Tag Archives: regeringen

Piratpartiet med i SIFO-undersökning inför valåret 2014

Under frågan “Oavsett politiska preferenser, vilken är din allmänna uppfattning av följande politiska partier?” är Piratpartiet listat på en SIFO-undersökning jag fick i min digitala brevlåda. Det känns tryggt!

Att de sedan ställer frågor som “förtjänar sittande regering att vara kvar” med det enda reella alternativet “det är dags för förändring” hjälper ju inte särskilt mycket. Det handlar ju inte om att sittande regering ska bytas ut mot något annat regeringsalternativ – eftersom samtliga regeringsalternativ i dagens läge förespråkar konstant tillväxt och hämmat privatliv.

Så vad som behövs är en attitydförändring. En attityd där man litar på medborgarna, precis som man alltid ska ha gjort med talesättet “oskyldig tills bevisad motsatsen”. I dagens Sverige är alla misstänkta för grova brott och drabbas av de konsekvenser som ingående övervakning och spårning utgör.

Med ökat förtroende i medborgare, baserat på god utbildning och mindre samhällen som tillåter bättre sammanhållning är min övertygelse att resultatet skulle bli positivt.

Frågor utöver upphovsrättsbroschyren

Date: Mon, 06 Oct 2008 01:05:46 +0200
From: Mikael Nordfeldth <mmn@hethane.se>
To: registrator@justice.ministry.se
Subject: Frågor utöver upphovsrätt-broschyren

Hej, jag läste nyss igenom den broschyr som ska/kommer att delas ut till gymnasieelever som handlar om upphovsrätt och stuff. Den som finns att läsa på följande länk: http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/112006

En väldigt vanlig fråga jag undrar över som inte blev besvarad är:
* Är det lagligt att spela in filmer/tv-serier, t.ex. genom tv-kort i datorn, för privat bruk?

Denna frågeställning ledde mig till dessa följdfrågor som jag undrar över och hoppas att ni kan belysa:

1. Om svaret är “ja, det är tillåtet att spela in för privat bruk”
1.1 Är det även tillåtet att visa detta för mina vänner och min familj? Det har jag för mig åtminstone räknats till “privat bruk” tidigare.
1.2 Är det tillåtet att ladda hem filmer som visas på SVT och TV4 om jag betalar tv-licens? (eller motsvarande för andra kanaler om jag betalar för dem)

2. Om svaret är “nej, du får inte spela in för privat bruk”
2.1 Hur kan man tillåta försäljning av inspelningsbara medium/apparater med just säljargumentet att man _kan_ spela in sina favoritprogram?
2.2 Vad är skillnaden motför att använda sig av “replay-funktioner” i digitalboxar och så? Eller exempelvis använda time-shifting-paus medan jag går på toaletten.

Det vore uppskattat med svar på ovanstående funderingar, så kan jag meddela vidare detta till de jag känner som också funderar över det. Jag har blivit som en slags frågehörna för upphovsrätt i min kompiskrets eftersom jag är rätt så engagerad i de relevanta frågeställningarna.

Tack & hej, med vänliga hälsningar
Mikael Nordfeldth
mmn@hethane.se
070-56 57 637