Tag Archives: school

Efter att ha läst “Med eller utan filter”

Den färdlektyr jag tog med till Vaasa var fascinerande och härlig. Redan 1999 skrevs “Med eller utan filter” av Stig Roland Rask och gavs ut 2000 av KK-stiftelsen (där den kan laddas ner). Det var alltså tio år sedan. Trots det är skriften överlägsen det mesta som uttrycks om ämnet IT och samhälle idag. Om inte annat så är vad som uttrycks idag bara redundant information i en sämre formulerad form.

“Med eller utan filter” är skriven utifrån ett perspektiv där man försöker baka in skolan, skolans roll och vad för ansvar denna institution behöver ta i ett informations- respektive kunskapssamhälle. Det blir lite svårtolkat vilket ansvar övriga samhällsdelar har, däribland arbetsliv, myndigheter samt förstås förmyndare. Mycket som konstateras i skriften stämmer överens med mina tankar om den sänkta ålder för vilken “vuxeninformation” är tillgänglig. Min frågeställning utifrån detta har varit hur man bemöter detta fenomen som samhälle.

Nya företeelser kan vara skrämmande. Det man inte känner till är skrämmande. Fast som nyfiken individ som tycker problemlösning är kul så ser jag helst till nya företeelser som något man borde förstå. Eller lösa för den delen om det visar sig vara något problematiskt. Därför överensstämmer jag med häftet. Dessa nya, galet responsiva, kommunikationsvägar informationstekniken givit oss kan ses antingen “som ett hot eller som en möjlighet”. Hotet skulle vara att informationsflödet blir okontrollerbart – sociala strukturer hotas. När boktryckarna kom in på banan raserades kyrkans kunskapsmonopol i västvärlden – sett från en ungdoms ögon är det idag vuxnas auktoritet som suddas ut och blir mindre tydlig.

I uppväxten behöver man något att sikta på. Något att se upp till. Folk brukar hävda att film och spel kan ge dåliga förebilder och att ungdomar kommer att växa upp med dåliga ideal. Är man rädd för detta kanske man bör fråga sig varför. Hur kommer det sig att man – standard trotsighet åsido – riskerar “följa fel ideal”? Är det för att Steve McQueen ser så förbannat cool ut med sin cigarr, att Barbie har oproportionerlig anatomi eller att man kan misshandla negerpensionärer i Grand Theft Auto för att sedan brutalt mörda någon med en spade och urinera på deras lik i random annat spel?

Nej. Det handlar om att vuxenporträtteringen inte är tillgänglig på samma sätt idag som för 10, 30, 50 år sedan. Tydligheten i vad som är eftersträvansvärt, från en humanoid källa som ligger nära till hands, sinar alltmer. Huruvida detta handlar om stress, okunskap, ouppfostrade föräldragenerationer eller en mer alert och upplyst ungdom går utanför ramarna för detta inlägg.

“Som jag ser det är det fyra faktorer som måste till för att rättskänsla generositet, tolerans och ansvarstagande skall kunna förmedlas. Nämligen rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande.”

Stig Roland Rask, “Med eller utan filter” p. 11, ISSN 1403-3224

Ungdomsrebellen som åldersfenomen finns kvar sedan de gamla grekerna. På 50 generationer har det mänskliga släktets genetiska uppsättning inte ändrats nämnvärt. Kom ihåg det. För det enda som skiljer är sociala förhållanden, skriftligt nedärvd kunskap och teknik. Formandet av individen – uppväxt och uppfostran – har fortfarande exakt samma metodiska grunder som alltid gällt under civilisationens framväxt.

Skollinux i Umeå is GO!

Mitt ibland mitt spam kom följande två mail från Johan Wahlström på gymnasieförvaltningen. Det är om projektet att testköra samt experimentera med fria operativsystem i Umeå kommuns skolor.

Hej Mikael! OK att köra igång projektet uppifrån (både från IT och från gymnasiet). Har dock inte fått besked ännu från teknikerna om när de kan tänkas ha tid att hjälpa till med boot funktionen. Men om ni vill installera med Unetbootin eller likande lösning från Windows för att starta installationen så är det bara att köra… /Johan

Och är det fler elever som vill testa när ni kommit igång så finns
inget som hindrar detta heller…

/Johan

Jag hade buggflupp med wubi-installern när jag testade den tidigare på skolans laptops, men jag märker väl om t.ex. UNetbootin fungerar bättre. Förhoppingsvis flippar inte NTFS ut när man parted‘ar i installationen. :D

Så det blir nog att dra igång for real nu till veckan om saker går som sig bör!

Denna morgon ska jag försöka få tag på IT-folk på Umeå kommun eftersom det finns önskemål att göra större testgrupper än ett par-fyra elever. Forslunda har ju som bekant redan dualboot på alla sina laptops. Där är det dock fortfarande problem med autentisering mot det trådlösa ELEV-nätet (802.1x WEP-mojs intressant nog…). Sedan saknar de integrering mot kommunens AD. Jag sammanfattar nog samma svårigheter för mig som Forslunda har i ett framtida inlägg.

Ubuntutestet: kan gymnasieelever köra Ubuntu?

Med anledning av mitt föregående inlägg på ämnet har jag nu mailat följande projektbeskrivning till Johan Wahlström på Gymnasieförvaltningen i Umeå, som verkar allmänt positiv till idén.

I projektbeskrivningen står det för närvarande 4 elevers namn, vilka är borttagna ur den länkade filen, men det finns ännu fler intresserade och det kommer att bli väldigt spännande att genomföra.

Responsen har enbart varit god än så länge i alla fall!

Hej Mikael!

Tycker det ser ut som en bra projektbeskrivning (har skickat den vidare till bl.a. IT-kontoret, vår IT-samordnare Farrokh Farrokhi samt Jan Olofsson (som tidigare arbetat på IT-kontoret och nu har konsultfirma som arbetar mycket kring öppen källkod).
Jag tillstyrker projektet, men har ännu inte fått något besked om de rent praktiska aspekterna, så jag får återkomma kring detta…

Vi hörs!

/Johan

Continue reading Ubuntutestet: kan gymnasieelever köra Ubuntu?