Tag Archives: svt

Överklagan till Radiotjänst om dator-avgift

Har skickat in en överklagan till Radiotjänst som uppföljning på ärendet “teknisk utrustning avsedd för tv-mottagande eller ej“. Läste efter att jag gjorde det Jörgen Städjes senaste Radiotjänst-artikel där han litegrann tar upp min poäng kring mjukvara, men med ett för ämnet dåligt underbyggt rättsfall. Dessutom bör läsare vara medvetna om att min uppfattning av situationen stämmer överens med Piratpartiets åsikter kring Radiotjänsts verksamhet.

20131027-beslut_fran_radiotjansts_omprovning-s1_2 20131027-beslut_fran_radiotjansts_omprovning-s3-upplysningDeras beslut på omprövningen att jag ska betala tv-avgift för att jag har en “dator” och tillhörande “internet”. Att jag sedan inte förstår argumentationen bakom vad som är en “dator” (enligt mig är mobiltelefoner och mikrokontrollers lika mycket datorer som PCs, men dessa är tydligen inte avgiftsbelagda?) gör mig förvirrad. Och faktumet att “internet”-kommunikation kan färdas över brevduva och/eller bongotrumma – eller för den delen grannens öppna trådlösa nätverk – verkar de inte ta i beaktning vid deras telefonsamtal.

Poängen jag för fram är i alla fall fortfarande att det enda som kan betraktas som en “tv-mottagare” (och alltså det enda avgiftspliktiga, oberoende av kringutrustning) är mjukvaran som initierar och hanterar kommunikationen med den tv-sändande motparten.

Läs gärna min överklagan kombinerat med bestridande av deras faktura nedan. Förhoppningsvis löser man det genom att t.ex. SVT börjar sända över internet med öppna och fria format samt distribuerar fri mjukvara i egenskap av tv-mottagare. Då betalar jag gärna tv-avgift!

Till: Radiotjänst i Kiruna AB
Datum: Umeå, 2013-10-26

Angående er faktura nr 1020176340100165 (519kr, 2013-10-08)

Härmed tillbakavisar jag ert krav på betalning för ovanstående faktura, eftersom det inte finns något avtal mellan er och mig. Detta är således även en överklagan på beslut med ert registreringsnummer 20131504759002.

Skäl till beslutet

Fakturan skickades i samband med ett telefonsamtal från en tjänstemän. I en omprövning beslutade ni att telefonsamtalet från tjänstemannen utgjorde grund för att hävda att jag innehar teknisk utrustning för tv-mottagning, eller som lagen (1989:41 2§) lyder, ”utrustning som är avsedd för att ta emot tv-sändningar”.

Som jag har förstått det syftar ni på att jag har ”dator” med ”internet”. Detta är inte på något sätt i sig teknisk utrustning avsedd för att ta emot tv-sändingar. Nedan kommer jag att gå igenom min tekniska utrustning. Ni får ursäkta om jag inte ger källreferenser till varje specifikation, protokoll och standard som nämns, men de bör rimligen vara allmänkunskap för vem som helst i dagens Sverige som har nått högstadieålder (åk 7-9).

Som teknisk utrustning ”dator” åsyftas förmodligen en processor (CPU) med tillhörande kringutrustning för att nyttja denna beräkningsenhet. Detta har jag förstås, i form av såväl mikrokontrollers (”AVR”-chip), mobiltelefon (CPU med ARM-arkitektur) och PC (x86 samt dess 64bitars motsvarighet). Tillhörande detta finns även RJ45-anslutningar för ethernet, så jag kan programmera datorerna att kommunicera TCP/IP med fastighetens lokala nätverk. Dessutom äger jag 802.11b/g/n-kompatibla enheter som kan anslutas till flera av datorerna.

Alltså: jag har möjlighet att med mina datorer kommunicera med andra datornätverk – vilket vi förstås alla i dagligt tal refererar till med begreppet ”internet”. Men lagen kräver mer.

