Tag Archives: MMN-raid

Vad säger kommunen om “dataintrånget” nu?

Artikel i Västerbottens Kuriren 2010-12-20

Här följer ett mail jag nyss skickade till den person som åtminstone tidigare varit officiell kontakt gällande tillslaget mot mitt kontor på Hamnmagasinet. Det vill säga Ulf Persson som är ansvarig chef hos “IT och Telefoni” vid Umeå kommun.

Noteras bör att artikeln anger att jag sagt det ska vara 200KiB/s, fast det handlar ju om att det var utslaget på ett dygn. Min egna stickprovsbevakning gav allt som oftast bara trafik kring 100-150 KiB/s. Totalkapacitet och uppgifterna som polisen fick från Umeå kommun har jag publicerat tidigare, där även följande kommentar gavs från IRC:

fast drar det inte mer än 200kbps att t.ex sitta och kolla trailers på apple.com eller sitta och mögla framför jewtube?

Mitt mail till Ulf

Hej Ulf,
med anledning av nyheten som går att läsa i Västerbottens Kuriren idag (2010-12-20) undrar jag ifall Umeå kommun, eller ansvarig person, har ett officiellt eller inofficiellt yttrande gällande den anmälan som gjordes. Anmälan resulterade, vilket rimligen var syftet med den, i en husrannsakan där bland annat en privatpersons datorer beslagtogs. Utöver detta även egendom tillhörandes aktiva, ideella föreningar inom Umeå kommun.

Beslaget orsakade minst 11 månader förlorad arbetstid, försvunnen hårdvara, ryktesspridning etc. vilket i sin tur resulterade i kraftigt minskade möjligheter till såväl privat som ideell verksamhet för individen, och anslutna föreningar, vars kontor utsattes för tillslaget. Utöver detta orsakade det även merarbete för den misstänkte och flera andra konsekvenser som inte specifieras i detta mail men kommer att tas upp i en skadeståndsanmälan framöver.

Eftersom jag inte hört något officiellt från kommunens sida gällande detta sedan media-pådraget i januari/februari lade sig är jag lur på ifall jag missat något eller ifall det helt enkelt inte yttrats något.

Mvh,
Mikael Nordfeldth
http://blog.mmn-o.se/
mmn@hethane.se
070-5657637

Svaret från Ulf

From Ulf Persson Sent Wed, 22 Dec 2010, 14:29:17 CET
To Mikael Nordfeldth
Subject SV: Gällande nedlagda dataintrång-förundersökningen

Hej,

Vi har inget ytterligare att tillägga i ärendet.

_________________________________________
Med vänliga hälsningar
Ulf Persson
Intraprenadchef
IT och Telefoni
Umeå Kommun

Förundersökningen läggs ned

Förundersökningen mot mig och mitt kontor läggs tydligen ned, av åklagare Kjell Jannesson. Detta efter 11 månader av beslagtagna datorer, misstänkliggörande, förlorade arbetstillfällen och en frustrerande ovisshet. Och de har inte ens gjort en teknisk undersökning av den beslagtagna utrustningen, vad jag har förstått.

Fler kommentarer och dylikt kommer när jag väl faktiskt hämtat ut mina prylar. Vad jag kan påpeka är dock att beslutet att lägga ner borde ha tagits av jourhavande förundersökningsledare Mats Bruhn (vad jag förstått) vid Umeå poliskår redan innan tillslaget. Han beslutade alltså att utföra en husrannsakan på grunden att en internetuppkoppling använt sig av i genomsnitt c:a 200KiB/s (vilket är mindre än vad t.o.m. “mobil bredband” kan leverera).

