Tag Archives: utgivningsbevis

Anpassningar för utgivningsbevis

Fick detta (+ lite till) i min inbox gällande ansökan om utgivningsbevis, där de bad om att få in komplettering. Det var förvirring kring domännamnet tydligen, där jag hade angivit “mmn-o.se”, men hade en automatisk vidarebefordring till “blog.mmn-o.se”.

Vid en granskning av din hemsida så märker vi att det namn på databasen som innehåller domänadressen som du skrivit i ansökan, inte helt överensstämmer med den domänadress som visas när man skriver in det i adressfältet. Du har sökt för domänadressen “mmn-o.se”, men när jag skriver in detta så visas “blog.mmn-o.se”.

Så nu vidarebefordras man inte längre automagiskt från http://mmn-o.se till http://blog.mmn-o.se – voilà! Sedan skickade jag med ett par frågor till dem om t.ex. “https://” och “http://” gör någon skillnad (eller om jag levererar min sida över gopher://?). Och om “www.mmn-o.se” skulle vara en helt annan domän det med. Vore kul att veta hur de tolkar sina regelverk.

Dessutom har jag gjort om layouten så att det ska vara lättare att identifiera som journalistisk verksamhet, med bättre och ännu mer manuell utsållning av mig som ansvarig utgivare om vad som är relevant och har nyhetsvärde för svenska läsare. Allt för tydlighetens skull, så ingen tror att det är något annat än en tidning.

Den nya sidan man möts av på mmn-o.se innehåller alltså favoritutdrag från bloggen som oftast är mindre personliga och dessutom kan vara kryddade med exproprierade artiklar från andra skribenter än mig. Allt är rimligen av intresse för vemsomhelst med intresse av svenska nyheter. Ladda gärna hem en PDF av första utgåvan.

Sidans innehåll är i huvudsak gjort med det fria onlineverktyget Beaneditor. Tack hannes!

Mycket stora tack till mina läsare!

Jag vill tacka å det ödmjukaste för det stöd jag fått i insamlingen till utgivningsbevis! Jag har ännu inte fått svar på ett par frågor jag mailat Radio & TV-verket, typ “om jag registrerar en domän, skyddas även subdomänen?”. Detta ska jag se till att ringa och kolla imorgon. Formuläret och texten därtill är inte särskilt beskrivande, varför jag vill veta detta innan jag skickar in papperen.

I vart fall kan jag konstatera att insamlingen blev lyckad! Av önskade 2100kr har jag hittills räknat till 1588kr från flertalet stödjare (Flattr tillkommer även på c:a 15€). Ett intressant fenomen är att de flesta stöden var relativt stora, i beloppen 100-300kr. Ni förtjänar definitivt uttryckliga tack för detta – och träffar ni mig någon gång så återbetalar jag gärna av ren tacksamhet. Vill ni ha länkar/namn angivna är det bara att hojta till.

Via Flattr har jag förstås också fått stöd för t.ex. SVTGet som jag pillat mer på nu i november. Detta stöd kommer jag att räkna in i det totala för införskaffandet av utgivningsbevis, då jag sådär ohövligt och pompöst förutsätter att stödet kommit pga uppskattning av mitt arbete.

Så nu är ju frågan vilken domän jag ska skydda. Min huvudsakliga tanke har varit att skydda mmn-o.se – då det är min självutgivna blogg/domän. Eller bör jag inrikta mig på att publicera särskilda texter på någon annan sida?

En annan klurig fråga som dykt upp är ju hur min mailadress skyddas. Ska jag byta till @mmn-o.se ifall det är den domänen som skyddas, eller borde jag börja skriva på hethane.se – dit min mailadress pekar? Det enda jag behöver se till att bevara är att jag som ansvarig utgivare är den som behöver granska och ansvara över “innehållet i databasen” (på webbplatsen).

Eller ska jag ta ett coolare domännamn som jag innehar? Typ piracy.se. Men det känns ju lite vinklat, eller?. Jag önskar input! Sannolikt väljer jag att skydda mmn-o.se och samkör helt enkelt allt som bör skyddas på samma hårdvara etc. Tillsvidare löser jag allt annat som behöver lösas.

Förfrågan om läsares stöd till utgivningsbevis

Jag har tänkt göra något som jag tvekat kring mycket länge – och det är att be om donationer för att skaffa utgivningsbevis. Detta i och med växande risktagande och allt större utsatthet för felsteg från polisväsende och motsvarande aktörer. Jag anser (sådär allmänt ohövligt och pompöst) att mitt behov av grundlagstadgade rättigheter är stort nog för att berättiga denna förfrågan till allmänhetens välvilliga sponsorer. Detta behov kommer kanske främst av att jag utför det mesta jag gör under riktigt namn.

