks mirrors on my hardware, should I expect “government sanctioned DDOS attacks” as people call it? Well, good luck trying to shut me down together with another hundreds of – and growing – mirrors.

Replik: Piratpartiet arbetar för transparens

Mats Olofsson, Västerbottens-Kuriren 2010-08-20

Jag har nu svarat på Mats Olofssons signerade ledartext i Västerbottens Kuriren som hade rubriken “Piratpartiet gör vad partier borde akta sig för”. Repliken är publicerad på vk.se/opinion för allas läsning och kommentering.

Svaret ville jag rubricera med att “Piratpartiet jobbar för transparens”, men det blev istället “Fel om Piratpartiets idé“.

Mats Olofssons signerade text i VK 20/8 var kritisk mot Piratpartiets stöd till Wikileaks. Kritiken är att ett politiskt parti inte borde sköta datakommunikationen för denna “whistleblower” (inte “granskande media” som Mats skrev).

Avtalet som slutits innebär inte att driften tas över helt utan endast att sidan kopieras.

Wikileaks fungerar nämligen som internet: decentraliserat och med samhället som redundans. Sidan står inte och faller med Piratpartiets bidragande stöd – faktum är att det bara är en Wikileakskopia av många. Syftet med flera kopior är givetvis att undvika censur och maktmissbruk.

Piratpartiet och Wikileaks önskan är att etablerad media inte betraktar sidan som en konkurrent utan snarare en källa. Sidan ämnar bidra med rådata utifrån vilket granskande media kan göra djupgående reportage med tillhörande anonyma källreferens.

Den syn på transparens som Wikileaks har, dvs rätten att granska politiskt och ekonomiskt maktmissbruk, är överensstämmande med Piratpartiets politiska agenda. Det är en av de frågor vi går till val på i Sveriges riksdag, Västerbottens län och Umeå kommun.

Mikael Nordfeldth
Valkandidat, Piratpartiet

Mats Olofssons signerade ledartext, som tyvärr inte lagts upp på vk.se/opinion, löd såhär:

Piratpartiet vill lyfta fram viktiga frågor på den politiska agendan, skrev jag i förra veckan. Med tillägget: Men varför i egenskap av politiskt parti?

Att det inte är partipolitiken denna sammanslutning hör hemma blir allt tydligare. Beskedet att partiet ska ta över driften av Wikileaks servrar är det senaste exempel.

Huruvida Wikileaks – kritiserade av såväl journalistsammanslutningar som människorättsorganisationer – är en oansvarig internetskvallrare eller seriös informationsspridare behöver inte avgöras här. Men själva räknar sig Wikileaks till den senare kategorin och till de vederhäftiga mediernas skara.

Är det rimligt att ett politiskt parti sköter datakommunikationen åt ett sällskap av Wikileaks karaktär. Eller som krönikören Stina Morian uttrycker det: ” … det är svårt att föreställa sig att aftonbladet.se eller andra mediebolag skulle låta sina servrar stå i Socialdemokraternas serverhall eller låta Folkpartiet ta hand om e-posten.”

Stina Morian har naturligtvis helt rätt. Ledningen för Piratpartiet har uppenbarligen inte funderat igenom varför partiet finns – vilket som är det bästa och mest förnuftiga sättet att sprida de idéer/tankar som finns i organisationen.

Det finns en blindhet för problem och komplikationer – och att ambitionen för politiska partier måste vara att akta sig för nära relationer med granskande medier. Piratpartiet gör tvärtom: här gör ledningen en politisk poäng av detta. Det tyder på politisk omognad.

Visst hade det kunnat riktas kritik mot den tänka Piratorganisationen för att den upplät sina servrar åt Wikileaks. Men inte av den här karaktären.

Signerat
Mats Olofsson
ledarskribent

Wikileaks is important – I donated support

Wikileaks has released the US Congress’ quasi-secret reports, partly using The Pirate Bay.

Wikileaks is doing the best job I can think of in the name of free information and democracy. Publishing what is chosen to be hidden in order to reveal the truth to those it matters to – us, people in an ever-tightening world of surveillance and “secureness”.

Phenomenons like Wikileaks and The Pirate Bay are the best thing to come in the 21th century. Soon they will also be the most necessary weapons in case further laws across the globe strip ordinary citizens of human rights.

In Sweden, communication is no longer considered private. In this year, “FRA” will be supplied automatically with copies of all cable-bound communication passing Sweden’s borders. Yes. All of it. No matter how much they say “we’re throwing the uninteresting data away”, it still means they analyze private communication.

With The Pirate Bay going through THE SPECTRIAL, which I will travel down to Stockholm to visit, I figured Wikileaks might need some support to stay afloat on the seven internetseas.

