Tag Archives: paketpolitik

Miljöpartist röstade för hårdare tag mot fildelare

Gallo-rapporten, som nämndes tidigare idag av internet, mig och en massa media, visar sig vara ett intressant exempel på hur inget paketpolitiskt parti är att lita på i enskilda frågor.

Miljöpartiets representant Isabella Lövin i EU-parlamentet röstade för antagandet av detta yttrande från en EU-parlamentariker som säger att hårdare tag mot icke-kommersiella fildelare behövs. Okej att det var en massa andra saker med, såsom varumärkesskydd och liknande, men stöder man rapporten i helhet stöder man följaktligen allt vad den tar upp.

För er miljöpartister som stöder fildelning och kanske t.o.m. är kritiska mot EU så kan det nämnas att Isabella Lövin är en av miljöpartisterna som tycker att EU-samarbetet är bra, dvs det fri handel-projektet som även verkar för upplösandet av nationers suveränitet.

För mig personligen var åtminstone detta en av de anledningar att jag valde att aldrig rösta på Miljöpartiet igen (vilket jag gjorde 2006). Jag kan inte rösta på ett parti som aktivt stöder Europeiska Unionen och faktiskt tror att det går att vända till Sveriges fördel. Ska man lyckas med något sådant behövs en helt annan typ av samarbete.

Nu har jag skickat iväg ett mail till Isabella Lövin och hoppas på ett svar som ger klarhet i huruvida hennes ja till Gallo-rapporten var hennes egna initiativ, eller om hon anser att det går i led med Miljöpartiets politik i övrigt. I vart fall kan vi konstatera ännu en gång att paketpolitik inte är att lita på.

Anledningen till att röster kan hamna på snedden såhär är högst sannolikt eftersom partiprogrammet säger för mycket och att enstaka folkvalda aldrig företräda det i helhet. Mailet jag skickade lyder förövrigt såhär:

Hej, jag noterade genom Christian Engström att du röstade ja till Gallo-rapporten i EU-parlamentet:
http://christianengstrom.wordpress.com/2010/09/22/mp-kraver-hardare-tag-mot-fildelare/

Detta strider mig veterligen enligt den syn på fildelning och upphovsrättsproblematiken som Miljöpartiet stoltserar med. Huruvida du “endast sade ja till en del” (t.ex. varumärkesskyddet) är i denna fråga irrelevant eftersom ditt ja även stärker hotet mot fildelare.

Var detta ett eget, medvetet beslut som individuell parlamentariker eller tycker du att ditt ja passar in med Miljöpartiets informationspolitiska åsikter?

Om du har möjlighet får du även gärna redovisa hur du ser på upphovsrätt, avkriminalisering av fildelning för icke-kommersiellt bruk och ifall detta – enligt dig eller andra – är i strid mot de grönas politik.

Piratpartiets ansvar i Umeå kommun

Piratpartiet har fått ett förtroende på 1% i Umeå kommunfullmäktige. I skolvalet gavs (Pp) ett förtroende på 2,78% i Umeås gymnasieskolor (inkl. högstadiet blev det 7,2%).

Siffrorna visar givetvis på att Piratpartiet inte kommer in i kommunfullmäktige och förklaringarna är många. Bland annat eftersom Sverigedemokraterna fångat uppmärksamhet och gett en exotisk krydda till valet. I Umeå kommun är det ännu oklart om de tagit sig in i fullmäktige tills alla förtidsröster är räknade.

Trots resultatet får inte individerna i Piratpartiet sluta vara engagerade och skapa opinion. Under mandatperioden kanske det är svårare att diskutera utifrån ett politiskt perspektiv – övriga partier är för revirkåta för att släppa in någon annan som avsändare. Däremot står det ju faktiskt kvar att det halvetablerade informationssamhället behöver en förnuftig syn på samhällets förhållningssätt gentemot information/kommunikation och demokratiska rättigheter.

Mitt personliga engagemang är absolut inte dött för att vi missade gränsen till kommunfullmäktige. Däremot får vi inget ekonomiskt stöd, vilket försvårar att framöver bedriva den politik som är nyttig och nödvändig i piraternas intresse. Vi har dock i Umeå kommun den fantastiska (om än egentligen rätt självklara) möjligheten till medborgarförslag. Det är, i kombination med partiöverskridande samtal, detta som måste användas de kommande 4 åren.

För min del kanske den politiska avsändaren som sagt behöver tonas ner i dessa samtal. Något som är säkert är dock, som tidigare nämnt, att politiken i allmänhet behöver släppa paketpolitiken och fokusera på det som faktiskt engagerar människor. Idag är vi för bortskämda och relativt få personer har riktigt avgörande politiska övertygelser.

Vad som väntar är alltså, åtminstone för mig personligen, att hitta tid, resurser och möjligheten att orka bedriva politik ideellt. För engagemanget och drivkraften finns kvar – och min förhoppning är att etablerade fullmäktigepartier är villiga att lyssna. Orkar någon annan också göra detta formulerar jag mer än gärna medborgarförslag ihop och uppvaktar övriga partier. Det handlar om vår plikt för de 1% av Umeå kommun som faktiskt röstade på Piratpartiet.

