Tag Archives: nolltaxa

Inför nolltaxa i Västerbotten!

Skickade nyss in följande som medborgarförslag till Umeå kommun (och en variant med Västerbotten istället har skickats som insändare):

Nolltaxa är skattefinansierad kollektivtrafik och Piratpartiet i Umeå tycker att det är jättebra! Det innebär positiva miljöeffekter av mindre bilkörning – samt ett effektivare nyttjande av skattemedel.

Länstrafiken i Västerbotten driver idag ett ofantligt dyrt system, som vid inköp kostade c:a 30 miljoner kronor inklusive böter för olaglig upphandling. Detta trots att kalkyler enligt Umeå Hackerspace visar att tekniken är långt mycket billigare än så.

Dagens betalsystem där chauffören uppmanas kontrollera resenärers biljetter utsätter denna yrkesgrupp för arbetsmiljöproblem – särskilt när maskinerna ofta krånglar. Utöver denna kontrollmetod hyrs externa kontrollanter in för att trakassera och misstänka samtliga resenärer för felaktiga resbiljetter. Uppdateringar av systemet måste ske genom leverantören istället för exempelvis sund konkurrens mellan lokala företag.

Fri kollektivtrafik i andra städer minskar bilkörningen vilket på sikt sänker skattefinansierade utgifter som vägbyggen och reparationer. Färre skadas i trafiken och behöver skattefinansierad sjukvård. Ungdomar skulle kunna resa mycket mer till och från vänner – även utanför städerna – vilket ökar den sociala tryggheten. Listan är fortsatt lång över positiva effekter som följer en kollektivtrafik för alla – allt i linje med en effektiv, solidarisk skattemodell.

Skattefinansierad kollektivtrafik fungerar redan i flera samhällen runtom i Sverige – från Kiruna till Avesta. Samhällseffekterna är positiva för såväl ekonomi, miljö och ur sociala aspekter. En suverän lösning tycker vi i Piratpartiet och ställer upp till val på det 2014! Vilka är med oss?

De som håller med kan stödja detta medborgarförslag som önskar:

  • att Umeå kommun (t.ex. genom sitt ägande i Länstrafiken i Västerbotten) ska införa längre testperioder med gratis kollektivtrafik.
  • att utvärdera dessa testperioder och göra ett väl underbyggt beslut kring fortsatt nolltaxa i kollektivtrafiken.

Mikael Nordfeldth (Pp)

Uppdatering 2013-04-10: Tydligen får man inte signera medborgarförslagen i Umeå med ett föreningsengagemang, så i det förslag som kommer att behandlas står det bara mitt namn. Notera även att jag inte är den enda som vill ha något liknande detta.

Uppdatering 2013-04-17: “Gratis buss i Umeå” skriver Västerbottens Kuriren som rubrik kring detta förslag om skattefinansierad kollektivtrafik.

VK skriver om bedrägeri-utredningen

Nu har Sven Björkland skrivit en artikel i Västerbottens Kuriren om de rättsliga turerna kring Mifare-korten som SMS-biljetterna till bussarna i Umeå/Västerbotten/Norrland. SVT rapporterade också [01:55] om detta på morgonen. “Otack är världens lön” tror jag stämmer rätt ofta, à la SR P4 Västerbotten.

Det bästa jag kan göra i detta tillfälle är att länka min debattartikel som jag inte tror publicerades när jag skrev den i våras: Fri mjukvara hade löst busskortproblemen.

Vad jag lärt mig sedan dess är att Sverige numera har ett ramavtal för öppna programvaror som åtminstone samtliga landsting och Umeå kommun kan nyttja. Eftersom de som äger Länstrafiken i Västerbotten är Västerbottens landsting samt kommunerna i länet kan detta lämpa sig ganska väl.

Sedan är frågan hur mycket de lagt ut för själva utrustningen – själv har jag hört groteska summor. Jag kan dock personligen konstatera att c:a 1000kr/buss är det absolut maximala jag hade lagt ut för hårdvaran. Om det på något udda vänster kostat mer än så per buss är det inget mer än att kasta skattemedel i sjön.

Den bästa lösningen för kommun och landsting är den utan dyra konsulter, extrem administration, sjukliga kontrollbehov etc. etc. Ung Pirat kommer sannolikt att föreslå nolltaxa i kollektivtrafiken och väva in detta i sitt politiska arbete efter den politiska kongressen i Norrköping 3-4 december.