Dear Mikael Nordfeldth,
This email confirms that you have paid donations@sunshinepress.org 20.00 EUR using
PayPal.

The Pirate Bay are using ads to pay the bills, which is something I’ve got a negative attitude towards. Also, they seem to be staying afloat rather well so far, considering how they have the Swedish law on their side.

Until the non-forced EU-directive “IPRED” (which the Swedish government will implement) passes of course. And apply data retention laws, and wait for ACTA as well as the telecom treaty.

Then a private person (Ipred) will be able to request/take advantage of private data from logged private communications (retention, Acta) and if they want to have it supplied to another nation’s law enforcement (Acta) and ban them from the Internet (telecom).

And if it weren’t for Wikileaks we wouldn’t know nearly as much as we do about the democratic tragedy that is Acta. So please, if you have the dimes to spare, give them your support. It’s better than starving kids in Africa.

Varför pokercensur inte debatteras

Det är en dimma av oförståelse i stora delar av exempelvis Ipred-debatten. Detta kan leda till att missförstånd skapas – och om missförstånd skapar grund till tolkning av andra frågor kan det leda till förståndskaos. Därför vill jag förklara varför det debatteras så hårt om FRA-lagen, Ipred och datalagringen – som alla innebär kränkning av den personliga integriteten, men inte t.ex. om lagstiftningar som innebär censur av hemsidor. Nu senast den nya lotterilagen.

Jag tror stenhårt på att internet bör vara ocensurerat. Människor ska inte få hindras att besöka sidor på digital väg – eftersom det enda sätt man kan göra detta är att avlyssna trafiken – och ta beslut därefter om anslutningen ska tillåtas eller ej. Lotterilagen begränsar människors surfande. Det kan man gärna få hålla med om ifall man tycker att svartpoker är en hemsk företeelse, men då saknar man grundläggande kunskap i den stora, vida webben.

Det pratas om “blockeringar av IP-adresser och domännamn för lotterier som inte anordnas med stöd av lotterilagen”. Utöver detta även “blockering av betalningsförmedlingar av insatser i ett sådana lotterier”. Blockering av IP-adresser och domännamn är vad jag tänkt koncentrera mig på.

  1. Internet är föränderligt, eller “internet betraktar censur som ett fel och går runt det“. En server kan flytta (eller bara byta IP-nummer), egna domänservrar kan användas och domännamn kan variera. Konstant uppdatering av filtret är nödvändig och aldrig fulländad. Fast man kan förstås  installera något “NET SAFINATOR”-program på sin dator som håller koll på såväl privat som publik data.
  2. En IP-adress kan ha flera sidor. På samma sätt som att en dator kan köra flera program kan man lagra många hemsidor på samma system, bakom samma IP-nummer. Det finns stor risk att man censurerar tillgång till legitim affärsverksamhet (som då tappar kunder) eller kanske världens bästa metod att sprida laglig kultur.

Pokercensuren är lika mycket styggelse som vilken censur som helst. Att det inte debatteras lika hårt är inte för att det skulle vara acceptabelt att censurera internet på något sätt. Att det inte debatteras är för att integriteten avskaffas med de mer genomdebatterade lagförslagen. Man kan kalla det “möjligheten att vara anonym”, vilket är grundläggande i samtliga demokratiska nationer. Finns möjligheten att ta reda på vad folk tycker (åsikter, röstade, sexuell läggning, bakgrund går att bedöma enligt surfbeteende och dylikt) så finns lockelserna att diskriminera, ha fördomar och passivt hota whistle-blowers.

Får sådana som exempelvis bidrar till innehåll och drift av Wikileaks sin integritet kränkt tappar man det starkaste demokratiska verktyget människan är beskaffad med – sin röst. Vare sig den är analog och publik eller digital och anonym. Förresten, Wikileaks självt har “blockerats”, men gynnades såklart av en s.k. Streisand Effect.

Så egentligen har jag ingen kritik mot den nya lotterilagen, förutom att det som förbjuder [vissa] IP-adresser och domännamn är såväl korkat, tandlöst och kränkande. Vad däremot FRA-lagen, Ipred etc. gör är att försöka kontrollera beteenden på ett sätt som kräver övervakning på individnivå.

Och jo, det är individnivå om FRA kan använda sin utrustning till att följa en specifik, utpekad individ. Med FRAs utrustning och/eller den förmodligen kommande datalagringen kan svenska statsmakten om den önskar ta reda på mer om människors beteenden än vad de själva är medvetna om. Jag har förtroende att det inte missbrukas idag, men möjligheten ska inte finnas. Det är så vi bevarar demokratin.

Att bara säga åt folk att de inte får surfa på vissa sidor (göra surfande marginellt svårare) är bara lönlöst, patetiskt och moralkaka-material. Inte integritetskränkande.