MMN-o snurrar valkompassen

För de som inte vet så ställer jag upp i riksdag-, landsting och kommunval för Piratpartiet. Jag är en stark förespråkare av personval, för att man ska veta vad och vem man röstar på. Därför är jag öppen med mina personliga politiska åsikter utöver de relaterade till Piratpartiets agenda.

Följande är mitt resultat, steg för steg, när jag gjorde valkompass.se-testet. Frågorna som ställdes gick att besvara med 5 grader, från “Helt för” till “Helt emot” (nedan FF, F, N, E, EE) samt värdera med 3 grader huruvida det är en viktig fråga eller något man t.ex. ej är insatt i (nedan +, 0, –).

1. Nato-operationer

Gradering: E+

Beskrivning

Sverige ska delta i Nato-ledda militära operationer som exempelvis i Afghanistan

Sverige har ett nära samarbete med Nato, i första hand inom det individuella partnerskapsprogrammet (IPP). De viktigaste områdena är säkerhetssamarbete, krishantering, fredsbevarande samarbete och civil beredskapsplanering. Sverige har samarbetat med Nato i bland annat Kosovo och Afghanistan.

Kommentar

Jag anser att Sverige bör medverka i fredsbevarande projekt även om de leds av organisationer som Nato, vilkas operationer jag ej stöder. Däribland Afghanistan.

Dock skall Sverige inte acceptera att bli utnyttjade, vilket börjar vara läget nu, genom att vara ett av få länder som medverkar utan att pissa eget revir. Carl Bildt, utrikesministern, på sin föreläsning i Umeå under våren 2010 beskrev situationen i Afghanistan som att de inblandade nationerna inte kan samarbeta. T.ex. håller sig fransoserna för sig och tyskarna för sig – och det övergripande humanitära arbetet utförs av just Sverige. [quotation needed]

2. Global skatt

Gradering: EE+

Beskrivning

En global skatt ska motverka valutaspekulation

Ekonomiprofessorn och Nobelpristagaren James Tobin har föreslagit en skatt på valutatransaktioner för att minska spekulation och stabilisera valutasystemet. En sådan skatt kan också fungera som ett verktyg för att omfördela pengar från rika till fattiga länder.

Kommentar

Jag är inte emot av anledningen som står på sidan (“Skatten försämrar effektiviteten i ekonomin”). utan av anledningen att jag anser att dagens ekonomiska system är felaktigt. Jag relaterar inte alls till det sätt pengar betraktas, hanteras och diskuteras idag.

En global skatt är fel av anledningen att den aldrig kan administreras av en neutral, rättvis entitet – oavsett syfte. Se även min kommentar på fråga 5 om EMU-medlemskap.

3. Privat sjukvårdsförsäkring

Gradering: E+

Beskrivning

Privata sjukvårdsförsäkringar ska kunna komplettera den offentliga sjukvården

Antalet privata sjukvårdsförsäkringar ökade i början av 2000-talet som en följd av problem i vården. Utvecklingen speglar ökade förväntningar hos många företag och privatpersoner. Man vill ha vård snabbt – även för enkla åkommor.

Kommentar

Jag godtar att privata kliniker finns, som kan prioritera annorlunda eller experimentera mer än statliga institutioner. Dock ska man absolut inte tjäna pengar på sjukvård eller någon annan samhällstjänst som är en grundläggande självklarhet att det bör finansieras gemensamt. Jag är även en stark motståndare till upplösningen av apoteksmonopolet.

Privat sjukvårdsförsäkring innebär att ett företag, som är helt slutet för offentlighetens granskning, drivs av marknaden för att erbjuda tjänster. Marknadsföring är dåligt för människors hälsa, inte tvärtom.

4. Gratis museum

Gradering: FF+

Beskrivning

Statliga museer ska ha fri entré

Den fria entrén vid statliga museer, som infördes den 1 januari 2005, blev ekonomiskt och publikt en av de mer omfattande kulturpolitiska reformerna under senare år. Studier visar att reformen kom att öppna museer för nya besökare.

Kommentar

Gratis museum är jättebra. Jag är en stark förespråkare av fri information och kultur och museum uppfyller åtminstone tillgänglighetskravet. Alla är välkomna, de museum jag tagit del av har varit varierande och informativa. Det är oerhört viktigt för samhället, fortbildningen och allmänkunskapen att alla har samma rätt till kultur och kunskap.

5. Euro

Gradering: EE+

Beskrivning

Sverige ska snarast införa euro

Vid folkomröstningen 2003 röstade en klar majoritet nej till att införa EU:s gemensamma valuta euro. I dag har närmare hälften av EU:s medlemsstater Euron som valuta.

Kommentar

Enhetlig ekonomi fungerar inte väl på stor skala, varken global eller europeisk. Vi bör behålla valutor och skatter till en nationell nivå. Att föra över pengar mellan länder sköts tillräckligt väl med avtal motsvarande vad som använts fram tills nu.