Låt oss försöka förstå varför jag bestrider fakturan i egenskap av att jag inte innehar ”teknisk utrustning” som lagen menar ska innebära avgiftsplikt till Radiotjänst. För att ta emot ”tv-sändningar” över internet idag så finns det förstås särskilda tekniska förutsättningar. För att bäst förstå dessa kan vi skapa analoger till icke-internetsänd televisionsteknologi:

Metod/utrustning ”Gammal” tv-sändning Internetsändning av tv
Antenn Koppartråd (el. annan metall) Internetanslutning
Sändningsinfrastruktur Trådlöst/kabelburet Trådlöst/kabelburet
Sändningsmetod (trådlöst) Broadcast (samma till alla) Unicast (endast en mottagare)
Sändningsmetod (kabelburet) Broadcast (samma till alla) Unicast (endast en mottagare)
Mänskligt gränssnitt (A/V) Skärm/monitor/högtalare Skärm/monitor/högtalare
Tv-mottagare Signalomvandlare i hårdvara (”integrerad krets” ofta kallat) Förfrågan + behandling i mjukvara (datorprogram)

Ovan kan vi se att tv-mottagaren, det enda relevanta för den avgift Radiotjänst avkräver mig, i internetsändningar numera är mjukvara. Mig veterligen räknas en tv-mottagare (de äldre hårdvarubaserade signalomvandlarna) som avgiftsbelagd oavsett kringutrustning. Lagen ska vara teknikneutral och därför bör endast mjukvaran i sig vara avgiftspliktig.

De jag känner som konsumerar tv över internet bekräftar att den mjukvara som behövs är Adobe Flash, vilken är proprietär (sluten källkod) och där man behöver ingå ett avtal med leverantören (Adobe) för att få nyttja den. Ingen av mina datorer har denna mjukvara.

Vore det så att tv-sändningar skedde med öppna och fria standarder och format skulle ovanstående argument inte vara lika övertygande. Sannolikt skulle en webbläsare med mediautbyggnaderna av HTML5 kunna räknas som ”tv-mottagare”, även om tv-mottagande inte är en webbläsares huvudsakliga syfte. Dock är så inte fallet idag och för att ta emot de sändningar som sker krävs mycket specifik mjukvara installerad på en användares dator.

Med ovanstående resonemang kring vad som utgör ”utrustning som är avsedd för att ta emot tv-sändningar” vill jag att Radiotjänst beslutar att inte kräva mig på avgift.

Mvh,
Mikael Nordfeldth
E-post: mmn@hethane.se

PS. Vore faktum sådant att sändningar skulle börja genomföras med öppna och fria format och standarder implementerade i fri mjukvara hade jag gladeligen installerat den utrustningen för mottagande av tv-sändning och betalat radio- och tv-avgiften. För jag vill gärna (i mitt hem) titta på SVTs kvalitetsproduktioner av utbildningsprogram, djupgående grävande reportage och samhällsanalytiska program. Att installera osäker, proprietär mjukvara och ingå i avtal med amerikanska företag känns dock inte som en förutsättning jag gärna uppfyller. DS.

Har jag teknisk utrustning avsedd för tv-mottagande eller ej?

Har initierat ett ärende om omprövning till Radiotjänst:

Det ringde någon till mig idag som hävdade att jag måste betala tv-avgift. Detta utan att förklara vilken tv-sändning jag kan ta emot med den utrustning jag har i hemmet.

Jag har ingen tv-mottagare i hemmet och har, som lagen beskriver det, ingen hårdvara (“teknisk utrustning”) som är avsedd för att ta emot utsändning eller vidaresändning av tv-program.

På något sätt försökte denna person få det till att innehav av dator och internetuppkoppling räckte för att uppfylla detta.

Dock är det allmänkunskap att en ordinarie persondator inte gör något utan tillhörande mjukvara, så för att undvika fördomar från Radiotjänst om min dators – eller dess programs – avseddhet till tv-mottagande vill jag förtydliga:

Jag har INTE mjukvara i någon av mina datorer som gör det möjligt för mig att efterfråga Internet-sändningar från dagens Internet-sändande tv-kanaler.

Alltså: om “teknisk utrustning” inte bara är hårdvara, så måste ju MJUKVARAN vara det som är avsett att ta emot tv-sändning. Jag har dock varken hårdvara eller mjukvara som är avsedd för tv-mottagande. Särskilt inte när det, i dagsläget, endast finns i form av resurser man uttryckligen behöver efterfråga med särskild mjukvara.

Ovanstående tycker jag är tydligt nog för att förtydliga att jag ej innehar tv-mottagare i mitt hushåll.

Notera att jag inte har något emot tv-licensen, jag tycker att SVT gör jättebra arbete. Jag har bara valt att inte inneha tv-utrustning i min lägenhet av privatekonomiska skäl.

Däremot tycker jag inte att Granskningsnämnden gör särskilt bra jobb. Det finns ju reklam för privata företag i var och varannat SVT- och SR-program som sänds (de där “sociala medierna” ni vet, som ägs av privata USA-baserade företag och samarbetar med underrättelsetjänster). Fler public service-program borde åka dit på sådan skitreklam.

