Tag Archives: troll

SVT-anmälan om barnpornografi bör bestå

Uppdatering: Jag noterar att Daniel Tanse i en intervju uttryckligen frånsäger sig ändringen av brottsrubriceringen. Det framgick inte (tydligt åtminstone) i SVT Debatt-inlägget. Således antar jag att mitt resonemang om debattprovokation genom brottsanmälan är det som gäller.

– Polisen har skickat ärendet vidare till Justitiekanslern. Jag har försökt få dem att ändra tillbaka brottsrubriceringen till barnpornografibrott, men det har de hittills inte gjort. Det vore bra om det sker en prövning, inte minst med tanke på den aktuella domen mot mangateckningarna.

—-

Jag har läst igenom Daniel Tanses förklaring till varför han anmälde SVT för barnpornografibrott. Tidigare har jag uttalat mitt stöd för anmälan, med reservationen att jag inte läst så mycket mer av förklaringarna bakom. Jag kan dock härmed påpeka efter att ha läst hans yttrande om varför att jag inte håller med om syftet som Daniel Tanse utger sig ha haft:

Men med tanke på vart UR och RFSU vill leda ”utvecklingen” så är jag glad att jag gjorde den, och jag hoppas verkligen att varken ytterligare sexualisering av ungdomar, eller för den delen dåligt förtäckt barnpornografi, någonsin blir ”modern”.

Daniel Tanse försvarar här ovan sin anmälan trots att rubriceringen ändrades från “barnpornografibrott” till “förledande av ungdom”. Min åsikt om den hävdade moralpaniken kring filmen delar jag med bl.a. RFSUs Lena Lennerhed. En del andra verkar inte vilja se någon poäng med anmälan och menar att det, trots dålig lagstiftning, är skillnad på upplysning och underhållning. Fast fokus just nu ligger på vad som ens kan uppnås med den nya rubriceringen, då min förhoppning var att den ursprungliga rubriceringen skulle kunna provocera fram en mycket nödvändig lagändring.

Åsikterna gentemot lagen som reglerar barnpornografi är i absolut majoritet negativa. Det finns nog inte många individer som på allvar faktiskt anser att tecknad barnpornografi bör vara olaglig. Omoralisk kanske, men inte olaglig. Därför efterfrågas en lagändring av många förespråkare av yttrandefrihet, vilket dock inte kommer att komma genom prövningen i sig utan snarare från reaktioner kring domen. Följande skriver Mats Olofsson, debattredaktör på Västerbottens Kuriren:

Domstolarnas uppgift är inte att överpröva lagstiftarnas intentioner. Slutsatsen av de fällande domarna måste därför bli att dagens lagstiftning är olämplig och bör ändras/justeras.
Dras samma slutsats på den politiska nivån? Det vore på sin plats med en politisk reaktion.

Faktumet att brottsrubriceringen ändrades från “barnpornografibrott” till “förledande av ungdom” gör att det blir fel brott som utreds. Var detta ett medvetet val av åklagaren att göra detta, då denne kanske rimligen antog att SVT skulle bli fällda – och är det i så fall tjänstefel? Eller är det åklagarens legitima beslut baserat på en anmälan som gjorde för mycket fokus i just vad filmens innehåll leder till snarare än det konkreta brottet att materialet distribuerat av SVT skildrar barn i pornografisk bild? Lagen som kriminaliserar SVTs agerande och även Simon Lundström, mangaöversättaren, lyder såhär:

10 a § Den som

  • 1. skildrar barn i pornografisk bild,
  • 2. sprider, överlåter, upplåter, förevisar eller på annat sätt gör en sådan bild av barn tillgänglig för någon annan,
  • 3. förvärvar eller bjuder ut en sådan bild av barn,
  • 4. förmedlar kontakter mellan köpare och säljare av sådana bilder av barn eller vidtar någon annan liknande åtgärd som syftar till att främja handel med sådana bilder, eller
  • 5. innehar en sådan bild av barn eller betraktar en sådan bild som han eller hon berett sig tillgång till

döms för barnpornografibrott till fängelse i högst två år.

Bör nu Daniel Tanse göra en ny anmälan, förutsatt att han menade att kritisera lagen som täcker barnpornografibrott? Eller någon annan för den delen. Frågan för min del är dock huruvida en ny anmälan vore att “spamma rättssystemet” – ett ineffektivt (och trollmässigt) sätt försöka göra en lagändring. Om läsare av denna text vill flika in på den diskussionen, vad som är effektivast för att göra skillnad, vore jag oerhört intresserad av att få ta del av era åsikter.

