Tag Archives: Politics

Replik: Piratpartiet arbetar för transparens

Mats Olofsson, Västerbottens-Kuriren 2010-08-20

Jag har nu svarat på Mats Olofssons signerade ledartext i Västerbottens Kuriren som hade rubriken “Piratpartiet gör vad partier borde akta sig för”. Repliken är publicerad på vk.se/opinion för allas läsning och kommentering.

Svaret ville jag rubricera med att “Piratpartiet jobbar för transparens”, men det blev istället “Fel om Piratpartiets idé“.

Mats Olofssons signerade text i VK 20/8 var kritisk mot Piratpartiets stöd till Wikileaks. Kritiken är att ett politiskt parti inte borde sköta datakommunikationen för denna “whistleblower” (inte “granskande media” som Mats skrev).

Avtalet som slutits innebär inte att driften tas över helt utan endast att sidan kopieras.

Wikileaks fungerar nämligen som internet: decentraliserat och med samhället som redundans. Sidan står inte och faller med Piratpartiets bidragande stöd – faktum är att det bara är en Wikileakskopia av många. Syftet med flera kopior är givetvis att undvika censur och maktmissbruk.

Piratpartiet och Wikileaks önskan är att etablerad media inte betraktar sidan som en konkurrent utan snarare en källa. Sidan ämnar bidra med rådata utifrån vilket granskande media kan göra djupgående reportage med tillhörande anonyma källreferens.

Den syn på transparens som Wikileaks har, dvs rätten att granska politiskt och ekonomiskt maktmissbruk, är överensstämmande med Piratpartiets politiska agenda. Det är en av de frågor vi går till val på i Sveriges riksdag, Västerbottens län och Umeå kommun.

Mikael Nordfeldth
Valkandidat, Piratpartiet

Mats Olofssons signerade ledartext, som tyvärr inte lagts upp på vk.se/opinion, löd såhär:

Piratpartiet vill lyfta fram viktiga frågor på den politiska agendan, skrev jag i förra veckan. Med tillägget: Men varför i egenskap av politiskt parti?

Att det inte är partipolitiken denna sammanslutning hör hemma blir allt tydligare. Beskedet att partiet ska ta över driften av Wikileaks servrar är det senaste exempel.

Huruvida Wikileaks – kritiserade av såväl journalistsammanslutningar som människorättsorganisationer – är en oansvarig internetskvallrare eller seriös informationsspridare behöver inte avgöras här. Men själva räknar sig Wikileaks till den senare kategorin och till de vederhäftiga mediernas skara.

Är det rimligt att ett politiskt parti sköter datakommunikationen åt ett sällskap av Wikileaks karaktär. Eller som krönikören Stina Morian uttrycker det: ” … det är svårt att föreställa sig att aftonbladet.se eller andra mediebolag skulle låta sina servrar stå i Socialdemokraternas serverhall eller låta Folkpartiet ta hand om e-posten.”

Stina Morian har naturligtvis helt rätt. Ledningen för Piratpartiet har uppenbarligen inte funderat igenom varför partiet finns – vilket som är det bästa och mest förnuftiga sättet att sprida de idéer/tankar som finns i organisationen.

Det finns en blindhet för problem och komplikationer – och att ambitionen för politiska partier måste vara att akta sig för nära relationer med granskande medier. Piratpartiet gör tvärtom: här gör ledningen en politisk poäng av detta. Det tyder på politisk omognad.

Visst hade det kunnat riktas kritik mot den tänka Piratorganisationen för att den upplät sina servrar åt Wikileaks. Men inte av den här karaktären.

Signerat
Mats Olofsson
ledarskribent

FI brände 100 lakan för lika löner

Förvirringens rubrik. Dels läser jag alltid “Finansinspektionen” när jag ser förkortningen “FI”. Sedan är ju lakan i det här fallet inte sängkläder, utan pengar. Och “bränna” kan vara “slösa”. Och 100 kan vara 4.

Men ja, Feministiskt Initiativ eldade alltså upp 100.000 svenska kronor. Betalningsmedlet kronor. För att … det är en symbolhandling tydligen.

