Tag Archives: mänskliga rättigheter

Finland inför färgade ID-kort för inflyttade medborgare

Sedan Dagens Nyheter ändrat den artikel jag länkar nedan (utan revisionshistorik, ni vet som pålitliga källsidor à la Wikipedia har) så har den fått en helt annan innebörd. För att visa på nödvändigheten i revisionshistorik och faktumet att Wikipedia står över nyhetstidningar på denna viktiga punkt, så behåller jag inlägget nedan som det ursprungligen var skrivet.

Tack till läsaren Jenni som noterade att artikelns innehåll var ett helt annat när du läste än när jag hittade den. (och de som vill ha originaltexten till DNs artikel kan läsa nyheten på SvD)

—-

Inflyttade – alltså utländska – medborgare i Finland får en annan färg på sina ID-kort än sina inhemska vänner om de utfärdas efter 1 juni 2011:

De nya korten för utlänningar kommer att vara bruna, medan finländarnas kommer att vara blåa. Polisen vill med de nya färgerna underlätta övervakningen av dem, skriver nyhetsbyrån FNB.

Schyst att de är öppna med att säga att de vill övervaka utlänningarna – och dem specifikt. Här i Sverige bara vräker vi på med övervakning och ger därefter polis och underättelsetjänst rättigheter att välja och vraka.

Nog för att ordvalet kanske är någon konstig språkartefakt och en nyans förlorad i översättningen, men det skulle inte vara förvånande om argumentationen var “övervakning av främlingar är bra”. För de är ju ett hot, förstås. Det vet Sverige, sedan vi röstade in Folkpartiet i riksdagen. (hah, you thought I was going to say Sd!)

Finland bör egentligen uttrycka sig à la Lars von Trier: “What can I say? I understand Hitler, but putting armbands on people is too obvious”.

Samma skydd från lagen

Med anledning av mitt förra inlägg där jag beskriver lite nödvändigt-ont-rättshaveri så noterar jag skrivelsen i FNs mänskliga rättigheter, kapitel 7. Likhet inför lagen.

Alla är lika inför lagen och är berättigade till samma skydd av lagen utan diskriminering av något slag. Alla är berättigade till samma skydd mot alla former av diskriminering som strider mot denna förklaring och mot varje anstiftan till sådan diskriminering.

Frågan är om detta gäller mig. För att anpassa till den sammanfallande, så-kallade-demokratiska staten Sverige, kanske man behöver dra en dålig ordvits. Kanske de inledande orden bör vara:

Alla är lika inför lagen och är berättigade till samma skydd från lagen utan diskriminering av något slag.

Ty jag anser att det är lagen som orsakat lidande för mig som person, mitt ideella fritidsarbete samt privata företagsamhet genom att polisen tillåtits beslagta min egendom. Detta följt av en utdragen, i jämförelse med andra, onödigt lång undersökningsprocess.