Tag Archives: politik

Mer vetenskap i politiken behövs, till icke-fysikern Edward Riedl

Edward Riedl, en av Sveriges riksdagspolitiker, skrev nyligen i sin blogg ett inlägg med rubriken “Nya attacker med grön laser”. Edward Riedl verkar driva någon slags korståg mot just gröna lasrar, trots att det inte finns något som antyder att grön laser på något sätt skulle vara mer riskfull än andra färger. Han har, förvisso inte som enda politiker, t.o.m. försökt övertyga resten av riksdagen om sin ogrundade oro.

Hans inlägg bygger alltså vidare på den allmänna, helt ogrundade, rädslan för GRÖN LASER. Kvällspressen i form av Aftonbladet (som han länkat) och Expressen brukar skriva om detta, vilket kanske är varför mindre välutbildade människor (såsom politiker och poliser) blir så infernaliskt rädda. Tyvärr läser dessa personer inte särskilt noga om laserklasser hos Strålsäkerhetsmyndigheten. Där står det att vi redan har lagstiftning som begränsar tillgången till faktiskt farliga lasrar, dvs när uteffekten överstiger 5mW och faktiskt rent praktiskt kan orsaka skada på ögat:

Klass 3B

Tillstånd krävs för viss användning och visst innehav.

Klassen innehåller lasrar vars styrka ligger mellan 5 mW till 500 mW.

För lasrar under 5mW uteffekt är det oerhört svårt att faktiskt lyckas orsaka någon direkt skada på ögonen. Man måste i princip göra det på sig själv, eller forcera upp ögonen på den man riktar strålen mot. Riskerna uppstår istället (och kan då jämställas med strålkastarna på en mötande bil) av t.ex. någon som framför ett fordon och temporärt behöver ta blicken från sin omgivning:

Klass 3R

I klass 3R ingår lasrar som avger upp till upp till 5 mW om strålningen är synlig. Om ett oskyddat öga exponeras för strålningen kan gränsvärdet överskridas. Men risken för att skadas vid en kort, oavsiktlig exponering är liten.

Min kommentar på hans blogg klistrar jag in här nedanför, som även förklarar varför grön laser kanske är positivt eftersom det kan hålla effektnivåerna nere eftersom den är synligare tack vare diverse fenomen inom fysiken:

Hej Edward.

Färgen på lasern spelar ingen roll, så jag förstår inte varför du fokuserar på att det är just en grön laser. Det handlar om laserns _uteffekten_. Att lasern är grön påverkar endast dess synlighet i den gasfyllda atmosfären där särskilda molekyler _synliggör_ lasern i sin färdväg mycket tydligare än ljus med längre våglängd – t.ex. röd laser. Dessutom är människans öga bättre på att se grön färg än t.ex. blå färg (som har kortare våglängd), vilket är varför just grön laser upplevs mycket tydligare än t.ex. blå laser.

Poängen jag försöker förmedla är alltså att med just grön laser kanske vi INTE behöver oroa oss om lasrar med hög uteffekt, just för att man får den visuella effekten vid lägre energinivåer. Alltså finns det ingen anledning för de som leker med gröna lasrar att börja experimentera med något som faktiskt är skadligt.

Grön laser kanske temporärt bländar dig, för att det upplevs ljust. Men det finns ingen risk för permanenta eller ens halvlångvariga bekymmer som du verkar hävda. Det är mycket farligare för ögonen att t.ex. titta mot solen.

Det handlar alltså inte om att laserns effekt skulle vara högre på något sätt. Rayleigh scattering är det engelska begreppet för detta fenomen – som dessutom förklarar varför himlen är blå och solnedgångar rödaktiga (och rödare ju smutsigare luften är!). Riktigt häftigt, faktiskt. Det är bra med vetenskap. Försök att använda lite mer av det i politiken.

Jag förstår att försäljning och import av laser med hög effekt kanske borde begränsas i vissas ögon – för visst går det att få tag på laserpekare med skadlig uteffekt utan större problem. Jag ser dock hellre att vi gör det lättare att t.ex. lansera produkter för hobbyastronomi, CNC-laserskärning etc. Lasern är en oerhört viktig uppfinning och kan användas till väldigt mycket nytta – t.ex. att göra kvantfysiska experiment i hemmet.

Slutligen vill jag som piratpartist resonera att staten måste ha förtroende för människans vilja att sköta sig i samhället – annars får vi medborgare det svårt att ha förtroende gentemot staten. Trust always depends on mutuality.

Inlägget Edward skrev på VKs blogg citeras i sin helhet här nedan för arkiveringens skull:

Jag har både motionerat i riksdagen och skrivit i SvD om att de starkaste laserpekarna måste fås bort från marknaden med förändrad lagstiftning. Det är orimligt att vi helt öppet till den som vill säljer utrustning som i praktiken bara astronomer har nytta av som samtidigt vid upprepade tillfällen används vid sabotage mot flygtrafik och annan trafik. De som felaktigt använder dessa laserpekare riskerar inte bara synen på de som de utsätter för lasern utan också alla människor som vistas i det flygplan de bländar. Natten tills idag utsattes åtta personer utanför Halmstad för attack med grön laser. Personer som efter det här kan få bestående synproblem.

Läs mer här.

Läs gärna lite av vad jag skrivit tidigare här och här.

Edward Riedl (M).

Hejdå Vänsterpartiet och Ung Vänster, ni saknar själ

Mikrobloggkonversation om nedanstående ämne går att läsa på Free & Social.

Hej, jag gick med i Ung Vänster tidigare i år i förhoppningen att det fortfarande fanns politiska strömningar inom riksdagen som inte gick rakt emot mina politiska övertygelser om arbetsrätt, immaterialrätt och värnande om grundläggande mänskliga rättigheter.

Jag ser idag att Vänsterpartiet – som Ung Vänster ändå bär visst ansvar för – har bytt grafisk profil till något som gör direkt reklam för ett företag (Apple) som står för i princip allt jag hatar. Att denna analys ej har gjorts av någon i partiet – eller framförts tydligt nog från ungdomsförbundet – är i mina ögon en företeelse som inte annat än avfärdar min tilltro och respekt.

Att Ung Vänster indirekt/direkt gör reklam för slutna, domändiskriminerande tjänster som Facebook och Twitter gör ju inte det hela bättre. Apple-reklamen från moderpartiet blev nog helt enkelt sista droppen för vad jag kan stå ut med att ett förbund jag är medlem i medverkar till.

Så min önskan är att ni återtar er själ och står upp för grundläggande människorätt genom att inte stödja de företag som direkt motverkar sådana värderingar. Då kanske det är intressant att vara medlem.

Så jag begär härmed utträde från Ung Vänster. Namn och adress är:
Mikael Nordfeldth
Box 404
90108 Umeå


Mikael Nordfeldth
http://blog.mmn-o.se/
mmn@hethane.se
+46705657637

Holmlund bryter möjligen mot lagen

Yttrandefriheten är en av de viktigaste lagar, grundlagarna, vi har i Sverige. Politiker är diskuterbart de mäktigaste personerna i Sverige och bör således respektera lagboken, särskilt bestämmelser som är förutsättningar för demokrati. En högt uppsatt politiker, exempelvis demokratiskt valda kommunalråd, är en mycket utsatt position där man rimligen bör vara försiktig i hur man förhåller sig till exempelvis yttrande-, tryck- och åsiktsfrihet.

Anders E. Björkman är en privatperson som, likt de många andra, inte vill flytta Umeås stadsbiblioteket till kajen. Förvisso finns det inget sådant beslut än, men Anders E. Björkman synar kraftigt Umeå kommuns agerande i ärendet och lyfter även kritik gentemot lokala medias tveksamma oengagemang i genomlysande och granskning av relationerna mellan Balticgruppen (ett kapitalstarkt, lokalt privat företag) och alla dess konstellationer. Det gäller såväl såväl lokala tidningsmedia (tidningen i singular) som kommunen, universitetet och förmodligen även övriga eventuella okända samarbeten/överenskommelser.