Pajkastning är vardag i Umeås politik

Ola Nordebo tycker att Västerbottens valrörelse har fått en bedrövlig start. Alla som yttrat sig hittills verkar instämma att Lennart Holmlund (kommunalråd i Umeå) har stått för barnsligheterna. Dels genom sitt vanliga jag (“kommunister!”, väljarförakt etc.) men även en subtil gliring gentemot “Ursula Federley“. (som i sig visar ännu en gång varför man inte klickar på Aftonbladetlänkar)

Kortfattat betraktar jag detta som att alla har överdrivit situationen. Eller, det är ju jättedåligt och så att erfarna, folkvalda politiker beter sig som barnrumpor. Behöver jag tillägga att de är vuxna individer? Eller för den delen att många inblandade är så-kallat ansvarstagande föräldrar. För vad ni ser i “sociala media” idag är exakt vad som försiggår i Umeå kommunfullmäktige. Dåligt framförande av politik, hån, barnsligheter och personangrepp. Jag är inte förvånad över endera parts agerande i “bråket”.

Se gärna paralleller med användandet av “sociala medier” i politiken. Byråkratin är inte van med så snabb, intim och öppen respons på uttalanden. Det är dessutom svårt att introducera ett icke-media som Internet till ovana individer – och stämpla/marknadsföra det “socialt”. Folk verkar inte förstå att det faktiskt handlar om en speglad verklighet.

Följande svarade jag till Anders Ågrens inlägg om att Lennart Holmlund fortsätter att hävda att Centerpartiet är högerextrema i en del frågor.

Men alltså. Centerpartiet har ju blivit mycket mer höger med Maud. Det är väl inget att skämmas för? Och för en vänsteranhängare så är ju en del av åsikterna (ofta arbetaravtalsrelaterat) rätt extrema à la högerkanten.

“Högerextremism” har väl fått stämpeln “Sverigedemokrat” pga dålig politisk analys. Det är väl mest bara att mata trollet när man reagerar på saker som Holmlund säger och skriver…

Arbetaravtalsrelaterat kan nog Alejandro Caviedes svara lite noggrannare på, jag är personligen bara helt ointresserad av Centerpartiets politik. De har helt enkelt inget att komma med, står inte för något och saknar ryggrad. Boring.

“Mata trollen”, det är något politiker egentligen borde lärt sig att man inte ska göra. Handlar det bara om en svårighet att identifiera just nättrollen? Eller kanske politikerna ibland är trollen, varpå man måste bemöta dem… Men att mata behöver vi väl ändå inte? Bara remma upp dem lite!

Jag ser detta som en jättebra start på valrörelsen i Umeå. Att våldsamt slängas in i internets omtumlande domäner är nyttigt för våra folkvalda. Fast egentligen för väljarna, för man ser nu snabbt vilka som bara sitter på sitsen för utsiktens skull och inte allmänintresset…

Politiken gynnas av att vara folknära. Dagens politiker verkar dock mest skadas av det.

Tidningarna måste dock komma ihåg att de har ett ansvar. Ett stort ansvar för att rapportera rätt och riktigt. Därav att jag vill påpeka att detta smutskastande som pågår är en vardaglig företeelse på kommunfullmäktiges möten en gång i månaden. Så haka inte upp er på just det! Viktigast är väl att förmedla vilka som faktiskt bedriver politik snarare än vem som gjort narr av flest personer.

Återta lite kulturidealism, bitte (part 1)

Jag har tidigare varit inne på det här spåret lite, men tycker att det behöver förtydligas. Nedanstående text kommer mestadels att bygga upp inför mitt nästa inlägg på ämnet – så det inte blir för mycket på en gång. Men slutklämmen kommer att vara att jag saknar den kulturidealism som piratrörelsen till stor del byggts upp kring.

Saker som gör mig lite förundrad är hur t.ex. opassande fick lite identitetskris, eller att folk faktiskt ö.h.t. tänker tanken att K-märka domäner. Folk jag trodde greppade det här med internet. Fast uppenbarligen är det ensamt på toppen. Så nu behöver jag klargöra min överlägsenhet för att ruska upp mig.

För det första är grundregel nummer ett på internet att desensibilisera sig från trollen. Alltså alla som tycker annorlunda än en själv – så bli för det första inte sur, det överför bara energi till retardsen. Var skeptisk till allt (källkritik bl.a.) och – kanske mest av allt – tro inte att du är något. Samt är det viktigt att komma ihåg att trollen är en minimal del av nätsamhället i stort, men sticker ut eftersom den stora massan snarare är lurkare.

