Tag Archives: Umeå Kommun

Klimatrådgivning för belysning

Mailade nedanstående till Umeå Kommuns klimatrådgivare utifrån en “5 tips”-kolumn i det kommunala bostadsbolaget Bostadens kundtidning “Hej” från oktober 2016 (sida 6, ej ännu tillgänglig på deras webb).

Hej, jag läste nyss dina tips för energismart belysning i Bostadens tidning “Hej”.

Två av tipsen är att byta ut befintlig belysning (snarare än invänta att den slutar fungera och växla vid det tillfället). Jag blir lite skeptisk till att det är försvarbart ifall man även räknar in den stora (ofta brunkolbaserade) energianvändningen som krävs vid nyproduktion av elektroniken i LED-belysning t.ex, kvicksilvret i äldre former av lågenergi-lysrör m.m.

Med den kännbara energiförbrukningen vid nyproduktion tänker jag mig inte bara frakt och lagerhållning i alla led från gruva till fabrik på andra sidan jordklotet till butiker utan även miljöpåverkan från just gruvorna och faktumet att det är vanligt för fabriker i produktionsländerna att drivas på kolkraftverk och på andra sätt vara miljöovänliga (även inräknat arbetsmiljö!).

Jag resonerar som så att det är oerhört stor skillnad mellan klimatsmart och ekonomismart – oftast är de dessutom sina motsatser. Borde alla verkligen byta ut sin belysning till kolkraftsproducerad elektronik bara för att minska lite på förbrukningen av vår förnybara el här uppe i Norrland? Vilka parametrar av det här slaget tog du i beaktning i svaren till Bostaden/Hej?

Arkivering av allmänna handlingar verkar kul och spännande

Först och främst kan man tydligen inte använda Medborgarslussen på Umeå kommuns hemsida utan att köra sluten källkod (javascript), så jag behövde maila dem den här frågan. Jag skulle kunna läsa igenom javascript-koden för att försäkra mig om att den gör vad den ska, men eftersom den är upphovsrättsinlåst är risken att jag råkar programmera “deriverade verk” och således gör upphovsrättsintrång – och även om det inte händer så har jag inget intresse av att spendera min tid på att lusläsa källkod som jag ändå inte får vidareförmedla till någon annan människa.

I vilket fall läste jag igenom E-delegationens riktlinjer till myndigheter för användning av sociala medier.

Hej,

jag måste aktivera javascript för att använda Medborgarslussen verkar det som. Eftersom jag inte kör sluten, proprietär källkod av säkerhetsskäl kan jag alltså inte använda webbsidan. Så jag skickar in frågan hit istället:

Hur hanterar Umeå kommun länkinnehåll utifrån perspektivet allmänna handlingar?

Exempelvis står det i E-Delegationens riktlinjer för sociala medier att länkinnehåll är att betrakta som inkommen handling om det tillför en sakuppgift. Deras publikation är här: http://www.edelegationen.se/Documents/Vagledningar%20mm/Riktlinjer_sociala_medier_v1_0.pdf

Som följdfråga undrar jag hur Umeå kommuns rutin ser ut för arkivering av länkinnehåll ev material som behöver exekveras (t.ex. Adobe Flash-filer eller webbsidor som kräver att javascript körs) och t.ex. videomaterial från svåråtkomliga mediatjänster utan inbyggda nedladdningsalternativ (YouTube m.m.).

De kan givetvis använda t.ex. fri mjukvara som youtube-dl för att ladda hem videon, men det går i alla fall inte att trycka Ctrl+S (pga Netflix) och tro att man sparat ner ett “länkinnehåll med sakuppgifter” på de flesta webbsidor idag. Hur ser rutinerna ut för detta och inte minst utbildningen till de som ska arkivera allmänna handlingar?

Sänkt levnadstandard gav höjd hyra

För någon månad sedan (första effektiva månaden var mars 2014 tror jag) fick vi hyreshöjningar på vårt område (ägt av Umeå kommuns bolag Bostaden) på grund av “ökad levnadsstandard” när den gemensamma tvättstugan “uppgraderades”. Höjningen var, om jag minns rätt, 1-1,5% eller så (jag ska leta fram informationsbladet någon gång).