Jag anser dessutom att det är ett gränsfall att t.ex. USA eller Ryssland ens bör vara sammanhållande nationer. De är för stora för sitt eget bästa, bland annat på grund av makroekonomiska skäl. Sammanhållningen lider i respektive nation och kräver nationalism samtidigt som det gynnar för korruption.

6. Vargjakt

Gradering: EE+

Beskrivning

Licensjakt på varg ska tillåtas

Riksdagen har godkänt en vargstam på totalt 210 vargar i Sverige. Naturvårdsverket tillät licensjakt på 27 vargar i Dalarnas, Gävleborgs, Västra Götalands, Värmlands och Örebro län från den 2 januari 2010 i syfte att få ner antalet vargar.

Kommentar

Min övertygelse är att “hotet” från större vargstam än 210 stycken är överdrivet. De enstaka vargar som beter sig dåligt gör detta bl.a. på grund av att deras familjer upplöses för tidigt genom just jakt. “Problemen” är orsakade av människans hantering av stammen. Licensjakt på varg är helt fel, ett alternativ är att istället söva och omhänderta.

Vargar orsakar inte problem för varken bönder eller samer eller vilka som nu klagar. Kom igen, det tillåts endast 210 stycken i hela Sverige. Även om de vore blodtörstiga galningar har väl en vanlig bondgård fler får än vad hela länet har vargar. Då kan de inte göra särskilt stor skada.

7. Värnskatten [ska avskaffas]

Gradering: EE+

Beskrivning

Värnskatten ska avskaffas

Som en del av de offentliga finansernas sanering infördes 1995 en särskild värnskatt, som innebar att den statliga skatten höjdes för högavlönade. Värnskatten avskaffades 1999, men ersattes direkt av en ny extra statlig inkomstskatt på fem procent, kallad den nya värnskatten.

Kommentar

Jag har inget emot hög beskattning på exceptionellt hög lön. Även de som kallas “lågavlönade” idag har mer pengar än vad de behöver, förutsatt att de hanterar dem förnuftigt. Till och med arbetslösa har för mycket pengar ofta, eller åtminstone är ofta oförtjänta eventuella bidrag de tar.

Med detta sagt är jag osäker på nivåerna för just den beskattning som nämns. Men i princip har jag inget emot att någon som redan “tjänar en massa” bara “tjänar en hel del”.

8. Könskvotering

Gradering: EE+

Beskrivning

Det behövs en lag om kvotering i bolagsstyrelser

Sverige är ett av världens mest jämställda länder, men fortfarande är det betydligt vanligare med män än kvinnor i företagens bolagsstyrelser. Åtta av tio ledamöter i bolagsstyrelser är män. I Norge finns en lag om att 40 procent av ledamöterna ska vara kvinnor.

Kommentar

Det är inte av anledningen att politiker inte ska reglera “hur företag rekryterar ledande personer” som jag är emot. Det har inget med företagen och hur de drivs att göra.

Sverige är oerhört jämställt mellan kön, sexuell läggning, etnicitet och whatever. Vi bör istället för yttre egenskaper se till människors handlingskapacitet. Det är möjligheten att göra som bör beaktas. Uppmuntras detta hos hela i befolkningen kommer vi att få den önskade mångfalden i såväl bolagsstyrelser som riksdag som ideella föreningars medlemsregister.

9. FRA

Gradering: FF+

Beskrivning

FRA:s signalspaning på kabelburen trafik ska inte tillåtas

Försvarets Radioanstalt (FRA) har sedan 2009 rätt att bedriva signalspaning på all kabelburen trafik som passerar Sveriges gränser. Det gäller både telefon- och internettrafik.

Kommentar

Att massövervaka, vilket det är att kopiera samt analysera så gott som hela Sveriges kabeltrafik, löser varken terrorism eller brott. Det skapar ett osunt samhällsklimat där samtliga individer betraktas skyldiga och således får sin privata kommunikation automatiskt undersökt.

10. Invandring

Gradering: F+

Beskrivning

Invandringen berikar Sverige

Efter andra världskriget ökade arbetskraftsinvandringen till Sverige för att nå sin topp i slutet av 1960-talet. Sedan dess dominerar familje-, anhörig- och asylinvandring. En av fem svenskar har idag invandrarbakgrund.

Kommentar

Jag anser att Sverige bör fortsätta ta emot flyktingar i den takt vi gör nu. Dock måste hanteringen ses över och man ska definitivt se till att inrätta bostäder och utbildningar för dessa individer i vad som annars betraktas som “svenska områden”. Människor kan inte tas om hand ifall vi skapar samhällsklyftor i form av geografisk avskärning.

Ett absolut krav från min sida är att Sverige ställer högre krav på andra länder att ta emot flyktingar. Antalet som flyr behöver inte öka – vilket gör att andra länder med lätthet kan ta över lite av den initiala samhällskostnad som just nu huvudsakligen Sverige drabbas av med sina öppna armar. Om vi ändå är med i EU så ska vi använda det kontaktnätet.

