Tag Archives: Piratpartiets valmanifest 2010

Piratpartiets slutspurt till valmanifesten

Nu är Piratpartiet på väg att finalisera sina valmanifest på ett lite ärligare och smidigare sätt än förra gången. Lite mer att leva som man lär, så att säga.

Jag har hittills bara publicerat min kritik av Integritet-manifestet här på bloggen. Det är för att jag knappt haft tid att skriva ihop något för övriga. Igår satt jag dock och klämde in alla ändringar jag önskade i Kultur- och Kunskapsmanifesten.

För närvarande är manifesten oerhört mycket bättre än tidigare, men det är lite för lite tid att smälta allt tycker jag. Fast det får man dras med (nu går jag med på att “lite tid” är en ursäkt).

Det kanske kommer med lite småslarv och grejer i manifesten – och säkert en massa konstiga saker också. Fast förbättringen jämte tidigare är enorm och definitivt önskvärd. Läs gärna igenom och kommentera Kultur, Kunskap respektive Integritet på Piratpartiets forum.

Vad jag tycker är riktigt jävla löjligt är dock hur man porträtterade detta medlemsmedverkande i såväl mailutskick som i den föreslagna “portaltexten” (i skrivande stund):

Piratpartiet har tagit fram detta manifest kollektivt. Vi är alla med och utformar partiets politik kontinuerligt och öppet. Det är en del av hur vi arbetar som parti.

Mmm, politisk korrekthet och förskönande av verkligheten…

Kritik av PPs Integritet-manifest (v2.0 RC1)

Här följer min kritik av den modifierade varianten av Piratpartiets Integritet-manifest för valet 2010 som framkommit efter diskussioner. Mycket bättre än originalet, men det finns fortfarande saker jag vill ändra.

Noteras bör att jag endast läst igenom och tagit bort allt jag finner brutalt fel. Det betyder att nytänkande, tillägg och övrigt fallit undan. Detta kanske har att göra med olika syn på piratpolitik mellan mig och styrelsen, men jag anser att nedanstående ej bör ha hamnat i manifestförslaget ö.h.t. under forumdiskussionerna.

Vad jag hastigt sett verkar det som att förslagen petas ihop av individer, snarare än att t.ex. varje paragraf eller delmoment röstas kring. Det senare vore en bättre metod vilket jag hoppas används framöver (eller att det bara kontrolleras mot principprogrammet…)

Bakgrund och problem

Denna rubrik tycker jag är helt okej nu.

PIRATPARTIETS LÖSNING

Piratpartiet kräver att samhället garanterar några grundläggande principer, som alla ska gälla i samma utsträckning på och utanför nätet. Lagar som FRA-lagen har i praktiken avskaffat grundläggande demokratiska rättigheter såsom brevhemligheten och källskyddet för elektronisk kommunikation.

  • Brevhemligheten ska återupprättas.
  • Rätten att inte vara övervakad av det offentliga om man inte står under konkret misstanke om allvarligt brott ska återupprättas.
  • Rättsstaten ska stärkas.
  • Yttrande-, åsikts- och informationsfrihet ska stärkas.
  • Källskyddet och rätten att vara anonym måste kunna garanteras.
  • Riksdagsledamöters suveränitet som folkvalda beslutsfattare ska stärkas.

Vore “riksdagsledamöters suveränitet” en piratpolitisk fråga tycker jag det borde finnas argument förtydligandes vad som menas. Jag förstår att man önskar att partipiskan inte ska vina som i FRA-debatten, men då tycker jag att PP inte själva ska ha den hårdaste partipiskan i politiken.

SAKFRÅGOR UNDER MANDATPERIODEN

PERSONLIG INTEGRITET

Polismetodutredningen avbryts och dess förslag avslås.

Polismetodutredningen innehåller inte endast Ipred-motsvarande utlämnanden av personuppgifter, right? Det ska ju dessutom inte vara möjligt att kräva ut uppgifter från leverantören för laglig verksamhet – vilket vi anser att fildelning kommer att vara för ickekommersiellt bruk.

