Tag Archives: Netflix

DRM-varningstexter borde införas i Sverige

Har noterat snack på sistone på GNU social om DRM-begränsning, vilket är exempelvis att du köpt musik som du har på din hårddisk men som du inte kan lyssna på utan att för _varje_ uppspelning (ev. med en kort cacheperiod) ansluta över internet till en server och fråga om lov – vilket förstås inte fungerar om t.ex. servern kraschat, företaget gått i konkurs etc. etc. Exempelvis kämpar Free Software Foundation vidare med att försöka stoppa standardiseringen av DRM i HTML5, ett resultat av Netflix lobbande för att begränsa möjligheterna med internet och webben.

Utöver detta så kampanjar EFF (fortfarande) om införande av varningstexter på produkter som är begränsade med DRM, Digital Restrictions Management alltså. Jag fick således motivationen att kolla med svenska Konsumentverket om de har några tankar kring produkter som säljs till kunder ovetandes eller oförståendes om denna inskränkning av konsumentens rättigheter.

Hej! Jag är nyfiken på hur Konsumentverket jobbar med planerat åldrande, alltså exempelvis förprogrammerad livslängd på bläckpatroner, svårigheter att uppdatera mjukvaror, DRM-begränsning där man inte äger produkten som köps utan bara en licens (ex. digital musik, ej “strömning”) medvetet dålig design som orsakar förkortad livslängd m.m.

Vilka krav finns på producenter och leverantörer? Vilka rättigheter har konsumenten? Finns det (ev. planer på) märkning av produkter som är artificiellt begränsade?

Arkivering av allmänna handlingar verkar kul och spännande

Först och främst kan man tydligen inte använda Medborgarslussen på Umeå kommuns hemsida utan att köra sluten källkod (javascript), så jag behövde maila dem den här frågan. Jag skulle kunna läsa igenom javascript-koden för att försäkra mig om att den gör vad den ska, men eftersom den är upphovsrättsinlåst är risken att jag råkar programmera “deriverade verk” och således gör upphovsrättsintrång – och även om det inte händer så har jag inget intresse av att spendera min tid på att lusläsa källkod som jag ändå inte får vidareförmedla till någon annan människa.

I vilket fall läste jag igenom E-delegationens riktlinjer till myndigheter för användning av sociala medier.

Hej,

jag måste aktivera javascript för att använda Medborgarslussen verkar det som. Eftersom jag inte kör sluten, proprietär källkod av säkerhetsskäl kan jag alltså inte använda webbsidan. Så jag skickar in frågan hit istället:

Hur hanterar Umeå kommun länkinnehåll utifrån perspektivet allmänna handlingar?

Exempelvis står det i E-Delegationens riktlinjer för sociala medier att länkinnehåll är att betrakta som inkommen handling om det tillför en sakuppgift. Deras publikation är här: http://www.edelegationen.se/Documents/Vagledningar%20mm/Riktlinjer_sociala_medier_v1_0.pdf

Som följdfråga undrar jag hur Umeå kommuns rutin ser ut för arkivering av länkinnehåll ev material som behöver exekveras (t.ex. Adobe Flash-filer eller webbsidor som kräver att javascript körs) och t.ex. videomaterial från svåråtkomliga mediatjänster utan inbyggda nedladdningsalternativ (YouTube m.m.).

De kan givetvis använda t.ex. fri mjukvara som youtube-dl för att ladda hem videon, men det går i alla fall inte att trycka Ctrl+S (pga Netflix) och tro att man sparat ner ett “länkinnehåll med sakuppgifter” på de flesta webbsidor idag. Hur ser rutinerna ut för detta och inte minst utbildningen till de som ska arkivera allmänna handlingar?

Leave DRM out of Mozilla – open letter to Andreas Gal

Just as Defective By Design encourages anyone who likes the internet and the open web to do, I have emailed Andreas Gal (CTO at Mozilla) to present my views on why EME/DRM should not be implemented into Mozilla products:

Hello Andreas,

I’m an avid Mozilla (Firefox, Thunderbird and recently also Firefox OS) user, using both your original versions and on some machines the differently branded products like Iceweasel and Icedove. Thanks to the free and open nature of Mozilla, many volunteers can deliver quality applications on platforms which are not in Mozilla’s primary interest to maintain.

However, when I first read about the W3C seriously thinking about standardising proprietary mechanisms (i.e. EME, Encrypted Media Extensions) into the open web me and many others felt it was kind of the beginning of the end of a free and open era of technology. Even my less technically skilled friends have cried out in fear when it was clear that their ‘Ctrl+S’ feature (or right-click and “Save link as”) would likely disappear in the future.

For the reason we who criticize Digital Restrictions Management do it so strongly is not only about standing up against major, monopolistic players like Adobe and Netflix. Our criticism doesn’t stop at whether platform independence should be encouraged (will the proprietary mechanisms ever run on the same wide variety of platforms as Mozilla’s software?). We also wish for
Mozilla to stand with us in this fight against decreased control of software and hardware.

When data and algorithms which pass through a machine cannot be controlled, inspected and debugged properly by its administrative user – and a software we’ve learned to love and trust lets this happen right under our noses – why should we continue to have faith in its developer? Despite whatever “sandboxes” these black boxes are contained within, since they act only as makeup on a pig.

I believe this is a turning point for Mozilla. The trust you have gained from being the best, most open and free solution for
web and email usage (and development!) over time is at a risk. I still believe you are going to do what’s best for the open
nature of the internet and the users who have put their faith in you.

Thank you,
Mikael Nordfeldth
GNU social developer
XMPP/email: mmn@hethane.se

Signed with my OpenPGP key 0xB52E9B31.