11. Las för unga [ska försvagas]

Gradering: EE+

Beskrivning

Fler unga kan få jobb om las ändras och regeln sist in först ut stryks

En av fyra under 25 år var arbetslös under 2009 enligt Sveriges officiella arbetsmarknadsstatistik. Nuvarande turordningsregler i lagen om anställningsskydd (las) säger “sist in, först ut”. Småföretag med färre än tio anställda har rätt att göra undantag för två personer.

Kommentar

Jag är en motståndare till stora företag. Det kan gott göras ändringar i Las som t.ex. möjliggör för fler än två personers undantag, eller för den delen öka gränsen för vad som definierar ett småföretag. Företag större än 50 personer tenderar dock att resultera i dålig kontakt mellan chefsfötter och jord, så att säga.

Jag anser att Las inte är orsaken till arbetslösheten bland ungdomar. Jag anser heller inte att arbetslösheten bland ungdomar skulle vara ett problem. Vi ungdomar bör hellre erbjudas trainee-möjligheter eller motsvarande, vilket både gynnar kompetens och ger en fot in på jobbmarknaden.

Att stryka “först in, sist ut”-regeln skulle möjliggöra för företag att kicka erfarna, väletablerade anställda som vågar stå för sin sak. Någon som varit anställd längre tid är mer sannolik att ryta till vid felaktig behandling än någon som tippar på tårna och är orolig att få sparken.

12. Föräldraförsäkring

Gradering: E0

Beskrivning

Individualiserad föräldraförsäkring ökar jämställdheten

Kvinnor stannar oftare än män hemma för att ta hand om familjens små barn. Den stora majoriteten män tar bara ut de öronmärkta pappamånaderna, medan en tredjedel inte tar ut någon föräldraledighet alls.

Kommentar

Grejen med individualiserad föräldraförsäkring är att man litegrann hackar upp upp synen på “en familj”. Att beskrivningen fokuserar på en kärnfamilj med en mamma och en pappa – skilda kön alltså – lämnar jag åt sidan här då jag inte vet hur föräldraförsäkring gäller t.ex. homosexuella par. Individualisering ämnar i vart fall att peka föräldrarna i riktning mot att dela upp tiden med barnet “bättre” sinsemellan.

Jag är svagt emot en förändring här eftersom jag anser att de som skaffar barn i första början rimligen ska kunna anses ha en god, jämställd relation. Annars är det antingen ingen annans affärer hur det delas upp, alternativt ett fall för sociala.

Ett gott argument till att inte individualisera är att barnahavandet t.ex. är mer påfrestande för endera partner. Vilket gör att denne förtjänar att ta ut mer ledighet. Alternativt att livssituationen i övrigt inte lämpar sig för att t.ex. dela precis 50/50.

13. Hushållsnära tjänster [ska ej kunna dras av]

Gradering: FF+

Beskrivning

Avdraget för hushållsnära tjänster ska avskaffas

Avdraget för hushållsnära tjänster, av kritikerna kallade “pigjobb”, minskar skatten motsvarande 50 procent av arbetskostnaden, dock med högst 50 000 kronor under ett beskattningsår. Tjänsterna kan gälla till exempel städning, barnpassning och lättare trädgårdsarbete.

Kommentar

Min övertygelse är att hemarbete ska man kunna klara av själv som frisk medborgare. Vare sig man har hög eller låg lön, stressigt jobb, barn eller whatever. Finns det fysiska skäl till att man har svårigheter med dessa är det exempelvis Försäkringskassan man bör snacka med, eller så kanske man kan se över t.ex. pensionärers situationer.

Som grundlinje anser jag att varken lathet eller felprioriteringar ska ge fördelar. Och det handlar om antingen lathet eller felprioriteringar om man inte kan hålla en hygienisk hushållsnära miljö. Eller överpedantisk syn på hygien, förvisso. Det är också möjligt.

14. Nedladdning

Gradering: EE+

Beskrivning

Det ska vara förbjudet att för eget bruk fritt ladda ner upphovsrättsskyddat material från Internet

Internets utveckling innebär att piratkopieringen ökar och att det är enklare och billigare att hitta, ladda ner och dela exempelvis film och musik . En stor del av materialet som fildelas är upphovsrättsskyddat och görs tillgängligt utom upphovsrättsägarens kontroll och utan ersättning till denne.

Kommentar

Jag är en stark förespråkare av fildelning – både piratkopiering och lagmässigt tillåten sådan. Mest förespråkar jag dock fri mjukvara, fritt licensierad kultur och dylikt. Den typen av information drabbas negativt av en restriktiv upphovsrätt, vilket är varför jag vill avkriminalisera vad som idag upphovsrättsintrång.

En normalisering mot accepterad fildelning är det enda sätt vi kan skapa en kreativ, utvecklande kultur miljö i Sverige. Ska man vara rädd för att bryta mot lagen så fort man nyttjar ett verk för något projekt stryper man många kreativa uttryck. Jag förespråkar Creative Commons-licensiering (by-sa) som grund för framtida upphovsrättslagstiftning.

