Tag Archives: Skype

Piratpartiet borde ha lämnat Skypeskutan för länge sedan

Nu tycker jag att det inte finns ett endaste uns av försvar kvar för Skype-användning i den debatt som nu ett tag legat på is inom Piratpartiet. Först ska jag förklara vad vi hade kunnat göra om XMPP fick samma utrymme som Skype – där samtliga punkter är direkta kontraster till vad Skype omöjliggör för användare:

  • Obegränsad anpassningsmöjlighet. Varesig partiets aktivister är funktionshindrade eller ej, vare sig man är fattig och har dålig hårdvara eller ej, vare sig användaren befinner sig mitt i tumultet i Syrien eller diskuterar våfflor på Trästockfestivalen – så hade vi alla kunnat kommunicera, koordinera och organisera.
  • Byggande av framtiden. Partiet hade legat i teknologins framkant och kunnat erbjuda alla aktivister en stabil, öppen och fri metod att kommunicera som kan integreras i så gott som vilken teknologi som helst det kommande decenniet och längre fram.
  • Budgetnedskärning med förbättrad funktion. Gratis röst- och videokommmunikation via våra “smartphones” – vare sig man är ansluten på 4G, 3G, wifi eller landlina. XMPP erbjuder ej censurerbar kommunikation över datatrafik och man kontrollerar infrastrukturen själv – så t.ex. Telia inte kan tvinga en att betala mer för mindre.

Så vi borde ha lämnat Skype bakom oss för länge sedan. Inte nog med att det alltid varit ett slutet protokoll med endast proprietära klienter. Inte nog med att meningsmotståndaren Microsoft köpte upp Skype och man således med Skype-användande aktivt gynnar mjukvarupatent, molnifiering och upphovsrättsförstärkning. Inte nog med att Skype samarbetar för avlyssning av politiska dissidenter och dylikt…

…numera är det dessutom så klart det kan bli att Skype, med Microsoftstyret, överlåter privata konversationer till den övervakningsentitet som önskar ta del av dem.

Det finns inte en chans att jag kan acceptera partiets aktiva stöd för Skype som kommunikationsplattform. Inte för styrelsearbete och inte för organisering. Någon måtta får det vara.

Lösningen som idag erbjuder mer och bättre funktionalitet än Skype heter XMPP. Piratpartiet har redan – under helt egen kontroll – den infrastruktur som behövs. Det enda som behövs är att folk lever som de lär. Det finns fria, öppna klienter för användning av XMPP-nätverket som det enda hindret hittills för att använda har varit personfaktorn. Folk har inte velat göra det.

Så Piratpartiet bör – om organisationen ska verka som den lär – omedelbart avbryta användningen av Skype som mjukvara och protokoll.

Annars, vad kommer härnäst. Ska Anna Troberg skaffa en iPhone och göra reklam för SF Bio?

Fråga till Telias ansvariga för samhällskontakter

Dagens Nyheter hade en chatt med Patrik Hiselius, “ansvarig för samhällskontakter” hos Telia, under sitt tema “Vårt internet“. Ämnet denna gång var “om operatörernas roll för ett fritt internet. Hur anser de sig kunna påverka utvecklingen på nätet?” och jag kände mig givetvis peppad att ställa en fråga.

Mikael “MMN-o” Nordfeldth: Telia verkar vara en förtrupp för det avneutraliserade nät där tidigare okända fenomen uppstår. Det gäller såväl kommersiella tjänster som erbjuds orättvisa konkurrensfördelar (t.ex. oändlig Spotify-trafik) som att viss typ av internettrafik blockeras (t.ex. VoIP i stil med Skype). Dessa tilltag stryper de möjligheter som hittills varit förutsättningen för att internet skulle kunna nå så brett och stort som det har gjort. Vilken framtid har internets fri- och möjligheter sett från Telias ögon?

Patrik Hiselius: Hej Mikael – Vi blockerar inte Skype. Kunderna kommer också framöver att erbjudas IP-telefoni, men då som en tilläggstjänst eller i abonnemang till olika priser. Om vi på sikt skulle utveckla en egen app/klient för MVoIP (mobil interenttelefoni) så kommer den trafiken naturligtvis att hanteras konkurrensneutralt som all annan trafik.

Hela chatten, med allas frågor (mer eller mindre intressanta), finns arkiverat hos Dagens Nyheter. Åtminstone en till av frågorna var på samma tema:

Sara: Vad tycker u o att operatörer stryper Skype?