Alla delar av gällande kabelspaning i FRA-lagen rivs upp. Den effektiva delen av FRA-lagen, Lagen om Elektronisk Kommunikation, 6 kap, § 19 a (som tvingar operatörer att lämna trafik till FRA), rivs upp omedelbart, dvs före den 1 januari 2011.

Det är kabelspaningen som är intressant. Inte vad FRA gör i övrigt. FRA-lagen innehåller vissa förbättringar och förtydlingar kring deras verksamhet – och det som behöver hindras är massdupliceringen och analysen av all kabelkommunikation.

Alla delar av IPRED rivs upp omgående. Möjligheten för rättighetsinnehavare att få ut abonnentidentiteter rivs upp omedelbart, dvs före den 1 januari 2011.

Samma här med tidsangivelser. Ipred behöver dessutom inte finnas i svensk lagstiftning.

FRAs specialversion av Personuppgiftslagen rivs upp.

Kabelspaningen är vad som är intressant att avskaffa. Personuppgiftslagen är frågan om den bör rivas upp egentligen. Argumentera gärna! Kom ihåg att väga in hur säkerhetspolitik och FRAs verksamhet fungerar.

Användning av personnummer begränsas i Personuppgiftslagen till att bara få hanteras av myndigheter och på myndigheters direkta uppdrag. Ingen ska behöva uppge sitt personnummer för att prenumerera på Kalle Anka.

Dumheter. Personnummer måste få hanteras av privata företag för t.ex. ordinarie avtal, fakturor och kundsystem. Huruvida detta är en norm eller ej har inget med Piratpartiets politik att göra. Vill man ha Kalle Anka anonymt kan man fildela tidningen om inte annat.

Personuppgiftslagen stärks så att identitetskontroll endast får ske för befogade ändamål. Slentrianmässiga identitetskontroller ska förbjudas. SJ:s tilltag att kräva legitimation för tågresor är ett uppenbart exempel. Persontransportbolag som tågföretag, buss- och flygbolag ska inte ha rätt att begära kräva legitimation för inrikes resor. SJs legitimation för tågresor är ett exempel på obefogad identitetskontroll som orsakar mer krångel än nytta. Rätten att röra sig anonymt i landet är grundläggande i en demokrati.

Dels vill jag påpeka formuleringsfel, dels tycker jag det blir missriktat. Identitetskontroll måste ju t.ex. kunna ske vid krogar etc, vilket kan te sig “slentrianmässigt”. Samt att detta – förutom att jag strykte det med – krockar med den föreslagna “användning av personnummer begränsas”-paragrafen.

Samhällsskadan av oproportionerliga säkerhetskontroller överstiger vida de skador som terrorister någonsin kan åstadkomma, och kontrollerna kan dessutom aldrig vara effektiva.

“Samhällsskadan” vill man gärna ha källa på. Handlar det om övergången till storebrorsamhälle, ekonomiskt eller vad? Det är ett fluffigt, onödigt stycke.

Juridiskt kön är ett sätt att göra onödig och kränkande åtskillnad på människor. Med avskaffad värnplikt och könsneutral äktenskapslagstiftning finns inte längre något behov av juridiskt kön. Konsekvenserna av att avskaffa konceptet ska utredas, med målsättningen att göra så.

Jag tycker det låter coolt som idé, men frågan är hur det skulle påverka andra områden. Tänk t.ex. idrottsammanhang. I vilket fall har detta inget med Piratpartiet att göra. Personers kön är inte ens en integritetsfråga. Då snackar vi snarare jämställdhet och/eller HBT-rättigheter. (se kommentarer)

INFORMATIONSFRIHET OCH ANDRA RÄTTIGHETER

Riksdag och regering deklarerar att förhandlingarna om Acta saknar all legitimitet, att de är resultatet av ett särintresses försök att åsidosätta den demokratiska lagstiftningsprocessen, att Sverige lämnar Acta-processen och drar tillbaka sin förhandlingsfullmakt från EU. Samtidigt deklareras att Sverige avser att hjälpa Indien med flera att stjälpa projektet i sin helhet.