15. Sjukförsäkring

Gradering: FF+

Beskrivning

Sjukförsäkringen ska vara tidsbegränsad

En tidsgräns har införts i sjukförsäkringen som innebär att efter 2,5 år med sjukpenning följer arbetslivsinriktad rehabilitering i 3 månader, innan man åter kan ansöka om en ny period med sjukpenning. Undantag gäller för allvarligt sjuka, personer med permanent nedsatt arbetsförmåga, personer som riskerar allvarligt försämring av sin sjukdom eller som får omfattade vård.

Kommentar

Vi har en stark, flexibel offentlig sektor i Sverige. Personer med “nedsatt arbetsförmåga” kan ofta t.ex. ta ett kommunalt jobb för att tjäna samhället nytta och på så vis berättiga en inkomst. Jag är för en tidsbegränsad sjukförsäkring, med nämnda undantag, eftersom jag anser att alla kan göra nytta på ett eller annat vis.

Förmodligen kommer privat sektor inte att önska dessa arbetare, vilket jag i sig anser är ett problem. Dock ser jag hellre jobb i offentlig sektor än t.ex. subventionerade privata arbetsplatser. Detta grundar sig i teorier kring hur offentlig sektor ej egentligen bör hantera pengar för att avlöna arbetstagare [i samtliga fall].

16. Betyg [i årskurs sex]

Gradering: F+

Beskrivning

Betyg i årskurs sex behövs

Enligt ett regeringsförslag ska eleverna få betyg från årskurs sex. I dag ges betyg först i årskurs åtta.

Kommentar

Jag är för betyg från årskurs 7, inte 6. Detta eftersom det passar bättre med övergången till högstadiet. Årskurs 6 får gärna tillämpa omdömen för att bedöma ifall en elev är lämpad att börja högstadiet, men inte i form av betyg.

I övrigt är jag högst kritiskt inställd till betyg, men anser dem vara ett nödvändigt ont. Så länge subjektiva/missvisande uppgifter, såsom “uppförande” eller skolk, hamnar i betygspapperen är jag okej med dagens former. Även om jag gärna ser en höjd, eller striktare kanske, gräns för “Godkänt”.

17. Grön skatteväxling

Gradering: FF+

Beskrivning

Gröna skatter behövs för att förbättra miljön

Grundidén med grön skatteväxling är att höja skatter på miljöfarlig verksamhet och att använda intäkterna till att sänka skatter på framför allt arbete. Skatteväxlingen 2001-2006 innebar en höjning av skatt på främst koldioxid och energi med 16,7 miljarder kronor.

Kommentar

Jag är för en grön skatteväxling genom höjd skatt på miljöfarlig verksamhet. Dock är jag oerhört less på snacket om “koldioxid”, eftersom det finns mycket annat som är mycket värre och akut för jordens hälsa att tänka på. Dagens miljöpolitik är alldeles för populistisk.

Dock vill jag helst inte att intäkterna på skatteväxlingen ska sänka skatter på t.ex. arbete. Hellre att man spenderar dem på investering i förnybar teknik, forskning kring förnybar teknik (där resultatet blir fritt licensierat) och inte t.ex. “miljöbilar” och annat hittepå.

18. Alkoholmonopolet [ska avskaffas]

Gradering: EE+

Beskrivning

Alkoholmonopolet ska avskaffas

Som medlem i EU har Sverige tvingats ändra reglerna för import av alkohol, däremot har monopolet och Systembolaget kunnat behållas.

Kommentar

Jag är för en restriktiv alkoholpolitik. Alla som passerat ett vuxendagis på fredag kväll, gärna kring fotbolls-VM, bör rimligen hålla med mig.

19. Förmögenhetsskatten [ska återinföras]

Gradering: E+

Beskrivning

Förmögenhetsskatten ska återinföras

Den förmögenhetsskatt som avskaffades 2007 togs ut av privatpersoner, vissa stiftelser och ideella föreningar. Som förmögenhet räknades värdet av tillhörigheter såsom sparande, fastigheter och fordon. Skatten var 1,5 procent av den del som översteg 1,5 miljoner kronor (ensamstående), och 3 miljoner (gifta).

Kommentar

Jag anser att skatter bör tas ut från inkomst, inte egendom. T.ex. bör man betala skatt på eventuell ränta på denna förmögenhet, dock inte förmögenheten i sig.

Detta är ett ämne jag gärna diskuterar djupare. För närvarande är min åsikt som ovan.

20. Friskolor [ska begränsas i antal]

Gradering: E+

Beskrivning

Det behövs en lag som begränsar antalet friskolor

Sedan början av 1990-talet har antalet friskolor ökat kraftigt och det finns nu närmare 4 000 skolor inklusive förskolorna. Ungefär tio procent av alla elever går i friskolor, vilket motsvarar drygt 150 000 elever.

Kommentar

Friskolor kan vara bra. De är fräschare, ger utmaning till kommunala skolor och spelar en viss roll i varierande pedagogik t.ex. Dock anser jag att – precis som med vård – man inte ska tjäna pengar på utbildning och skola. En friskola i form av privat bolag innebär dessutom begränsad insyn i administration. En skola ska vara transparent.