Skyldiga till polisanmälan vid Umeå kommun är dess IT-kontor, som alltså rapporterat användandet i stil med “en tredjedel av bandbredden” – vilket givetvis låter oerhört mycket. Lennart Holmlund (s), dåvarande och fortvarande kommunalråd, ansåg tillslaget helt berättigat. Förvisso med färre stavfel och syftningsfel än det brukar vara när han skriver egna texter, men “han” formulerade det såhär:

Personens trafik har utgjort en betydande belastning på ett nät som finansieras av och finns till för den kommunala verksamheten. Det hela är därför ganska enkelt; det är en person som på eget bevåg kopplat in sig själv på kommunens nät, vilket man inte hade behörighet att göra.

Lennart Holmlund (s) i sin blogg

Rubriceringen på brottet var “dataintrång”, förmodligen bara för att möjliggöra en husrannsakan då det ingår fängelse i >2 år i straffskalan. Inte dataintrång som i olaga åtkomst av information/datainbrott, utan “begränsande av tillgång till uppgifter” eller hur nu lagboken formulerade det. Min icke-arvoderade, ideella verksamhet med Umeås lokal-tv var enligt kommunen/polisen att jämföra med massiva Denial of Service-attacker mot känslig och samhällsviktig infrastruktur.

Som jag skrev ovan kommer mer specifikationer etc. i senare inlägg. Vad som kvarstår för mig är att ta reda på hur jag kräver skadestånd för 11 månader av beslagtagen utrustning för mitt eget företags verksamhet samt den misstankesdelgivning som orsakat förlorade jobbtillfällen.

Ett förslag på rättslig kontakt jag bör ta är Centrum för Rättvisa. Dem hade jag tänkt kontakta nu till veckan.

Den kommande veckan ska jag dessutom hämta ut prylarna från polisen och dubbelkolla så att allt fungerar. Min erfarenhet från t.ex. PRQ-räden (där beslut togs att “ingen får någon ersättning alls”) var att en dator återvände trasig. Vilket t.ex. är svårt att felsöka när den befinner sig halva Sverige bort…

Tips och förslag på tillvägagångssätt för att verifiera funktion på prylarna etc. utan att polisen kan hävda att det skett medan det fraktats hem till mig mottages gärna. Eller för den delen bästa metoden för att kräva skadestånd.

Tack till folk som skrev om tillslaget när det skedde: Yami och pandorna, Anna Troberg, Västerbottens Kuriren, Peter Burström, Thomas Hartman, Full Mental Straightjacket, Ershags eskapader, Dynamic Man, Skivad lime, HumbleBee.net, Sagor från livbåten, meldanya, Piraten Anders, Emil Isberg, Thomas Tvivlaren, opassande, I polemik, hackerspaces, ConnyT funderar, Rick Falkvinge (PP), Hjalmar 007s it-blogg och säkert fler som inte fick fram pingbacks medan min blogg var överbelastad efter den ultrahastiga flytt jag behövde göra eftersom den ordinarie burken beslagtogs av polisen…

Hela historien finns att följa om man läser inlägg taggade MMN-raid.

Ytterligare väntan på utredning

Åklagaren Kjell Jannesson i utredningen mot mina beslagtagna datorer har skickat ytterligare påminnelser till polisens tekniska utredare, senast var det 11 oktober enligt kammarchefen Annika Öster. Detta efter att jag har mailat en fråga om vad som faktiskt händer. Nu är det en väntetid på max 2 månader innan myndigheterna anmäler varandra. Dvs att ärendet (mellan myndigheterna, inte mot mig) tas till länsrätten, enligt vad jag uppfattade.

Det betyder alltså att om tekniska utredningen inte gör vad de ska på 2 månader, alltså kopiera mina hårddiskar, så lär jag se ännu mer väntetid framöver. Utredningar om att utredningar inte blir utredda etc… Eftersom Åklagarmyndigheten inte får svar från Polismyndigheten i tid så anmäler de varandra, istället för att … ja, jag vet inte vad. Studera de fakta som finns och bedöma att husrannsakan aldrig borde ha gjorts?