Tänk om Schyman vore riksdagsledamot, då hade hon kunnat utnyttja sin åtalsimmunitet. Eftersom det givetvis är i hennes politiska arbete hon gör det. För att visa skillnaderna i lön mellan två idag ganska godtyckligt indelade grupper (män och kvinnor). Inget värre än att Alliansens ministrar inte betalar tv-avgift, eller att sossarna köper godis. Lagbrott som lagbrott liksom, politik är som bekant ett laglöst land. [PS. tydligen är pengaförstöring ej ett brott sedan c:a 1980 i Sverige]

Fast det är ju kul att hitta olika vinklar på detta. T.ex. har nyligen den suveräna musikgruppen The Knife gått in och stöttat feministerna med 50.000kr:

Musikerna Olof Dreijer och Karin Dreijer Andersson på skivbolaget Rabid Records och musikgruppen The Knife skänker 50 000 kr till Feministiskt initiativs valkampanj! HURRA!!!

FIs hemsida [2010-07-06]

Stackars musiker[s pengar]! Eller, de kanske tyckte det var en kul grej, vad vet jag. Fast sedan [efter publiceringen] så märkte jag att detta var ett reklambolags satsning, så Knivens pengar var aldrig i fara. Gudrun Schymans inlägg på Newsmill nämner nämligen följande:

Det var detta som de två männen, Tomas Mazetti och Per Eriksson på reklamkollektivet Studio Total, ville uppmärksamma.

Och även om 100 000 kronor är mycket pengar så är det en liten summa om man använder den till traditionell marknadsföring. Det motsvarar ungefär vad en halvsidesannons i en kvällstidning kostar.

Personligen tycker jag om eld mer än pengar och uppskattar detta initiativ mest av den anledningen. Även om FI fortfarande hävdar att pengar är ett dödsviktigt maktinstrument (över en viss nivå anser jag motsatsen) och att kvinnor och män, på grund av någon bakomliggande och omedveten patriarkal konspiration, är olika lyckligt lottade genetiskt.

Kan man inte betrakta handlingskapacitet som makt och sedan kön och människor som olika men lika? Så slipper vi debatten om att kvotera, vare sig det gäller kvinnor, rosaklädda homosexuella män eller rosaklädda superheterosexuella turkar.

Med ovannämnda teori, med handlingskapacitet som grund, vill jag mena att vi kommer närmare defnitionen av förtryckbar individ än med genusteori. Att sedan ge flock möjlighet att handla (ta initiativ, agera, utföra) är vad vi behöver förtroende för från samhällets sida. För möjligheten att göra skiljer sig inte mellan män och kvinnor i dagens Sverige.

Ett lokalpolitiskt experiment i Umeå

Inom en vecka kommer jag att till Umeås fullmäktigepartier skicka ett mail till vardera gruppledare. Mailet kommer att användas som mätinstrument för att bedöma varåt mina krafter bör riktas i bearbetningen av kommunpolitik på det/de områden jag finner intressanta/relevanta.

Jag kommer att presentera kort vad jag tror blir ett par ämnen där jag har uppfattningen att Umeå kommunfullmäktige kan påverka. Dessutom är min uppfattning att vad jag påtalar är politiskt obundet, så det handlar inte om ideologi eller sådant crap i grunden. Det går att tolka in, ja, varpå jag gärna ser kritik som kan hjälpa mig förtydliga den konkreta, praktiska rationaliteten i förslagen.

De ämnesområden jag kommer att beröra i mailet är starkt kopplade till mina intressen och således saker jag brinner för. Denna första runda grundar sig i samma tankegångar som håller mig aktiv inom Piratpartiet och har samma mål:

  • Öppna standarder i kommunens verksamhet
  • Fri mjukvara i kommunens verksamhet
  • Indexerad, gärna wikifierad, tillgång till kommunala beslut etc.

Inget parti i fullmäktige kan rimligen vara mot detta. Det finns inga ideologiska motsägelser mellan demokratiska principer och demokratiska partier. De som snappar upp på vad jag har att säga skulle ha en helt ny plattform att arbeta efter – vilket i sig kan gynna dem i valdebatter. Om alla nappar på det, så är ju det en seger i sig (förutsatt att det genomförs).

Mitt experiment ska alltså kolla om engagemanget från partiernas gruppledare är starkt nog i de frågor jag brinner för. Annars kan jag inte rekommendera det partiet till de som inte bestämt sig än i valrörelsen senare detta år, 2010. Är engagemanget från gruppledarna begränsat bör det åtminstone delegeras till partiernas ansvariga för det området. Saknar grupperna en ansvarig för området får de skylla sig själva, eller försöka styra upp sig när de nu får chansen.

