Tag Archives: Paypal

Förfrågan om läsares stöd till utgivningsbevis

Jag har tänkt göra något som jag tvekat kring mycket länge – och det är att be om donationer för att skaffa utgivningsbevis. Detta i och med växande risktagande och allt större utsatthet för felsteg från polisväsende och motsvarande aktörer. Jag anser (sådär allmänt ohövligt och pompöst) att mitt behov av grundlagstadgade rättigheter är stort nog för att berättiga denna förfrågan till allmänhetens välvilliga sponsorer. Detta behov kommer kanske främst av att jag utför det mesta jag gör under riktigt namn.

Utgivningsbevis är nödvändigt för att hävda rätt till yttrandefrihet på en hemsida. I ett idealt samhälle bör detta givetvis gälla samtliga skribenter, oavsett media, publikationsfrekvens eller ekonomiska tillgångar. Det är ju en mänsklig rättighet att yttra sig pseudonymt, anonymt och via proxy utan förföljelse och förtryck därav. Eftersom vi dock ej lever i ett idealt samhälle behöver man istället ansöka om utgivningsbevis för 2000kr hos Patent- och Registreringsverket eller Radio- och TV-verket. PRV för tryckt skrift och RTVV för webbpublicering – där det senare är vad jag är intresserad av.

En skrift har grundlagsskydd enligt TF och en webbplats/databas får grundlagsskydd genom att utgivningsbevis utfärdats. Grundlagsskyddet innebär att webbplatsen får ett skydd mot censur och att myndigheter inte får förhandsgranska eller försvåra publiceringen av innehållet. Meddelare (källor) har rätt att vara anonyma och får inte eftersökas.

http://sv.wikipedia.org/wiki/Utgivningsbevis [2011-11-16]

Det är alltså min upplevda verklighet att behovet för mitt personliga skydd genom yttrandefrihet och tryckfrihet börjar bli reellt. Jag besitter känsliga uppgifter från privatpersoner som uttalar sig i förtroende till mig gällande såväl välvilliga som subversiva projekt. Givetvis gör jag mitt bästa för att anonymisera (gärna radera) tillhörande loggar och lagrar detta endast krypterat eller enbart i hjärnan. Däremot kan man förstås alltid ha missat saker, en del projekt är flytande och information till/på mailservrar kan ofta vara svårskyddat. Avlyssning är ett specifikt hot jag lagmässigt vill säkra mig från vilket är relevant med en del av mina publikationer.

Däremot är 2000kr är inget jag gärna pungar ut från egen ficka i första taget. Min månatliga ekonomi består kortfattat av summor under existensminimum och ingen typ av bidrag inblandat. Samt att jag inte besitter någon slags förmögenheter. Därav denna förfrågan till internet.

Jag är alltså av övertygan att utgivningsbeviset – vilket “garanterar” källskydd, skydd från avlyssning och dylikt – är av stor vikt för framtida publikationer kring känsliga ämnesområden. Pågående rättsprocess(er?) mot mig som person gör att risken till beslagtagning och fördröjd återlämning av hårdvara hotar framtida journalistisk verksamhet på bloggen/runtomkring.

+ att det förstås ökar möjligheten att ta del av nytt, fräscht och spännande material jag gärna publicerar offentligt.

Att hjälpa till med finansieringen

Jag efterfrågar 2000kr för utgivningsbeviset + 100kr för konkursfrihetsbevis. Alltså totalt 2100kr. Alla bidragna summor leder till målet – och det som saknas därefter lägger jag förstås ut själv. Blir det pengar över har jag specifierat användningsområden nedan. Utgivningsbeviset ska registreras inför 2012 – varefter det gäller i 10 år.

Stödets användningsområden

 • Skaffa utgivningsbevis hos Radio- och TV-verket för blog.mmn-o.se eller annan domän jag kontrollerar och ansvarar för publicering på.
 • Om det önskas av respektive enskild donator, publicera tack till denne på “About”/”Om”-sidan för domänen jag framgent använder mig av.