Möjligheten att de bedömer fallet på nytt, för att antingen lägga ner eller driva vidare, finns således inte. Kjell Jannesson har nämligen gjort bedömningen att han helt enkelt behöver mer material (dvs än förhören med mig och trafikstatistiken) innan han bedömer huruvida 200KiB/s riskerar att slå ut Umeå kommuns nätinfrastruktur. Denna bedömning kiljer sig diametralt från vad alla jag känner – facebookare och nätverkstekniker såväl som pappersvändare – anser och tycker sig veta. Eller för den delen vad fysikaliska lagar förespråkar.

Ett brev till Åklagarkammaren i Umeå

Följande skrev jag alldeles nyss till åklagarkammaren i Umeå. Förhoppningen är en påskyndad utredning eller – vilket vore det sundaste – en nedlagd utredning.

Nu i efterhand märker jag att media-utlåtanden från kommunen handlade om 1/3 av trafiken och inte bandbredden, men orden växlades om vartannat för 8-9 månader sedan. Frågan är väl mest intressant vad kommunen sade till Mats Bruhn för att skapa en demonisk bild av den lilla datapenetreraren.

Faktumet kvarstår dock att jag omöjligen – ett påstående baserat på naturlagar som resultat av infrastrukturen i sig – kunnat förbruka tillräckligt med kapacitet för att vara ett dilemma på kommunens nät.

Från: Mikael Nordfeldth
Till: registrator.ak-umea@aklagare.se
Ämne: Fråga om utredning av K1121-10
Datum: Wed, 06 Oct 2010 11:05:40 +0200

Hej, jag har på senare tid förgäves försökt kontakta åklagare Kjell Jannesson via telefon. Han har varit ofta varit på sammanträde fram till en viss tid varefter han omedelbart varit på tjänsteresa. Därför mailar jag istället.

Mailet rör ärende K1121-10 och mitt namn är Mikael Nordfeldth, kontraktsinnehavare för det relevanta kontoret samt idag – sedan mer än 8 månader tillbaka – misstänkt för dataintrång samt berövad datorer essentiella för min verksamhet i kontoret såväl som utanför.

I januari 2010 utsattes jag alltså för ett tillslag på mitt kontor på Hamnmagasinet i Umeå, vilket var resultatet av en anmälan från någon individ på Umeå kommun. Denna anmälan tolkades baserat på hörsägen/telefonsamtal och bekräftades som “misstanke om dataintrång” av jourhavande förundersökningsledare Mats Bruhn, vad jag förstått, inför ett tillslag den 19 januari 2010.

Vid min egen inspektering av de bevis som lagts fram, som jag verkligen behövde pressa ut från kommunen, har jag inte funnit något som på något sätt kan styrka misstanke om dataintrång. Den trafikmängd som skulle vara exceptionellt hög enligt anmälan kunde rent fysiskt (dvs enligt _naturlagar_) aldrig faktiskt nå till den grad som Umeå kommun hävdade i media dagarna efter tillslaget, dvs “en tredjedel av deras bandbredd”.

Noteras bör även att jag personligen behövde söka upp polis på dagen av tillslaget för att lämna mitt förhör, trots att den anmälande parten (Umeå kommun) var fullkomligt medveten om att jag som privatperson stod ansvarig för kontorsutrymmet. Det får mig att tro att de medvetet utelämnat mitt namn vid anmälan.

Men åter till ärendet för detta mail. Min förfrågan till åklagarkammarens Kjell Jannesson, alternativt kammarchef Annika Öster, är ifall denna utredning kan avgöras och gå vidare till åtal eller
läggas ner snarast möjligt eftersom det orsakar bekymmer för mitt liv och jag känner mig direkt utsatt av maktmissbruk och särskild från Sveriges grundlagstadgade likhetsprincip om likhet inför lagen.

