Tag Archives: Open Umeå

Databas och mjukvara kring trädinventering i Umeå kommun

Mailade iväg detta till Umeå kommuns landskapsingenjör:

To: nina.ingvarsson@umea.se

Hej, jag har förstått det som att du är personen man ska kontakta kring
datat som är synligt på Parkkartan:

http://www.umea.se/umeakommun/kommunochpolitik/kartorochgeografiskinformation/kartor/miljoochnatur/parkkarta.4.6056e9f5136ab84e57f15e4.html

Jag förutsätter att det är Umeå kommun och dess anställda som samlar in
och bokför det synliga datat. Jag är intresserad av att få denna
geo-data levererat i maskinläsbart format, hur ska jag gå tillväga?

Som stöd för min förfrågan så refererar jag till “PSI-lagen” 2010:566
(Public Sector Information) och enligt ett EU-direktiv från 2003 som
beskriver att denna typ av uppgifter som presenteras för allmänheten ska
gå att begära ut i maskinläsbart format och med öppna standarder. (dvs
inte bara sessions-bundna bildfiler som på parkkartan).

Här finns lite info om hur Europeiska Kommissionen resonerar kring
varför de tycker sådant ska vara tillgängligt:

“The Commission’s work in the area of open data is focussing on
generating value through re-use of a specific type of data – public
sector information, sometimes also referred to as government data.
That is all the information that public bodies produce, collect or
pay for. Examples are: geographical information, statistics,
weather data, data from publicly funded research projects, and
digitised books from libraries.”
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/open-data-0

Som bonus passade jag även på att fråga om källkoden (program täcks inte av öppen data-lagarna) till programmet de verkar använda för att inventera:

To: info@tradinventering.se

Hej, Umeå kommun har en policy sedan 2009 att primärt köpa in och ställa krav i upphandlingar och projekt att deras mjukvara och IT-system ska vara fritt licensierade.

Således är jag nyfiken på vad “appen” (webbsidan?) för trädinventering har för mjukvarulicens och om det går att ta del av källkoden för att inspektera och bidra med förbättringar precis som kommunen tänkte sig när de antog denna policy.

En välkommen satsning på Open Data i Umeå

Under 2010 års valrörelse stred Piratpartiet i Umeå kommun för en öppnare och mer transparent kommun. Vi önskade metadata till kommunbeslut, taggar och indexering så man kan följa beslut från motion till slutrapport. Det krävdes att Umeå kommun skulle prioritera fri mjukvara, öppna standarder och tillåtande licenser.

Umeå kommuns informationspolitiska satsningar har på grund av att Piratpartiet inte kom med varit helt frånvarande. Inte ett ord om varesig öppenhet, transparens eller försvarandet av personlig integritet har kommit från något av fullmäktigepartierna. Istället har vi ettkommunfiniansierat bussbolag som övervakar resenärer olagligt. Vi har lika dålig möjlighet att följa upp kommunbeslut utan automatiseringsmöjlighet etc.

Så jag blev mycket glad när jag hörde att tjänstemannen Thomas Kvist arbetar hårt för att driva igenom Open Umeå – en satsning på att genomföra Open Data och Open Government. Något som förmodligen kommer att stöta på hård kritik när det möter politiken, då standardtänket är “ojojoj vi måste tjäna pengar” – eller åtminstone “inte förlora pengar”. Att göra något för samhällsnyttan – eller snarare se framtida kostnadsbesparingar – är något dagens politiker har mycket svårt med. Kortsiktig lönsamhet utan moraliskt tänk i värsta kapitalistisk företagsamhet är Umeå kommuns visa sedan alltför länge tillbaka.

Så vi får se hur det går för projektet! Inte minst kommer det i alla fall förhoppningsvis upplysa samhället om PSI-direktivet från EU samt skapa en första möjlighet att aggregera information om offentlig sektor på ett automatiserat, granskande och analyserande vis. Exakt vad det hela går ut på och alla framtida positiva effekter som kan komma av detta är jag hur pepp som helst på och diskuterar mer än gärna med andra.