Med detta menar jag inte att jag på något sätt skulle ha möjlighet att påverka valet. Däremot erbjuds härigenom en helt ny sakpolitisk fråga på Umeås arena. Jag hoppas att våra lokala politiker tar chansen att göra det till en valfråga. Kan vi statuera en genomgående självklarhet för öppenhet och transparens så kanske de inte behöver oroa sig över Piratpartiet så mycket på riksnivå…

Weird excuses for raid at Forskningsavdelningen

This is totally insane. The Malmö police accuse the raided hackerspace “Forskningsavdelningen” of preparing grand theft. Insane, me tells ya!

I can understand the misunderstanding by the police and the accusation of “preparing illegal data access” (…or cracking security, I should say). Calling a workshop “hackerspace” doesn’t neatly define the actual meaning of the term hacker for uneducated people. Many thus confuse it with “cracker”.

It’s not excusable, but I’ve never had much faith in IT competence within the law enforcement agencies. So the misunderstanding is understandable and could be totally innocent. At least if it weren’t for some actual, hardcore slander and libel:

Brottsrubriceringarna är brott mot alkohollagen, brott mot speciallagstiftning – brandfarliga och explosiva varor, föreberedelse till grov stöld och dataintrång, säger kommissarie J-B Cederholm vid länskriminalpolisen.

Sydsvenskan.se 30 november

The text in italic translates from Swedish to “The crime classifications are […] preparing grand theft and illegal data access  […] says commissary J-B Cederholm at the county detective agency” (county police).

And what is this based on? Lock picking devices and key cutting machines. Forskningsavdelningen explain this themselves with having the lecture/workshop Hacknight in July this year (2009). That as well as simply the general interest of lock mechanisms. It’s not preparing for anything, it’s just general knowledge for the heck of it.

Some might even say it’s good that people learn this, so that for example ASSA [Abloy] can’t keep selling expensive locks which are cracked in a matter of seconds (for which you don’t need a lock picking device anyway). Heck, there are even large, international championships in lock picking.

Further on, key cutting machines are in no way illegal to possess or use. There are licenses in Sweden for certain types of blank keys that are used for higher security locks. None of the licensed key types were available at Forskningsavdelningen though. Nothing has been mentioned about the legality on the issue by the police either.

So this just reeks of bullshit. Forskningsavdelningen did not plan any crimes. Merely reading about making a chokladboll doesn’t mean you’re actually going to. Even if you have the ingredients in your cupboard. Even if you have an urge for something sweet.

This is what we call morals.
This is what society relies on.

It’s the simple fact that law enforcement should not be engaged unless an actual crime has been committed. Innocent people should not be treated as criminals. Forskningsavdelningen have clearly been harassed by the Swedish police. The sooner an apology comes, the better.

And if they also get their equipment back, they can keep making disco lights.

Revolutionär Alliansungdom-möte på lördag

Revolutionär Alliansungdom
Revolutionär Alliansungdom

Läsare av denna blogg är förmodligen medvetna om mitt engagemang i Piratpartiet. Mindre pålästa läsare kanske dock har missat mitt övriga politiska engagemang inom Revolutionär Alliansungdom.

Det är svårt att välja ibland, men på lördag lider jag inte av konflikterande intressen åtminstone. Kreti och Pleti är ett väldans bra högerband och som sann RAUare uppmanar jag alla med högerpolitiska tendenser att gå dit och sjunga med! Det finns ju till och med ett Facebook-event.

Mina kära borgarbröder, mina stolta starka män. Låt oss tåga ut tillsammans för att slåss för friheten!

Facebook copyright violation notice

Tyvärr har förövrigt Facebook orsakat problem för RAU. Bakgrundsljudet som används i en promotionvideo anses vara illegalt kopierat. Detta smutskastande mot en laglydig – om än måhända revolutionär – och moraliskt uppriktig organisation är begråtansvärt.

Skämmes, Facebook. RAU hade förväntat sig bättre av en kommersiell tjänst bedrivet av ett privat intresse i de förenta staterna av frihet. Er västerländska teknologi skall ej ge dessa uppenbara felaktiga utslag! Det handlar ju om immateriella rättigheter, vilka styrs och kontrolleras lättast genom digitala filter och DRM-skydd.