För att sätta saker i perspektiv utsattes alltså Umeå Universitet för ett tillslag från polisen i början av september 2010 där en dator beslagtogs. Denna dator återlämnades inom en månads tid. Mitt fall har nu varit aktivt(?) i strax 9 månader och vad jag förstått har inte ens
teknisk utredning av det beslagtagna materialet påbörjats.

Varje dag som passerar orsakar ekonomisk skada och därav osäkerhet för min privata, sociala och ekonomiska, tillvaro.

För att sammanfatta:

* Min konkreta förfrågan är alltså ifall en åklagare ansvarig, antingen direkt eller genom chefsposition, för förundersökningen snarast möjligt kan ta beslut i frågan. Alternativen som jag, som inte jobbar med det förvisso, ser är att lägga ner utredningen i brist på bevis, kräva påskyndad teknisk utredning eller vilken annan åtgärd som nu än gör att något sker och att denna utredning och brottsmisstanke inte blir alltför utdragen.

* Utöver detta önskar jag gärna göra – ännu en – formell begäran om att återfå det beslagtagna godset snarast möjligt. Ifall jag behöver lämna in en sådan på annat sätt än skriva i detta mail önskar jag kontaktas via mail eller telefon för att få veta hur en sådan begäran skall göras.

Mvh,
Mikael Nordfeldth
mmn@hethane.se
070-5657637

…6499 är på sammanträde. Statistik tillsvidare.

Jag försöker få kontakt med åklagaren som tar hand om misstanken om dataintrång gentemot mig. Det går inte så bra, förra veckan var han på tjänsteresa större delen av tiden och idag är han på sammanträde.

Med tanke på det skyndsamma handhavandet gällande Umeå Universitets beslagtagna dator är jag mån om att återfå mina datorer snarast möjligt. Snart börjar de närma sig 9 månader i beslagtaget/bestulet tillstånd.

Jag kom förövrigt på att jag inte publicerat den utlovade statistiken på nätverksuttaget. Så här har ni en lång radda med bilder (endast de två första är faktiskt intressanta).

Statistiken är som nämnt oerhört lam ur ett bevisperspektiv. Blir det rättegång kommer jag nog att vilja använda dessa bevis för att bevisa min oskuld. Här är ett utdrag ur IRC-loggen som följde att jag tog emot statistiken.

1617 < MMN-o> Vad säger ni om att jag har DDOSat kommunens nät med bländande TVÅHUNDRA KILOBYTE PER SEKUND?
1619 < MMN-o> det är ju 18GiB på en dag, så jag har peakat över det
1619 < MMN-o> men genomsnittligt så…
1634 < E-Rock> WTF! tvåhundratusen byte per sekund! du dödade ju deras nät!!
1635 < E-Rock> fast drar det inte mer än 200kbps att t.ex sitta och kolla trailers på apple.com eller sitta och mögla framför jewtube?

…så ja. Hemskheters hemskheter. Jag undrar om inte Ulf Persson, som skickade statistiken, kanske kan dra tillbaka fallet. Tyvärr så säger telefonen just nu att “den du söker inte anträffbar. Tack för samtalet!” när jag försöker ringa honom…

Update: Nu har jag mailat följande till Ulf Persson.

Hej, jag förutsätter att du fortfarande känner till det polisanmälda – så kallade – dataintrånget i Hamnmagasinet, januari 2010.

Jag sitter fortfarande och väntar på att polisen ska undersöka de 5 beslagtagna datorerna och 1 extern hårddisk. Av dessa datorer är 1 tillhörandes kommunen, övriga är mina privata. En av dessa var – som jag påpekat dels i förhör dels till personer vid Umeå kommun gällande fallet – en privat dator med vilken jag arbetade med en enskilda firma. Företagsdatorn, laptopen, har vad jag minns aldrig varit ansluten till internet genom kontorsutrymmets uppkoppling och således bör den inte vara av intresse för utredningen.