Det menades att standarden höjdes eftersom de nya maskinerna var självdoserande med tvätt- och sköljmedel. Att maskinerna är självdoserande är säkert en teknisk finess som Bostaden behövt betala extra för, så det säger jag ej emot, även om jag inte själv värderar den så högt.

Däremot försämrades situationen på flera andra, kännbara, sätt:

  • De nya tvättmaskinerna (och torktumlarna) är mycket mindre än de tidigare (uppskattningsvis behöver jag tvätta dubbelt så många maskiner, så i praktiken är de hälften så stora).
  • Maskinerna tar fortfarande lika lång tid på sig per tvätt (och eftersom de är mindre så blir den reella tvättiden alltså dubbelt så lång).
  • Vi har betydligt färre tvättmaskiner att tillgå (tidigare hade vi tre tvättrum att tillgå på området, nu endast ett).
  • Med den ökade tiden det tar att tvätta och det minskade utbudet av tvättmaskiner innebär det att det är mycket svårare att hitta tvättider – samt att det blir många fler vändor till tvättstugan än tidigare.

Detta har tagits upp med Hyresgästföreningen och jag inväntar svar på om de varit med och godkänt höjningen, samt ifall de blivit informerade om de relaterade försämringarna.

Dataintrång i Umeå kommun (igen)

Västerbottens Kuriren, vilka låser in sina artiklar bakom “plus”-symbolen så jag varken kan eller vill länka dem, publicerade idag en nyhet om dataintrång i Umeå kommun. Det gäller en “gymnasieelev, som för mindre än ett år sedan dömdes för två fall av dataintrång, är återigen misstänkt för samma slags brott”. En brottsrubricering som snarare borde vändas mot målsägande Umeå kommun för oansvarigt hanterade av känsliga uppgifter.

I och med publiceringen av denna information, eftersom jag misstänker att det inte framgår särskilt tydligt annars, tycker jag vi ska vara oerhört tydliga med var ansvaret ligger för den typ av dataintrång det gäller. Datorsäkerhet är ett snårigt träsk där man hela tiden måste hålla sig uppdaterad med fräsch information om nya hot. Denna uppgift ligger hos administratörer i ett nätverk. Se till att användarna inte kör program med sårbarheter, se till att obehöriga inte tar sig in utan korrekta uppgifter – och se till att dessa uppgifter (typ lösenord) byts ut med jämna mellanrum.

Användare kan inte förväntas ha en särskilt god säkerhetskunskap. I många lägen måste man till och med kunna räkna med att användarna själva lämnar ut lösenord och andra uppgifter till personer de tror sig kunna lita på. Det är sällan ett stort problem eftersom det sker i begränsad skala. Förtroendenätverk av den typen tenderar att fungera och att folk på samma kontor kan logga in som varandra under en tidsperiod är inga större bekymmer.

Större bekymmer är när man som nätverksadministratör, såsom Umeå kommun, exempelvis producerar en automatiserad metod att distribuera (eller inhämta?) lösenord. Det går förstås att göra säkert, men det krävs en hel del strategiskt tänkande för att inte läcka uppgifter. Själva överföringen måste vara säker, själva genereringen bör vara säker den med. Lösenord ska inte vara för korta, man ska kunna komma ihåg dem och de ska variera mellan individer.

Att som nätverksadministratör skapa en – inom organisationen (elevnätet) – publik utdelning med samtliga användares hemliga lösenord lagrade i klartext är inte att ta sitt ansvar. En nätverksadministratör, särskilt med de dyra certifieringsutbildningar som många tekniker brukar ha diplom från, ska aldrig någonsin tillåta lösenord att lagras i klartext i första början.

Om så önskas, Umeå kommun eller vilka som eventuellt läser detta, ställer Umeå Hackerspace säkerligen upp på att granska era säkerhetsrutiner, automationsscript och rutiner.

LibreOffice till Umeå kommuns datorer?