Givetvis har riksorganisationen Revolutionär Alliansungdom Sverige (RAUS!) betalat fördelaktiga licensavtal vilket finansierar kreatörerna till det musikaliska verket. Så nu file:ar jag en counter notification.

screenshot25

Politiken idag suger (eller: jag kandiderar till PPs riksdagslista)

Jag har märkt av ett ökat antal diskussioner och tankar kring vänster- och högerskalans vara och icke vara på sistone. Närmare bestämt sedan Folkpartiet och Miljöpartiet sagt sig vara okej med att regera tillsammans.

Mest intressant tror jag har varit Ola Nordebo, politisk ledarskribentmojs på Västerbottens Kuriren, som deklarerar att vänster-högerskalan är en floskel:

Vänster-höger-skalan äger inget förklaringsvärde i praktisk politik bortom banala floskler, den existerar inte

Ett annat välformulerat inlägg är från den musikaliska duon Kreti och Pleti som diskuterar svensk politiks retoriska kris.

Så vad är då felet i dagens politik? Egentligen brister det redan på första steget. Dagens politiker har inga visioner, inga drömmar, inga långsiktiga mål eller knappt ens några reformförslag att argumentera för.

Det är skönt att se att flera spektran av politiken märker att det mesta som talas idag är goja. Jag menar, jag är ung och har tyckt så mest hela tiden under min uppväxt. Det är något jag tänkt varit gemensamt för alla generationers yngre år – otåligheten och “men det är ju bara att”-tänket. Fast växande antal (procentuellt) verkar tycka att politiken går åt fanders.

Alla närmar sig varandra och debatterna blir totalt jävla lame. Varför bry sig om politik när alla ändå tycker likadant? Jag kör vidare på Nordebo-länkandet och ser över påståendet att blockpolitiken inte ger svar i alla lägen.

Går det att få ihop ett fungerande regeringsalternativ med fyra partier med så skilda idétraditioner som M, Kd, Fp och C skulle det givetvis i ett kritiskt läge vara möjligt att kompromissa fram ett alternativ även med Mp och S. Blockpolitiken förvrider synen på många.

För frågan är vad nyttan egentligen är i att fördela politiken i block. Vänster/höger betyder, enligt floskeltankarna ovan, ingenting. Eller snarare för mycket samtidigt. Det kan finnas större meningskiljaktigheter högerfolk emellan än det finns vänsterfolk emellan. Inte ens med 2-dimensionell politik blir det acceptabelt tycker jag personligen. Det handlar nog endast om att göra saker enkelt för den stora, grå massan.

Så vad gör man för att lösa suckassigheten? För att undvika t.ex. komplexiteten i ett parti som måste stödja dödstraff OCH förkasta aborträtten. Jo, för politikens framtid ligger i sakfrågorna. 2006 års riksdagsval “handlade om jobben” – 2010 års val vet vi inte riktigt än. Fast vad händer med alla andra delfrågor som man bufflas om fokus ligger på t.ex. jobbpolitik? De glöms bort, that’s what.

Min förhoppning är att svensk politik lär sig av Unix-filosofin “låt varje enskilt program göra en sak väldigt bra”. Varför prata gott om en sak men samtidigt smyga in grisen i säcken genom ett partiprogram som ingen vanlig dödlig läst? Lär av Piratpartiet – där grundläggande principer diskuteras genom rationalitet utan att låsa fast sig i en ideologi. Tänk att få diskutera politik rationellt – istället för att tänka “så tycker inte jag, för jag är höger/vänster”. Ideologi kan vara skadligt.

Med dessa ord har jag tänkt annonsera ut att jag kandiderar till Piratpartiets val av riksdagslista. Jag är piratpartist av följande anledningar – vilka tillsammans även hjälpt Piratpartiet att tycka Rätt(tm):

  1. Piratpartiet försöker inte lösa alla problem i hela världen. Politiken löser specifka problem med samhället och krockar inte med någon demokratisk ideologi.
  2. Piratpartiet arbetar öppet. Vem som helst kan granska verksamheten och delta i utvecklingen. Begränsad politik begränsar makt/inflytande – vilket leder till begränsad korruption.
  3. Piratpartiet är starka förespråkare av subsidiaritetsprincipen. Vilket överensstämmer med Unix-filosofin om ett välskrivet program per uppgift.

Jag är en stark förespråkare av fri mjukvara och kultur. Att kunna ta del av, modifiera och sprida vidare verk är en naturlig del av informationssamhället.

En öppnare demokrati är även nödvändigt för att stå emot den utveckling mot ett storebrorsamhälle som märkts av tydligt på senare tid.

