Tag Archives: stadsplanering

Samrådsmöte om de nya biblioteketslokalerna

Generisk byggrelaterad bild

Följande såg jag att Umeå kommun publicerat på sin hemsida. Även om “bibliotek” inte nämns så gör “lokaler för kultur” det. Samt givetvis Umeås nya mantra: handel och hotell! (Umeå är uppe i 3 de facto beslutade hotellbyggen plus ett par planerade)

Samrådsmöte om kvarteret Heimdal/Kulturväven

Syftet med detaljplanen för kvarteret Heimdal är att skapa möjligheter att uppföra ett kulturhus. Förutom lokaler för kultur kommer huset att rymma både handel och hotell. För att ge dig möjlighet till insyn och att lämna synpunkter på detaljplanen inbjuder kommunen till samrådsmöte:

Onsdag 23 mars, klockan 18.30
Umeå Folkets Hus, Peterson-Bergersalen

Jag rekommenderar alla som är intresserade, förespråkare av eller motståndare till biblioteksflytten att infinna sig på detta möte för att visa vilken folkstorm som faktiskt råder. Så länge det bara finns ord i artiklar och insändare betyder inte engagemanget något för politikerna i staden. Ser de att människorna som inte tycker som de faktiskt existerar så är det mycket mer sannolikt att våra åsikter åtminstone behandlas i politikens rum. Så ta chansen att tycka till!

Det är sällan kommunens invånare bjuds in till ett öppet möte på så vis. Vanligtvis brukar det finnas en utställd detaljplan (Var? I stadshuset tror jag. Hur ska man veta?), ungefär som med det till synes spontant bortstuvade Hemköp som ska ersättas med “utökade ytor för handel, hotell och konferenser samt kontor och bostäder” enligt kommunens projektsida. Eller badhuset mitt i centrum som ska byggas i samband med ytterligare hotell och fler “utökade ytor för handel” etc…

Med anledning av mitt intresse för stadsplaneringen så har jag tänkt närvara den 23 mars 18:30 på Umeå Folkets Hus i alla fall. Kom dit du också.

Umeå, badhuvudstaden som vill bli stor

Jag tror vi håller på att satsa på att bli badhuvudstad i Umeå. Redan idag finns flera simhallar, badanläggningar och äventyrsbad i staden eller nära tillgängligt. Utöver detta har vi planer för ytterligare äventyrsbad etc. Inte för att jag är den som är rädd för förändring, men…

Ett par exempel på vad som redan finns mycket nära för umeborna:

  • Storsjöhallen i Holmsund, öppet året om
  • Umelagun vid Nydalasjön, öppet på somrarna
  • Umeå simhall som alla kommunala skolelever åker till
  • IKSU (2 anläggningar) som har allt från trivselsim till vattengympa

Vidare har vi nära tillgång till exempelvis Örnsköldsvik, c:a 1-2h bort beroende på färdsätt, och det relativt stora Paradisbadet. Ännu större och pampigare är Piteå Havsbad, som förvisso kräver mer av en heldagsutflykt då bilresan i sig tar 3-4h enkelväg. Båda dessa kan argumenteras vara svåråtkomliga för mindre ekonomiskt välbefogade familjer – men samtidigt är de ju mycket ståtligare och större än vad som ö.h.t. rent fysiskt ryms i området som Umeå fattat beslut om.

But lo and behold – vi vill bygga ännu en simhall i Umeå. Uppe på Ersboda tydligen! Som i och för sig inte är något extra äventyrsbad, så det kanske är försvarbart… Och det blir förmodligen lättare för familjer etc. boendes nära Ersboda att göra mer spontana badbesök. Dvs, två argument som totalt saknas för centrumäventyrsbadet som kommunfullmäktige vill prångla in. Där är det egentligen enda argumentet att centrumkommersen gynnas, med tanke på det hotell och den galleria som också planeras på samma trånga yta:

I projektet ingår, förutom badhuset, bland annat en om- och tillbyggnad av Mimerskolan som blir hotell, butikslokaler och kontor.