Eventuellt överskotts användningsområden

 • Initiera journalistikprojekt med motsvarande slags anonym brevlåda som Wikileaks och SRs Radioleaks använder – efter idén med öppna brevlådor.
 • Utöka mängden decentraliserade backuper för redundans om redaktionell utrustning ändå beslagtas.
 • Stödja framtagande av intressant och viktigt material som förtjänar grundlagsskydd. Tänk säkerhetsanalyser.
 • Stöd till andra människor som vill behöver utgivningsbevis och medföljande grundlagsskydd.

Betalningsmöjligheter

Minsta lilla bidrag är välkommet. Många bäckar små, ni vet. Ange något smart som referens/meddelande vid eventuell överföring, så jag vet vad det handlar om.

 • Lättast: Bankkonto hos Swedbank: 8420-2, 994 783 389-4 till Mikael Nordfeldth.
 • Coolast: Flattr-donation på valfri summa
 • Sista utvägen: Paypal till mmn@hethane.se
 • Kontant: Förslagsvis inte, det är en opålitlig transaktion på distans. Men om du vill

Så framöver ett tag kollar jag varje kväll hur mycket som dykt upp på respektive konto och presenterar det tydligt här på blog.mmn-o.se så resultatet kan följas.

Jag testkör donationskampanjen i en vecka – till och med 30 november. Resultatet presenteras 1 december och då ska jag även se till att ha skickat iväg formuläret. Du är välkommen att bidra – vare sig det är ekonomiskt eller med tips, trix, hjälp, material att publicera eller idéer att bolla. Eller typ uppmärksamma mig om att jag fått något om bakfoten.

Open your post boxes – the next step for Wikileaks submission/publication?

This just in, MasterCard pulls plug on Wikileaks payments.

Ah, is this reason enough to cancel my Maestro card subscription? And start living life with cash only? Or should I just get another debit/credit card? Hm, I wonder what VISA’s opinion is regarding Wikileaks.

Fortunately bank transfers are still available, Wikileaks mirrors say the following:

There are four ways to donate:

1. Online Transfer via Credit Card
2. Bank Transfer [option 1: everyone]
3. Bank Transfer [option 2: tax deductible in Germany]
4. Postal Mail

But with recent political and governmental activities, we can strike the following from the list:

 • No. 1 is no longer applicable for MasterCard users.
 • No. 2 and 3 (and no. 1!) are dangerous for users in the European Union (due to the SWIFT agreement to disclose all EU money transactions to the US government)
 • No. 4 may very well (at least soon) be closely surveilled – by corrupt governments and/or companies. If they won’t leave our internet alone, why would they leave our snail mail alone?

The above steps are for financial support. But what about the actual submission of leaked material? The content for the site. That too is under heavy scrutiny by organisations, companies and governments all over the world. And as of now there is only one “trusted facilitator” for Wikileaks material submission – the post box which will soon no longer be available.

I believe the next step for Wikileaks leaking is to continue the mass mirroring effort. However I believe they must take into account that they cannot keep doing what they’re doing forever, as law enforcement comes much closer and gets more agitated. The documents Wikileaks supposedly have that will be relased after analysis must be distributed as well, to retain a reliable storage.

I am confident that Wikileaks are doing a good job in anonymising the material they receive and remove sensitive data which could potentially harm innocent individuals. However I don’t know how they maintain their data redundancy – which must be done to ensure that not even the most massive destructive attacks may destroy their unreleased knowledge database.

Anyone providing material to Wikileaks should at least consider share the data in other ways, to other leaking facilities, through secured and anonymised channels. The occasional whim of paranoia helps you secure your (or in this case others’) data.

Should anyone for example send material to one of my post boxes – be it just copies of what someone else gets – I’d make sure to keep it as confidential (or public) as it is asked to be. Should something happen to our favorite whistleblower site, there’d be at least another physical copy at:

Mikael “MMN-o” Nordfeldth
Box 404
90108, Umeå
Sweden

This is an actual request of leak material. Please send copies to my post box, to ensure both that single Wikileaks post boxes aren’t covertly inspected/manipulated – and that the postal offices has at least two chances to deliver the material. It’s not always they succeed, you know…

Regarding financial support and forwarding of money, I don’t wish to say that you should trust me or anyone else unless the organisation you wish to support condones it themselves through official channels. Perhaps it’s soon time for Wikileaks to find a more distributed channel for financial support, though.