Denna beslagtagning av datorerna och ärendet i helhet har orsakat personligt lidande både i form av utebliven tjänst som kontaktperson (eftersom Robertsfors kommun inte ville anställa en person som är brottsmisstänkt och omskriven i media) och genom att min enskilda firma saknat det grundläggande verktyget för verksamheten (dvs datorn).

Jag har inte haft egna resurser att köpa in ny hårdvara, har tappat uppgifter för redovisning/bokföring och dessutom inte kunnat bibehålla en önskad kontakt med nya kunder till mitt företag. Detta innebär alltså ett direkt inkomstbortfall, sveda och värk samt oerhört begränsad verksamhet.

Detta mail ämnar be dig/er/kommunen att antingen kräva av polisen att – ifall Umeå kommun faktiskt tror sig ha rätt i saken – påskynda processen eller helt enkelt dra tillbaka anmälan och be polisen lägga ner fallet. I vart fall är min önskan att jag kan återfå utrustningen som polisen haft i beslag då det faktiskt börjar närma sig ett kritiskt läge för min privatekonomi som direkt följd av tillslaget mot verksamhetskontoret på Hamnmagasinet.

För att få tidsperspektiv på detta kan jag påpeka att det var över 8 månader sedan tillslaget skedde utan befogad grund och med en uppenbart medvetet utelämnad personlig information gällande vem som var ansvarig över utrustningen som beslagtogs.

Om du ej är rätt person att kontakta för detta önskar jag veta vem som är ansvarig för ärendet och har befogenhet att dra tillbaka polisanmälan.


Mikael Nordfeldth
http://blog.mmn-o.se/
mmn@hethane.se
070-5657637

Update 2: Tydligen är åklagaren på tjänsteresa direkt efter sammanträdet. Grrr.

1619 < MMN-o> Men dra åt helvete.
1620 < MMN-o> Kjell-Janne är PÅ TJÄNSTERESA och väntas åter TORSDAG

Update 3: Ulf Persson svarade på mitt mail. Det känns ju lite ovärt att han säger att jag måste kontakta åklagaren – som alltså har hela fallet i sina händer – när man får höra ovannämnda saker på telefonen… Hur ska jag kontakta åklagaren är det tänkt? E-mail? Jo för det är ju pålitligt!

Enligt uppgift så ligger detta under allmänt åtal. Det innebär att ingen annan än åklagaren kan ta beslut huruvida åtal ska väckas eller inte, det finns med andra ord ingen i kommunen som med någon verkan kan ta tillbaka anmälan, åklagaren är skyldig att utreda om det begåtts ett brott eller inte när en anmälan kommer in. Du får kontakta åklagaren som kan ge besked.

Lika inför lagen, jo tjena!

Det var i början av september, c:a en månad sedan, som svensk polis gjorde ett tillslag på Umeå Universitet och beslagtog en dator på uppdrag av belgisk polis enligt belgisk lagstiftning. Idag läste jag att den beslagtagna datorn lämnas tillbaka. Till skillnad från mina 5 (och en hårddisk) som beslagtogs för mer än 8 månader sedan.

Det var i början av september som polisen beslagtog datorer i sju svenska städer i en samordnad aktion. Misstankarna gällde olovlig fildelning av en stor mängd filmer. Tillslag gjordes även i 13 andra länder.

Spectrial 2, "kontraster". Foto: rickfalkvinge.se

Vad jag vet gäller detta en belgisk tv-rip-grupp som alltså gjort vad som betraktas relativt lagligt i Sverige. Att spela in tv-program (jag menar, vi har ju t.o.m. SVT Play), med skillnaden att istället för att alla behöver sätta sin timer så spred man dessa belgiska tv-program via internet. Fildelning, ni vet. Ja precis, det där som är ett brott lika mycket som våldsrapering, rattfylla, misshandel, grovt narkotikabrott, häleri eller för den delen 12 barnamord.

Det var alltså belgisk lag som gällde på svensk mark. Med svensk polis, svenska skattemedel, som gick åt till att beslagta en dator helt i onödan.

