Tag Archives: Moderata Ungdomsförbundet

Vilka politiska ungdomsförbund leds av ungdomar?

Jag tänkte på det här under förra valrörelsen och reagerade nu igen när Aron Modig fick fortsatt förtroende som KDUs ordförande. När jag förra gången tänkte på detta var det i samband med att Jytte Guteland – född 1979 – var SSUs ordförande. Hon överlämnade posten 2011, vilket innebar att hon var över 30 år när detta gjordes.

Så frågan är: vilka ungdomsförbund har faktiska ungdomar som företrädare?

Definitionen av en ungdom enligt Ungdomsstyrelsen är en person 6-25 år. Dessa är i sin tur bidragsberättigade och således den huvudsakliga målgruppen för svensk ungdomsverksamhet, däribland den politiska.

Riksdagens partier har ungdomsförbund som hälften leds av icke-ungdomar, dvs personer över 25 år. Detta är en tradition som sträcker sig till åtminstone föregående generation ordföranden – mycket längre än så ids jag ej kolla. Här är en kortfattad lista, där jag även lagt in Ung Pirats förbundsordförande:

Den yngsta posten innehålls alltså av ett av Grön Ungdoms språkrör, Björn Lindgren. Därefter – utanför riksdagen – Gustav Nipe i Ung Pirat. Av riksdagens 8 partier är det endast hälften som har ungdomar till ordförande i sina respektive ungdomsförbund. Intressant!

Intressant är även att de föråldrade ordföranden dessutom samtliga är födda under 1985.

Noteras bör dessutom att många av dessa har nyligen tillsats, vilket jag tycker gör det hela ännu lite konstigare. Att som SSU växla ner Jytte Guteland som under året (2011) fyllde 32 till en 6 år yngre Gabriel Wikström – under året fyllandes 26 – är väl inget annat än ett hån mot definitionen ungdomsförbund? Fast det är förstås bättre än när Anna Sjödin (’76) byttes ut 2006 mot 27-åriga Guteland.

Ett exempel på förbund som dock förbättrat sig ur åldersaspekt är MUF där Niklas Wykman (som jag tyvärr behövt debattera mot) 2010, då han fyllde 29, byttes mot Erik Bengtzboe vars bäst före-datum som ungdom inte inträffar förrän detta årsskifte – två år senare.

Ovanstående spekulationer är relaterade till mitt uttalande under UPK12 – Ung Pirats förbundskongress – där jag nämnde att jag räknar med att inte komma som ombud nästa år på grund av ålder (född 1987) – och ställde därför upp som valberedning inför 2013 då jag nästa år inte kommer att räknas som ungdom. Det ger mig en chans att lämna över till pålitligt, nytt och friskt blod – som dessutom alla förstås ska tillhöra målgruppen hos ett legitimt ungdomsförbund.

Copy that MUF!

Tydligen vill MUF nu legalisera icke-kommersiell fildelning, piratkopierat från Rick Falkvinge:

  1. Moderata Ungdomsförbundet uttalar att den fildelning som idag är förbjuden bör tillåtas för icke kommersiellt bruk.
  2. Moderata Ungdomsförbundet uttalar att vi stödjer rätten att kommunicera privat utan att avlyssnas så länge man inte är misstänkt för brott.

Punkt 2 har ingen ur gammelmedia rapporterat. Den är också en av Piratpartiets hörnstenar.

Samtidigt skapar det här en i grunden oöverbygglig klyfta mellan MUF och moderpartiet Moderaterna. Det är bra att MUF förstår, men det går inte att rösta på ett ungdomsförbund och moderpartiet Moderaterna har visat sig extremt oförstående både på rätten till fri fildelning och rätten till ett privatliv.

Omg Internet! analyserar klyftan i tankesätt och värderingar (kunskap, förståelse?) mellan generationer:

I helgen röstade Moderata Ungdomsförbundet för en legalisering av ickekommersiell fildelning och mot Ipred-lagen. Gott så. Samtidigt är det Moderaterna som är drivande i totalt motsatt riktning. Klyftan går inte att göra tydligare.