Skickade just in ett medborgarförslag till Umeå Kommun gällande deras föråldrade IT-miljö med sluten kontorsmjukvara från ett moraliskt förkastligt företag (Microsoft):

Umeå kommun gjorde en utredning 2008 om öppen källkod som visade på att ex. inom _gymnasieskolan_ skulle kommunen spara 600.000kr om året i licenskostnader genom att migrera bort från den slutna, kostsamma kontorsmjukvarusviten “Microsoft Office” över till fri, öppen kontorsmjukvara à la LibreOffice – http://libreoffice.org/

Nuförtiden, 2013, finns många fler licenser av denna mjukvara i bruk och eftersom detta förslag riktar sig till hela kommunens IT-miljö räknas besparingskostnaderna sannolikt i miljontals kronor per år – samt med positiv bieffekt i form av utökad funktionalitet.

Den fria kontorsmjukvaran (LibreOffice) stöder samma – samt fler – dokumentformat och orsakar därför färre problem vid kommunikation med tredjepart.

(för den som ej känner till LibreOffice kan nämnas att OpenOffice är i grunden exakt samma mjukvara fast med annat varumärke. Alltså 100% kompatibla med varandra. Bl.a. Robertsfors kommun använder redan idag OpenOffice)

Medborgarförslaget är att:
* Umeå kommuns IT-avdelning ska på samtliga egenägda och inhyrda datorer (för tjänstemän, politiker, elever och andra) där automatiken tillåter omedelbart verkställa installation av den fria kontorsmjukvaran LibreOffice.
* Uppmana användare av och bistå med hjälp på icke-managerade datorer att installera fri kontorsmjukvara.
* Den fria kontorsmjukvaran ska konfigureras till att vara förhandsalternativ vid öppnande av kontorsdokument.

Täfteåfestivalen är inte längre Täfteåfestivalen

Umeå kommun har rätt länge nu gett stöd till Täfteåfestivalen, även om det ursprungligen verkar ha varit en ganska enveten let’s-fucking-do-it-festival. Fram till och med förra året har inträdet varit gratis och platsen belägen vid en fin strand där folk har kunnat grilla och filosofera medan man inväntar vilka band man nu helst vill se på festivalen. Många har till och med tältat i Täfteå till festivalens andra dag, även om majoriteten besökares hemstad Umeå ligger på cykelavstånd.

Tanken är att festivalen ska fortsätta vara ett gratisarrangemang. ”Kan Skellefteå borde vi kunna”, resonerar Lundgren [arrangör] och tänker på gratisarrangemanget Trästockfestivalen.
– Lite av grejen med festivalen är att den är gratis, säger Lundgren om Täfteåfestivalen som nu ordnas för tionde gången.

Täfteåfestivalen ska bryta ny mark, VF 2011-04-30

Umeå 2014 har med detta i historiken lovat bort 350 000kr festivalens arrangörer för att ge den samt ett par andra arrangemang möjlighet och utrymme att “växa”. Följande går att läsa på Umeå 2014-hemsidan om extra stöd till pseudoideella föreningen Humlan:

I december 2011 beviljades Humlan 350 000 kronor av Umeå kommuns kulturhuvudstadsutskott för att starta arbetet med konceptet Grand slam där Täfteåfestivalen ingår tillsammans med Umeå Open och Popup.

Detta alltså utöver den årliga finansiering Humlan redan får, samt vad Täfteåfestivalen tilldelas specifikt utöver detta. Det handlar om ett par hundratusen kronor som ökar från år till år i form av kommunalt verksamhetsstöd. Detta hade förstås varit helt förståeligt och fantastiskt om det vore så att det inte längre är Täfteåfestivalen som arrangeras, inte varumärkesmässigt i alla fall.

Täfteåfestivalen har, som jag inledde med, varit en plats för alla att besöka. Det har varit öppet att ta med picknickkorg för att sätta sig vid strandkanten och umgås med alla andra festivalbesökare. Går man in på festivalområdet har man förstås inte fått medta alkoholhaltig dryck, vilket varit orsaken till att området varit inhängnat. För de som är ute efter kulturen och inte supandet har den lösningen varit klockren. Att det har arrangerats utomhus har, mygg och regn till trots, varit en väldigt stor del av charmen att åka ut till Täfteå.