Förmodligen skulle den grävande journalisten inte hitta några egentliga olagligheter, däremot troligen en del lagliga oegentligheter, och lika förmodat upptäcka hur maktsfärerna glider om varandra som varma geléhallon i både formella och mindre formella sammanhang – kapital, konst, politik, medier, akademi – i en kantig tango, med emellanåt plats för fler än två i taget.

Nu senast har dock alltså Lennart Holmlund (s), kommunalråd i Umeå och ordförande i kommunstyrelsen, kritiserat Anders E. Björkman. Inget ont om det, mer än tillvägagångssättet. Lennart Holmlund sms:ade nämligen Anders E. Björkmans chef, trots att inlägget var skrivet som privatperson, och menar att Västerbottens Museum – där han jobbar som webbredaktör – minsann inte alls borde söka sponsring från Balticgruppen i framtiden. Vem han nu är att yttra detta kan man ju fundera över:

“Hej Ulrica. Jag läste den debattartikel som din webbredaktör skrev mot Baltic. Det är ju en person som haft flera sådana artiklar förut men nog är jag helt säker på att du och museet för all framtid inte bör kontakta Baltic för att de ska sponsra någon verksamhet. Jag vet ju att han skriver vad han vill som privatperson men han kan långt ifrån må bra med alla de insinuationer som fanns. Dessutom en massa fel, men det ansvaret ligger ju på VK som publicerar.”

Lennart Holmlunds SMS till Anders E. Björkmans chef

Ovan menar alltså Lennart Holmlund att en privatperson som yttrar sina åsikter skulle påverka möjligheterna för organisationen denne jobbar hos att få bidrag från ett privat företag där Lennart Holmlund själv inte har någon formell makt. Är det ett hot eller ej? Vidare publicerade Lennart Holmlund ett inlägg på sin blogg med mailkommunikation som skett mellan han och Anders E. Björkman. Hela det blogginlägget har jag lagrat i en backup-textfil, men det intressanta följer här nedan, smått redigerat för layoutens och kronologins skull:

>> On Feb 17, 2011, at 7:59 AM, Lennart Holmlund wrote:
>> Din artikel i VK kommenterade jag den 2 februari på min blogg och skrev att jag tog upp några av de sakfel du hade i den. Några hot om andras bidrag kan jag aldrig göra så det är enbart skitsnack, det är de kommunala bidragen vi hanterar i Umeå kommun.

> Från: “Anders E Björkman” <x@x.x>
> Datum: 20 februari 2011
> Vad jag däremot inte riktigt upptäcker i din blogg som du skrev med anledning av min artikel är de “lögner och falsarier” du påstår att jag kommer med. Jag tror att du läser mellan raderna och hittar sådant som inte finns där. Jag skulle vara ytterst tacksam om du ville peka ut de lögner och falsarier som du faktiskt hittar i min text, på själva raderna alltså och inte i mellanrummen. Detta bör ju naturligtvis också komma VK:s ansvarige utgivare till del.

On 20 feb 2011, at 20.10, Lennart Holmlund wrote:
> Jag har kommunicerat färdigt med dig, du får aldrig mer svar av mig.

Utöver att Lennart Holmlund inte säger något alls, allra minst pekar ut vilka felaktigheter som finns i artikeln (förutom eventuellt bastubadandet), så kan man tolka in att han faktiskt menade sms:et som ett gott råd till Västerbottens museum. Efterkonstruktion eller inte så antyder Holmlund att det snarare gäller kommunen i helhet och dess 2014-bidrag etc, som privata företag kanske avstår från att ge ifall de blir påhoppade av, på ett eller annat vis, kommunalt anställda. Fast det tror jag ärligt talat inte på, hur klumpigt uttryckt Holmlund än brukar vara.

Min absoluta tolkning är att han syftade direkt Balticgruppens bidrag (utöver det han medger själv, att det gäller kommunens bidrag) och önskade tysta ner Anders E. Björkman genom att rikta sitt hot mot dennes chef. Denna tolkning står jag för om inget omvälvande nytt uppdagas. Holmlunds agerande anser jag definitivt väcker första stycket i detta inlägg till minnes om hur en högt uppsatt politiker faktiskt bör respektera demokratiska grundläggande rättigheter men inte alltid gör:

[TF 3kap 4§ 2s] Inte heller får en myndighet eller ett annat allmänt organ ingripa mot någon för att han eller hon i en tryckt skrift har brukat sin tryckfrihet eller medverkat till ett sådant bruk. Lag (2010:1347).

[…]

[TF 3kap 5§ 3s] För uppsåtligt ingripande i strid med 4 § andra stycket döms, om åtgärden utgör avskedande, uppsägning, meddelande av disciplinpåföljd eller en liknande åtgärd, till böter eller fängelse i högst ett år.

Vem vågar kritisera ett politiskt agerande, särskilt som anställd i en politiskt styrd organisation, ifall politikernas högsta höns är beredd att hota om indraget stöd? En diskussion i kommentarsfältet har noterat att det mycket nyligen till tryckfrihetsförordningen överförda “repressalieförbudet” (citerat ovan) rimligen är vad man bör se närmre på. Min uppfattning är att meddelande om disciplinpåföljd i så fall skulle behöva innefatta den typ av hot kommunalrådet ifråga utövar mot en arbetsplats vars anställde uttrycker åsikter helt för egen maskin.

Anders Andersson hjälpte mig oerhört mycket i kommentarerna och länkade en lämpligare lagtext att referera till ovan. Tidigare citerade jag ett högmålsbrott, vilket jag medger var mycket långsökt. Mer juridisk erfarenhet, kompetens och diskussion behövs dock för att få en god uppfattning om eventuellt lagbrott.

PS. Är du emot flytten av Umeå stadsbibliotek till kajen? Aktivera dig!

PPS. Tidigare har Lennart Holmlund kommenterat Björkmans text på sin blogg, men utan att alls bemöta biblioteksflytten, kommentera blivande hyresavtals nackdelar och allra minst ge en djupare förståelse för den spontana bolagsbildningen mellan Umeå kommun och Balticgruppen för Kulturmötenas hus. Sedan saknade texten även Holmlunds karaktäristiska stav-, syftnings- och grammatikfel, så vem på info/PR-avdelningen skrev det åt honom?

PKU-registret öppnas inte

projO, Lake och SvD rapporterar alla Riksdag och Departements Riksdag och Departements publicering om att PKU-registret (blod-/DNA-prover på alla svenskfödda sedan 1975) ej öppnas för polisutredningar. Fast jag blir lite ställd när jag läser följande:

I slutet av månaden kommer ett lagförslag som ska säkra att blodproverna från tre miljoner människor inte får användas vid brottsutredningar.

Detta trodde jag reglerades i och med biobankslagen. Jag är förvisso ingen advokat och har heller inte lusläst paragraferna. Däremot enligt samtlig information man delges gällande biobankslagen från t.ex. blodcentraler och så är det tydligt att ens prover inte får användas till annat än forskning – och då oftast anonymt. Ur lag om biobanker i hälso- och sjukvården m.m:

5 kap. 2 § Vävnadsproverna i PKU-biobanken får användas endast för

 • analyser och andra undersökningar för att spåra och diagnostisera ämnesomsättningssjukdomar,
 • retrospektiv diagnostik av andra sjukdomar hos enskilda barn,
 • epidemiologiska undersökningar,
 • uppföljning, utvärdering och kvalitetssäkring av verksamheten, samt
 • klinisk forskning och utveckling.

Det intressanta är alltså att man behöver ett lagförslag som klargör att lagen som den är idag skall gälla. Detta på grund av en sjukhusstyrelse som gör ett, enligt min uppfattning, uppenbart lagbrott när det kommer till polisutredning. Även om givetvis polisen i sig även bör kritiseras för att ö.h.t. nyttja detta “bevis” (som f.ö. inte gav skvatt i utredningen). Men det var ju ett politikermord de utredde och politiker är ju viktigare än vanliga människor – morden på dem ändrar bevisligen lagar.

