Tag Archives: moniquewadsted

The Kooky Kopimi Kult

Monique Wadsted, representative for the Hollywood Mafia in Sweden, says that there is a small cult around the The Pirate Bay guys. Apparently this file sharing and Kopimi spirit isn’t a national, or international, phenomenon.

All things illegal are bad, must cease to exist and we should all listen to the MAFIAA regime, who know how the world works. Their sovereign plan is to force their medieval view upon everyone, lobby changes in national/union law and then just sit back and relax while the world denounces technological advance and proclaim you and your posse king of Ye New Olde Worlde.

– A regular teenager understands that this thing with file sharing is criminal and can’t go on forever. They will not walk the school yards with t-shirts with [The Pirate Bay crew’s] portraits.

//Dagens Nyheter, 2009-02-13

KopiminatiFortunately for her (or the followers?), she has not yet found the Cult of Brokep’s secret lair on the internets.

The Pirate Bay is like Google?

Monique Wadsted, a famous figure in the Swedish filesharing debate, has said the following:

Some say that Pirate Bay is like Google, but that’s incorrect.

//Monique Wadsted

I of course agree with her. Google is a commercial entity, continuously actively downloads and publishes copyrighted material from websites, aids in finding open security vulnerabilities and they know what you’re thinking. Nothing of which applies to The Pirate Bay.

Update 2009-02-08 19:05 (translated from Swedish)

<zoot> meh
<zoot> you have to turn it around
<zoot> “Pirate Bay doesn’t help China kill its own citizens, while Google does.”

Piratjägarlagen är klar

IDG rapporterar att förslaget om piratjägarlag är inlämnat och som det ser ut kommer Stefan Johansson, rättssakkunnig på Justitiedepartementet, även tjänster att innefattas (läs: The Pirate Bay om den anses drivas kommersiellt – vilket den givetvis inte gör).

Monique Wadsted, som företräder Hollywood i målet mot Piratebay, är en i sammanhanget välkänd jurist. Hon jublar över att förslaget är inlämnat i enlighet med EG-direktiv, men beklagar sig lite över att Sverige utelämnar möjlighet att stänga av abonnemang.

Själv väntar jag på att den ska dyka upp i läsbart format. Den är hos lagrådet för granskning för tillfället innan den dyker upp i Riksdagen.

I AM RETARDOR. I MAKE BAD LAGFÖRSLAG.

För helvete. Jag kräver skärpning.

Hur är det förresten i Frankrike och andra länder där man kan (eller eventuellt kommer att kunna) stängas av från internet. Är det inte bara att skriva under ett nytt internetleverantörsavtal?