Tag Archives: öppenhet

Preliminärt avstånd från PPs valmanifest

Jag fick nyss veta att om 30 minuter [när jag började skriva] (00:00 måndag 2 augusti 2010) släpper Piratpartiet sina valmanifest.

Jag vill härmed påpeka att jag inte tagit del av processen ö.h.t. – eftersom jag inte visste att den pågick. Genom en IRC-kanal fick jag veta att det finns formuleringar, uppgifter och ståndpunkter som förmodligen kommer att misstyckas kring djupt in i partiet.

Efter att ha läst diskussioner kring det så tar jag härmed bestämt avstånd från valmanifestet för Piratpartiet. Jag kanske håller med om saker, men har inte tänkt uttrycka mig förrän jag läst igenom det i sin helhet.

Faktum är att jag inte blivit meddelad. Detta kan skyllas på tekniska bekymmer då – trots att jag angett mmn@hethane.se i PirateWeb – mail endast levereras till mikael.nordfeldth@piratpartiet.se, vilken jag inte följer särskilt noggrant. För att jag trott att mail går till den adress man anger (eftersom alla mailutskick till partiet i sig går rätt).

I vart fall. Faktum är att Piratpartiet centralt har arbetat fram ett valmanifest, utan diskussion med medlemmar i allmänhet. Det enda jag – som riksdagskandidat – fått veta verkar vara ett mail som Rick skickade i lördags natt.

Den första delen är att vi kriminaliserar avsiktligt och systematiskt upphovsrättsmissbruk. Det är en vanlig arbetsmetod hos resursstarka aktörer att de sätter i system att tynga ner resurssvaga aktörer med civilrättsliga stämningar, i länder där det är lagligt, tills det helt enkelt blir enklare att göra som de resursstarka vill, även om det är de svaga som har rätt inför lagen.

Ovanstående citat från en forumpost av Rick Falkvinge visar tydligt att Piratpartiet glömt bort kulturen. Även om det förvisso verkar finnas ett separat manifest för respektive ämne i “Integritet! Kultur! Kunskap!”-parollen.

Detta inlägg riktar dessutom fruktansvärt stark kritik mot “öppenheten” inom Piratpartiet. Vi är bevisligen slutna som fan. Det är förjävla värdelöst och jag anser att ett valmanifest bör framarbetas av partiet i helhet. Precis som principprogram – särskilt när manifestet enligt uppgift skiljer sig från just det medlemskonstruerade principprogrammet.

Nu ska jag skriva ut manifestet på dött träd och läsa igenom. Min bestämda åsikt är att Piratpartiet inte bör släppa dokumenten till press. Här är deras versioner som tydligen “absolut inte får läcka”. Mmm, öppenhet:

Detta har inte gått till pressen ännu och FÅR ABSOLUT ABSOLUT INTE LÄCKA. Det är alltså inte tillåtet att blogga/twittra/etc om valmanifesten förrän det s.k. embargot lyfts vid midnatten till måndag. Då skickar vi ut det till pressen.

Det är alltså versionerna från mailet Rick skickade igår natt 01:14 till PP-riksdagskandidater och några fler. De kan ha ändrats innan release. Jag vet inte. Hur skulle jag?

Ett lokalpolitiskt experiment i Umeå

Inom en vecka kommer jag att till Umeås fullmäktigepartier skicka ett mail till vardera gruppledare. Mailet kommer att användas som mätinstrument för att bedöma varåt mina krafter bör riktas i bearbetningen av kommunpolitik på det/de områden jag finner intressanta/relevanta.

Jag kommer att presentera kort vad jag tror blir ett par ämnen där jag har uppfattningen att Umeå kommunfullmäktige kan påverka. Dessutom är min uppfattning att vad jag påtalar är politiskt obundet, så det handlar inte om ideologi eller sådant crap i grunden. Det går att tolka in, ja, varpå jag gärna ser kritik som kan hjälpa mig förtydliga den konkreta, praktiska rationaliteten i förslagen.

