Tag Archives: Ulf Persson

Vad säger kommunen om “dataintrånget” nu?

Artikel i Västerbottens Kuriren 2010-12-20

Här följer ett mail jag nyss skickade till den person som åtminstone tidigare varit officiell kontakt gällande tillslaget mot mitt kontor på Hamnmagasinet. Det vill säga Ulf Persson som är ansvarig chef hos “IT och Telefoni” vid Umeå kommun.

Noteras bör att artikeln anger att jag sagt det ska vara 200KiB/s, fast det handlar ju om att det var utslaget på ett dygn. Min egna stickprovsbevakning gav allt som oftast bara trafik kring 100-150 KiB/s. Totalkapacitet och uppgifterna som polisen fick från Umeå kommun har jag publicerat tidigare, där även följande kommentar gavs från IRC:

fast drar det inte mer än 200kbps att t.ex sitta och kolla trailers på apple.com eller sitta och mögla framför jewtube?

Mitt mail till Ulf

Hej Ulf,
med anledning av nyheten som går att läsa i Västerbottens Kuriren idag (2010-12-20) undrar jag ifall Umeå kommun, eller ansvarig person, har ett officiellt eller inofficiellt yttrande gällande den anmälan som gjordes. Anmälan resulterade, vilket rimligen var syftet med den, i en husrannsakan där bland annat en privatpersons datorer beslagtogs. Utöver detta även egendom tillhörandes aktiva, ideella föreningar inom Umeå kommun.

Beslaget orsakade minst 11 månader förlorad arbetstid, försvunnen hårdvara, ryktesspridning etc. vilket i sin tur resulterade i kraftigt minskade möjligheter till såväl privat som ideell verksamhet för individen, och anslutna föreningar, vars kontor utsattes för tillslaget. Utöver detta orsakade det även merarbete för den misstänkte och flera andra konsekvenser som inte specifieras i detta mail men kommer att tas upp i en skadeståndsanmälan framöver.

Eftersom jag inte hört något officiellt från kommunens sida gällande detta sedan media-pådraget i januari/februari lade sig är jag lur på ifall jag missat något eller ifall det helt enkelt inte yttrats något.

Mvh,
Mikael Nordfeldth
http://blog.mmn-o.se/
mmn@hethane.se
070-5657637

Svaret från Ulf

From Ulf Persson Sent Wed, 22 Dec 2010, 14:29:17 CET
To Mikael Nordfeldth
Subject SV: Gällande nedlagda dataintrång-förundersökningen

Hej,

Vi har inget ytterligare att tillägga i ärendet.

_________________________________________
Med vänliga hälsningar
Ulf Persson
Intraprenadchef
IT och Telefoni
Umeå Kommun

…6499 är på sammanträde. Statistik tillsvidare.

Jag försöker få kontakt med åklagaren som tar hand om misstanken om dataintrång gentemot mig. Det går inte så bra, förra veckan var han på tjänsteresa större delen av tiden och idag är han på sammanträde.

Med tanke på det skyndsamma handhavandet gällande Umeå Universitets beslagtagna dator är jag mån om att återfå mina datorer snarast möjligt. Snart börjar de närma sig 9 månader i beslagtaget/bestulet tillstånd.

Jag kom förövrigt på att jag inte publicerat den utlovade statistiken på nätverksuttaget. Så här har ni en lång radda med bilder (endast de två första är faktiskt intressanta).

Statistiken är som nämnt oerhört lam ur ett bevisperspektiv. Blir det rättegång kommer jag nog att vilja använda dessa bevis för att bevisa min oskuld. Här är ett utdrag ur IRC-loggen som följde att jag tog emot statistiken.

1617 < MMN-o> Vad säger ni om att jag har DDOSat kommunens nät med bländande TVÅHUNDRA KILOBYTE PER SEKUND?
1619 < MMN-o> det är ju 18GiB på en dag, så jag har peakat över det
1619 < MMN-o> men genomsnittligt så…
1634 < E-Rock> WTF! tvåhundratusen byte per sekund! du dödade ju deras nät!!
1635 < E-Rock> fast drar det inte mer än 200kbps att t.ex sitta och kolla trailers på apple.com eller sitta och mögla framför jewtube?