– Det känns väldigt skönt att det nu är klarlagt att inget brottsligt har ägt rum på universitetet. Det har varit en jobbig tid för de personer som har haft tillgång till det rum dator stod i. Flera av dem har känt sig utpekade som brottslingar, säger Lars Lustig, universitetsdirektör vid Umeå universitet i ett pressmeddelade.

Jag instämmer med beskrivningen som Lars Lustig utger. Människor trakasseras av polisen och i praktiken betraktas som brottslingar utan nämnvärd anledning. Jag vet inte om polisen förhört de som jobbar på Kemiinstitutionen eller ifall de bara tilldelats sneda blickar på grund av tillslaget. Kanske man dragit in slumpmässigt valda personer i en 50 meters radie från det ofta olåsta kontoret med den publika datorn. I vilket fall har deras arbete avbrutits, rörts om och snurrats till. Bevisligen helt i onödan.

I vart fall är detta ett praktexempel på vad som skulle ske ifall ett europeiskt eller svenskt FBI inrättades, som t.ex. Folkpartiet talar varmt om. Förmodligen har de även – om än inte uttryckligen – övriga EU-älskande partier på tåget (t.ex. Socialdemokraterna).

Brottsbekämpning. Effektivitet.
Står över rätten att vara oskyldig tills motsatsen bevisad.
Medborgarförakt. Orättvisa.
Ljuva saker och ting. Skit i rättssäkerhet och demokrati.
Prioritera institutioner före personer.
Likhet inför lagen, vad är det?

Snacka om att späda på ett politiker- och rättsväsendeförakt. Okej om det vore 1 års väntetid från tillslaget för mig – men då ska det ju också gälla Umeå Universitet. Likhet inför lagen, det är så det ska vara.

Nu har jag en anledning att inte glömma bort att ringa till åklagaren i mitt fall, Kjell Jannesson, som verkar vara ständigt på språng. I vart fall är det dags att kontakta media… Samt faktiskt polisanmäla polisen, vilket jag alltså avstod från i föregående inlägg i tron om att systemet bara var segt i allmänhet.

Alla är lika inför lagen och är berättigade till samma skydd av lagen utan diskriminering av något slag. Alla är berättigade till samma skydd mot alla former av diskriminering som strider mot denna förklaring och mot varje anstiftan till sådan diskriminering.

Artikel 7, FNs mänskliga rättigheter

9 § Domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör uppgifter inom den offentliga förvaltningen skall i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iakttaga saklighet och opartiskhet. Lag (1976:871).

K1P9, svenska regeringsformen

Mm, rättshaverism som egentligen inte bör behöva utföras…

Polisanmälan för att hitta prylar?

Jag sitter just nu hos polisen och inväntar min tur att få lämna polisanmälan. Åklagaren är på tjänsteresa tills imorgon men det senaste jag hörde var att mina datorer väntade på teknisk utredning. Det var någon månad sedan, totalt har det passerat 8 månader sedan tillslaget.

Tanken jag har, som jag förvisso fick från en vän, var att om jag anmäler misstänkt borttappade datorer hos tekniska så måste de utreda att de finns där åtminstone. Så jag får veta att de inte tappat bort dem utan faktiskt har något slags kösystem.

Intressant var att mannen före mig sade “Då tar vi och bättrar på statistiken”… Som att det vore bra att vi hade hög statistik för polisanmälan. Hum. Ja det är ju bättre att han går till polisen än är tyst ifall det faktiskt skett ett brott, men t.ex. min anmälan kan man ju fråga sig om det ens är ett nödvändigt ont. Att anmäla polisen bör rimligen vara ett tecken på dålig organisation.