De ämnesområden jag kommer att beröra i mailet är starkt kopplade till mina intressen och således saker jag brinner för. Denna första runda grundar sig i samma tankegångar som håller mig aktiv inom Piratpartiet och har samma mål:

 • Öppna standarder i kommunens verksamhet
 • Fri mjukvara i kommunens verksamhet
 • Indexerad, gärna wikifierad, tillgång till kommunala beslut etc.

Inget parti i fullmäktige kan rimligen vara mot detta. Det finns inga ideologiska motsägelser mellan demokratiska principer och demokratiska partier. De som snappar upp på vad jag har att säga skulle ha en helt ny plattform att arbeta efter – vilket i sig kan gynna dem i valdebatter. Om alla nappar på det, så är ju det en seger i sig (förutsatt att det genomförs).

Mitt experiment ska alltså kolla om engagemanget från partiernas gruppledare är starkt nog i de frågor jag brinner för. Annars kan jag inte rekommendera det partiet till de som inte bestämt sig än i valrörelsen senare detta år, 2010. Är engagemanget från gruppledarna begränsat bör det åtminstone delegeras till partiernas ansvariga för det området. Saknar grupperna en ansvarig för området får de skylla sig själva, eller försöka styra upp sig när de nu får chansen.

Med detta menar jag inte att jag på något sätt skulle ha möjlighet att påverka valet. Däremot erbjuds härigenom en helt ny sakpolitisk fråga på Umeås arena. Jag hoppas att våra lokala politiker tar chansen att göra det till en valfråga. Kan vi statuera en genomgående självklarhet för öppenhet och transparens så kanske de inte behöver oroa sig över Piratpartiet så mycket på riksnivå…

“Kulturmötenas hus” i Umeå

Nu verkar det vara dags för ett öppet möte om kulturmötenas hus i Umeå. Det verkar klart intressant och jag peppar folk i allmänhet att gå dit. 30 november, 17:00 på Umeå Folkets Hus.

Projektet “Staden mellan broarna” handlar om att utveckla kajområdet mellan Kyrkbron och Broparken i centrala Umeå till en attraktiv mötesplats för umebor och besökare. Kommunen har det samlade planeringsansvaret och ska involvera övriga berörda fastighetsägare i projektet.

Det blir intressant att se hur mycket OH-MY-GOD-VISIONARY de är. De uppenbara begränsningarna är ju:

 • Räcker ett hus? Oavsett hur stort det är. (utrymme samt tillgänglighet)
 • Kan alla samarbeta inom ett hus under – som det då blir – en organisation?
 • Är det bara ett fint ord, så man bevarar tankesättet att inte klämma in allt under ett tak?

Jag är ju den där typen som förespråkar decentralisering, interstrukturellt samarbete och pankulturella diskussioner. Som tur är har Tomas Wennström (ordf. i Kulturnämnden) yttrat sig om satsningen “staden mellan broarna” – att man borde sluta försöka upprätta kulturens centrum. Kulturens hus/centrum är nämligen en del av den nämnda “satsningen” (visionen/arbetsplanen/ursäkten-att-spendera-pengar).

Målsättningen med staden mellan broarna är att:

 • vända staden mot älven
 • […]
 • skapa ett Kulturens centrum
 • […]
 • det ska ske i öppen dialog

…tycka vad man vill. Men jag tror att framtidens kultur är så spretig, awesome och decentraliserad att förhålla det till institutionsliknande modeller bara inte håller i längden.

Något gott måste man ju lyckas få ut ur det, liksom. Förmodligen till galna spenderingar av konsultavgifter och helt sjuka mängder andra typer av “undersökningar” med förutbestämda resultat. Men yeah. Det sker en massa diskussioner om staden mellan broarna nu verkar det som – bland annat har jag själv tidigare lagt upp ett klipp med unga visionärer som diskuterar ungdomsdelen av projektet. Där ingår ett slags kulturhus för unga – utöver den redan färdiga skateparken.