…så ja. Hemskheters hemskheter. Jag undrar om inte Ulf Persson, som skickade statistiken, kanske kan dra tillbaka fallet. Tyvärr så säger telefonen just nu att “den du söker inte anträffbar. Tack för samtalet!” när jag försöker ringa honom…

Update: Nu har jag mailat följande till Ulf Persson.

Hej, jag förutsätter att du fortfarande känner till det polisanmälda – så kallade – dataintrånget i Hamnmagasinet, januari 2010.

Jag sitter fortfarande och väntar på att polisen ska undersöka de 5 beslagtagna datorerna och 1 extern hårddisk. Av dessa datorer är 1 tillhörandes kommunen, övriga är mina privata. En av dessa var – som jag påpekat dels i förhör dels till personer vid Umeå kommun gällande fallet – en privat dator med vilken jag arbetade med en enskilda firma. Företagsdatorn, laptopen, har vad jag minns aldrig varit ansluten till internet genom kontorsutrymmets uppkoppling och således bör den inte vara av intresse för utredningen.

Denna beslagtagning av datorerna och ärendet i helhet har orsakat personligt lidande både i form av utebliven tjänst som kontaktperson (eftersom Robertsfors kommun inte ville anställa en person som är brottsmisstänkt och omskriven i media) och genom att min enskilda firma saknat det grundläggande verktyget för verksamheten (dvs datorn).

Jag har inte haft egna resurser att köpa in ny hårdvara, har tappat uppgifter för redovisning/bokföring och dessutom inte kunnat bibehålla en önskad kontakt med nya kunder till mitt företag. Detta innebär alltså ett direkt inkomstbortfall, sveda och värk samt oerhört begränsad verksamhet.

Detta mail ämnar be dig/er/kommunen att antingen kräva av polisen att – ifall Umeå kommun faktiskt tror sig ha rätt i saken – påskynda processen eller helt enkelt dra tillbaka anmälan och be polisen lägga ner fallet. I vart fall är min önskan att jag kan återfå utrustningen som polisen haft i beslag då det faktiskt börjar närma sig ett kritiskt läge för min privatekonomi som direkt följd av tillslaget mot verksamhetskontoret på Hamnmagasinet.

För att få tidsperspektiv på detta kan jag påpeka att det var över 8 månader sedan tillslaget skedde utan befogad grund och med en uppenbart medvetet utelämnad personlig information gällande vem som var ansvarig över utrustningen som beslagtogs.

Om du ej är rätt person att kontakta för detta önskar jag veta vem som är ansvarig för ärendet och har befogenhet att dra tillbaka polisanmälan.


Mikael Nordfeldth
http://blog.mmn-o.se/
mmn@hethane.se
070-5657637

Update 2: Tydligen är åklagaren på tjänsteresa direkt efter sammanträdet. Grrr.

1619 < MMN-o> Men dra åt helvete.
1620 < MMN-o> Kjell-Janne är PÅ TJÄNSTERESA och väntas åter TORSDAG

Update 3: Ulf Persson svarade på mitt mail. Det känns ju lite ovärt att han säger att jag måste kontakta åklagaren – som alltså har hela fallet i sina händer – när man får höra ovannämnda saker på telefonen… Hur ska jag kontakta åklagaren är det tänkt? E-mail? Jo för det är ju pålitligt!

Enligt uppgift så ligger detta under allmänt åtal. Det innebär att ingen annan än åklagaren kan ta beslut huruvida åtal ska väckas eller inte, det finns med andra ord ingen i kommunen som med någon verkan kan ta tillbaka anmälan, åklagaren är skyldig att utreda om det begåtts ett brott eller inte när en anmälan kommer in. Du får kontakta åklagaren som kan ge besked.

Mail till Ulf Persson vid Umeå kommun

Mailkonversation följer och uppdateras allteftersom…

—-

Date: Wed, 17 Mar 2010 17:25:09 +0100
From: Mikael Nordfeldth <mmn@hethane.se>
To: <ulf.persson@umea.se>
Subject: Förfrågan om nätstatistik gällande Hmag-uttaget

Hej Ulf,
jag önskar härmed formellt en kopia av den statistik som är relevant för polisanmälan som föranledde husrannsakan mot projektkontoret på Hamnmagasinet (2010-01-19) där jag, Mikael Nordfeldth, var verksam.