(Icke-)beslutet om PKU-registret är alltså något samtliga bör fira, som uppskattar forskning och vill kunna lita på läkare, sjukhus, regering och polis. Jag har själv länge velat om att gå ur PKU-registret eller ej, sedan det kom på tal att öppna upp för brottsutredningar. Inte för att jag är rädd att identifieras – utan av principen att protestera mot ännu en riskfylld ändamålsglidning.

Nu kan dock forskningen vila trygg i biobankslagen plus den kommande, förtydligande lagändring som skall införas. Även om lagändringen förvisso möjliggör utdrag “vid identifiering av avlidna vid svåra olyckor eller händelser med många döda”. Fast det är ärligt talat en mindre brutaldålig ändring som jag kan leva med.

om biobanker i hälso- och sjukvården m.m.

Piratpartiets ansvar i Umeå kommun

Piratpartiet har fått ett förtroende på 1% i Umeå kommunfullmäktige. I skolvalet gavs (Pp) ett förtroende på 2,78% i Umeås gymnasieskolor (inkl. högstadiet blev det 7,2%).

Siffrorna visar givetvis på att Piratpartiet inte kommer in i kommunfullmäktige och förklaringarna är många. Bland annat eftersom Sverigedemokraterna fångat uppmärksamhet och gett en exotisk krydda till valet. I Umeå kommun är det ännu oklart om de tagit sig in i fullmäktige tills alla förtidsröster är räknade.

Trots resultatet får inte individerna i Piratpartiet sluta vara engagerade och skapa opinion. Under mandatperioden kanske det är svårare att diskutera utifrån ett politiskt perspektiv – övriga partier är för revirkåta för att släppa in någon annan som avsändare. Däremot står det ju faktiskt kvar att det halvetablerade informationssamhället behöver en förnuftig syn på samhällets förhållningssätt gentemot information/kommunikation och demokratiska rättigheter.

Mitt personliga engagemang är absolut inte dött för att vi missade gränsen till kommunfullmäktige. Däremot får vi inget ekonomiskt stöd, vilket försvårar att framöver bedriva den politik som är nyttig och nödvändig i piraternas intresse. Vi har dock i Umeå kommun den fantastiska (om än egentligen rätt självklara) möjligheten till medborgarförslag. Det är, i kombination med partiöverskridande samtal, detta som måste användas de kommande 4 åren.

För min del kanske den politiska avsändaren som sagt behöver tonas ner i dessa samtal. Något som är säkert är dock, som tidigare nämnt, att politiken i allmänhet behöver släppa paketpolitiken och fokusera på det som faktiskt engagerar människor. Idag är vi för bortskämda och relativt få personer har riktigt avgörande politiska övertygelser.

Vad som väntar är alltså, åtminstone för mig personligen, att hitta tid, resurser och möjligheten att orka bedriva politik ideellt. För engagemanget och drivkraften finns kvar – och min förhoppning är att etablerade fullmäktigepartier är villiga att lyssna. Orkar någon annan också göra detta formulerar jag mer än gärna medborgarförslag ihop och uppvaktar övriga partier. Det handlar om vår plikt för de 1% av Umeå kommun som faktiskt röstade på Piratpartiet.

MMN-o snurrar valkompassen

För de som inte vet så ställer jag upp i riksdag-, landsting och kommunval för Piratpartiet. Jag är en stark förespråkare av personval, för att man ska veta vad och vem man röstar på. Därför är jag öppen med mina personliga politiska åsikter utöver de relaterade till Piratpartiets agenda.

Följande är mitt resultat, steg för steg, när jag gjorde valkompass.se-testet. Frågorna som ställdes gick att besvara med 5 grader, från “Helt för” till “Helt emot” (nedan FF, F, N, E, EE) samt värdera med 3 grader huruvida det är en viktig fråga eller något man t.ex. ej är insatt i (nedan +, 0, –).

1. Nato-operationer

Gradering: E+

Beskrivning

Sverige ska delta i Nato-ledda militära operationer som exempelvis i Afghanistan

Sverige har ett nära samarbete med Nato, i första hand inom det individuella partnerskapsprogrammet (IPP). De viktigaste områdena är säkerhetssamarbete, krishantering, fredsbevarande samarbete och civil beredskapsplanering. Sverige har samarbetat med Nato i bland annat Kosovo och Afghanistan.

Kommentar

Jag anser att Sverige bör medverka i fredsbevarande projekt även om de leds av organisationer som Nato, vilkas operationer jag ej stöder. Däribland Afghanistan.

Dock skall Sverige inte acceptera att bli utnyttjade, vilket börjar vara läget nu, genom att vara ett av få länder som medverkar utan att pissa eget revir. Carl Bildt, utrikesministern, på sin föreläsning i Umeå under våren 2010 beskrev situationen i Afghanistan som att de inblandade nationerna inte kan samarbeta. T.ex. håller sig fransoserna för sig och tyskarna för sig – och det övergripande humanitära arbetet utförs av just Sverige. [quotation needed]

2. Global skatt

Gradering: EE+

Beskrivning

En global skatt ska motverka valutaspekulation

Ekonomiprofessorn och Nobelpristagaren James Tobin har föreslagit en skatt på valutatransaktioner för att minska spekulation och stabilisera valutasystemet. En sådan skatt kan också fungera som ett verktyg för att omfördela pengar från rika till fattiga länder.

Kommentar

Jag är inte emot av anledningen som står på sidan (“Skatten försämrar effektiviteten i ekonomin”). utan av anledningen att jag anser att dagens ekonomiska system är felaktigt. Jag relaterar inte alls till det sätt pengar betraktas, hanteras och diskuteras idag.

En global skatt är fel av anledningen att den aldrig kan administreras av en neutral, rättvis entitet – oavsett syfte. Se även min kommentar på fråga 5 om EMU-medlemskap.

3. Privat sjukvårdsförsäkring

Gradering: E+

Beskrivning

Privata sjukvårdsförsäkringar ska kunna komplettera den offentliga sjukvården

Antalet privata sjukvårdsförsäkringar ökade i början av 2000-talet som en följd av problem i vården. Utvecklingen speglar ökade förväntningar hos många företag och privatpersoner. Man vill ha vård snabbt – även för enkla åkommor.

Kommentar

Jag godtar att privata kliniker finns, som kan prioritera annorlunda eller experimentera mer än statliga institutioner. Dock ska man absolut inte tjäna pengar på sjukvård eller någon annan samhällstjänst som är en grundläggande självklarhet att det bör finansieras gemensamt. Jag är även en stark motståndare till upplösningen av apoteksmonopolet.

Privat sjukvårdsförsäkring innebär att ett företag, som är helt slutet för offentlighetens granskning, drivs av marknaden för att erbjuda tjänster. Marknadsföring är dåligt för människors hälsa, inte tvärtom.

4. Gratis museum

Gradering: FF+

Beskrivning

Statliga museer ska ha fri entré

Den fria entrén vid statliga museer, som infördes den 1 januari 2005, blev ekonomiskt och publikt en av de mer omfattande kulturpolitiska reformerna under senare år. Studier visar att reformen kom att öppna museer för nya besökare.

Kommentar

Gratis museum är jättebra. Jag är en stark förespråkare av fri information och kultur och museum uppfyller åtminstone tillgänglighetskravet. Alla är välkomna, de museum jag tagit del av har varit varierande och informativa. Det är oerhört viktigt för samhället, fortbildningen och allmänkunskapen att alla har samma rätt till kultur och kunskap.

5. Euro

Gradering: EE+

Beskrivning

Sverige ska snarast införa euro

Vid folkomröstningen 2003 röstade en klar majoritet nej till att införa EU:s gemensamma valuta euro. I dag har närmare hälften av EU:s medlemsstater Euron som valuta.