Update: Det visar sig att mina prylar fortfarande ligger i kö hos tekniska (dvs IT-forensikerna). De kan ha 1 år i kötid enligt polisen jag talade med. Mm, kanske man inte ska ha fler poliser på gatan utan snarare fler poliser som faktiskt utreder brott…

Så det blev ingen anmälan lagd i alla fall, de bekräftade ju (muntligt förvisso men jag ids inte vara rättshaverist och skitstövel nu) att mina prylar är kvar. Imorgon när åklagaren Kjell Jannesson är tillbaka har jag tänkt ringa och faktiskt kräva tillbaka mina prylar. Skadestånd ahoy.

Lite IRC-logg innan publiceringen av der Statistik

Innan jag analyserar dokumentetinför kvällen kan ni få ta del av denna irc-logg. Den karaktäriserar den djupa suck över suckmyballiness jag känner över Umeå IT-kommun…

1616  * MMN-o har fått hakkeruppgifterna från kommunen o/
1617 < MMN-o> Vad säger ni om att jag har DDOSat kommunens nät med bländande TVÅHUNDRA KILOBYTE PER SEKUND?
1618 < Piotten> hahah
1618 < Piotten> kan jag vänta mig ett syrligt blogginlägg om det?
1619 < MMN-o> Det är mer än TVÅ GÅNGER MER än vad jag har bevakat själv som bakgrundstrafik
1619 < MMN-o> Piotten: Ja .)
1619 < MMN-o> Ikväll hoppas jag!
1619 < MMN-o> Men alltså
1619 < MMN-o> det är ju 18GiB på en dag, så jag har peakat över det
1619 < MMN-o> men genomsnittligt så…
1621 < Tjoppen> men du tänker inte på terrorist-VPN-aspekten
1622 < MMN-o> Data terrorism act
1622 < MMN-o> the evil bit etc.
1623 < Frink> 18GiB of pure evil, på ett endaste dygn
1623 < Frink> är väl klart som självaste fan och jesus på korset att NÅGOT MÅSTE GÖRAS!
1632 < Tjoppen> ring batong-bengt på stört!
1634 < E-Rock> WTF! tvåhundratusen byte per sekund! du dödade ju deras nät!!
1634 < Missy> yoohan: där?
1635 < E-Rock> fast drar det inte mer än 200kbps att t.ex sitta och kolla trailers på apple.com eller sitta och mögla framför jewtube?
1635 < MMN-o> Inte utspritt på ett dygn .)
1635 < Frink> fast få jews möglar väl i 24 timmar
1636 < Missy> mögel mögel
1636 < E-Rock> mmn-o: men om man kollar på hd-klipp på starcraft2 i ett par timmar? :S

1703 < E-Rock> jag blev grymt sugen på att köpa ett 32gb usb-minne och fylla med skräp bara så jag kan sitta och skicka från kommunens nät någonstans
1703 < MMN-o> haha
1703 < MMN-o> Eller bara typ nc -u umea.se 80 < /dev/urandom
1704 < E-Rock> heh ^^
1706 < E-Rock> mmn-o: om det mot all förmodan blir en rättegång så måste du ju ta med dig ett microSDHC minneskort med 32gb och påpeka att datamängden som överfördes “är ungefär hälften av en sån här”
1707 < Frink> haha
1707 < Frink> finns det 32GB microSDHC?
1708 < Frink> det vore ju rätt fantastiskt
1708 < Frink> ingen hade sett minneskortet på håll ens
1709 < E-Rock> går väl strax över tusenlappen lagom till sommaren skulle jag tro
1709 < Frink> smidigt
1709 < E-Rock> sexofemtio lagom tills tekniska undersökningen av datorerna är klar

Så. Nu har jag fått ur mig barnsligheten. Men kom ihåg att jag även framöver kommer att konsekvent betrakta anmälaren/-rna som större barnrumpor. Fast vi vet ju alla att den som är med i leken får leken tåla

Mail till Ulf Persson vid Umeå kommun

Mailkonversation följer och uppdateras allteftersom…

—-

Date: Wed, 17 Mar 2010 17:25:09 +0100
From: Mikael Nordfeldth <mmn@hethane.se>
To: <ulf.persson@umea.se>
Subject: Förfrågan om nätstatistik gällande Hmag-uttaget

Hej Ulf,
jag önskar härmed formellt en kopia av den statistik som är relevant för polisanmälan som föranledde husrannsakan mot projektkontoret på Hamnmagasinet (2010-01-19) där jag, Mikael Nordfeldth, var verksam.

