Tag Archives: monopol

Direktupphandlingar och annonser/reklam

Jag är nyfiken på hur lagen om offentlig upphandling gäller vid inköp av reklam.

Exempelvis den hypotetiska myndigheten “Umeo Kommun” som köper reklam från en hypotetisk asocial media-leverantör “Fasadbook”. Ifall beloppet av inköp överstiger 100 000kr förstår jag det som att särskilda krav kring dokumentation och riktlinjer behöver finnas. Ifall beloppet överstiger 534 890kr så måste inköpen ha skett genom att först annonseras ut.

Ifall inköpsbeloppet för reklam från Fasadbook exempelvis skulle överstiga 534 890kr – och den enda möjliga leverantören för detta är specifikt företaget som driver Fasadbook – kan en offentlig upphandling göras ö.h.t. då? Eller räknas alla marknadsföringsinköp (även utanför Fasadbook, t.ex. hos deras hypotetiska konkurrent Twatter) som köp “av samma slag”, som det benämns på er hemsida?

Det är ju nämligen väldigt svårt att offentligt upphandla reklam då det oftast _måste_ köpas direkt från en enskild plattformsoperatör med monopol över reklam- och tjänsteutbudet.

Eller blir det bara otillåtet för myndigheten “Umeo Kommun” att spendera mer än 534 890kr hos respektive enskilt reklamföretag (eller på reklam/annonser i helhet)?

Mailade ovanstående till Konkurrensverket och hoppas på ett informativt svar.

Marknadsekonomi och läkemedel

Åh, how nice. Avskaffandet av Apotekets monopol innebar kraftig prishöjning. Återreglering? Nä, marknadsekonomin fungerar precis som man alltid förväntat sig.

Fast frågan är om det inte har med läkemedelspatent att göra, och de fina icke-nyliberala tankarna kring försvarande av tankegods. Det får vi se ifall Alvedon-motsvarigheterna faktiskt lyckas konkurrera bort huvudprodukten (då den inte är skyddad numera). Alvedon-tillverkaren, som alltså menar att de mindre förpackningarna resulterade i 39% prishöjning (varför då göra förpackningarna mindre?!) råkar vara Glaxo Smithkline. De som Sverige köpte dubbla antalet nödvändiga doser svininfluensa-vaccin från och nu inte kan backa ur…

Mmm, Hägglund…