Min kandidering till Piratpartiets riksdagslista är att betrakta som ett rent och skärt stöd för att bena ut sakfrågorna från de politiska blocken. Många är överens om mycket – prioritera detta på dagordningen. Låt inte ideologi hålla tillbaka beslut bara för att “andra sidan lade förslaget” t.ex.

Är en stad någonsin lagom?

Ett av mina favoritord är “lagom”. “Lagom” är välbeskrivande, om än beroende av tolkning, kunskap och sunt förnuft. Det är inte för mycket eller för lite, utan lagom – utan att vara otillräckligt eller överflödigt. Anledningen till att många system och strävanden går åt fanders är att man suktar efter för mycket – man vet inte när lagom är.

Det är i det ljuset jag läser Anders Ågrens tankar om ett växande Umeå. 114000 invånare vid årsskiftet, coolt. Umeå är fortfarande på en sund och förnuftig skala och har utrymme att växa ännu lite till. Frågan är dock när vi slutar vara det Umeå nuvarande generationer känner till. Hur mycket till kan vi växa? Inte bara hållbarhetsmässigt, utan även för att slippa gå samma väg som 08:orna man skämtar om så fort det kommer på tal.

Jag tror väl förövrigt inte att en politisk växling i fullmäktige skulle innebära större engagemang för att driva på växkraften i Umeå – det finns redan vad jag uppfattat en majoritet (S&M) där som tycker att vi ska bli/vara störst, bäst och vackrast. 200000 vid 2050 känns ju lite väl mycket aids i hjärnan till exempel. Fast att byta stolsits emellanåt är nyttigt, så ur den aspekten förstår jag Ågren till fullo.

Det är som sagt bra att Umeå fortsätter växa.

Anders Ågren

…fast varför? Vad drar Umeå i sig för nytta av det – än mer dess invånare? Precis som att jag slutar äta när jag är mätt så borde man väl kunna mätta en by eller stad. Om det sedan sker vid 150′, 200′ eller 500000 vet jag ej, men därikring skulle jag gissa att den övre gränsen ligger för vad som är hälsosamt.

Det handlar inte om konservatism, jag är bara negativt inställd till bloat. Bloata inte städer bara för att ha något att göra (eller få mer att bestämma över), please.

Update 2009–10-23 12:05:

Anders Ågren gav svar på tal genom att referera till ett tidigare skrivet blogginlägg. Jag valde kommentera det i ett separat inlägg här på bloggen.

Män som glöms bort pga feminismen

Nu är jag tillbaka på det där spåret igen som jag blev starkt kritiserad av Fi-Liv för. Helt enkelt att feminismen som den ter sig i debatter idag är diskriminerande i sig och därmed blir redundant. Utan genusdrabblet skulle vår syn på kön ha möjlighet att vara mer jämställd helt enkelt.

En panda postade videon på sin blogg and I liked it. Magnus Betnér är inne på samma spår. Jag hoppas han är seriös här, för han är ju awesome här mot Miljöpartiets Zaida Catalán. Bland annat för han samma resonemang som jag – fast han fick istället tillbaka frågan “hur många är det då?”. Män som glöms bort i debatten alltså.

[youtube _4FQB8YhL5I]

Zaida med många övriga trångsynta genustards är helt enkelt inne på fel spår i debatten och inte på väg mot någon lösning. Med det sagt så kan det nämnas att jag ogillar den klichéliberala “göra vad man vill med sin egen kropp”-attityd som Betnér har.

“Varför ska man köpa sex för pengar?” frågar Zaida Catalán. Nu råkar ju hon tyvärr vara en person med relativt hög sex appeal. Hur ställer sig Zaida till att personer av diverse skäl har stora svårigheter för att upprätta intima relationer eller ö.h.t. sexuella kontakter? Bör dessa bara “skärpa sig”, eller kanske “leva med det”? Att köpa sex handlar inte bara om att “andra tar sig rätten över andras kroppar och sexualitet”. Det finns många legitima syften med legaliserat sexköp och att vara mot detta är ungefär som att räcka ut tungan åt socialt missanpassade individer och säga “haha, ni får inte doppa”.

Magnus Betnér är eventuellt inne på samma spår. Jag hoppas han är seriös här, för han är ju awesome i debatten mot Miljöpartiets Zaida Catalán.