Huruvida Sverige ska hjälpa “Indien med flera” stjälpa projektet tycker jag låter lite för barnsligt kort sagt. Vi ska tydligt ta avstånd, men stjälpa projektet innebär att påverka andra länders önskningar. Det är känsligt område och Piratpartiet i andra länder får i så fall ta hand om deras politiska övertygelser.

De föreslagna grundlagsändringarna om att införa s.k. tittförbud avslås. Detta är en oproportionerlig, ineffektiv och obefogad inskränkning i informationsfriheten.

Ovanstående bakas in i en del längre ner.

Riksdag och regering ska be om ursäkt till press och media för att ha infört lagar som ifarosatt källskyddet.

Hmm, det här låter bara barnsligt. Sedan tycker jag inte att press och media behöver ursäkter som så. Det är snarare hela svenska folket, som då är de potentiella källorna. Eller världen för den delen. Att deklarera källskydd som självklarhet (tidigare stycke) bör räcka.

Statens åtskiljande från kyrkan ska dras så långt att den inte kränker någons religionsfrihet. Ingen del av grundskolan får ha religiösa anknytningar propagera för endera religiös eller religionskritisk uppfattning så länge skolplikt råder: detta innebär att staten med våld tvingar någon till religiösa yttringar och är inte acceptabelt. Detta innebär ett förbud mot religiös påverkan (från skolan som sådan) i samtliga skolor.

Efter grundskolan kan man förutsätta att en elev har möjlighet att bestämma sin väg i livet på egen hand. Religiösa anknytningar är en konstig formulering, vilket betyder att t.ex. religionsundervisning skulle förbjudas. Samt så är “med våld” stämplat som nyliberalt pladder.

Riksdag och regering ska deklarera som sin mening att rätten att vara anonym i vardagen är en fundamental rättighet. Det gäller särskilt på Internet, där yttrande- och åsiktsfrihet är beroende av ett starkt anonymitetsskydd.

Riksdag och regering ska deklarera som sin mening att nätet inte är farligt, utan faktiskt är den säkraste tänkbara platsen att befinna sig på. Därför finns inte heller några behov av lagar som skyddar människor som befinner sig på nätet från kommunikation eller information.

Det gäller inte särskilt på internet. Vi skriver själva att internet och afk är lika viktiga när det gäller grundläggande medborgerliga rättigheter etc. Frågan är om anonymitet i vardagen är en rättighet dock, men jag kan godta ovanstående formulering.

Riksdag och regering ska deklarera som sin mening att ett fritt, öppet och anonymt internet är lika viktigt för samhället som elektricitet och rinnande vatten, och mer viktigt än telefoni och television. På sikt bör internet behandlas likadant som elektricitet och rinnande vatten, och vara tillgängligt överallt för samtliga, anonymt i lika stor utsträckning. Till en början kan detta lösas med öppna trådlösa nät med samma täckningsområde som gatubelysning.

Japp. Så är det. Och nej, inte för samtliga, anonymt. Det bör vara värderat lika som elektricitet och rinnande vatten. Att det skulle finnas ett öppet trådlöst nätverk med täckning som gatubelysning tycker jag är ett för budgetpåverkande projekt för att det ska passa Piratpartiet. Ens som förslag.

Det viktiga arbetet att bekämpa barnpornografin slår ibland över i ett angrepp mot det öppna samhället utan att för den skull vara särskilt effektivt. Detta sker från den felaktiga föreställningen att övergreppshandel sker öppet. Piratpartiet vänder sig mot dem som använder värnlösa barn som slagträn i en debatt som egentligen handlar om något annat.

Barn som utsätts för barnporr blir inte hjälpta av nuvarande lagstiftning. Tvärtom. Vi anser därför att dDefinitionen på barnpornografi ska återställas till att gälla dokumenterade övergrepp på barn som inte genomgått puberteten. Ingen ska behöva oroa sig för att bli dömd för det stigmatiserande barnpornografibrottet bara för att den innehaft naken- eller sexbilder, vilket har blivit fallet idag. Lagen ska ändras och förtydligas för att reflektera detta. All handel med dokumenterade övergrepp på barn som inte genomgått puberteten ska vara fortsatt kriminaliserad. Propositionen om tittförbud och de lagändringar som trädde i kraft den 1 juli 2010 ska rivas upp och de föreslagna grundlagsändringarna avslås.