Patrik Hiselius: Hej Sara, Jag kan bara svara för TeliaSonera. Vi blockerar inte någon tjänst. Telias kunder kan idag och kommer alltid att kunna använda internettelefoni, men det kommer inte att vara gratis.

Nedanför följer mitt mail i sin helhet, om än lite modifierat för HTML-layoutens skull… Dock utan att fixa de stavnings- och syftningsfel som råkade smyga sig in. Pöh.

Ett mail till Patrik Hiselius hos Telia

Hej, jag ställde en fråga genom DN-chatten häromdagen gällande Spotify- och Skypedatatrafik relaterat till nätneutralitet. Svaret finns på DNs hemsida.

Nedan följer en mycket viktig, om än ganska lång text. Jag ber dig ha överseende med detta och läser – och gärna ber någon annan läsa – hela vägen till slutet. Det jag vill förmedla är dels faktumet att datatrafik på internet alltid bara är datatrafik – och tillåts en typ bör alla tillåtas (nätneutralitet). Dessutom nämner jag hastigt risken med internets utveckling ifall vissa trafiktyper diskrimineras och censureras, trots att “en byte är en byte”.

Som jag ser det har du i ditt svar presenterat två helt olika policys för hantering av internettrafik hos Telia, i var sin efterföljande mening.

  • Dels “som en tilläggstjänst eller i abonnemang till olika priser” – vilket alltså särskiljer datatrafik från datatrafik.
  • I den andra meningen säger du att eventuell framtida egen VoIP-tjänst “hanteras konkurrensneutralt som all annan trafik”.

(För att tydliggöra varför jag använde “VoIP” ovan är för att det är rent tekniskt samma sak som MVoIP, vilket är samma protokoll – SIP – och endast särskiljs vid [vilseledande] marknadsföring.)

Det är nog vid “konkurrensneutralt” våra definitioner går isär och jag gärna för diskussion kring det. Att hantera trafik “konkurrensneutralt” på internet innebär att _endast_ ta i beaktande _tekniska_ aspekter för att tillåta eller prioritera tjänster – t.ex. skydd mot distribuerade DoS-attacker eller att VoIP tilldelas en viss dedikerad bandbredd för stabilitet.

Begreppet “konkurrensneutralt” kan liknas vid marknadsekonomi som en renodlad fråga om _efterfrågan_ från konsument, eftersom utbudet inte artificiellt regleras av annat än lagstiftning – och allra sist bör det regleras av internetleverantören.

En slutsats jag vill förmedla omöjligheten att begränsa/blockera internettjänster (sett från neutralitetsperspektivet). En enskild kommersiell produkt som Skype är mycket lätt att stänga ute, då den bygger på ett strikt och förutsägbart protokoll. Dock finns det redan idag otaliga varianter av röst-över-internet-teknologi. Decentraliserade lösningar som är gjorda för att vara “stryktåliga” för den typ av censur Telia ämnar ha i sina icke-tilläggstjänster.

Det enda sättet att komma åt den typen av trafik är att enbart _selektivt_ öppna delar av internet. Fenomenet kallas ibland “kabeltv-internet” och beskrivs av bl.a. Lawrence Lessig (se länklista nedan) såhär i Washington Post:

“Without net neutrality, the Internet would start to look like cable TV. A handful of massive companies would control access and distribution of content, deciding what you get to see and how much it costs. Major industries such as health care, finance, retailing and gambling would face huge tariffs for fast, secure Internet use … Most of the great innovators in the history of the Internet started out in their garages with great ideas and little capital. This is no accident. Network neutrality protections minimized control by the network owners, maximized competition and invited outsiders in to innovate. Net neutrality guaranteed a free and competitive market for Internet content.”

—Lawrence Lessig & Robert W. McChesney

Inget önskvärt scenario alltså. Vilket är varför jag frågar om er och Telias syn på nätneutralitet. Med anledning av ditt svar önskar jag ännu en gång fråga – nu lite tydligare – har ni av intresse att i samtliga era internetabonnemang hantera en Byte som en Byte?
Dvs, Att om jag betalar för 5 gigabyte i månaden så får jag använda 5 gigabyte i månaden – oavsett om det är bilder på katter eller röstsamtal.