  • I år tar de entréavgift på 200kr för 1 dag eller 300kr för 2 dagar. Trots att man till Folkbladet lovade fortsatt gratis inträde.
  • Festivalen håller till på dansbanan i Täfteå (beskrivningen hos Tickster anger ändå att den inhägnas av den vackraste natur Norrland har att erbjuda)
  • Som besökare kan man ej medta mat och dryck, som QLTR rapporterade tidigare i år
  • Resultatet blir mer “vi säljer allt du behöver på plats” än beskrivningen hos Umeå 2014 ovan: “kom som du är och ha en trevlig helg”

Det var trevligt att lära känna Täfteåfestivalen, men jag antar att det här är det sista vi hör från den. Istället ersätts den med något annat, som har styckat föregångaren på allt som jag hört folk prata positivt om den. Förutom kanske ett par av banden som kommer att spela där, möjligen i tron att det är Täfteåfestivalen de spelar på.

Det verkar alltså som att den enda fria, öppna och kostnadsfritt inbjudande festivalen som arrangeras i skön natur i Umeå framöver kommer att vara Osjälvständighetsfestivalen.

Att måla på snö är harmlöst

Med anledning av “kulturbråket” så vill jag publicera min generella respons på kommentarer kring det hela. Under CCOU-inlägget om färgläggningen av snöborgen finns en ganska väl sammanfattande kommentar för kritiken mot målandet:

ORN- [30 Januari, 2011 kl 21:28]

Att vara kulturutövare, proffessionell eller amatör, innebär att skapa något. Att ”våldsrapera” andras kulturella alster för att få uppmärksamhet är bara idiotiskt och nedvärderande. Om ni förvandlat en vanlig snöhög till en kulturyttring hade det varit en kreativ aktion, nu har ni bara skaffat er ovänner.

Ett ”FÖRLÅT” i TV inslaget hade varit på plats.

Mitt rätt konkreta och upprätta svar löd som följer:

Hela tv-intervjun innehåller varma ord om hur bra hela snöborgen är. Det är en lekplats för barn som absolut bör vara lekfull och kreativ. För tillfället är inte väggarna ”rena och vita” som konstnären uttryckte sig utan snarare smutsiga och krackelerade på grund av det naturliga estetiska tillståndet av packeterade snömassor från slumpat ursprung.

Majoriteten av responsen från teckningarna och målningarna på väggarna var positiv – många besökare tyckte det var roligt och skulle t.ex. gärna se mer färg på väggarna. Att göra detsamma med en snöbacke – om än inte snöhög – har redan gjorts.

Att bygga vidare på någons verk, komma med idétillskott och göra harmlösa saker som att måla på snöväggar tycker jag absolut är en god idé. Hade vi, som Reidar Rova likställde det med, ”klottrat ner vilken lekpark som helst” skulle det vara skadegörelse. För då är det något permanent.

Glashuset, teknikhjälp och upphovsrättslig ignorans

Umeå Teknikresurs kan erbjuda hjälp med tekniken i t.ex. Umeå kommuns 1-miljon-kronors-glashus där de avstod från att köpa ytterligare utrustning för någon tusenlapp så att man inte behövde hyra in motsvarande utrustning för flera hundra-/tusenlappar per gång.

Som svar på ifall vi fortfarande kan hjälpa till svarade jag enligt följande. I min “Draft”-kö så ligger ett utkast till ett lite mer utförligt inlägg jag hade tänkt publicera gällande Spotify och att du som använder det förmodligen bryter mot avtalet samt riskerar 1 års fängelse samt ett par miljoner i böter bara för att tillhandahålla infrastrukturen till något som eventuellt kanske kan användas till brott – ifall användaren helt på egen hand väljer att utföra brott.

Och så förespråkar jag givetvis fri musik och dylikt istället för Spotify och dess upphovsrättsförslutna utbud.

On Fri, 21 Jan 2011 12:48:47 +0000, Marcus Weinehall wrote:
> Hej Mikael.
>
> Har läst igenom lite mail och kom till minnes om att ni var
> intresserade av att
> hjälpa värdarna i Glashuset med ljudutrustning?

