Tag Archives: Quitter

#payablogger (or other creators I suppose)

I’ve noticed the Flattr(?) campaign to pay-a-blogger. This is their campaign video:

I’m not sure what to think of the video really, though I find the idea interesting. Two thoughts strike me immediatly:

  • Bloggers often blog because they can’t afford anything else. They don’t go scuba-diving because there’s not enough money – thus supporting your blogger perhaps means they get less time for blogging (but of course a higher quality of life, most likely)
  • Bloggers (the ones that matter) often do other things too (like work). Several people I know have projects that take up much more time than their blogging – so remember that not only active blogs are worth supporting! Bloggers do research, development and communication besides just writing.

But on to the subject: I’ve already asked for economical support to protect this blog from surveillance by seeking protection in the Swedish constitution – but as the #payablogger race is still on, I might as well ask someone to incorporate my blog in their payablogger-support.

Other choices of bloggers to support, as I’m honestly quite happy with what I’ve gotten so far, are:

  • Hannes Mannerheim for his attempts to introduce people to real social media (Quitter is StatusNet instance).
  • Johan Ekblad for his work on swedeCopy – a filesharing site for friend and family user groups
  • …whoever reminds me of their work and that they’re also a blogger that I must’ve forgotten. The above two are just the most recent people I’ve noticed doing good deeds.

Gogo Flattr rangers!

Ledarskribenter om “sociala media”

Jag börjar bli less på snacket om “sociala media”, när man gång på gång på gång på gång refererar till instängda, inlåsta och exkluderande media.

Extra viktig kommer denna distinktion att bli i och med bl.a. biståndsminister Gunilla Carlssons nyligen påtalade svenska bistånd till nätaktivister. Jag är rädd att förståelsen för vad som är öppet, fritt och demokratiskt går förlorad till det som snarare är slutet, inlåst och opålitligt. Än mindre tror jag ministern kommer att belysa vilka nätaktivister som faktiskt kan göra en skillnad.

Så jag reagerade på Daniel Nordström, chefredaktör på Västerbottens Folkblad, när han i ett blogginlägg betecknade Twitter som social media. Förvisso “gör ju alla det”, så det är mest en slump att det var han som fick följande kommentar ikväll, men likväl anser jag det viktigt att upplysa om det kontroversiella i hans ordval:

Min direkta fundering är hur någon kan hävda att Twitter skulle vara ett “socialt media”. Om något låser det in användarna till att vara ohyggligt asociala.

Att använda Twitter är typ som att ha Telia, men inte kunna ringa Comviq. Att använda Gmail men inte kunna skicka något till Hotmail, eller någon företagsmail för den delen.

Tänk om daniel.nordstrom@folkbladet.se endast kunde nås från andra människor med adressen @folkbladet.se

Nä, sociala media fungerar över olika domäner och med öppna standarder. Kika gärna på http://identi.ca/ t.ex. där vem som helst kan starta en egen – interkommunicerbar – mikrobloggingtjänst. (och prata med folk på t.ex. http://quitter.se/ )

Jag förstår verkligen inte hur något som låser in människor kan betraktas som socialt.

Förhoppningsvis reagerar fler folk snart på problematiken med asociala system som orsakar att användare inte ges valmöjligheter. I kommentaren nämner jag det som att identi.ca är var man kan starta en egen tjänst, men jag menar egentligen att man kan ladda hem den mjukvara som sidan kör – nämligen StatusNet. Eller som sagt använda en annan, kompatibel sida utifall man inte själv är systemadministratör.

Quitter är ett exempel på några som startat en egen instans av mjukvaran där allmänheten inte kan registrera sig pga spam-skäl – men man kan kommunicera med inbjudna användare över t.ex. Identi.ca eller en egen instans av OStatus-kompatibel mjukvara.

Tidigare har jag även påpekat denna kritik om Twitter genom mitt konto på identi.ca över den länkning som erbjuds därifrån till Twitter – och på så vis förhoppningsvis envägs-nått webutvecklaren Christoffer Larsson hos Västerbottens [Kuriren|Folkblad].