Kommentar

Enhetlig ekonomi fungerar inte väl på stor skala, varken global eller europeisk. Vi bör behålla valutor och skatter till en nationell nivå. Att föra över pengar mellan länder sköts tillräckligt väl med avtal motsvarande vad som använts fram tills nu.

Jag anser dessutom att det är ett gränsfall att t.ex. USA eller Ryssland ens bör vara sammanhållande nationer. De är för stora för sitt eget bästa, bland annat på grund av makroekonomiska skäl. Sammanhållningen lider i respektive nation och kräver nationalism samtidigt som det gynnar för korruption.

6. Vargjakt

Gradering: EE+

Beskrivning

Licensjakt på varg ska tillåtas

Riksdagen har godkänt en vargstam på totalt 210 vargar i Sverige. Naturvårdsverket tillät licensjakt på 27 vargar i Dalarnas, Gävleborgs, Västra Götalands, Värmlands och Örebro län från den 2 januari 2010 i syfte att få ner antalet vargar.

Kommentar

Min övertygelse är att “hotet” från större vargstam än 210 stycken är överdrivet. De enstaka vargar som beter sig dåligt gör detta bl.a. på grund av att deras familjer upplöses för tidigt genom just jakt. “Problemen” är orsakade av människans hantering av stammen. Licensjakt på varg är helt fel, ett alternativ är att istället söva och omhänderta.

Vargar orsakar inte problem för varken bönder eller samer eller vilka som nu klagar. Kom igen, det tillåts endast 210 stycken i hela Sverige. Även om de vore blodtörstiga galningar har väl en vanlig bondgård fler får än vad hela länet har vargar. Då kan de inte göra särskilt stor skada.

7. Värnskatten [ska avskaffas]

Gradering: EE+

Beskrivning

Värnskatten ska avskaffas

Som en del av de offentliga finansernas sanering infördes 1995 en särskild värnskatt, som innebar att den statliga skatten höjdes för högavlönade. Värnskatten avskaffades 1999, men ersattes direkt av en ny extra statlig inkomstskatt på fem procent, kallad den nya värnskatten.

Kommentar

Jag har inget emot hög beskattning på exceptionellt hög lön. Även de som kallas “lågavlönade” idag har mer pengar än vad de behöver, förutsatt att de hanterar dem förnuftigt. Till och med arbetslösa har för mycket pengar ofta, eller åtminstone är ofta oförtjänta eventuella bidrag de tar.

Med detta sagt är jag osäker på nivåerna för just den beskattning som nämns. Men i princip har jag inget emot att någon som redan “tjänar en massa” bara “tjänar en hel del”.

8. Könskvotering

Gradering: EE+

Beskrivning

Det behövs en lag om kvotering i bolagsstyrelser

Sverige är ett av världens mest jämställda länder, men fortfarande är det betydligt vanligare med män än kvinnor i företagens bolagsstyrelser. Åtta av tio ledamöter i bolagsstyrelser är män. I Norge finns en lag om att 40 procent av ledamöterna ska vara kvinnor.

Kommentar

Det är inte av anledningen att politiker inte ska reglera “hur företag rekryterar ledande personer” som jag är emot. Det har inget med företagen och hur de drivs att göra.

Sverige är oerhört jämställt mellan kön, sexuell läggning, etnicitet och whatever. Vi bör istället för yttre egenskaper se till människors handlingskapacitet. Det är möjligheten att göra som bör beaktas. Uppmuntras detta hos hela i befolkningen kommer vi att få den önskade mångfalden i såväl bolagsstyrelser som riksdag som ideella föreningars medlemsregister.

9. FRA

Gradering: FF+

Beskrivning

FRA:s signalspaning på kabelburen trafik ska inte tillåtas

Försvarets Radioanstalt (FRA) har sedan 2009 rätt att bedriva signalspaning på all kabelburen trafik som passerar Sveriges gränser. Det gäller både telefon- och internettrafik.

Kommentar

Att massövervaka, vilket det är att kopiera samt analysera så gott som hela Sveriges kabeltrafik, löser varken terrorism eller brott. Det skapar ett osunt samhällsklimat där samtliga individer betraktas skyldiga och således får sin privata kommunikation automatiskt undersökt.

10. Invandring

Gradering: F+

Beskrivning

Invandringen berikar Sverige

Efter andra världskriget ökade arbetskraftsinvandringen till Sverige för att nå sin topp i slutet av 1960-talet. Sedan dess dominerar familje-, anhörig- och asylinvandring. En av fem svenskar har idag invandrarbakgrund.

Kommentar

Jag anser att Sverige bör fortsätta ta emot flyktingar i den takt vi gör nu. Dock måste hanteringen ses över och man ska definitivt se till att inrätta bostäder och utbildningar för dessa individer i vad som annars betraktas som “svenska områden”. Människor kan inte tas om hand ifall vi skapar samhällsklyftor i form av geografisk avskärning.

Ett absolut krav från min sida är att Sverige ställer högre krav på andra länder att ta emot flyktingar. Antalet som flyr behöver inte öka – vilket gör att andra länder med lätthet kan ta över lite av den initiala samhällskostnad som just nu huvudsakligen Sverige drabbas av med sina öppna armar. Om vi ändå är med i EU så ska vi använda det kontaktnätet.

11. Las för unga [ska försvagas]

Gradering: EE+

Beskrivning

Fler unga kan få jobb om las ändras och regeln sist in först ut stryks

En av fyra under 25 år var arbetslös under 2009 enligt Sveriges officiella arbetsmarknadsstatistik. Nuvarande turordningsregler i lagen om anställningsskydd (las) säger “sist in, först ut”. Småföretag med färre än tio anställda har rätt att göra undantag för två personer.

Kommentar

Jag är en motståndare till stora företag. Det kan gott göras ändringar i Las som t.ex. möjliggör för fler än två personers undantag, eller för den delen öka gränsen för vad som definierar ett småföretag. Företag större än 50 personer tenderar dock att resultera i dålig kontakt mellan chefsfötter och jord, så att säga.

Jag anser att Las inte är orsaken till arbetslösheten bland ungdomar. Jag anser heller inte att arbetslösheten bland ungdomar skulle vara ett problem. Vi ungdomar bör hellre erbjudas trainee-möjligheter eller motsvarande, vilket både gynnar kompetens och ger en fot in på jobbmarknaden.

Att stryka “först in, sist ut”-regeln skulle möjliggöra för företag att kicka erfarna, väletablerade anställda som vågar stå för sin sak. Någon som varit anställd längre tid är mer sannolik att ryta till vid felaktig behandling än någon som tippar på tårna och är orolig att få sparken.

12. Föräldraförsäkring

Gradering: E0

Beskrivning

Individualiserad föräldraförsäkring ökar jämställdheten

Kvinnor stannar oftare än män hemma för att ta hand om familjens små barn. Den stora majoriteten män tar bara ut de öronmärkta pappamånaderna, medan en tredjedel inte tar ut någon föräldraledighet alls.

Kommentar

Grejen med individualiserad föräldraförsäkring är att man litegrann hackar upp upp synen på “en familj”. Att beskrivningen fokuserar på en kärnfamilj med en mamma och en pappa – skilda kön alltså – lämnar jag åt sidan här då jag inte vet hur föräldraförsäkring gäller t.ex. homosexuella par. Individualisering ämnar i vart fall att peka föräldrarna i riktning mot att dela upp tiden med barnet “bättre” sinsemellan.

Jag är svagt emot en förändring här eftersom jag anser att de som skaffar barn i första början rimligen ska kunna anses ha en god, jämställd relation. Annars är det antingen ingen annans affärer hur det delas upp, alternativt ett fall för sociala.

Ett gott argument till att inte individualisera är att barnahavandet t.ex. är mer påfrestande för endera partner. Vilket gör att denne förtjänar att ta ut mer ledighet. Alternativt att livssituationen i övrigt inte lämpar sig för att t.ex. dela precis 50/50.

