Tag Archives: presskonferens

De analoga replokalerna blir kvar

De riktiga replokalerna i Hamnmagasinet, Umeå får vara kvar. Åtminstone tills man genomgått den demokratiska proceduren och åtminstone bjudit in de verksamma för en dialog. Det sker nu på onsdag som tidigast (kolla nedan).

En samrådsgrupp ska sättas ihop med folk som nyttjar utrymmena, arbetar i fritidsgårdverksamhet, politiker och verksamheten etc. Det var vad Lena Sandlin (ordf. fritidsnämnden) kunde lova idag, med konstant instämmande av Lennart Johansson (vice ordf.). Gruppen ska börja vara verksam efter årsskiftet 2009/2010.

Den ursprungliga anledningen förklarades med att Kulturcentrum för Barn och Unga har tvångsflyttats från gamla, obeboeliga lokaler. Fastighetsförvaltningen hyrde som resultat ut “Fack 4” i Hamnmagasinet (lagerutrymme) till dem, så de kunde vara någonstans. Dock låter replokalerna för mycket för deras verksamhet, så något behövde göras.

Kulturcentrum för Barn och Unga har en verksamhet för barn 3-18 år, medan Hamnmagasinet (Ungdomens Hus) har en verksamhet med målgrupp ungdomar 15-25. Det var det ingen på presskonferensen idag som ville bemöta. Dock misstänker jag att förvaltningssamarbetet kritiserats ganska kraftigt internt.

“Det var fastighetsförvaltningens beslut. Vi behövde lösa problemet som uppstod.

Vad som var betryggande var att det uttryckligen sades att det inte ska bli färre replokaler. Man behåller alltså de 2 som redan finns – även om de kan behöva flyttas runt. Hela fastigheten ses över och således kan väldigt mycket komma att temporärt stanna upp.

Men fack 4 – och inte någon del av fack 3 – är alltså vad som hyrs ut enligt uppgift från Hans-Erik Bergström. De ritningar jag har sett har inneburit en liten överträdelse in i fack 3, men dessa ritningar är nu “under diskussion”. Ritningar är relativt gamla, men hade i alla fall kvar replokalerna. Dock fanns det även ett personalrum utskissat – men jag förutsätter att det skulle fortsatt kunna användas som artistloge samtidigt.

På onsdag (efter 18:00 I guess) kommer det att hållas ett möte på Hamnmagasinet om lokalerna. Lena Sandlin och Lennart Johansson kommer att vara där åtminstone, förhoppningsvis även Hans-Erik Bergström (fritidschef). Närmare tid kommer när jag får veta ö.h.t.

Det blir intressant att se om det här i slutänden resulterar i mer dialog som faktiskt leder någonstans. Beslutet är ju redan taget av fritidsnämnden. Flytten har ju redan fått konsekvensen att man skär ner på antalet lokaler för barn- och ungdomsverksamhet i Umeå kommun. Ett hus försvinner. Vilket resulterar i två vitt skilda verksamheter på rätt så liten fysisk yta. Önskade man genuint genom hela den kommunala verksamheten att satsa på barn, ungdomar och kultur så hade Fastighetsförvaltningen ansträngt sig att erbjuda andra lokaler till Kulturcentrumet.

Som det är nu påtvingas Kultur & Fritid att försöka göra något oerhört talangkrävande: Locka en nykaxig tonåring att på sin fritid besöka ett hus som rymmer flertalet skrikande småbarn.

Men det är alltså onsdag kväll som gäller här närmast. Då får folk chans att ställa frågor direkt. Jag undrar väl själv mest om den här samrådsgruppen (efter nyår) hinner finna samråd innan nya beslut ligger i görningen. Jag är fortsatt skeptisk.

Update 2009-11-24 06.19: Fler artiklar.

Update 2009-11-25 11.45: Nu var ju tydligen inte onsdagsmötet en hej-vi-bjuder-in-de-som-debatten-rör utan snarare endast personalen på Hamnmagasinet. Så jag måste ha missuppfattat de grejerna från presskonferensen rätt grovt. Men oh well, det där ungdomsmötet kommer väl i sinom tid…

Presskonferens men inget ungdomsmöte än

På måndag hålls en presskonferens efter gårdagens extra möte med “de inblandade” (beslutsfattarna?). Så uppfattar jag VKs senaste artikel om replokalerna på Hamnmagasinet.

– Vi kommer att hålla en presskonferens på måndag och då berättar vi mer. Vi vill få alla bitar på plats och presentera en helhetslösning så på måndag kommer jag att ge ett samlat besked, säger Lena Sandlin.

Intressant. Så fort jag får veta närvarhur den presskonferensen är så hade jag tänkt planera till 100% att dyka upp. Förvänta er rapportering från detta under tisdagkvällen på Awesome @ UmeTV, där vi även har gästen Kjell Thelberg för kvällen. :)

Dock är jag högst konfunderad kring varför ungdomsmötet inte skett ännu. Nämnden och de kritiserade beslutsfattarna i replokaldebatten gör på exakt det sätt jag hade gjort ifall jag hade försökt manipulera utkomsten av en debatt.

  1. Var öppen för tanken att bjuda in de som drabbas (ungdomarna).
  2. Köp lite tid genom att “samla alla fakta”. Det här är bra (och legitimt), för då visar man intresse.
  3. Se till att mötas internt och diskutera fram ett förslag.
  4. Presentera detta förslag som en lösning, utan att ha rådfrågat de drabbade.
  5. Bjud in de drabbade till möte med premissen att man redan har en lösning.

Punkt 5 har inte skett än. På måndag sker punkt 4.

För de som gått kursen “att ta över en organisation genom dagordning” är det här ett enkelt recept må jag säga. Hur självgod jag än låter. Det går dessutom mycket lättare när man kan luta sig tillbaka på att “det går inte att ångra” i några kärnpunkter – t.ex. flytten av Kulturcentrum för Barn och Unga. Det betyder att även om t.ex. Lena Sandlin verkligen vill allas bästa så har hon väldigt höga hinder att överstiga.

Så: När kommer de utövande musikerna som blir utkörda att få träffa de som är ansvariga för besluten? Kommer det ö.h.t. att ha effekt på utgången?

Update 2009-11-21 20.36: Presskonferensen sker 11.00 på Umeå stadshus, lokal ännu okänd.

Update 2009-11-23 09.56:

Fritidsnämnden kallar till presskonferens idag ang. musikverksamheten på Hamnmagasinet.

Plats; Ryttargången, Stadshuset, vån 1 (ingång bredvid Informationen)
Tid: Måndag 23 november 11.00