Konstiga krav på URs Programchef-kampanj

Nu är jag sådär jobbig igen och mailar till svenska, relativt publika företag som premierar amerikanskägda privata företag med en lång historia av privatlivsintrång och skamlig hantering av personuppgifter.

Det gäller denna gång Utbildningsradion, UR, som driver en Programchef-kampanj. Den välkomnande texten på sidan för kampanjen är:

Nu kan du göra ett av våra program till ditt! Det enda som krävs är ett Facebook- eller Twitterkonto. Börja med att söka upp ett program, utifrån ämnen som intresserar dig. (Eller låt oss leta åt dig – utifrån din Facebook-profil kan vi ge förslag på passande program.)

Kampanjen handlar om att hitta människor vars intressen passar särskilda program och därigenom kanske kan sprida kunskap om dess existens till nya människor runtom i Sverige. En mycket god idé och självklart intressant eftersom mer kunskap åt fler är en bra sak!

Jag blir dock mycket förvånad av att de _kräver_ att man har ett användarkonto hos antingen Facebook eller Twitter. Mig veterligen så är det endast c:a 50% av befolkningen i Sverige som ö.h.t. _har_ ett Facebook-konto (och betydligt färre med Twitter). Av de som sedan har ett konto på sidan är det långt ifrån alla som faktiskt _använder_ det. Alltså har man från URs sida effektivt begränsat sin spridning av kampanjen till mindre än halva befolkningen. Way to go.

Hej, jag tyckte Programchef-kampanjen verkade väldigt intressant. Dock har jag svårt för att bli kund/produkt hos ett privatägt amerikanskt företag som förbehåller sig rätten att sälja och vidareupplåta information om mig, mina vänner, mina vanor och mina intressen till tredjepart i reklamsyfte.

Så skulle det gå att “bli programchef” utan ovanstående grova intrång i privatlivet gjorda av företag som inte ens kontrolleras av svensk lagstiftning? Typ med OpenID eller en helt vanlig e-postadress.

En sak jag särskilt reagerar på med detta är att ni försöker nå ut till så många som möjligt (alla) med denna kampanj. Det är mig veterligen bara ungefär hälften av Sveriges befolkning som faktiskt _har_ ett Facebook-konto. Och av dessa är det långt ifrån alla som faktiskt använder det! Gällande Twitter är det ännu färre som nyttjar tjänsten.

OpenID och vanlig e-post är inte domändiskriminerande och kräver inte att man går med på något användaravtal hos något obskyrt utländskt bolag med mycket dubiösa karaktärer i styrelserna. Om det går att anpassa sidan för detta är det min övertygelse att man får ett större genomslag än med det exkluderande Facebook/Twitter-kravet.

OpenID är mycket snarlikt både Facebook-inloggning och Twitter-inloggning rent programmeringsmässigt. Den enda skillnaden är att OpenID inte bryr sig om vilken domän du kommer från. Du behöver alltså inte bli kund/produkt hos ett vinstdrivande företag utan kan upprätthålla dina privata data och din onlinepersonlighet helt inom din egen kontroll, eller förlägga det på någon du litar på.

Vidare får man även exempelvis OpenID-inloggning genom registrering på ex. de flesta StatusNet-instanser där ute, dvs ett federerat socialt nätverk där man kan kontrollera sin egen information utan att opålitliga typer som Mark Zuckerberg kan luska i ens privatliv – eller sälja vidare det till slumpade annonsföretag för en spottstyver. Leve Free & Social och leve OpenID!

Förläggareföreningen vill urholka biblioteken

Ända sedan de forna sumerna för flera tusen år sedan har biblioteken använts för att lagra, indexera och inte minst tillgängliggöra information. Viktiga texter, lagar, religiösa skrifter, filosofi, vetenskap och skönlitteratur har med tiden fått sin plats i dessa litterära huvudstäder. På senare tid kan vem som helst även låna film och musik med en marginell samhällelig kostnad. Därför vill Piratpartiet utveckla och förbättra biblioteken även när Förläggareföreningen hotar att låsa in sina medlemmars verk.

Problem har uppstått mellan Förläggareföreningen och Biblioteksföreningen i förhandlingarna om e-böcker och dess relaterade kostnader. En e-bok är en digital kopia av en bok och går att för inte mer än bråkdelen av ett öre göra till närmast oändliga antal nya, perfekta kopior. Därför saknas det rimlighet att betala dagens kostnad av 20kr per utlåning – särskilt om det begränsas till endast en utlåning per “bok”. För endast en sådan avgift hade istället hela världens uppkopplade befolkning kunnat få tillgång till varsin personliga kopia.