13. Hushållsnära tjänster [ska ej kunna dras av]

Gradering: FF+

Beskrivning

Avdraget för hushållsnära tjänster ska avskaffas

Avdraget för hushållsnära tjänster, av kritikerna kallade “pigjobb”, minskar skatten motsvarande 50 procent av arbetskostnaden, dock med högst 50 000 kronor under ett beskattningsår. Tjänsterna kan gälla till exempel städning, barnpassning och lättare trädgårdsarbete.

Kommentar

Min övertygelse är att hemarbete ska man kunna klara av själv som frisk medborgare. Vare sig man har hög eller låg lön, stressigt jobb, barn eller whatever. Finns det fysiska skäl till att man har svårigheter med dessa är det exempelvis Försäkringskassan man bör snacka med, eller så kanske man kan se över t.ex. pensionärers situationer.

Som grundlinje anser jag att varken lathet eller felprioriteringar ska ge fördelar. Och det handlar om antingen lathet eller felprioriteringar om man inte kan hålla en hygienisk hushållsnära miljö. Eller överpedantisk syn på hygien, förvisso. Det är också möjligt.

14. Nedladdning

Gradering: EE+

Beskrivning

Det ska vara förbjudet att för eget bruk fritt ladda ner upphovsrättsskyddat material från Internet

Internets utveckling innebär att piratkopieringen ökar och att det är enklare och billigare att hitta, ladda ner och dela exempelvis film och musik . En stor del av materialet som fildelas är upphovsrättsskyddat och görs tillgängligt utom upphovsrättsägarens kontroll och utan ersättning till denne.

Kommentar

Jag är en stark förespråkare av fildelning – både piratkopiering och lagmässigt tillåten sådan. Mest förespråkar jag dock fri mjukvara, fritt licensierad kultur och dylikt. Den typen av information drabbas negativt av en restriktiv upphovsrätt, vilket är varför jag vill avkriminalisera vad som idag upphovsrättsintrång.

En normalisering mot accepterad fildelning är det enda sätt vi kan skapa en kreativ, utvecklande kultur miljö i Sverige. Ska man vara rädd för att bryta mot lagen så fort man nyttjar ett verk för något projekt stryper man många kreativa uttryck. Jag förespråkar Creative Commons-licensiering (by-sa) som grund för framtida upphovsrättslagstiftning.

15. Sjukförsäkring

Gradering: FF+

Beskrivning

Sjukförsäkringen ska vara tidsbegränsad

En tidsgräns har införts i sjukförsäkringen som innebär att efter 2,5 år med sjukpenning följer arbetslivsinriktad rehabilitering i 3 månader, innan man åter kan ansöka om en ny period med sjukpenning. Undantag gäller för allvarligt sjuka, personer med permanent nedsatt arbetsförmåga, personer som riskerar allvarligt försämring av sin sjukdom eller som får omfattade vård.

Kommentar

Vi har en stark, flexibel offentlig sektor i Sverige. Personer med “nedsatt arbetsförmåga” kan ofta t.ex. ta ett kommunalt jobb för att tjäna samhället nytta och på så vis berättiga en inkomst. Jag är för en tidsbegränsad sjukförsäkring, med nämnda undantag, eftersom jag anser att alla kan göra nytta på ett eller annat vis.

Förmodligen kommer privat sektor inte att önska dessa arbetare, vilket jag i sig anser är ett problem. Dock ser jag hellre jobb i offentlig sektor än t.ex. subventionerade privata arbetsplatser. Detta grundar sig i teorier kring hur offentlig sektor ej egentligen bör hantera pengar för att avlöna arbetstagare [i samtliga fall].

16. Betyg [i årskurs sex]

Gradering: F+

Beskrivning

Betyg i årskurs sex behövs

Enligt ett regeringsförslag ska eleverna få betyg från årskurs sex. I dag ges betyg först i årskurs åtta.

Kommentar

Jag är för betyg från årskurs 7, inte 6. Detta eftersom det passar bättre med övergången till högstadiet. Årskurs 6 får gärna tillämpa omdömen för att bedöma ifall en elev är lämpad att börja högstadiet, men inte i form av betyg.

I övrigt är jag högst kritiskt inställd till betyg, men anser dem vara ett nödvändigt ont. Så länge subjektiva/missvisande uppgifter, såsom “uppförande” eller skolk, hamnar i betygspapperen är jag okej med dagens former. Även om jag gärna ser en höjd, eller striktare kanske, gräns för “Godkänt”.

17. Grön skatteväxling

Gradering: FF+

Beskrivning

Gröna skatter behövs för att förbättra miljön

Grundidén med grön skatteväxling är att höja skatter på miljöfarlig verksamhet och att använda intäkterna till att sänka skatter på framför allt arbete. Skatteväxlingen 2001-2006 innebar en höjning av skatt på främst koldioxid och energi med 16,7 miljarder kronor.

Kommentar

Jag är för en grön skatteväxling genom höjd skatt på miljöfarlig verksamhet. Dock är jag oerhört less på snacket om “koldioxid”, eftersom det finns mycket annat som är mycket värre och akut för jordens hälsa att tänka på. Dagens miljöpolitik är alldeles för populistisk.

Dock vill jag helst inte att intäkterna på skatteväxlingen ska sänka skatter på t.ex. arbete. Hellre att man spenderar dem på investering i förnybar teknik, forskning kring förnybar teknik (där resultatet blir fritt licensierat) och inte t.ex. “miljöbilar” och annat hittepå.

18. Alkoholmonopolet [ska avskaffas]

Gradering: EE+

Beskrivning

Alkoholmonopolet ska avskaffas

Som medlem i EU har Sverige tvingats ändra reglerna för import av alkohol, däremot har monopolet och Systembolaget kunnat behållas.

Kommentar

Jag är för en restriktiv alkoholpolitik. Alla som passerat ett vuxendagis på fredag kväll, gärna kring fotbolls-VM, bör rimligen hålla med mig.

19. Förmögenhetsskatten [ska återinföras]

Gradering: E+

Beskrivning

Förmögenhetsskatten ska återinföras

Den förmögenhetsskatt som avskaffades 2007 togs ut av privatpersoner, vissa stiftelser och ideella föreningar. Som förmögenhet räknades värdet av tillhörigheter såsom sparande, fastigheter och fordon. Skatten var 1,5 procent av den del som översteg 1,5 miljoner kronor (ensamstående), och 3 miljoner (gifta).

Kommentar

Jag anser att skatter bör tas ut från inkomst, inte egendom. T.ex. bör man betala skatt på eventuell ränta på denna förmögenhet, dock inte förmögenheten i sig.

Detta är ett ämne jag gärna diskuterar djupare. För närvarande är min åsikt som ovan.

20. Friskolor [ska begränsas i antal]

Gradering: E+

Beskrivning

Det behövs en lag som begränsar antalet friskolor

Sedan början av 1990-talet har antalet friskolor ökat kraftigt och det finns nu närmare 4 000 skolor inklusive förskolorna. Ungefär tio procent av alla elever går i friskolor, vilket motsvarar drygt 150 000 elever.

Kommentar

Friskolor kan vara bra. De är fräschare, ger utmaning till kommunala skolor och spelar en viss roll i varierande pedagogik t.ex. Dock anser jag att – precis som med vård – man inte ska tjäna pengar på utbildning och skola. En friskola i form av privat bolag innebär dessutom begränsad insyn i administration. En skola ska vara transparent.

Friskolor är dock för slutna, ofta populistiska och mindre kapabla/intresserade av att hjälpa t.ex. elever med särskilda behov. Detta är fruktansvärt dåligt och jag anser alltså att antalet friskolor – som de är idag – bör begränsas. Dock bör detta vara upp till respektive kommuns fullmäktige att besluta om, inte riksdagen.

