Tag Archives: transparens

Replik: Piratpartiet arbetar för transparens

Mats Olofsson, Västerbottens-Kuriren 2010-08-20

Jag har nu svarat på Mats Olofssons signerade ledartext i Västerbottens Kuriren som hade rubriken “Piratpartiet gör vad partier borde akta sig för”. Repliken är publicerad på vk.se/opinion för allas läsning och kommentering.

Svaret ville jag rubricera med att “Piratpartiet jobbar för transparens”, men det blev istället “Fel om Piratpartiets idé“.

Mats Olofssons signerade text i VK 20/8 var kritisk mot Piratpartiets stöd till Wikileaks. Kritiken är att ett politiskt parti inte borde sköta datakommunikationen för denna “whistleblower” (inte “granskande media” som Mats skrev).

Avtalet som slutits innebär inte att driften tas över helt utan endast att sidan kopieras.

Wikileaks fungerar nämligen som internet: decentraliserat och med samhället som redundans. Sidan står inte och faller med Piratpartiets bidragande stöd – faktum är att det bara är en Wikileakskopia av många. Syftet med flera kopior är givetvis att undvika censur och maktmissbruk.

Piratpartiet och Wikileaks önskan är att etablerad media inte betraktar sidan som en konkurrent utan snarare en källa. Sidan ämnar bidra med rådata utifrån vilket granskande media kan göra djupgående reportage med tillhörande anonyma källreferens.

Den syn på transparens som Wikileaks har, dvs rätten att granska politiskt och ekonomiskt maktmissbruk, är överensstämmande med Piratpartiets politiska agenda. Det är en av de frågor vi går till val på i Sveriges riksdag, Västerbottens län och Umeå kommun.

Mikael Nordfeldth
Valkandidat, Piratpartiet

Mats Olofssons signerade ledartext, som tyvärr inte lagts upp på vk.se/opinion, löd såhär:

Piratpartiet vill lyfta fram viktiga frågor på den politiska agendan, skrev jag i förra veckan. Med tillägget: Men varför i egenskap av politiskt parti?

Att det inte är partipolitiken denna sammanslutning hör hemma blir allt tydligare. Beskedet att partiet ska ta över driften av Wikileaks servrar är det senaste exempel.

Huruvida Wikileaks – kritiserade av såväl journalistsammanslutningar som människorättsorganisationer – är en oansvarig internetskvallrare eller seriös informationsspridare behöver inte avgöras här. Men själva räknar sig Wikileaks till den senare kategorin och till de vederhäftiga mediernas skara.

Är det rimligt att ett politiskt parti sköter datakommunikationen åt ett sällskap av Wikileaks karaktär. Eller som krönikören Stina Morian uttrycker det: ” … det är svårt att föreställa sig att aftonbladet.se eller andra mediebolag skulle låta sina servrar stå i Socialdemokraternas serverhall eller låta Folkpartiet ta hand om e-posten.”

Stina Morian har naturligtvis helt rätt. Ledningen för Piratpartiet har uppenbarligen inte funderat igenom varför partiet finns – vilket som är det bästa och mest förnuftiga sättet att sprida de idéer/tankar som finns i organisationen.

Det finns en blindhet för problem och komplikationer – och att ambitionen för politiska partier måste vara att akta sig för nära relationer med granskande medier. Piratpartiet gör tvärtom: här gör ledningen en politisk poäng av detta. Det tyder på politisk omognad.

Visst hade det kunnat riktas kritik mot den tänka Piratorganisationen för att den upplät sina servrar åt Wikileaks. Men inte av den här karaktären.

Signerat
Mats Olofsson
ledarskribent

YouTube stänger Knappnytt-kanalen. Surprise?

Var inte så jävla förvånade. Det var väl klart att Knappnytt, som såväl bröt mot upphovsrättslagen förtalade folk, provocerade med barnporr och allt möjligt annat, slutligen skulle blockeras av Youtube. Det är ju en amerikanskägd sida som måste följa amerikanska lagar och deras högerkristna kyskhetsideologi.

Youtube är inte morgondagens jävla videosite, så håll käft ni som förespråkar denna reklaminfesterade, videoinlåsande, proprietära skitsida.

Ni som är förvånade borde alla ta ett djupt satans andetag och fundera på varför man tycker om slutna tjänster utan transparens som lyder under ett efterblivet lagrum och har en historia av censur.

Särskilt Fat Statement bör se till att distribuera videoklippen själva under en fri licens, enkelt nedladdningsbart och länkat från hemsida i ett fritt format så att det aldrig kan vara semi-olagligt att se videoklippen. (och givetvis utan reklam för deras produkter så det t.ex. kan sändas på lokal-tv)

Nu går jag och tittar på film med min underbara analoga VHS-bandspelare där man fortfarande kan se filmen trots inkorporerat “kopieringsskydd” etc.

Ett lokalpolitiskt experiment i Umeå

Inom en vecka kommer jag att till Umeås fullmäktigepartier skicka ett mail till vardera gruppledare. Mailet kommer att användas som mätinstrument för att bedöma varåt mina krafter bör riktas i bearbetningen av kommunpolitik på det/de områden jag finner intressanta/relevanta.

Jag kommer att presentera kort vad jag tror blir ett par ämnen där jag har uppfattningen att Umeå kommunfullmäktige kan påverka. Dessutom är min uppfattning att vad jag påtalar är politiskt obundet, så det handlar inte om ideologi eller sådant crap i grunden. Det går att tolka in, ja, varpå jag gärna ser kritik som kan hjälpa mig förtydliga den konkreta, praktiska rationaliteten i förslagen.

De ämnesområden jag kommer att beröra i mailet är starkt kopplade till mina intressen och således saker jag brinner för. Denna första runda grundar sig i samma tankegångar som håller mig aktiv inom Piratpartiet och har samma mål:

  • Öppna standarder i kommunens verksamhet
  • Fri mjukvara i kommunens verksamhet
  • Indexerad, gärna wikifierad, tillgång till kommunala beslut etc.

Inget parti i fullmäktige kan rimligen vara mot detta. Det finns inga ideologiska motsägelser mellan demokratiska principer och demokratiska partier. De som snappar upp på vad jag har att säga skulle ha en helt ny plattform att arbeta efter – vilket i sig kan gynna dem i valdebatter. Om alla nappar på det, så är ju det en seger i sig (förutsatt att det genomförs).

Mitt experiment ska alltså kolla om engagemanget från partiernas gruppledare är starkt nog i de frågor jag brinner för. Annars kan jag inte rekommendera det partiet till de som inte bestämt sig än i valrörelsen senare detta år, 2010. Är engagemanget från gruppledarna begränsat bör det åtminstone delegeras till partiernas ansvariga för det området. Saknar grupperna en ansvarig för området får de skylla sig själva, eller försöka styra upp sig när de nu får chansen.

Med detta menar jag inte att jag på något sätt skulle ha möjlighet att påverka valet. Däremot erbjuds härigenom en helt ny sakpolitisk fråga på Umeås arena. Jag hoppas att våra lokala politiker tar chansen att göra det till en valfråga. Kan vi statuera en genomgående självklarhet för öppenhet och transparens så kanske de inte behöver oroa sig över Piratpartiet så mycket på riksnivå…