Jag menar nu inte à la Jantelagen att man ska tro att “det finns alltid någon som är bättre”. Snarare syftar jag på ekvilibrium, eller att man förmodligen är bättre än andra på mycket – men det som andra är bättre på är minst lika viktigt. Eller åtminstone bidrar andra till något som påverkar ens egna slutresultat. Jag uppmuntrar alla till att hävda sin inre besserwisser, på gott och ont. En god självkänsla, med bevarat öppet sinne, kan reda ut många dilemmor.

Vidare trodde jag att visa intresse för K-märkning av domäner var helt jäkla off för någon som faktiskt fattar internet. Uppskattar man internet trodde jag att det var för dess egenskaper – inneboende (inherent in the system) såväl som artificiella. Enligt direkt och indirekt design. Själva grejen med internet är ju förnyelse och dynamik. Inget varar för evigt (läs: the Tao of Backup).

Att K-märka en domän skulle strida mot internets oskrivna grundlag.
Varken Bloggelito, Helené eller Carl Bildt är viktiga nog för det.

Men i vart fall så har opassande-emma åtminstone en viktig poäng i sitt inlägg. Det kanske inte är helt glasklart hur, men det fick mina tankegångar att spinna vidare på “hur man kan tappa bort sig i ett syfte”. Typ.

Även om det är ofta roligt, i grunden underbara människor som hänger där, så blir det ibland — ptjaa, ofta faktiskt — ganska “arg” stämning; målmedveten. Som ett jobb, nästan.

Vi (i Piratpartiet) har koncentrerat oss för mycket på den stenhårda marschen i strid mot “etablissemanget” (Falkvingeretorik). Att “bekämpa storebror” etc. I största allmänhet att arbeta “för stärkt integritet”. Många anger det som största anledningen till att de stöder Piratpartiet. Integritetsfrågor. “Upphovsrätten är en konsekvens av Piratpartiets integritetspolitik” etc.

Själv tycker jag att det är ganska mycket bullshit.

No, really. Jag körde med det under valrörelsen mycket, även om jag även påpekade att mina hjärtefrågor handlar om fri mjukvara (dvs upphovsrätt/patent). I helhet tycker jag dock att vi mörkar åsikterna kring varför vi vill korta ner upphovsrätten. Medvetet eller ej är nog upp till individen, men faktum är att vi hellre skyddar oss bakom “integritet” än säger att vi på en helt egoistisk bas faktiskt förespråkar fri fildelning.

Fast det är ju politiskt korrekt med integritet. Det är hippt. Jag upplever rentav hos folk att upphovsrättskritiken är någon slags nödvändigt ont. Kritiken finns bara där för att det är källan till hotet mot internet. Att bolagen använder upphovsrätten som metod för att driva igenom galen lagstiftning. Vilket har lett till random retards som blandar ihop FRA med att jaga fildelning, samt att alla besserwisser-“sakkunniga” i alla debatter om upphovsrätt säger att “integritetsfrågorna måste lösas”.

Som att integritet skulle vara relevant för delad kultur.

Det är förvisso inte ett konflikterande intresse att luckra upphovsrätten gentemot integritetspolitiken. Det finns även många gemensamma intressen olika typer av pirater emellan. Många tillhör båda lägren, men ändock tycker jag personligen att integritetsdebatten har fått lite väl mycket fokus på sistone. De som förespråkar reviderad upphovsrätt verkar inte göra det för kulturidealistiska skäl till den grad jag hade önskat.

Kulturlivet är beroende av demokrati och yttrandefrihet.
Att Sverige skulle riskera tappa endera egenskap är dock skitsnack.

Grunden för Piratpartiets upphovsrättsliga kritik är fortfarande kring delad kultur. Det har egentligen inget med integritet eller Storebror att göra. Det handlar om att ta del av andras arbete och vidare ha rätten att modifiera, förbättra och dela vidare. Det förutsätter inte på något vis en stat utan t.ex. kabelspaning.

Integritetsdebatten är ett stickspår. Där är det egentligen bara en tidsfråga innan förståelsen för den nya tekniken finns hos gemene man. Tills dess gäller helt enkelt damage control. Däremot är det oroväckande att piratpartister ö.h.t. kan stödja idéer i stil med digital K-märkning. Eller för den delen när man inte argumenterar för en reformerad upphovsrätt ur andra perspektiv än “integritet”. Idealism, bitte!

..men, mer om varför upphovsrätten behöver ändras i ett annat inlägg. Från en som sympatiserat med Piratbyrån sedan innan den startade.