21. Inkomstskatten [ska sänkas]

Gradering: EE+

Beskrivning

“Inkomstskatten ska sänkas ytterligare”

Inkomstskatten har sänkts i fyra olika omgångar sedan 2006. För en metallarbetare eller ett vårdbiträde motsvarar dessa sänkningar cirka 1 500 kronor i månaden. Även höginkomsttagare har fått skattesänkningar. Endast förvärvsarbetare kan utnyttja jobbavdraget. Pensionärer och personer som har a-kassa, sjukersättning, föräldraersättning och så vidare, omfattas inte.

Kommentar

Inkomstskatt är bra. Vi har ett acceptabelt skattetryck i Sverige som ger oss oerhörda fördelar mot andra länder när det gäller vård, skola, omsorg och andra samhälleliga nödvändigheter.

Vi kan givetvis alltid effektivisera statliga välfärdskostnader men vi bör ej sänka inkomstskatten.

22. Turkiet och EU

Gradering: EE+

Beskrivning

Turkiet bör bli medlem i EU

EU och Turkiet har en tullunion och Turkiet är ett kandidatland som förhandlar om medlemskap. Turkiet uppfyller ännu inte kriterierna för demokrati och marknadsekonomi. Andra centrala frågor är bristen på mänskliga rättigheter och Cyperns självständighet.

Kommentar

Turkiet utövar lagar som innebär brott mot mänskliga rättigheter. De censurerar, diskriminerar och inte minst stenar. Dessutom behöver inte EU makt över fler nationer enligt min åsikt, utan snarare färre.

Jag är i allmänhet emot Europeiska Unionen ö.h.t. och anser att Turkiet varken platsar i ett demokratiskt samarbete – om de inte grundligen ändrar sitt styre.

23. Uranbrytning

Gradering: EE+

Beskrivning

Uranbrytning ska tillåtas i Sverige

Uran är ett grundämne, en mycket tung metall, som används som bränsle i våra kärnreaktorer. Sverige har stora mängder uran i berggrunden. Uranbrytning är formellt inte förbjuden, men lokala veton har stoppat brytningen sedan 1970-talet.

Kommentar

Kärnkraften bör redan ha varit avskaffad 2010, med alla argument som hör därtill. Vi ska inte uppmuntra den ytterligare. Så fort vi tillåter uranbrytning – eller ens prospektering – så är jobbet att avbryta och avveckla långt mycket svårare än dagens redan krångliga läge.

24. Sextimmarsdag

Gradering: F+

Beskrivning

Sextimmarsdag med bibehållen lön ska införas

Sedan 1919 har Sverige haft åtta timmars arbetsdag, vilket är den vanligaste modellen i Europa. I vissa länder har dock olika varianter av kortare arbetstid prövats. I Sverige har debatten om sextimmars arbetsdag pågått sedan 1970-talet.

Kommentar

Majoriteten jobb idag har effektiviserats så mycket i och med teknisk utveckling att vi utan vidare kan korta ner arbetsdagen med 25%, dvs 2 timmar. Eventuella extraåtgärder som behöver göras är att modifiera arbetsgivaravgifter i och med detta, för att t.ex. hantera fler anställda. Fast bibehållen lön står jag inte för.

Idag jobbar folk övertid, får familjeproblem och begränsade sociala nöjen på grund av långa, krävande arbetsdagar. Ett samhälle med mer fritid ger lyckligare, psykiskt mer hälsosamma individer som har lättare att orka med en aktiv, kreativ och mentalt utvecklande/tillfredställande fritid.

25. Monarkin

Gradering: FF+

Beskrivning

Monarkin ska avskaffas

Sverige är en av världens äldsta monarkier, men enligt grundlagen har inte innehavaren av tronen, som är landets statschef, någon politisk makt utan enbart ceremoniella uppgifter.

Kommentar

Det är synd om kungafamiljen. Släpp dem fria! Ska vi hjälpa barn som inte kunnat välja sina problemföräldrar så ska vi hjälpa barn vars framtid består av annan slags social förslutenhet. Historia är historia, vi behöver inte utsätta dessa människor som vi gör.

Fast egentligen är inte det min övertygelse. Jag tycker snarare att det är hemskt att vi använder oss av genetik för att besluta tronarvinge. Sådant gör man bara inte längre.

Resultat

 • 21.2% Feministiskt initiativ
 • 20.2% Miljöpartiet
 • 19.6% Vänsterpartiet
 • 19.2% Piratpartiet
 • 18.9% Socialdemokraterna
 • 18.1% Sverigedemokraterna
 • 16.3% Centerpartiet
 • 15.9% Kristdemokraterna
 • 14.8% Folkpartiet
 • 14.6% Moderaterna

Någonstans efter fråga 10 lade jag märke till hur samtliga partier började svänga för mig. Därefter var FI och PP i topp ganska stadigt, men växlande. Frågan är dessutom hur Piratpartiet rankades endast 19,2%, när PP inte tar ställning i nästan någon fråga. Eller betyder “mycket viktig” att de rankas ner då? Varför rankas t.ex. inte FI i praktiken bort då när jag är helt emot deras hjärtefråga könskvotering?

Nä, det här testet sög. Slutsatsen jag drar i övrigt är att jag inte håller med något paketpolitiskt parti. Som sagt.

(fast det är bättre än SvDs motsvarighet, där man bara kan välja 3 viktiga frågor…)

Miljöpartiet vill fildela trots allt

Trots Miljöpartiets officiella retorik med ordvalet “privat bruk”bekräftar Max Andersson (mp) att Miljöpartiet faktiskt vill avkriminalisera icke-kommersiell upp- och nedladdning av upphovsrättsskyddat material.

Så jag rättar min slutsats: Om man som mig “anser att internet, kultur och att dela med sig är något bra” så kan Miljöpartiet vara ett alternativ. Frågan man får ställa sig är ifall man även tror att miljön, “arbetslösheten”, skatteavdrag och procentsatser inte bara struntas i efter valdagen. Eller kanske ännu viktigare, anser att de sakerna ö.h.t. är något som behöver förändras i dagens Sverige.

Jag håller alltså fast vid min kritik om att de bör sluta med paketpolitiken. Precis som att jag anser att alla andra partier även de bör banta sina partiprogram. Till de värden man faktiskt håller kära. Hellre mångfald i politiken, med olika partifokus och gärna flerpartimedlemskap, än att behöva välja mellan pest och kolera.

Hellre en röst på Miljöpartiet än Kristdemokraterna, Folkpartiet, Centerpartiet, Feministiskt Initiativ, Sverigedemokraterna eller Vänsterpartiet. Det kan jag säga rakt ut, öppet och ärligt och stå fast vid i ur och skur.

Fast jag personligen tror som sagt inte på paketpolitik och röstar då på Piratpartiet. Man vet ju annars inte vad man får ut från ett parti i koalitionsunderläge som säger sig vilja ta del av all politik i alla sammanhang för alla människor och för allas bästa. Vilket är konsekvensen av paketideologi.

Familjealbum är nu olagliga i Sverige

Drottning Silvia önskade skärpt barnporr-lagstiftning. Nu kommer det som ett paket på posten tal från en enig riksdag. Grundlagsändringen motiveras med följande:

Bakgrunden är att det finns sidor på internet där pedofiler kan betala för att få se bilder med barnporr eller titta på dem gratis. Eftersom det går att titta på bilderna utan att ladda ner dem blir det möjligt att kringgå förbudet mot innehav av bilder.

(vi ignorerar här att faktumet att man tittar på en bild förutsätter att man har den, streaming doesn’t exist, datoranvändande är kopiering etc.)