De föreslagna grundlagsändringarna om att införa s.k. tittförbud avslås. Detta är en oproportionerlig, ineffektiv och obefogad inskränkning i informationsfriheten.

Formuleringen “på barn som inte genomgått puberteten” är inte ett återställande. Tidigare bedömdes bildernas innehåll efter tolkad mognad, vilket inte säger något om faktisk genomförd pubertetsprocess. Ovan har jag även skrivit in det som flyttades ovanför (“om att införa s.k. tittförbud avslås” etc.) bl.a. så det inte upprepas.

Journalistiskt skydd övergår från att ha varit redaktioner och människor (med utgivningsbevis) till att vara aktiviteten journalistik och samhällsgranskning, för att omfatta alla medborgarjournalister. Avgift för att omfattas av grundlagsskydd avskaffas.

“Det är knappt så att Aftonbladet borde omfattas av grundlagsskydd” som en vän sade. Privatpersoner ska inte få publicera kränkande bilder och förtala etc. utanför en redaktionell organisation. Avgiften för utgivningstillstånd ska definitivt inte tas bort eftersom det är en rätt låg avgift för ett mycket starkt skydd.

Det ska alltid (som i “alltid”) vara tillåtet att dokumentera det man ser eller upplever och att kommunicera sådan dokumentation, även i flera led. Det föreslagna fotograferingsförbudet avslås.

Det om fotograferingsförbud står redan tidigare.

Informationsinnehav avkriminaliseras i samtliga fall. Endast informationsdistribution kan vara straffbart, och då bara i mycket speciella fall där sekretessbelagda personuppgifter inte får spridas från myndighet/sjukhus/bank, eller då det rör nationens säkerhet.

Det om att endast distribution kan vara straffbart anser jag är rakt av felaktigt. Innehav av vissa uppgifter bör kunna vara straffbart. Dessutom motsäger detta tidigare paragraf (som jag strukit) om databasföring av personnummer etc.

Terrorlagstiftningen ska avskaffas. Riksdagen ska vara vaksam på lagstiftning som kan falla inom ramen för så kallad tankebrottslighet.

Vilken är “terrorlagstiftningen”? Ordet “tankebrottslighet” tycker jag inte borde användas. Stryk hela paragrafen.

TVÅNGSMEDEL

Lag om att tvinga misstänkta att betala för tvångsmedel som används mot dem själva rivs upp. Polisen har börjat kräva betalt för blodprover de tagit på misstänkta för drogpåverkan. Detta är inte värdigt en rättsstat. Ingen ska någonsin behöva betala för en utredning mot sig själv.

Jag tycker inte detta har med Piratpartiet att göra. Samt bör man behöva betala för en utredning mot sig själv om man döms skyldig, vilket man aldrig någonsin ska enligt stycket. Dessutom hittar jag inte diskussioner som påtalar detta, eller källa, såhär i nattliga googlandet. Gäller det verkligen att även oskyldiga som utretts måste betala för t.ex. drogtester? Då måste jag ha missat något stort. Om så är fallet är jag villig att avslå yrkandet.

RÄTTSSTATENS STÄRKANDE

Utdrag ur brottsregistret begränsas så att det bara kan visas på skärmen inne på relevant myndighets kontor för den medborgare som begär det, och aldrig kan fås ut för att visas för t.ex. potentiella arbetsgivare. I dagsläget har brottsregisterutdrag kommit att användas så att en människa som fullgjort sitt straff fortsätter att betraktas som en andra klassens medborgare i stället för den oskyldiga människa han eller hon är efter fullgjort straff. Det är inte förenligt med rättsprinciper.