Konsekvensen av att Förläggareföreningen vägrar böja sig för ovannämnda restriktioner är inte bara att bibliotekens ekonomi faller platt för dessa hutlösa priser. Den största faran är att stora kulturarv riskerar försvinna. Inte längre skulle böckerna (m.m.) kunna tillgås för alla utan endast genom biblioteken med fysiska kopior, något som blir ohanterligt med den mängd ny kultur som produceras dessa dagar! Ska biblioteken fylla sina syften framöver behöver de tillåtas bli moderna!

En lösning som lämpar sig perfekt i en uppkopplad värld är fräschare lagar och regler som ger undantag i upphovsrätten för bibliotek att bevara och tillgängliggöra kultur. Biblioteken ska tillåtas kopiera och sprida digitala verk åtminstone till de med bibliotekskort, exempelvis genom en slags “The Library Bay”. Biblioteksersättningen kan tillsvidare utgå som vanligt genom detta system. Det är en mycket lägre kostnad än dagens system och en maximal vinning för såväl kulturskapare som konsumenter och samhället.

Det är tydligt för mig att det är en sådan lösning Niclas Lindberg, generalsekreterare på Biblioteksföreningen, önskar från Sveriges politiker. Det är en sådan samhällsutveckling Piratpartiet vill bidra till att förverkliga.

Den andra ACTA-demonstrationen

Nu när det inte var -25°C så kom det fler folk än på den förra demonstrationen mot ACTA! Kring 120 demonstranter samlades på torget, drack kaffe, varm saft och delade ut flygblad för att informera om detta globala handelsavtal som kommer att cementera all avskyvärd internetreglering vi sett på senare tid i en global standard. Stora tack till arrangörerna, mycket bra jobbat!

Kom ihåg att internet är en del av vår vardag. Det ÄR vår vardag! Samma regler ska gälla på båda ställen – och av det följer att även samma rättigheter ska gälla. Så fort en rättighet fråntas på en front är den effektivt borta från den andra.


SVT Västerbottensnytts inslag.


Talet jag improviserade fram. Video: Emil Lindgren [CC:by-sa]

I talet glömde jag givetvis viktiga poänger som att “gå inte på bio och lyssna inte på Spotify, för då finansierar ni den lobbyism som stöder ACTA”, eller för den delen “att prata med varandra är bättre än att basunera ut saker på ett torg”.

SVTGet nu ännu mer awesome!

Kommer ni ihåg scriptet som publicerades som plockade ut rtmp-strömmen och passade det vidare till rtmpdump som slet hem valfri kvalitet? Nu är det ännu lättare – inte ens några Linuxskills krävs! Men fri mjukvara rekommenderas.

Ladda ner med din webbläsare

Det enklaste sättet att använda SVTGet är med din webläsare.

 1. Hitta vad du vill se och kika i adressfältet där det står t.ex:
  http://svtplay.se/t/103535/uppdrag_granskning
 2. Redigera adressfältet och byt ut ordet “play” mot “get“.
 3. Tryck Enter. Du hamnar i detta fall på http://svtget.se/t/103535/uppdrag_granskning
 4. Klicka på länken högst upp: “Get uppdrag_granskning.mp4“. Spara var du vill.
 5. Säkerhetskopiera klippet om det önskas, eller skicka till dina vänner.

titta direkt med en fri mediaspelare

 1. Ladda hem en bra mediaspelare, typ VLC.
 2. Gå in på svtplay.se eller urplay.se och hitta till vad du vill ha
 3. Öppna VLC och “Öppna nätverksström” där du anger enligt detta mönster:
  • URL:en till SVTPlay-sidan är:
   http://svtplay.se/t/103478/informationsoverflodet
  • Du byter ut ordet play mot get:
   http://svtget.se/t/103478/informationsoverflodet
 4. Titta på programmet! (vill du spela in det kan VLC “strömma till fil”)

Ett par buggar/ofärdiga funktioner finns idag. T.ex. att man inte kan spola, då mjukvaran som gör huvuddelen av jobbet – rtmpgw – inte verkar stödja HTTP-offset för närvarande.

Dessutom har jag inte implementerat något för att välja vilken bildkvalitet, så det (tror jag) blir alltid den högsta kvaliteten tillgänglig. Men sådant kommer framöver att kunna anges genom t.ex. en URL som slutar på ?q=high eller något.