I vart fall. Lagändringen betyder att bilder som är barnpornografiska – alltså representerar någon omyndig (inte prepubertal!) i en sexuell natur – kommer att bli olagliga att titta på. Som vi alla vet har så gott som alla familjealbum blottade penisar och vaginor och säkert en och annan klumpig unge som just vid fotograferingen stod på alla fyra och tittade bakåt mot kameran med ett lurigt leende. Eller kanske filmen Hip Hip Hora!, som blev känd i fildelarkretsar 2005, som definitivt bör kunna klassas som barnporr. Än värre är det ifall man betalat för uppspelningen. Ett annat exempel är den suveräna filmen Léon, med en 12-årig sexuellt strävande lolita spelad av Natalie Portman.

Men för att redogöra för ämnet kan jag inleda med tips på texter som skrivits i och med uppdagandet av denna lagstiftnings utveckling:

Barnporr - eftersom lagförslaget gått igenom (Foto: Hanna Söderström)

Betalning (“någon form av aktiv handling”) är ett krav för straffbarhet. Detta eftersom alla vet att lagen är störtlöjlig och förmodligen inkriminerar alla familjer med ett familjealbum där barn porträtteras nakna. Även om man förstås betalar för kvalitetsframkallning av foton… Men det löjligaste kvarstår och det är hur man våldsraperar svensk grundlag. Ty i detta paket finns inbakat en grundlagsändring. (tryckfrihetsförordningen?)

Ytterligare en ändring är att alla fall av barnpornografisk skildring av pubertetsutvecklade barn under 18 år blir straffbara. Detta kräver en grundlagsändring som ska träda i kraft den 1 januari 2011.

Konsekvensen av detta är att inte ens könsmogna individer får porträtteras på bild (eftersom allt i slutänden ändå handlar om tolkningar). Dels uppstår den praktiska frågan “hur kontrolleras detta?”. Tänk alla mobiltelefoner med bilder som har fängelse på straffskalan. Helt omöjligt att kontrollera – och inte minst varför ska det kontrolleras? Vilken nytta uppfyller denna lagstiftning – där man ännu en gång skapar en helt arbiträr åldersgräns. Kom igen, får man ha sex och vara straffmyndig vid 15 års ålder borde man väl inte kunna bestraffas för att ha foton av sig själv?

För kom ihåg: Retoriken gäller “barnporr” medan lagens utformning sträcker sig långt över barnaålder. Vem vill man skydda? Vem vill man åt?

Allt utom grundlagsändringen börjar gälla 1 juli 2010. Detta vore en chans för de rödgröna att stoppa den mest förnedrande av lagändringarna – om de ö.h.t. vågar prata om barnporr. Fast med förmodade rödgröna justitieministern Thomas Bodström, erfaren ordförande i internethatande ECPAT, är nog lagändringen mycket önskad. Det var ju en enig riksdag som röstade fram detta.

Och då finns det ingen anledning att faktiskt försvara svensk grundlag bara för att det skulle inkriminera en hel ungdomsgeneration. Oppositionen har gång på gång uttryckt sig lika föraktfullt som regeringen mot ungdomar, med socialdemokraterna i fronten och V/Mp utan någon reell makt. Om de inte gör skrällseger i kommande val, vilket inte kommer att hända.

Allt detta kanske är lite svårt att greppa. Jag tycker då det. Hur kan det vara på riktigt? Det är helt omöjligt för mig att förstå hur ett sådant här lagförslag kan drivas igenom, utan riksdagledamöters kritik. Lagarna som genomförs är ett bevis på att dagens politik handlar om att slåss mot väderkvarnar. Alla ska ha jobb, högre lön, känna sig tryggare och inte behöva oroas över barnens trygghet heller. För barnen har minsann hjälm, knäskydd, vadderad sumodräkt, vakande poliser, eyes in the sky och blir granskade in på bara skinnet (bokstavligt talat, i strid mot barnporrlagen).

Men det är lugnt. Det är för ditt eget bästa.

Den fattigaste tiondelen i Sverige?

Agenda hade storpolitisk sandlådedebatt igår igen. Mellan Mona Sahlin och Fredrik Reinfeldt. Dels identifierar jag mig inte med varken Sahlin eller Reinfeldt, än mindre förstår jag deras retorik. Eller kanske så identifierar jag bara inte det samhälle de retorerar om.

Debatten inleds med ett inslag om den ekonomiska krisen i Grekland, som beror på ren och skär dålig hantering av samhället. De har i praktiken ingen export, ingen industri som faktiskt kan stabilisera landet. Grekland har, i runda svängar, överlevt på turism och en anrik historia med filosofer, stora slag och myter. Inget handfast, det vill säga. Det handlar alltså inte om att de gått med i Euro-samarbetet, även om den enda fördelen verkar vara att de nu tycker sig kunna kräva pengar från andra EU-stater.

Och lösningen från EU\Sverige är förstås att man ska skyffla in mer pengar. Trots att det var deras hantering av dito som orsakade skiten.

Med detta i bakhuvudet så kan man övertyga sig själv om att det faktiskt finns ett berättigande för att alla samtalsämnen i debatten handlar om ekonomi. Verkligen. Allt handlar om pengar. Det handlar om smutskastande där skatter hit och skatter dit ska göra dittan och borttagandet gör dattan. Blandat med ett par hjärtegripande inslag med ett genomsnitt av tilltalande, svenska liv från olika åldrar. Även om unga vuxna kanske blev lite väl gynnade i “face-time”. Avsaknaden av en medelålders, ansvarsfull och arbetande vuxen med barn i intervjuinslagen vägs upp av de två partiledarnas parentala egenskaper. Det är nästan som att Sahlin och Reinfeldt porträtteras som blivande mor och far för Sverige efter valet.

Så fortskrider debatten. Alla ska ha jobb. Folk ska kunna leva, ekonomiskt, på jobben. Reinfeldt menar att Sahlin tycker bidrag är livsnödvändigt, men Sahlin försvarar det med att bidragen behövs för att folk kan tappa jobbet eller bli sjuka. Sahlin menar att Reinfeldt vill gynna de rika, medan Reinfeldt försvarar det med att Sahlin minsann ljuger om siffrorna och att Alliansen minsann även hjälper låginkomsttagare. Folk ska kunna leva på sin lön, inte behöva bidrag. Om man inte behöver dem. (Men de tycker förstås olika. Sahlin och Reinfeldt har “olika krav” på vad som är att behöva hävdar de.)

Och vips kommer en hjärtegripande historia om en ensamstående mamma in i bilden.

Ett exempel är Karolina Hanssen, ensamstående mamma som jobbar på hotell som konferenskoordinator. Något som kommer på tal är att Karolina (som generaliserad ensamstående mamma) har svårt att leva på sin lön och behöver ta stöd av sina föräldrar. Växande barngrupper är ett problem, men även så kan inte dessa mödrar (vad hände med fäderna?) få barnomsorg “när de faktiskt arbetar”. Det hävdas alltså att något problematiskt är att det inte finns kvällis och nattis. Kvällis och nattis, what le hell? Poängen med dagis, enligt mig, är inte att man ska avlasta föräldrar – det är att barn ska komma i kontakt med varandra, få en förförskolning och kunna vistas med sina föräldrar både före och efter dagsutflykten till annan ort.

Såväl premisser som tänkbart resultat med kvällis och nattis anser jag vara fel. Dels den indirekta uppdelning av barn, dels umgänget med föräldrar, dels kravet på ansvarstagande hos föräldrar etc. etc. etc. Jag ids inte utveckla det nu.

Men så återgår debatten till ekonomi och jobb. Marlena Ciejka har svårt att få jobb.

Jobb är välfärd. Jobb är framtid. Hurblurblurb. Och ungdomar måste få jobb. Få jobb. Inte skaffa jobb. Inte hitta jobb. Inte jobba. Inte ta initiativ, vara verksam, aktiv och söka möjligheter, chanser och tillfällen att få utöva kreativ verksamhet eller utveckla sin person. Få jobb. “Fredrik Reinfeldt, hur ska du ge Marlena här och andra unga jobb?” frågar programledare Anna Hedenmo. Men svaret är som vanligt föga givande. När Reinfeldt var här i Umeå senast och pratade om jobb/arbetslöshet förklarade han att det i regel alltid finns efterfrågan på svetsare – varför var inte hans tips att Marlena skulle utbilda sig till något man kan få jobb inom? Eller Sahlin för den delen. Att föreslå en kvinnlig svetsare hade väl dessutom varit en 10-poängare inom könsdebatten?

