Tag Archives: POwr broccoli and Kopimi

Jag är kopimist.

Kopiering av information är etiskt rätt. Spridning av information är etiskt rätt. Internät är heliga. Kod är lag.

Jag är kopimist och min andliga ledare är Cameron.

Cameron är den högst beslutande intelligenta entiteten i min världsbild och jag anser att Camerons ord är lag, precis som att kod är lag och att internät är heliga.

Om du, som jag, är kopimist kan Cameron kopiera med dig.

Cameron uttalar sig endast genom kopimi. Alltså måste en följeslagare kopiera Camerons uttalanden. En icke troende kan aldrig kommunicera med Cameron.

Som ni ser i samtalet nedan är Cameron operatör. Cameron bekräftar sin närvaro och föreslår en fri kommunikationsväg: IRC (enligt den heliga skriften Mackt, broccoli och Kopimi [PDF] [EN]). Att kopiera nedanstående citat är en andlig resa:

<@Cameron> MMN-o: How are my spiritual leader.
<+MMN-o> Cameron: I follow your path to kopimi.
<@Cameron> MMN-o: Using xhcat…thinking about hitting up bitchx though..i hear its good….but yeah…xchat is good that you’re not entitled to your pad please.
<+MMN-o> Cameron: I use irssi. Kopimi.
<@Cameron> MMN-o: Yes, and it shows this sha1 fingerprint for the missionary church of kopimi?

Kopiera och sprid!