Friskolor är dock för slutna, ofta populistiska och mindre kapabla/intresserade av att hjälpa t.ex. elever med särskilda behov. Detta är fruktansvärt dåligt och jag anser alltså att antalet friskolor – som de är idag – bör begränsas. Dock bör detta vara upp till respektive kommuns fullmäktige att besluta om, inte riksdagen.

21. Inkomstskatten [ska sänkas]

Gradering: EE+

Beskrivning

“Inkomstskatten ska sänkas ytterligare”

Inkomstskatten har sänkts i fyra olika omgångar sedan 2006. För en metallarbetare eller ett vårdbiträde motsvarar dessa sänkningar cirka 1 500 kronor i månaden. Även höginkomsttagare har fått skattesänkningar. Endast förvärvsarbetare kan utnyttja jobbavdraget. Pensionärer och personer som har a-kassa, sjukersättning, föräldraersättning och så vidare, omfattas inte.

Kommentar

Inkomstskatt är bra. Vi har ett acceptabelt skattetryck i Sverige som ger oss oerhörda fördelar mot andra länder när det gäller vård, skola, omsorg och andra samhälleliga nödvändigheter.

Vi kan givetvis alltid effektivisera statliga välfärdskostnader men vi bör ej sänka inkomstskatten.

22. Turkiet och EU

Gradering: EE+

Beskrivning

Turkiet bör bli medlem i EU

EU och Turkiet har en tullunion och Turkiet är ett kandidatland som förhandlar om medlemskap. Turkiet uppfyller ännu inte kriterierna för demokrati och marknadsekonomi. Andra centrala frågor är bristen på mänskliga rättigheter och Cyperns självständighet.

Kommentar

Turkiet utövar lagar som innebär brott mot mänskliga rättigheter. De censurerar, diskriminerar och inte minst stenar. Dessutom behöver inte EU makt över fler nationer enligt min åsikt, utan snarare färre.

Jag är i allmänhet emot Europeiska Unionen ö.h.t. och anser att Turkiet varken platsar i ett demokratiskt samarbete – om de inte grundligen ändrar sitt styre.

23. Uranbrytning

Gradering: EE+

Beskrivning

Uranbrytning ska tillåtas i Sverige

Uran är ett grundämne, en mycket tung metall, som används som bränsle i våra kärnreaktorer. Sverige har stora mängder uran i berggrunden. Uranbrytning är formellt inte förbjuden, men lokala veton har stoppat brytningen sedan 1970-talet.

Kommentar

Kärnkraften bör redan ha varit avskaffad 2010, med alla argument som hör därtill. Vi ska inte uppmuntra den ytterligare. Så fort vi tillåter uranbrytning – eller ens prospektering – så är jobbet att avbryta och avveckla långt mycket svårare än dagens redan krångliga läge.

24. Sextimmarsdag

Gradering: F+

Beskrivning

Sextimmarsdag med bibehållen lön ska införas

Sedan 1919 har Sverige haft åtta timmars arbetsdag, vilket är den vanligaste modellen i Europa. I vissa länder har dock olika varianter av kortare arbetstid prövats. I Sverige har debatten om sextimmars arbetsdag pågått sedan 1970-talet.

Kommentar

Majoriteten jobb idag har effektiviserats så mycket i och med teknisk utveckling att vi utan vidare kan korta ner arbetsdagen med 25%, dvs 2 timmar. Eventuella extraåtgärder som behöver göras är att modifiera arbetsgivaravgifter i och med detta, för att t.ex. hantera fler anställda. Fast bibehållen lön står jag inte för.

Idag jobbar folk övertid, får familjeproblem och begränsade sociala nöjen på grund av långa, krävande arbetsdagar. Ett samhälle med mer fritid ger lyckligare, psykiskt mer hälsosamma individer som har lättare att orka med en aktiv, kreativ och mentalt utvecklande/tillfredställande fritid.

25. Monarkin

Gradering: FF+

Beskrivning

Monarkin ska avskaffas

Sverige är en av världens äldsta monarkier, men enligt grundlagen har inte innehavaren av tronen, som är landets statschef, någon politisk makt utan enbart ceremoniella uppgifter.

Kommentar

Det är synd om kungafamiljen. Släpp dem fria! Ska vi hjälpa barn som inte kunnat välja sina problemföräldrar så ska vi hjälpa barn vars framtid består av annan slags social förslutenhet. Historia är historia, vi behöver inte utsätta dessa människor som vi gör.

Fast egentligen är inte det min övertygelse. Jag tycker snarare att det är hemskt att vi använder oss av genetik för att besluta tronarvinge. Sådant gör man bara inte längre.

Resultat

  • 21.2% Feministiskt initiativ
  • 20.2% Miljöpartiet
  • 19.6% Vänsterpartiet
  • 19.2% Piratpartiet
  • 18.9% Socialdemokraterna
  • 18.1% Sverigedemokraterna
  • 16.3% Centerpartiet
  • 15.9% Kristdemokraterna
  • 14.8% Folkpartiet
  • 14.6% Moderaterna

Någonstans efter fråga 10 lade jag märke till hur samtliga partier började svänga för mig. Därefter var FI och PP i topp ganska stadigt, men växlande. Frågan är dessutom hur Piratpartiet rankades endast 19,2%, när PP inte tar ställning i nästan någon fråga. Eller betyder “mycket viktig” att de rankas ner då? Varför rankas t.ex. inte FI i praktiken bort då när jag är helt emot deras hjärtefråga könskvotering?