Jag ser hellre en formulering som bekräftar fångvården som rehabilitering snarare än straff. Det är ju vad det ska vara, vilket är varför man bör betraktas oskyldig när man släpps fri. Som ovanstående stycke är formulerat är det missvisande och inte helt säkert överensstämmande med Piratpartiet. Det vore dock intressant med t.ex. förverkande av uppgifterna efter en viss tid.

Poliser får aldrig hindra laglig verksamhet. Även om den anses omoralisk eller till och med stötande är det enda kriterium som får finnas huruvida verksamhet är laglig eller inte.

Det får den väl inte idag heller. Eller är det inte reglerat väl nog? Jag anser i vart fall att problemet ligger i hur anmälningar mot poliser etc. hanteras. Det är där ett stort problem i rättssäkerheten ligger, vilket bör bemötas snarare än att bara uttala ovanstående påstående.

MYNDIGHETERS VERKSAMHET OCH ANSVARSUTKRÄVANDE

För det första borde rubriken ändras, pga vad jag vill stryka nedanför. Jag tar nämligen bort delen om ansvarskrävande.

En överdriven jakt på så kallat fusk ökar misstron mot staten och innebär en större förlust än de ekonomiska skadorna av sådant fusk. Regeringen skall därför skicka direktiv till samtliga myndigheter att reducera sökandet efter så kallade fuskare.

Detta har inget med Piratpartiet eller dess politik att göra.

Försvarets Radioanstalt (FRA) läggs ner och ersätts med ingenting alls. SÄPO och MUST får ta över de delar av FRAs verksamhet som de önskar och som inte bryter mot grundläggande rättsprinciper. Övriga delar av verksamheten läggs ner permanent. FRAs verksamhet i förfluten tid bör utredas för att se om lagbrott begåtts i verksamheten, och om så skett bör de ansvariga utredas av åklagarmyndigheten.

FRA är bra, men bör ej få pyssla med kabelspaning. Massavlyssningen av kabeltrafik är det enda dåliga med deras verksamhet. Skulle man flytta över verksamhet till MUST t.ex. är det ju bara att byta namn på samma verksamhet. Befintlig budget för SÄPO och MUST täcker nog inte de geniala matematiker och kryptoanalytiker som FRA besitter. Behåll Försvarets Radioanstalt!

KONSUMENTSKYDD

Bör tas bort med anledningen att det helt enkelt inte passar in i något manifest, eller Piratpartiets politik för den delen. Vi har dessutom redan lagar för konsumentskydd som täcker orimliga avtal (t.ex. EULAs som ingen rimligen kan läsa igenom).

POLITIK I EUROPA

Helt okej avsnitt.

Ett ofärdigt valmanifest från PP

Jag medger att jag inte var delaktig i processen att utveckla formuleringarna i “sjökorten”. Oavsett mitt engagemang där har jag dock haft förtroende ett längre tag att det finns någon slags korrekturläsning innan dokument publiceras. Mitt avståndstagande står kvar pga faktafel samt nedanstående problematik.

Ni som hävdar att detta var ett bra valmanifest, snälla läs följande citat ur den publicerade PDFen:

(Denna sektion passar egentligen inte under Integritet, men den passar ännu sämre under Kultur eller Kunskap, och är för liten för ett eget sjökort. Därför ligger den här.)

Det ligger under rubriken “KONSUMENTSKYDD” – som alltså kanske inte ens platsar i Piratpartiets politik – i Integritet-manifestet [PDFen]. Det är ett tecken på att folk inte läst igenom det.

Detta hade kunnat avvärjas med att ha någon slags medlemsomröstning där partiet som sådant spikar ett valmanifest. Inte styrelsen, inte random ansvarig för ett område, inte folk som klagar på att andra inte varit delaktiga nog men ändå släpper igenom sådant som ovan.

Jag hade tänkt hastigt läsa igenom dokumenten idag, våldsrapera formuleringar och lämna mina synpunkter, om jag inte får hjärnaids innan jag läst färdigt.

Faktafel i Piratpartiets valmanifest

Jag citerar IRC bara för att konstatera detta. Efter en kort stunds läsning (andra meningen i Integritet-manifestet) hittar jag ett konkret faktafel. Jag misstänker av den anledningen att sannolikheten för fler dito är oerhört stor.