Jag misstänker att det bör falla under någon slags offentlighetsprincip. Förefaller det inte så vore det väl snarare en trevlig gest att delge denna statistik som ändå kommer att dyka upp utifall en rättegång blir aktuellt i frågan. En offentlig verksamhet bör ej vara rädd att tillhandahålla aktuell information.

Tidigare har det från kommunens håll uttalats siffror mellan 20-30% av förbrukningen i kommunens administrativa nät (dvs inte kapaciteten) och jag vill helt enkelt få svart på vitt vad som faktiskt gäller. Däribland den faktiska belastningen i absoluta siffror som man hävdar berättigar rubriceringen “dataintrång” genom att “blockera tillgång” alternativt “allvarligt stör eller hindrar användningen” till uppgifter som nämns i Brottsbalk 4 kap. 9 c §, vilket är vad misstanken om dataintrång gentemot min person förlitar sig på.

Vad jag önskar delges från Umeå kommun rent konkret är:

  • Information om vad som hävdades/påtalades till polisen innan husrannsakan
  • En 1:1-kopia av den information polisen delgetts till förundersökningen

Vad jag förstått så rekommenderar er jurist att inte vidarebefordra denna information. Därav önskar jag ett utlåtande kring ovanstående förfrågning skriftligt :)

Tack & bock i vart fall!

—-

Date: Thu, 18 Mar 2010 13:56:04 +0100
From:
Ulf Persson <ulf.persson@umea.se>
To: Mikael Nordfeldth <mmn@hethane.se>
Subject: SV: Förfrågan om nätstatistik gällande Hmag-uttaget
Hej,

Jag har mottagit ditt mail med dina önskemål, jag återkommer snarast möjligt.

Tor Lundmark och stormhatten

Humptidumpti, i helgen var jag på Umefolk 2010 och filmade saker. Däribland konserten med Tor Lundmark & Nerverna.

Det här är en del av processen att bootlega alla arrangemang jag går på. Nästa grej jag ska köra slappbudgetinspelning på är Poesipaddan (kvaltävlingen till poesi-SM) på onsdag. Umeås källa för estradpoesi!

Förhoppningsvis blev inspelningen inte helt supercrap, så jag kan släppa en bootleg! Hittills har jag bara lyssnat igenom Stormhatt, en av mina favoritlåtar med TL & Nerverna, och den blev fullt lyssningsbar:

Jag gick ut i världen, tog reda på
Vad jag ville göra och kunde förstå

Tor Lundmark & Nerverna – Stormhatt (live @ Umefolk 2010)

Om stormhattens giftighet har något att göra med sången är väl upp till lyssnaren. För den som inte orkar besöka Wikipedia:

Stormhattens rot har använts inom medicinen och som pilgift hos eskimåer i Alaska (bl a av Aleuterna), östra Sibirien och Kamtjatka. Inom medicinen började man på 1700-talet i Europa nyttja den i mycket små doser som smärtstillande medel. Stormhatt har använts länge i Kina som lokalbedövning bl a vid s k trepanering, p g a stormhattsgiftets förlamande effekt.

Förövrigt så har Tor Lundmark släppt all sin musik fritt under Creative Commons by-sa. Med Nerverna vet jag inte, men jag “tar väl risken” att länka bootleg-material.

(Det är förövrigt ungefär vad jag menar gällande tillslaget mot mig när jag menar att jag inte riktigt vet om mycket av mitt material är tillåtet nedladdat eller ej… licensiering är krångligt.)