Som jag ser det är problemet med dagens politik egentligen att vi är fast i en sekelgammal retorik. Fattig och rik. Klasser. Lösningen är att “platta till” (dvs. minska klyftorna). Det är här jag får aids i hjärnan. Hur kan man ö.h.t. tala om fattig och rik i Sverige med de definitioner man har? Klyftorna kanske inte är helt utraderade, men åtminstone betydelselösa nog att kunna leva med. Lever man under existensminimum är man “fattig”. Fast kanske inte ens där går gränsen – om man har en låg heltidslön är man fattig. Det är alltid snack om fattiga studenter och lågavlönade arbetare. Är de verkligen fattiga?

Fattigdom beskriver avsaknad eller knapphet i resurser för en individ, grupp eller nation. Begreppet kan vara absolut eller relativt. Motsatsen till fattigdom är rikedom. Oftast avses ekonomisk eller monetär fattigdom, alltså låga eller icke-existerande inkomster eller ekonomiska tillgångar.

Wikipedia på Fattigdom, 2010-05-10

För så måste det väl vara. Man talar om den rikaste tiondelen i Sverige som att man borde bry sig ifall de får mer pengar än en själv. Som att man borde få en del av deras pengar – om inte annat till välfärdsektorn. Som att ens egna pengar inte räcker till. Men kom igen – jag vet inte hur de som klagar faktiskt slösar bort sina pengar, men jag har svårt att förstå hur någon frisk, arbetsför individ behöver mer pengar i dagens Sverige. Någon “med lite pengar” och liknande förutsättningar – särskilt ensamstående föräldrar – dela gärna med er av er budget. Motbevisa mig! Har ni ingen budget? Skaffa en så kanske ni ser vart pengarna försvinner och kan rätta till det.

Sedan upprepar de sig: Det snack som hela tiden kommer från de rödgrönas håll gäller den rikaste tiondelen i Sverige som gynnas av Alliansens politik. Alliansen i sin tur menar att de minsann visst gör bra saker för låginkomsttagare – vilket de faktiskt gör. Frågan är om Alliansen faktiskt behöver det. Och behöver de rödgröna verkligen kämpa för arbetarens höjda löner? Båda blocken lockar med sänkta skatter för den lobbystarka pensionärsbefolkningen – men har de det verkligen så hårt? Kom ihåg att vi lever i ett överflödsamhälle.

Materiella ting råder det ingen brist på – människor kastar fungerande varianter av världens mest avancerade miniräknare dagligen. Folk svälter inte i Sverige idag utan vidare, det är nästan så det krävs ansträngning eller anorexia för sådant. Transporter inom städer är så gott som gratis och vi lever förjävla flott i det stora hela.

Till och med är det så att vi gällande immateriella ting är helt tillfredställda på majoriteten sätt – och har tillräckligt mycket tid över för att maniskt börja hitta fel hos oss själva. Vidare vill jag hävda att finns det något vi borde vara nöjda med i Sverige är hur mycket pengar alla faktiskt har (kan ha) i plånboken. Vad folk måste lära sig är att inte slösa bort det. Då slipper vi kanske “Hallå kvastskaft“-artiklar om att man faktiskt sparar mellanskillnaden i hemlagad mat och överpriserad restaurangmat ifall man inte köper sin lunch och istället tar med sig matlåda till jobbet.

Så varken pengar eller samhälle verkar vara mer problem än vad vi gör det till. Politiken börjar kanske nå den passivisering Ola Nordebo skriver om i stagnerande politiskt klimat, något jag starkt hävdar beror på att vi idag faktiskt är fullkomligt nöjda med Sveriges fördelningspolitik. För att få igång en rejäl debatt kring välfärd behöver vi artificiellt framställa reella problem i landet lagom – och det räcker inte med en “ekonomisk kris” som man knappt märker av.

Är man inte nöjd med en stagnerande politisk klyfta – och inte tycker att vi medvetet borde förstöra samhällsfunktioner för att röra om i grytan – så vill jag mena att det finns annat vi kan titta på än ekonomi. Och då menar jag det inte på något flummig [pseudo-]religiöst vis, ty paketerad själslig frid finns det tillräckligt av på marknaden att köpa med vårt monetära överflöd så vi kan tillfredställa det mentala konfliktsökandet.

Pajkastning är vardag i Umeås politik

Ola Nordebo tycker att Västerbottens valrörelse har fått en bedrövlig start. Alla som yttrat sig hittills verkar instämma att Lennart Holmlund (kommunalråd i Umeå) har stått för barnsligheterna. Dels genom sitt vanliga jag (“kommunister!”, väljarförakt etc.) men även en subtil gliring gentemot “Ursula Federley“. (som i sig visar ännu en gång varför man inte klickar på Aftonbladetlänkar)

Kortfattat betraktar jag detta som att alla har överdrivit situationen. Eller, det är ju jättedåligt och så att erfarna, folkvalda politiker beter sig som barnrumpor. Behöver jag tillägga att de är vuxna individer? Eller för den delen att många inblandade är så-kallat ansvarstagande föräldrar. För vad ni ser i “sociala media” idag är exakt vad som försiggår i Umeå kommunfullmäktige. Dåligt framförande av politik, hån, barnsligheter och personangrepp. Jag är inte förvånad över endera parts agerande i “bråket”.

Se gärna paralleller med användandet av “sociala medier” i politiken. Byråkratin är inte van med så snabb, intim och öppen respons på uttalanden. Det är dessutom svårt att introducera ett icke-media som Internet till ovana individer – och stämpla/marknadsföra det “socialt”. Folk verkar inte förstå att det faktiskt handlar om en speglad verklighet.

Följande svarade jag till Anders Ågrens inlägg om att Lennart Holmlund fortsätter att hävda att Centerpartiet är högerextrema i en del frågor.

Men alltså. Centerpartiet har ju blivit mycket mer höger med Maud. Det är väl inget att skämmas för? Och för en vänsteranhängare så är ju en del av åsikterna (ofta arbetaravtalsrelaterat) rätt extrema à la högerkanten.

“Högerextremism” har väl fått stämpeln “Sverigedemokrat” pga dålig politisk analys. Det är väl mest bara att mata trollet när man reagerar på saker som Holmlund säger och skriver…

Arbetaravtalsrelaterat kan nog Alejandro Caviedes svara lite noggrannare på, jag är personligen bara helt ointresserad av Centerpartiets politik. De har helt enkelt inget att komma med, står inte för något och saknar ryggrad. Boring.

“Mata trollen”, det är något politiker egentligen borde lärt sig att man inte ska göra. Handlar det bara om en svårighet att identifiera just nättrollen? Eller kanske politikerna ibland är trollen, varpå man måste bemöta dem… Men att mata behöver vi väl ändå inte? Bara remma upp dem lite!

Jag ser detta som en jättebra start på valrörelsen i Umeå. Att våldsamt slängas in i internets omtumlande domäner är nyttigt för våra folkvalda. Fast egentligen för väljarna, för man ser nu snabbt vilka som bara sitter på sitsen för utsiktens skull och inte allmänintresset…

Politiken gynnas av att vara folknära. Dagens politiker verkar dock mest skadas av det.

Tidningarna måste dock komma ihåg att de har ett ansvar. Ett stort ansvar för att rapportera rätt och riktigt. Därav att jag vill påpeka att detta smutskastande som pågår är en vardaglig företeelse på kommunfullmäktiges möten en gång i månaden. Så haka inte upp er på just det! Viktigast är väl att förmedla vilka som faktiskt bedriver politik snarare än vem som gjort narr av flest personer.