Västerbottens Kuriren

Detta är ju allt ganska lustigt, galet och/eller korkat. Att vi vill bygga ytterligare anläggningar dvs, oavsett om vi vill öka vår befolkningsmängd med nästan 100% på 50 år från 100- till 200 000. Det finns något som inte klickar hos stadsplaneringen… Inte nog med att det är onödigt, olämpligt och opassande – konkurrensen lär ju uppnå ett antiklimax.  Särskilt när det kommer till Holmsunds äventyrsbad – ett mindre äventyrsbad som är mycket omtyckt. Det badet har säkert utbyggnadsmöjligheter om man skulle vilja satsa på något beständigt och hållbart. Med dagens planerade badhus så är risken snarare att man sannolikt utarmar Holmsundbadets besöksstatistik.

Allt som nämnts ovan – och en massa annat hittepå – planeras dessutom huvudsakligen till innan år 2014. Good luck, Umeå badhuvudstad och byggarbetsplats, till de (hittills) beslutna byggprojekten:

Snart är Umeå inte lika mycket Umeå längre. Folk väljer att bo i städer som Umeå av just anledningen att de är Umeå och inte Stockholm. För utveckling och problematisering av dessa resonemang, förvisso gällande landsbygd snarare än småstäder, hänvisar jag till Ola Nordebo och hans ledarkrönika “Nästan som i storstan – fast bättre och på eget vis“:

Varför är det storstäderna som växer så det knakar? Vad kan vi lära av dem och vilka misstag kan vi undvika? Det handlar inte om att passivt härma något, utan om att erkänna hur förutsättningarna faktiskt ser ut, när egna vägar söks.

Att sedan min åsikt är att de misstag vi bör undvika är att överstiga en viss populationsmängd/-densitet. När småstaden blivit (vill bli) storstad har man förlorat sin karaktär. Var sedan denna gräns går är jag inte lika säker på, Umeå kanske har utrymme att växa – men vi bör akta oss för den jargong som råder idag. Förutsättningarna för Umeå att vara en lyckad stad ligger inte i att konkurrera med närliggande städers överlägsna utbud utan snarare dra nytta av sitt strategiska läge.

Kanske ingen vill ha ett höghushotell

Inga synpunkter på Holmquists höghushotell i Umeå rapporterar Västerbottens Kuriren från en förvånad stadsarkitekt vid namn Tomas Strömberg.

Jag kände för att författa ett mail till denna Tomas, mestadels för att kontra VKs tolkning att “Höghushotellet vid Rådhustorget verkar vara accepterat av umeborna”. Bara för att folk inte skriker “stopp, sluta, stanna!” betyder inte att allt är i sin ordning – och en djupare dialog bör föras. Tystnad är snarare ett tecken som bör inflika oro.

Halloj Tomas! Jag ramlade över artikeln VK har publicerat om Hilding Holmquists önskade höghushotell, http://vk.se/Article.jsp?article=358896

Min spontana tanke – eftersom den är min egen och delas med i princip samtliga mina vänner som har en åsikt – är att ingen har kommenterat förslaget eftersom det inte är någon som tycker det verkar seriöst.

Det är precis som med samtliga andra storslagna superplaner för Umeå kommuns “expandering” och dylikt. Jag är övertygad om att det saknas intresse från majoriteten att ö.h.t. bygga ut staden med såväl centralt beläget badhus, evenemangsarena, ännu ett Opera-hus och som i detta fall ett “höghushotell”.

Folk flyttar till och bor kvar i Umeå just för att det är den storlek det är, vilket gör att sådana här satsningar tas på minsta möjliga allvar. Storstadsdrömmar som dessa känns mest som löjliga påhitt för att tränga på en känsla av att vara “visionärer” från vilka som nu än kommit med respektive förslag.

Söker man upp folk aktivare – eller får media att rapportera att byggnadstankarna gäller på allvar – får man nog ut fler åsikter kring bygget. Precis som med badhuset planerat (och beslutat trots ihållande negativa uppfattningar från Umeås medborgare och media) på Mimerskolans parkering. I den frågan har jag åtminstone själv inte sett en enda positiv insändare.

Jag är gärna med på något hörn för att försöka få reda på vad folk tycker om såväl detta höghushotell eller annat som planeras. Mestadels för att få veta om det finns folk som faktiskt tycker att det är en bra idé, förutom de “entreprenörskraftiga” och “visionära”. .)

Med tanke på hur mycket det brukar klagas om allt möjligt är jag extra säker på att min tolkning är mer korrekt än den Anders Brodin tolkade för Västerbottens Kuriren.