Mvh,
Mikael Nordfeldth
http://blog.mmn-o.se/
mmn@hethane.se
070-5657637

PS. Är det någon term jag använt som inte är tydlig kan du läsa korta förklaringar på följande länkar. Alternativt så är det bara att fråga så gör jag mitt bästa att förklara i lekmannatermer. Jag vill inget annat än att du ska förstå mitt resonemang så gott som möjligt.

  • “DoS” är en slags “överbelastningsattack”
  • Nätneutralitet är att internet hanteras neutralitet
  • Decentraliserade nätverk – t.ex. hela internet. Det finns ingen enskild central punkt för att systemet ska fungera.
Sara: Vad tycker u o att operatörer stryper Skype?
Patrik Hiselius: Hej Sara, Jag kan bara svara för TeliaSonera. Vi blockerar inte någon tjänst. Telias kunder kan idag och kommer alltid att kunna använda internettelefoni, men det kommer inte att vara gratis.

Man är alltid störst i sin egen värld

Piratpartiet lider inte bara av växtvärk (vilket dock sträcker sig ganska långt tillbaka). Partiet lider även av megalomani och ju mer grupperingar växer desto mer klubb för inbördes beundran blir det. Just nu diskuteras det Piratpartiets chanser i riksdagsvalet.

Jag är övertygad om att Piratpartiet inte kommer in i riksdagen. Jag tycker det är synd att Mattias Bjärnemalm tystnat som internkritisk röst. Jag tycker det är löjligt att tro att man är något bara för att man lyckats väl en gång gör man det en andra. Svepskälens maskineri är ju fortfarande i rullning.

Det finns nämligen flertalet enkla sätt att hålla Piratpartiet borta från den politiska debatten. Det är bara att rikta in “valfrågorna” på saker som vi inte har något att säga till om. Vips var det klart. Jobb, finanskris och vårdpolitik – utan något informationspolitiskt perspektiv, så gemene man förstår det. Smack, boom, pang-jävlar!

Jag hoppas förövrigt att jag inte är den enda som misstänker att överenskommelserna kring Datalagringsdirektivet är ren och skär valtaktik från vårt fantastiska tvåpartisystem. Trots att vissa menar att vi är den stora, starka bloggosfären som kan vända det till vår fördel

Så min tro ligger inte i riksdagsplatser. Okej om vi lyckas – då kan det göra stor skillnad. Dock finns inte det folkliga stödet – och stödet stagnerar så länge fokus hålls borta från våra principer. Debattprogrammen kommer inte att ta upp frågor där ett enstaka uppkäftigt parti sitter och skriker något som ingen annan tar seriöst.

Piratpartiet är inte intressanta längre. Oavsett ny TPB-rättegång eller datalagring.

För att genomföra praktisk informationspolitik behöver vi först hacka det allmänna medvetandet. Svensson ska veta varför fri inte betyder gratis. Varför öppen inte betyder fri. Samt hur Svenssons digitala vardag faktiskt påskyndar demokratins stagnation.

Min tro ligger i praktisk aktivism, inte att ha riksdagen som mål. Vare sig det är genom Piratpartiet, något annat parti eller ens politiskt i första början. Vi – Sverige, Europa, världen – behöver ett omruskat Piratbyrån som driver opinion.

Piratpartiet och Skype

Inte nog med att Skype är ett stängt protokoll där den enda officiella klienten har usel funktionalitet och ett horribelt användargränssnitt. Inom Piratpartiet används detta som de-facto standard för direktkommunikativa möten mellan personer på ledningspositioner.

Men nej. Man använder det förstås inte som Skype kan användas, med sin ytterst begränsat utökade funktionalitet jämfört med random XMPP-klienter, dvs lågkvalitets röst-/videokommunikation. Det används endast för textkommunikation.

Så ikväll hade jag tänkt ta mig in i ledningsgruppens möte för en gångs skull, eftersom jag sitter som vice distriktsledare i PP Norra.

Men yeah, då var det ju dags att ta sig in i Skypekanalen för att faktiskt kunna delta i mötet ikväll. Folk som är vana med vettiga kommunikationsprotokoll vet att man kan gå in i kanaler bara man vet namnet på dem. I värsta fall behöver man ett lösenord – men det kan man ju få levererat på olika vis.

I detta fall behöver jag dock bli inbjuden till kanalen från någon annan som befinner sig i den. Så jag måste hitta någon som är där inne – som jag dessutom har på min kontaktlista. Men det är ju no problem. Så det är bara att skicka iväg en förfrågan till någon som är online och fråga efter inbjudan.

