Tag Archives: projektledare

Kulturlivet fick sen inbjudan till Staden mellan broarna

Något ovanligt har skett när det gäller Umeå kommuns projekt “Staden mellan broarna”. För första gången i projektets >20-åriga historia har kulturföreningar blivit inbjudna till en diskussion på kulturens villkor. Det var igår mötet ägde rum – och redan idag kommer ett uppföljande designgruppsmöte att äga rum, där tyvärr kulturen blivit minst förbereredd. Att det ska vara en scen av något slag i parken är bestämt sedan länge från tjänstemannahåll – dock utan eftertanken att något måste kunna göras med den i praktiken.

Samtliga tidigare möten om Staden mellan broarna och “Ung & Aktiv” har varit generella, “för alla” eller för andra specifika grupper än kultursektorn – t.ex. snowboard- och skateutövare, “ungdomar” eller direktinbjudna från övriga relativt snäva områden. Grunden för detta lades när “Ung & Aktiv”-delen inom begreppet av Staden mellan broarna började diskuteras. Ida Östensson blev anställd som projektledare för “Ung & Aktiv” och hade – om än inget ont om det – som ungdom förmodligen en begränsad erfarenhet att bjuda in Umeås arrangörs- och kulturliv… Samt ganska mycket av en egen agenda/drivkraft med projektet.

Som resultat av detta är det enda som konkretiserats ö.h.t. av den 20 år gamla idén hittills en skatepark. Noteras bör även att skateparken – och Broparken som detta ämne berör – egentligen ligger utanför det ursprungliga “Staden mellan broarna”-konceptet och området. Det kan vi dock skylla på tjänstemän och politiker som inte brukar handskas med ungdomsfrågor förrän de läser igenom sina styrdokument och märker att de glömt.

I vart fall drog denna projektledare rätt snabbt i ett par trådar, klappade ihop ett färdigt paket och fick som hon ville – skateparken. I efterhand märks det av att denna park är starkt knutet till ett särskilt studieförbund, Studieförbundet Vuxenskolan, samt dess ungdomsfalang Vi Unga, där nämnde projektledare är mycket aktiv. Kaching! Bra jobbat (faktiskt, det är mycket väl genomfört).

Men problemet hittills med diskussionerna – kring Staden mellan broarna i helhet såväl som Ung & Aktiv – upplever jag dock personligen som att för få har blivit inbjudna. Projektledarens närmast sörjande och t.ex. de kommunala skolornas ungdomsråd – som resultat av att projektledaren var ungdomsombud tidigare? – har fått yttra sig oproportionellt mycket med visioner och planering. Allt som yttrats och sagts har ju dock givetvis dokumenterats – och visionen som nu börjar bli verklighet i Broparken presenterades 2009 som “ungdomarnas vision”:

[youtube MRkKMTCZCzQ]

Som syns i videon finns – förutom skatefolket vars park redan höll på att byggas – fritidsutövningarna snowboard, basket, parkour och motorsport. Endast en representant från kulturlivet – och mig veterligen har ingen annan informerats förrän förra veckan. Onsdag 6 april 2011 hade Hanna Nyberg – tidigare ungdomsrådsmedlem och idag jobbandes med Ung & Aktiv – gjort det mycket bra jobbet att gräva fram ett flertal kontaktuppgifter till kulturföreningar och bjudit in dem för att diskutera Broparken. Som sagt är detta för första gången någonsin – medan tidigare nämnda typer av aktivitetsorganisationer blivit återkommande välkomnade.

Fast vi kanske är en bortglömd, möjligen obetydlig, del av kulturhuvudstadsåret och Umeå 2014, vi kulturföreningar. Så vi får nog vara nöjda med att bli kallade överhuvud taget, även om det är i absolut sista skedet av en mycket stor process.

…till mötet kom föreningarna/organisationerna Common Culture of Umeå, KF Kretsen, Verket, Ume-Metal, Kulturcentrum för Barn och Unga, Dansens Hus, Umeå C/Kulturnatta och Umeå Teknikresurs. Tillsammans representerar vi ungefär lika olika typer och krav på förutsättningar som om man försöker överblicka snowboard, fotboll och parkour. Ändå tycker jag att vi lyckades komma fram till en oerhört bra, överensstämmande vision.

Det eventuella problemet med att vi blivit inbjudna såhär sent i processen är att designgruppsmötet idag 18:00 kanske blir överrumplat nu när folk som vet vad en scen faktiskt kräver uttalat sig. Med detta vill jag mena att tidigare möten har skett utan input från just de som kan sceners möjligheter och behov.

Noteras att mötet med arkitekten – som designgruppsmötet är – önskar en representant från “musik” – medan t.ex. skate, parkour, snowboard, basket etc. delas upp på egna krav. Att klumpa ihop “musik” är ungefär som att hävda att en gynekolog borde utföra hjärnkirurgi, eller att en punkspelning har samma förutsättningar och krav som melodisk heavy metal. Detta krävde vi givetvis vår rätt i – och därför hoppas jag personligen att jag personligen kan dyka upp som “teknik”-råd på mötet. Så det blir åtminstone lite mindre snedrepresentering av Ung & Aktivs möjliga nyttjares åsikter.

[Uppdatering 2011-04-13 17.05: Intressegrupperna enligt Broparkens projektinfo får inte en representant var, utan antalet grupper har halverats och t.ex. scen får tre stycken – från musik, dans respektive teatersfären. Därmed tycker jag att indelningen åtminstone är rättvis inför designmötet.]

Utöver musik – och som sagt förhoppningsvis teknik – kommer även dans och teater att representeras på mötet. Inom respektive del av dessa finns det skillnader jämförbara med skillnaderna inom begreppet “idrott” eller “rörelse”. Ett inlägg om vad som faktiskt krävts i scenväg etc. kommer förhoppningsvis upp efter designgruppsmötet. Annars kan du nog kontakta respektive ovannämnd organisation för mer information.

Så. Jag är int’ bitter. Nu är man ju med i gamet och kulturutövare såväl som arrangörer har en mycket bättre möjlighet att yttra sig i projektfrågan om Staden mellan broarna. Att detta nu endast rör ungdomsdelen, där motsvarande satsningar tenderar att nedprioriteras, är inget man ska klaga över.  Det är mer än vad som erbjudits de senaste 20 åren. Tacka och ta emot, var det väl?

http://www.vk.se/Article.jsp?article=329579