Tag Archives: s01e04

Att göra en Ipred-anmälan, del 4

Jag håller på att finjustera papperen och ska ta vidare kontakt med mitt juridiska ombud. Därefter blir det – förutsatt att jag hinner innan 15:00 – rakt till Umeå Tingsrätt för att lämna in och sedan vänta på domstolens yttrande.

Sedan kanske jag gör en Guillou och dyker upp naken utanför dörren hos personen som abonnerade på IP-numret.