Zaida ser bl.a. inte möjligheten att man ska kunna vara prostituerad som ordinarie yrke. Betnér tycker det mycket väl kan vara ett jobb – eftersom “sex inte är så dramatiskt”. Jag håller med Betnér i resonemanget ganska långt i den här diskussionen. Fast helt övertygad är jag inte att man borde avdramatisera alltför mycket. Jag är övertygad om att många “konservativa” saker, t.ex. monogami, till stor del är högst fördelaktiga för samhället. Det är nämligen en allmänt smart grej att kontrollera spridning av STDs…

Kommuner är var vårt riksdagsarbete märks av

Inte bara förstås, men kommunernas system – såväl IT som allmän rutin – kommer att förändras när Piratpartiets principprogram blir rådgivande på nationell nivå. Det är därför jag tycker vi ska göra grovjobbet i förhand.

Vad som föranledde detta inlägg var att Mikael Elmlund kommenterade mitt inlägg om PP i kommunpolitiken. Han har även själv skrivit om ämnet ifråga. Följande var mitt svar och är ganska sammanfattande för varför jag förespråkar att ställa upp i kommunvalen.

Mikael Elmlund: Vårt fokus omfattar informationsteknologi. Där ingår transparens och tillgänglighet. Dessa önskvärda egenskaper förutsätter enligt mig ett patentobehindrat IT-samhälle och öppna standarder. Här håller många med mig.

För att kunna ändra på nationell lagstiftning till det bättre – och för att inte behöva beordra från toppen att gå över till andra mjukvarusystem – så behöver det finnas en bas att bygga på. Vi kan inte rimligen styra utvecklingen åt ett öppnare håll genom Riksdagen utan att dels ha konkreta bevis på att vi har rätt, men även helt enkelt inte behöva börja från scratch.

Det vi vill ändra på i riksdagen får genslag i kommuner och landsting. Dessa nödvändiga systemändringar är det väl ändå lika bra att man påbörjar i god tid?

Mikael “MMN-o” Nordfeldth, 24 juni

Men det förstås, vi ska vara väldigt försiktiga med hur Piratpartiet i kommuner kommer att tolkas. Samt vara beredda på att olika lokala sammansättningar kommer att generera olika respons bland väljare.

Mer input från alla möjliga håll vore önskvärt, däremot tror jag att vi kan ro hem det här bara vi håller oss Lagom™ pirat. Att Umeå kör hårt är redan klart. :)

Piratpartiet är inte ett enfrågeparti (kommunpolitik)

Det var en bunt som kommenterade mitt inlägg om att satsa på kommunvalen 2010. Många verkar tro att Piratpartiet är ett enfrågeparti som endast kämpar för medborgarrätt.

Det är fel. Det har Piratpartiets principprogram påpekat länge och vi är inte ett enfrågeparti varken för fildelning eller medborgarrätt. Vi har principer som gäller för informationssamhället.

Jag är ledsen (eller inte) att meddela detta, även till sympatisörer, men Piratpartiet är inte ett enfrågeparti. Och har aldrig varit under min tid i partiet i alla fall.

Vi har ju sedan länge Piratstudenterna i Uppsala ffs.

Till mitt stöd har jag Mattias Bjärnemalm som diggar kommunpolitiska satsningar. Min virtuella älskling rsms tycker tvärtom och säger att god geografisk spridning gör att vi inte behöver/bör satsa i kommunval(?!).

rsms: Lokalt kan vi bygga upp förståelsen av internets. Vi kan främja deltagartänket och se till att PP i riksdagen kan referera till framstående PP-kommuner där man arbetat efter det grundmanifest som vi nu bör ta fram.

Vi bör alltså ha ett grundmanifest som alla PP-kommuner kan följa i lokalpolitiken. Vad ska man ta ställning till och vad överlåter man till andra? Vågar man t.ex. låta fullmäktigepirater rösta om friskolor, eller bör vi hålla oss kalla  på en fronten? I vilket fall tycker jag vi överlåter mycket beslutsrätt om kommunpolitiken till kommunerna själva. Kommunvalen är inte alls lika färgkänsliga som riksdag och EU.

Jag känner som jag nämnt tidigare att kommunerna har väldigt lite vänster/höger-tänk. Därför tror jag inte att det blir ett krångel, även om man låter pirater rösta efter egen övertygelse – som man då alltså öppet gått till val med.

I vart fall så brukar ju kommunvalen leda till att man får in flera ledamöter i fullmäktige. Så om man håller toppnamnen så ideologiskt spridda som möjligt (politisk kvotering!) får man ju in pirater som är lika olika som alla andra pirater!