Nä, det här testet sög. Slutsatsen jag drar i övrigt är att jag inte håller med något paketpolitiskt parti. Som sagt.

(fast det är bättre än SvDs motsvarighet, där man bara kan välja 3 viktiga frågor…)

Miljöpartiet vill fildela trots allt

Trots Miljöpartiets officiella retorik med ordvalet “privat bruk”bekräftar Max Andersson (mp) att Miljöpartiet faktiskt vill avkriminalisera icke-kommersiell upp- och nedladdning av upphovsrättsskyddat material.

Så jag rättar min slutsats: Om man som mig “anser att internet, kultur och att dela med sig är något bra” så kan Miljöpartiet vara ett alternativ. Frågan man får ställa sig är ifall man även tror att miljön, “arbetslösheten”, skatteavdrag och procentsatser inte bara struntas i efter valdagen. Eller kanske ännu viktigare, anser att de sakerna ö.h.t. är något som behöver förändras i dagens Sverige.

Jag håller alltså fast vid min kritik om att de bör sluta med paketpolitiken. Precis som att jag anser att alla andra partier även de bör banta sina partiprogram. Till de värden man faktiskt håller kära. Hellre mångfald i politiken, med olika partifokus och gärna flerpartimedlemskap, än att behöva välja mellan pest och kolera.

Hellre en röst på Miljöpartiet än Kristdemokraterna, Folkpartiet, Centerpartiet, Feministiskt Initiativ, Sverigedemokraterna eller Vänsterpartiet. Det kan jag säga rakt ut, öppet och ärligt och stå fast vid i ur och skur.

Fast jag personligen tror som sagt inte på paketpolitik och röstar då på Piratpartiet. Man vet ju annars inte vad man får ut från ett parti i koalitionsunderläge som säger sig vilja ta del av all politik i alla sammanhang för alla människor och för allas bästa. Vilket är konsekvensen av paketideologi.

Lämna paketpolitikens Sverige

Många har sagt att enfrågepartier är dåliga. Vi behöver inte sådana! Många har vidare insett att t.ex. Piratpartiet inte alls är ett enfrågeparti och säger att vi inte alls behöver fokuspartier. Paketpolitik är idealet idag och det tycker jag är problematiskt på många sätt.

Ju fler debatter och politiska manifest etc. jag läser desto starkare känslor får jag för specialister inom ämnesområden. Parlamentarismens nackdel är att politikerna behöver sätta sig in i alltför många områden på samma gång. Det är svårt för vem som helst – och därför har vi remissinstanser etc. Tyvärr fungerar ju de inte alltid riktigt som de ska – eller snarare så lyssnar inte politikerna på dem.

Och så tänker ni er här ett rabbel om “friska vindar” och “nytt blod” i politiken, så får ni det gamla tjabblet om att vi behöver engagera unga. Men jag hade tänkt ta det steget längre och se över hur vi bör engagera.

Miljöpartiet och Piratpartiet har varit de tydligaste fokuspartierna med chans att – eller till och med lyckats – få mandat i maktens korridorer. Båda grupperna har etablerats från specialiserade intressen med djup ämnesrelaterad kunskap. Junilistan kan jag även erkänna att jag respekterar, mycket tack vare den sakkunskap om EU (men inte så mycket annat) Sören Wibe har förmedlat (+ kritiskt tänkande).

Jag säger inte “avskaffa parlamentarismen och ersätt med specialister”. Däremot tycker jag att när ett viktigt och brett ämne, där erfarenhet och kunskap är A och O, får ett så starkt intresse som miljö- och piratfrågor… Då ska det uppmuntras! Inte minst av de etablerade partierna!

Det tog Miljöpartiet ett tag att komma in i Riksdagen, men ärligt talat. Tror någon att Sverige hade haft en så avancerad miljösyn – som får resten av världen att verka retarderad – om vi inte haft ett starkt Miljöparti i Riksdagen?

Tror någon då att vi i Sverige skulle kunna ta täten inom informationsteknologin om regeringen står och fnyser åt frågor som dominerar intresset hos de kommande politikernas generation?

Med detta sagt vill jag även styrka att jag är nöjd med ett Miljöparti som riktar in sig på miljöfrågor och ser till att det är vad de kämpar för. Enligt deras överenskommelse med vänsterblocket – i kombination med att behöva upprätthålla en egen samhällsideologi – känns det dock för mig som att mycket bara blir floskler.

Tillräckligt många specialister i samma ämne kommer att nå konsensus. Tillräckligt många utan kompetens i samma riksdag kommer att stifta lagar som våldsraperar inte bara specialisterna utan även resten av nationen.