Det är inte obegränsat med bandbredd tillgängligt – givetvis – och därför vore det bäst om detta inte överanvänds. Förhoppningen är dock att i framtiden erbjuda publik möjlighet att köra HTML5-videoelement istället för Flash-crap, vilket tyvärr SVT själva verkar bundna till pga upphovsrätt och licensavtal.

SVT gör ett jättebra jobb som tillhandahåller den tjänst de gör. Tyvärr är de som sagt låsta till upphovsrättsindustrins krav. Vad SVTGet gör är rent konkret att hacka sig lös ur denna inlåsning och utnyttja den lagstadgade rätten till privatkopiering och cache-undantaget i upphovsrättslagen. En annan tjänst som gör det förstnämnda är swedeCopy – där du kan dela musik med dina nära vänner och familj.

SVT-anmälan om barnpornografi bör bestå

Uppdatering: Jag noterar att Daniel Tanse i en intervju uttryckligen frånsäger sig ändringen av brottsrubriceringen. Det framgick inte (tydligt åtminstone) i SVT Debatt-inlägget. Således antar jag att mitt resonemang om debattprovokation genom brottsanmälan är det som gäller.

– Polisen har skickat ärendet vidare till Justitiekanslern. Jag har försökt få dem att ändra tillbaka brottsrubriceringen till barnpornografibrott, men det har de hittills inte gjort. Det vore bra om det sker en prövning, inte minst med tanke på den aktuella domen mot mangateckningarna.

—-

Jag har läst igenom Daniel Tanses förklaring till varför han anmälde SVT för barnpornografibrott. Tidigare har jag uttalat mitt stöd för anmälan, med reservationen att jag inte läst så mycket mer av förklaringarna bakom. Jag kan dock härmed påpeka efter att ha läst hans yttrande om varför att jag inte håller med om syftet som Daniel Tanse utger sig ha haft:

Men med tanke på vart UR och RFSU vill leda ”utvecklingen” så är jag glad att jag gjorde den, och jag hoppas verkligen att varken ytterligare sexualisering av ungdomar, eller för den delen dåligt förtäckt barnpornografi, någonsin blir ”modern”.

Daniel Tanse försvarar här ovan sin anmälan trots att rubriceringen ändrades från “barnpornografibrott” till “förledande av ungdom”. Min åsikt om den hävdade moralpaniken kring filmen delar jag med bl.a. RFSUs Lena Lennerhed. En del andra verkar inte vilja se någon poäng med anmälan och menar att det, trots dålig lagstiftning, är skillnad på upplysning och underhållning. Fast fokus just nu ligger på vad som ens kan uppnås med den nya rubriceringen, då min förhoppning var att den ursprungliga rubriceringen skulle kunna provocera fram en mycket nödvändig lagändring.

Åsikterna gentemot lagen som reglerar barnpornografi är i absolut majoritet negativa. Det finns nog inte många individer som på allvar faktiskt anser att tecknad barnpornografi bör vara olaglig. Omoralisk kanske, men inte olaglig. Därför efterfrågas en lagändring av många förespråkare av yttrandefrihet, vilket dock inte kommer att komma genom prövningen i sig utan snarare från reaktioner kring domen. Följande skriver Mats Olofsson, debattredaktör på Västerbottens Kuriren:

Domstolarnas uppgift är inte att överpröva lagstiftarnas intentioner. Slutsatsen av de fällande domarna måste därför bli att dagens lagstiftning är olämplig och bör ändras/justeras.
Dras samma slutsats på den politiska nivån? Det vore på sin plats med en politisk reaktion.

Faktumet att brottsrubriceringen ändrades från “barnpornografibrott” till “förledande av ungdom” gör att det blir fel brott som utreds. Var detta ett medvetet val av åklagaren att göra detta, då denne kanske rimligen antog att SVT skulle bli fällda – och är det i så fall tjänstefel? Eller är det åklagarens legitima beslut baserat på en anmälan som gjorde för mycket fokus i just vad filmens innehåll leder till snarare än det konkreta brottet att materialet distribuerat av SVT skildrar barn i pornografisk bild? Lagen som kriminaliserar SVTs agerande och även Simon Lundström, mangaöversättaren, lyder såhär:

10 a § Den som

 • 1. skildrar barn i pornografisk bild,
 • 2. sprider, överlåter, upplåter, förevisar eller på annat sätt gör en sådan bild av barn tillgänglig för någon annan,
 • 3. förvärvar eller bjuder ut en sådan bild av barn,
 • 4. förmedlar kontakter mellan köpare och säljare av sådana bilder av barn eller vidtar någon annan liknande åtgärd som syftar till att främja handel med sådana bilder, eller
 • 5. innehar en sådan bild av barn eller betraktar en sådan bild som han eller hon berett sig tillgång till

döms för barnpornografibrott till fängelse i högst två år.