Utgivningsbevis är nödvändigt för att hävda rätt till yttrandefrihet på en hemsida. I ett idealt samhälle bör detta givetvis gälla samtliga skribenter, oavsett media, publikationsfrekvens eller ekonomiska tillgångar. Det är ju en mänsklig rättighet att yttra sig pseudonymt, anonymt och via proxy utan förföljelse och förtryck därav. Eftersom vi dock ej lever i ett idealt samhälle behöver man istället ansöka om utgivningsbevis för 2000kr hos Patent- och Registreringsverket eller Radio- och TV-verket. PRV för tryckt skrift och RTVV för webbpublicering – där det senare är vad jag är intresserad av.

En skrift har grundlagsskydd enligt TF och en webbplats/databas får grundlagsskydd genom att utgivningsbevis utfärdats. Grundlagsskyddet innebär att webbplatsen får ett skydd mot censur och att myndigheter inte får förhandsgranska eller försvåra publiceringen av innehållet. Meddelare (källor) har rätt att vara anonyma och får inte eftersökas.

http://sv.wikipedia.org/wiki/Utgivningsbevis [2011-11-16]

Det är alltså min upplevda verklighet att behovet för mitt personliga skydd genom yttrandefrihet och tryckfrihet börjar bli reellt. Jag besitter känsliga uppgifter från privatpersoner som uttalar sig i förtroende till mig gällande såväl välvilliga som subversiva projekt. Givetvis gör jag mitt bästa för att anonymisera (gärna radera) tillhörande loggar och lagrar detta endast krypterat eller enbart i hjärnan. Däremot kan man förstås alltid ha missat saker, en del projekt är flytande och information till/på mailservrar kan ofta vara svårskyddat. Avlyssning är ett specifikt hot jag lagmässigt vill säkra mig från vilket är relevant med en del av mina publikationer.

Däremot är 2000kr är inget jag gärna pungar ut från egen ficka i första taget. Min månatliga ekonomi består kortfattat av summor under existensminimum och ingen typ av bidrag inblandat. Samt att jag inte besitter någon slags förmögenheter. Därav denna förfrågan till internet.

Jag är alltså av övertygan att utgivningsbeviset – vilket “garanterar” källskydd, skydd från avlyssning och dylikt – är av stor vikt för framtida publikationer kring känsliga ämnesområden. Pågående rättsprocess(er?) mot mig som person gör att risken till beslagtagning och fördröjd återlämning av hårdvara hotar framtida journalistisk verksamhet på bloggen/runtomkring.

+ att det förstås ökar möjligheten att ta del av nytt, fräscht och spännande material jag gärna publicerar offentligt.

Att hjälpa till med finansieringen

Jag efterfrågar 2000kr för utgivningsbeviset + 100kr för konkursfrihetsbevis. Alltså totalt 2100kr. Alla bidragna summor leder till målet – och det som saknas därefter lägger jag förstås ut själv. Blir det pengar över har jag specifierat användningsområden nedan. Utgivningsbeviset ska registreras inför 2012 – varefter det gäller i 10 år.

Stödets användningsområden

  • Skaffa utgivningsbevis hos Radio- och TV-verket för blog.mmn-o.se eller annan domän jag kontrollerar och ansvarar för publicering på.
  • Om det önskas av respektive enskild donator, publicera tack till denne på “About”/”Om”-sidan för domänen jag framgent använder mig av.

Eventuellt överskotts användningsområden

  • Initiera journalistikprojekt med motsvarande slags anonym brevlåda som Wikileaks och SRs Radioleaks använder – efter idén med öppna brevlådor.
  • Utöka mängden decentraliserade backuper för redundans om redaktionell utrustning ändå beslagtas.
  • Stödja framtagande av intressant och viktigt material som förtjänar grundlagsskydd. Tänk säkerhetsanalyser.
  • Stöd till andra människor som vill behöver utgivningsbevis och medföljande grundlagsskydd.

Betalningsmöjligheter

Minsta lilla bidrag är välkommet. Många bäckar små, ni vet. Ange något smart som referens/meddelande vid eventuell överföring, så jag vet vad det handlar om.

  • Lättast: Bankkonto hos Swedbank: 8420-2, 994 783 389-4 till Mikael Nordfeldth.
  • Coolast: Flattr-donation på valfri summa
  • Sista utvägen: Paypal till mmn@hethane.se
  • Kontant: Förslagsvis inte, det är en opålitlig transaktion på distans. Men om du vill

Så framöver ett tag kollar jag varje kväll hur mycket som dykt upp på respektive konto och presenterar det tydligt här på blog.mmn-o.se så resultatet kan följas.

Jag testkör donationskampanjen i en vecka – till och med 30 november. Resultatet presenteras 1 december och då ska jag även se till att ha skickat iväg formuläret. Du är välkommen att bidra – vare sig det är ekonomiskt eller med tips, trix, hjälp, material att publicera eller idéer att bolla. Eller typ uppmärksamma mig om att jag fått något om bakfoten.