Japp, det stämmer. Vi finns fortfarande till förfogande :)

Förövrigt har jag funderat en stund på om jag skulle orka kontakta någon av er ansvariga för Glashuset gällande rättigheter och så för den musik och dylikt som spelas via glashuset. Betalas det Stim-avgifter, alternativt vem ansvarar för det? (Glashuset eller den aktuella arrangören?)

Det är nämligen lite intressant att höra t.ex. Spotify-reklam och sedan veta att det är rent och skärt olagligt samt avtalsbrott att använda Spotify på sådant vis… Nu råkar det ju vara så att ingen bryr sig om upphovsrätt tydligen, men man kanske borde klargöra för folk att Spotify minsann inte alls tillåter en att spela musik för någon annan än den som registrerat kontot :)

Tydligen kan ju folk dömas till 1 års fängelse och ett par miljoner i böter för att tillhandahålla infrastrukturen (jämför: dator+högtalare) för att sprida upphovsrättsligt försluten musik illegalt. :D

Dock finns det givetvis en sjujädra massa fritt licensierad musik som inte vidrör det stora maffianätverket Stim… fast inte på Spotify.)


Mikael Nordfeldth
http://blog.mmn-o.se/
mmn@hethane.se
070-5657637

Mmmm, jag är bitter. Varför bryr sig folk inte om upphovsrätt? Hade folk gjort det skulle vi inte ha skivbolag idag. Då hade man förstått att det ÄR olagligt som det ser ut idag – med risk för fängelsestraff och miljonböter – att sprida musik. Vilket är helt jättegalet och fel. Vilket förordar en kulturrevolution där det föregångna raseras och det nya byggs upp. Bort med oligopolet – fram med diversiteten!

Mail till Ulf Persson vid Umeå kommun

Mailkonversation följer och uppdateras allteftersom…

—-

Date: Wed, 17 Mar 2010 17:25:09 +0100
From: Mikael Nordfeldth <mmn@hethane.se>
To: <ulf.persson@umea.se>
Subject: Förfrågan om nätstatistik gällande Hmag-uttaget

Hej Ulf,
jag önskar härmed formellt en kopia av den statistik som är relevant för polisanmälan som föranledde husrannsakan mot projektkontoret på Hamnmagasinet (2010-01-19) där jag, Mikael Nordfeldth, var verksam.

Jag misstänker att det bör falla under någon slags offentlighetsprincip. Förefaller det inte så vore det väl snarare en trevlig gest att delge denna statistik som ändå kommer att dyka upp utifall en rättegång blir aktuellt i frågan. En offentlig verksamhet bör ej vara rädd att tillhandahålla aktuell information.

Tidigare har det från kommunens håll uttalats siffror mellan 20-30% av förbrukningen i kommunens administrativa nät (dvs inte kapaciteten) och jag vill helt enkelt få svart på vitt vad som faktiskt gäller. Däribland den faktiska belastningen i absoluta siffror som man hävdar berättigar rubriceringen “dataintrång” genom att “blockera tillgång” alternativt “allvarligt stör eller hindrar användningen” till uppgifter som nämns i Brottsbalk 4 kap. 9 c §, vilket är vad misstanken om dataintrång gentemot min person förlitar sig på.

Vad jag önskar delges från Umeå kommun rent konkret är:

  • Information om vad som hävdades/påtalades till polisen innan husrannsakan
  • En 1:1-kopia av den information polisen delgetts till förundersökningen

Vad jag förstått så rekommenderar er jurist att inte vidarebefordra denna information. Därav önskar jag ett utlåtande kring ovanstående förfrågning skriftligt :)

Tack & bock i vart fall!

—-

Date: Thu, 18 Mar 2010 13:56:04 +0100
From:
Ulf Persson <ulf.persson@umea.se>
To: Mikael Nordfeldth <mmn@hethane.se>
Subject: SV: Förfrågan om nätstatistik gällande Hmag-uttaget
Hej,

Jag har mottagit ditt mail med dina önskemål, jag återkommer snarast möjligt.