Skype suger.
Notera även att tidsstämpeln låst sig i min Skypeklient…

Som tur var kom IRC och räddade världen…

<MMN-o> Bjorn_Odlund: Får du mitt meddelande på Skype?
<MMN-o> Bjorn_Odlund: Jag spammar dig tills du svarar.
<MMN-o> Varför kan man inte skicka meddelanden till folk över Skype?
<MMN-o> Jag trodde poängen var att man skulle kunna kommunicera.
<MMN-o> Om än omständigt.
<Bjorn_Odlund> MMN-o: ping
<Bjorn_Odlund> jag var afk
<MMN-o> Är inte poängen med serverunderstödda kommunikationsprotokoll att jag ska kunna skicka meddelanden till dig även om du är afk?
<Bjorn_Odlund> jo
<MMN-o> Särskilt om du lyser grönt som i online
<Bjorn_Odlund> men jag tror du försökte med voice-samtal
<Bjorn_Odlund> ja, altså, jag var/är ånlajn, men var i köket och därmed inte vid tangeterna
<Bjorn_Odlund> MMN-o: men vi kanske kan prata på det här protokollet istället? :)
<MMN-o> Bjorn_Odlund: Nej, det var bara för att jag dubbelklickade på dig – vilket gjorde att jag ringde upp dig
<MMN-o> Bjorn_Odlund: Jag försökte nyss skriva till dig igen över Skype, men det blev en varningstriangel där med
<MMN-o> MEN
<MMN-o> “Har du koll på närvarhur (skypekanal) ledningsgruppsmötetjofset 20:00 ikväll hålls? Och kan jag passa på att bli inbjuden om jag inte redan sitter där? (som vice DL i norra distriktet)”

Aids i hjärnan.

<MMN-o> Min skypeklient hävdar att jag är online
<MMN-o> Bjorn_Odlund: Och HUR GÅR JAG IN I KANALER?
<MMN-o> Det finns ingen kanal någonstans som heter något sådant
<Bjorn_Odlund> skrev i den nu… bör komma upp i recent chats
<Bjorn_Odlund> men du är fortfarande offline som jag ser det…
<Bjorn_Odlund> det här funkar<tm> ju bra<tm>
<Bjorn_Odlund> sitter du bakom nån proxy eller så, har för mig att skype är retarded med sådant
<MMN-o> HAHAHA
<MMN-o> WHAT THE SHIT
<MMN-o> Ja, det var proxy aktiverat i konfigurationen
<MMN-o> MEN JAG LYCKADES JU ANSLUTA + FÅ MEDDELANDEN

<MMN-o> Kommunicerade med folk ett tag t.o.m.

Får vi inte ändring på detta snart blir jag frustrerad. Jag närvarar i alla fall inte (kan knappt ens ta del av loggar) på några möten över Skype eftersom att det är för krångligt, problematiskt och bara allmänt jävla värdelöst. Det är hemskt och horribelt och jag kommer efter kvällens möte att totalvägra all kommunikation där jag behöver köra proprietär mjukvara eller åtminstone använda stängda protokoll.

Bjorn_Odlund> MMN-o: ping
Bjorn_Odlund> jag var afk
MMN-o> Är inte poängen med serverunderstödda kommunikationsprotokoll att jag ska kunna skicka meddelanden till dig även om du är afk?
Bjorn_Odlund> jo
MMN-o> Särskilt om du lyser grönt som i online
Bjorn_Odlund> men jag tror du försökte med voice-samtal
Bjorn_Odlund> ja, altså, jag var/är ånlajn, men var i köket och därmed inte vid tangeterna
Bjorn_Odlund> MMN-o: men vi kanske kan prata på det här protokollet istället? :)
MMN-o> Bjorn_Odlund: Nej, det var bara för att jag dubbelklickade på dig – vilket gjorde att jag ringde upp dig
MMN-o> Bjorn_Odlund: Jag försökte nyss skriva till dig igen över Skype, men det blev en varningstriangel där med
MMN-o> MEN
MMN-o> “Har du koll på närvarhur (skypekanal) ledningsgruppsmötetjofset 20:00 ikväll hålls? Och kan jag passa på att bli inbjuden om jag inte redan sitter där? (som vice DL i norra
distriktet)”