Bör nu Daniel Tanse göra en ny anmälan, förutsatt att han menade att kritisera lagen som täcker barnpornografibrott? Eller någon annan för den delen. Frågan för min del är dock huruvida en ny anmälan vore att “spamma rättssystemet” – ett ineffektivt (och trollmässigt) sätt försöka göra en lagändring. Om läsare av denna text vill flika in på den diskussionen, vad som är effektivast för att göra skillnad, vore jag oerhört intresserad av att få ta del av era åsikter.

Hovrätten: Tecknad “barnporr” är straffbart

Seriesamlare fälld för barnpornografibrott skriver SVT idag. Det här är ganska lämpligt eftersom SVT alldeles nyligen anmälts för barnpornografibrott av en student i Umeå på grund av UR-filmen Sex på kartan. Mangatecknaren Åsa Ekström har även hon yttrat sig på ämnet hos SVT.

Rätten sänker samtidigt straffet och betraktar brottet som “ringa”. Tingsrättens bötesstraff låg på 25.000 kronor. Hovrätten nöjer sig med ett straff på 5.600 kronor.

Förvisso är straffen låga, men faktum är att hanteringen av fallet från första början inte inneburit annat än hemskheter för den åtalade. Husrannsakan, nationella mediapåslag och inte minst en grov försämring av den såkallade rättsstaten i Sverige. Säkert en massa mer plus problem privat etc. etc.

Jag har fått tipset att man kanske borde anmäla t.ex. Västerbottens Kuriren för att länka till barnporr. För det gör de – och det bör rimligen vara medhjälp, uppmuntran till brott och säkert även terrorism. Åtminstone!

Under tiden kräver Kungliga Biblioteket att veta om 21 stycken av deras innevarande titlar är barnporr eller ej. Fast det verkar ju vara riktiga minderåriga barn. Inte nödvändigtvis utnyttjade eller groteskt presenterade utan bara under 18, för att lagen ska gälla. Det vore dock ett lagbrott att visa någon materialet för bedömning. Ja minsann, fängelse kan det bli – även för att bara titta på omslaget! Välkommen till Sverige – där begreppet barnporr är så utvattnat att nunnor har snuskigare liv än vad som porträtteras med de “utsatta” 17,999-åringarna som kan dömas till fängelse för nakenbilder av sig själva.

UmeTV, TV4, SVT, VKTV – endast en är opretentiös!

Västerbottens Kuriren har dålig koll på det lokala mediautrymmet! Umeås finaste fulkultur och mest opretentiösa produktioner levereras ju genom UmeTV! Att kanalen inte omnämns tycker jag är lite skämmigt.

Idag finns två lokala aktörer på den lokala TV-marknaden, Sverige Television och TV4. Om och när Västerbottens Kuriren tar upp kampen med dem är inte beslutat.

UmeTV finns ju också! För de som inte har kabel-tv från Kommunicera kan man se kanalen på http://webtv.umetv.se/

Lite väl kasst av VK att missa detta. Då har man ju gått miste om godbitar som Baka med wadis, vardagsrumskonserter, livesändningar från lokala evenemang, galna kortfilmer och program som Kunskapsafton!

VKs journalistik kan uppenbarligen förbättras. Kanske något att titta på innan man spanar efter nya monopolområden! Kvalitet före kvantitet!

EU-debatt för unga igår

Igår morse var jag live på P4 Västerbotten och pratade om det arrangemang, “EU-val, wtf?”, som stundade (igår, tisdag). Jag blev uppringd i måndags och ombedd att komma till SR-studion på Mariehem i Umeå. Hela grejen har skett väldigt, och nu använder jag mitt nya favorituttryck, ad-hoc. Noder (människor) kopplades samman och verkade i samförstånd. Alla gjorde något och vissa tog även initiativ till att göra mer. Deltagarkultur, you know.

En eloge till Rebecka, ungdomsombud i Umeå kommun, som tog på sig att vara moderator för kvällen utan särskild förberedelse!

SVT (Västerbottensnytt) besökte också arrangemanget. Whoo.