Jag misstänker att det bör falla under någon slags offentlighetsprincip. Förefaller det inte så vore det väl snarare en trevlig gest att delge denna statistik som ändå kommer att dyka upp utifall en rättegång blir aktuellt i frågan. En offentlig verksamhet bör ej vara rädd att tillhandahålla aktuell information.

Tidigare har det från kommunens håll uttalats siffror mellan 20-30% av förbrukningen i kommunens administrativa nät (dvs inte kapaciteten) och jag vill helt enkelt få svart på vitt vad som faktiskt gäller. Däribland den faktiska belastningen i absoluta siffror som man hävdar berättigar rubriceringen “dataintrång” genom att “blockera tillgång” alternativt “allvarligt stör eller hindrar användningen” till uppgifter som nämns i Brottsbalk 4 kap. 9 c §, vilket är vad misstanken om dataintrång gentemot min person förlitar sig på.

Vad jag önskar delges från Umeå kommun rent konkret är:

  • Information om vad som hävdades/påtalades till polisen innan husrannsakan
  • En 1:1-kopia av den information polisen delgetts till förundersökningen

Vad jag förstått så rekommenderar er jurist att inte vidarebefordra denna information. Därav önskar jag ett utlåtande kring ovanstående förfrågning skriftligt :)

Tack & bock i vart fall!

—-

Date: Thu, 18 Mar 2010 13:56:04 +0100
From:
Ulf Persson <ulf.persson@umea.se>
To: Mikael Nordfeldth <mmn@hethane.se>
Subject: SV: Förfrågan om nätstatistik gällande Hmag-uttaget
Hej,

Jag har mottagit ditt mail med dina önskemål, jag återkommer snarast möjligt.

Det blev inget internet

Jag inleder med ett inslag jag missade på TV4s lokala nyhetssändningar i Umeå om tillslaget mot mitt kontor.


Reklamhelvete…

Ja dels har vi verktyg för att kunna… eh, se trafik som går över nätet. Så de möjligheterna har vi, men vi använder dem inte för att vara någon polis så att säga. Det handlar till syvende och sist om moral och etik.

Ulf Persson, Umeå kommun

Inte vara någon polis… Check! Moral och etik… Check!

Det var lite fel att de säger “jobbar med” och “kom till jobbet”. Med tanke på att jag inte fick betalt för vad jag gjorde så känns det felaktigt formulerat. Jag utförde ideellt arbete under mer än 1.5 år i kommunens intresse, det är viktigt att komma ihåg för att förstå hela situationen.

Men så till rubriken. Det blev inget internet. Nä, för veckan efter tillslaget gick jag till en av de som uttalat sig om ärendet. Då frågade jag om jag inte kunde få ha en internetanslutning på kontoret de sista veckorna jag skulle vara där. Legitimt liksom.

Notera följande, om det inte framgått redan, men på grund av ombyggnationerna på Hamnmagasinet skulle jag i vilket fall ha flyttat ut vid nyår – men har fått stanna eftersom min verksamhet var fortsatt önskvärd.

Inte ens de sista veckorna fick jag alltså vara ansluten, trots att jag hade frågat denna gång. Ytterligare en allvarlig törn på förtroendet hos kommunens organisation från min sida. För nu är jag utflyttad därifrån och siktar på att göra något bra av hela historian tillsammans med övriga intresserade. Det som inte dödar…

Utöver det så har inte Lars Klefbohm eller någon annan IT-relaterad person för Umeå Fritid kontaktat varken mig eller någon annan om att styra trådlös internetuppkoppling till besökare på Hamnmagasinet… Kom ihåg att jag drog ut och återställde alla anslutningar och förbättringar jag hade gjort där. Inget Ipredia i kaféet längre t.ex.

Så. Hamnmagasinets inbjudande, utåtriktade verksamhet är – återigen – våldsraperat av den organisation som bestämmer att de själva ska bevara driften: Umeå kommun.