I och med FRA-lagen filtreras medborgarnas kommunikation

Mitt resonemang lyder:

00:21 <MMN-o> Alltså, det är ju faktafel i manifestet också
<qnrq> MMN-o: ?
<MMN-o> qnrq: FRA-lagen gör inte att trafik filtreras.
<pettter> MMN-o: wat
<MMN-o> Särskilt inte all trafik.
<qnrq> illllllla.
<qnrq> där försvann den sista trovärdigheten.
<pettter> nu är det publicerat oxå
<MMN-o> Kanske beror på hur man definieras filtreras, men det är _inte_ på tal om någon slags FILTER på något sätt

Piratpartiets styrelse och mediagrupp: Återta publikationen på smidigast sätt möjligt. Stryk nyheten, skicka återkallelse och se till att folk förstår att detta var ett misstag. För det var det väl?

Preliminärt avstånd från PPs valmanifest

Jag fick nyss veta att om 30 minuter [när jag började skriva] (00:00 måndag 2 augusti 2010) släpper Piratpartiet sina valmanifest.

Jag vill härmed påpeka att jag inte tagit del av processen ö.h.t. – eftersom jag inte visste att den pågick. Genom en IRC-kanal fick jag veta att det finns formuleringar, uppgifter och ståndpunkter som förmodligen kommer att misstyckas kring djupt in i partiet.

Efter att ha läst diskussioner kring det så tar jag härmed bestämt avstånd från valmanifestet för Piratpartiet. Jag kanske håller med om saker, men har inte tänkt uttrycka mig förrän jag läst igenom det i sin helhet.

Faktum är att jag inte blivit meddelad. Detta kan skyllas på tekniska bekymmer då – trots att jag angett mmn@hethane.se i PirateWeb – mail endast levereras till mikael.nordfeldth@piratpartiet.se, vilken jag inte följer särskilt noggrant. För att jag trott att mail går till den adress man anger (eftersom alla mailutskick till partiet i sig går rätt).

I vart fall. Faktum är att Piratpartiet centralt har arbetat fram ett valmanifest, utan diskussion med medlemmar i allmänhet. Det enda jag – som riksdagskandidat – fått veta verkar vara ett mail som Rick skickade i lördags natt.

Den första delen är att vi kriminaliserar avsiktligt och systematiskt upphovsrättsmissbruk. Det är en vanlig arbetsmetod hos resursstarka aktörer att de sätter i system att tynga ner resurssvaga aktörer med civilrättsliga stämningar, i länder där det är lagligt, tills det helt enkelt blir enklare att göra som de resursstarka vill, även om det är de svaga som har rätt inför lagen.

Ovanstående citat från en forumpost av Rick Falkvinge visar tydligt att Piratpartiet glömt bort kulturen. Även om det förvisso verkar finnas ett separat manifest för respektive ämne i “Integritet! Kultur! Kunskap!”-parollen.

Detta inlägg riktar dessutom fruktansvärt stark kritik mot “öppenheten” inom Piratpartiet. Vi är bevisligen slutna som fan. Det är förjävla värdelöst och jag anser att ett valmanifest bör framarbetas av partiet i helhet. Precis som principprogram – särskilt när manifestet enligt uppgift skiljer sig från just det medlemskonstruerade principprogrammet.

Nu ska jag skriva ut manifestet på dött träd och läsa igenom. Min bestämda åsikt är att Piratpartiet inte bör släppa dokumenten till press. Här är deras versioner som tydligen “absolut inte får läcka”. Mmm, öppenhet:

Detta har inte gått till pressen ännu och FÅR ABSOLUT ABSOLUT INTE LÄCKA. Det är alltså inte tillåtet att blogga/twittra/etc om valmanifesten förrän det s.k. embargot lyfts vid midnatten till måndag. Då skickar vi ut det till pressen.

Det är alltså versionerna från mailet Rick skickade igår natt 01:14 till PP-riksdagskandidater och några fler. De kan ha ändrats innan release. Jag vet inte. Hur skulle jag?