Tag Archives: tjejer

En jämställd ungdom som super och har sex

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning har gjort en undersökning bland gymnasieelever i årskurs 2. Den visar att c:a en fjärdedel av underlaget hade haft oskyddat sex på fyllan. En sjättedel (14-17%) hade till och med haft oönskat sex i samband med alkoholkonsumtion.

Nu kan vi visserligen dra slutsatsen att folk på fyllan ofta är ganska retardiga, men det är ju så uppenbart. Jag tittar hellre på statistiken mellan pojkar och flickor. Ni vet, en sådan där könsanalytisk (“feministisk” är inte riktigt samma sak, mind you).

25% av killarna respektive 27% av tjejerna har haft oskyddat sex på fyllan. Så gott som ingen skillnad. Alltså verkar distributionen killar-tjejer som inte tänker alltför långt vara jämställd! Fast det vore kul att ställa statistiken mot (giltig) statistik över hur många av respektive kön som ö.h.t. har haft sex då – åtminstone i alkoholsammanhang. Inte förrän då betyder ju det här något ö.h.t.

14% killar respektive 17% tjejer har haft oönskat sex på fyllan. Återigen ungefär detsamma. Det visar tydligt hur även killar kan ha “oönskat sex”. Annars brukar ju fördomen vara “killar tackar ja till allt”. Tydligen är dock könen jämställda där med – killar är inte alls våldtäktsmän. Förutom när de avstår från att dansa.