Om Miljöpartiet och Piratpartiet i EU-valet

Jag träffade på Ellika Nordström, en av Umeås många trevliga miljöpartister, i onsdags efter EU-debatterna. Vi pratade bl.a. om betydelsen av Piratpartiet; jag sade varför vi behövs och hon undrade varför vi inte går med Miljöpartiet. “Vi tycker ju samma sak” lät det, men låt mig utveckla varför så ej är fallet.

Jag upplevde att det fanns en förståelse hos båda att Miljöpartiets hela grej med att skapa en hel ideologi utesluter väldigt många väljare. Mitt argument var i princip att många piratpartister inte skulle vara okej med att rösta på paketpolitiken Miljöpartiet för, om än inte ordagrant så.

Vidare fick vi i lördags på rådustorget i Umeå trevligt besök av en grupp miljöpartister som haft/skulle ha årsmöte för Grön Ungdom Region Norr. Motsvarande ämne dök upp: “Ni tycker ju som oss i integritetsfrågan”. Idag läste jag Tomas Melin (Mp) som antyder att Pp och Mp tycker lika i “fildelningsfrågan”.

Jag upprepar vad jag berättat för alla miljöpartister: Jättebra! Tack för att ni gör detta! Målet för Pp är att andra partier anammar våra principer. Fast kom ihåg att det är större än fildelning och integritet. Samt saknar Miljöpartiet möjlighet att påverka Alliansen i piratfrågorna – i ett sådant kval skulle Mp prioritera miljön.

Miljöpartiets inlägg i debatten är rent ideologiskt. För Mp har fri fildelning med kollektivistiska värderingar att göra. Integritetsdebatten handlar om deras individualistiska agenda. Utöver detta tar man ställning i många andra frågor som har ideologisk snarare än principiell bas. Därav problematiken: många pirater vill inte bli miljöpartister. Varför ha en splittrad front?

Så skillnaden mellan Mp och Pp är att Piratpartiet ej är ideologiskt bundet. Kollektivister såväl som individualister kan knyta sig till Piratpartiet utan att ta sig an värderingar från en ideologi man inte går med på. Detta dessutom under en tydlig flagg som kommer att väcka internationell debatt när vi seglar in i Bryssel. Då tas våra principer på allvar.

Miljöpartiet för en viktig kamp. Som tur är för pirater och miljönissar parallella strider. Jag är inställd på att båda partierna får åtminstone två representanter i EU-parlamentet. Så länge folk röstar senast 7 juni.

PS. Kollektivism/individualism är att jämföra med vänster/höger, socialism/kapitalism. Piratpartiet har inget med sådant tjäbbel att göra. Det är därför jag är pirat.

Hans Wallmark och paketpolitik på två stolar

Jag läser i skandalpressen några dagar sent om hur Hans Wallmark (m) reagerar på Piratpartiets medlemstillskott. Kritiken lyder “medlemskap är ju gratis” i princip – som att politiskt engagemang borde kosta pengar.

Det är inte av anledningen att “det är gratis” eller “vem som helst kan” som man bör kritisera Piratpartiets rekordökning i medlemsantal. Det handlar om att vi kommer att ha problem att hålla igång alla. Inför riksdagsvalet kommer vi att få ett kännbart bortfall, även om vi behåller en stor andel av våra nya medlemmar. Media kommer att vinkla det mot oss, det känner jag på mig.

Vi kanske har vuxit för fort är frågan. Varför och hur vi har vuxit är självklart. En ny politisk målgrupp med en tillgänglighet som heter duga!

Men tillbaka till Hans Wallmark. Jag tar honom som exempel nu för att han verkar vara ett gott exempel på vad jag ogillar hos politiker idag. Dels talar han nedlåtande om öppna, välkomnande politiska strukturer, dels verkar han inte bry sig om vikten i sina politiska uppdrag. (say what? jo, läs vidare)

Hans Wallmark, och jag får ursäkta att jag använder honom som exempel, är idag riksdagsledamot. Han är vald att följa med i Sveriges utveckling och rösta i frågor som bestämmer vårt lands framtid. Samtidigt kandiderar han till EU-parlamentet.

Han vill sitta på två krävande, omvärldsbevakande poster samtidigt. Under minst ett år, fram tills nästa val. Vad händer med demokratin när makthavande personer får fler uppdrag än de räknas kunna ta hand om? Kan han inte koncentrera sig på riksdagen när det är dit han blivit vald?

Hur ska man kunna föra politik om man behöver vara i Stockholm och Bryssel på samma gång – i både kropp och sinne? Lika bra grävande arbete och diskussioner som exempelvis Erik Josefsson driver tror jag inte man kan vänta sig från någon som gör à la Hans Wallmark.

Finns det fler politiker som vill sitta på dubbla poster? Vad har de för försvar till detta? Ett uppdrag i taget, vad fan, det här är samhällets framtid vi snackar om.

En sak vore det kanske om man faktiskt hade en fokuserad agenda, men det har ju inte paketpartierna. Paketpolitik i två vitt skilda arenor vågar jag inte lita på att en person klarar av samtidigt.

PS. För att klargöra är detta en moralisk fråga i mitt tycke. Huruvida man t.ex. bör säga upp sitt folkvalda uppdrag för ett andra dito där man har mindre inflytande bör diskuteras.