Tag Archives: LibreOffice

LibreOffice till Umeå kommuns datorer?

Skickade just in ett medborgarförslag till Umeå Kommun gällande deras föråldrade IT-miljö med sluten kontorsmjukvara från ett moraliskt förkastligt företag (Microsoft):

Umeå kommun gjorde en utredning 2008 om öppen källkod som visade på att ex. inom _gymnasieskolan_ skulle kommunen spara 600.000kr om året i licenskostnader genom att migrera bort från den slutna, kostsamma kontorsmjukvarusviten “Microsoft Office” över till fri, öppen kontorsmjukvara à la LibreOffice – http://libreoffice.org/

Nuförtiden, 2013, finns många fler licenser av denna mjukvara i bruk och eftersom detta förslag riktar sig till hela kommunens IT-miljö räknas besparingskostnaderna sannolikt i miljontals kronor per år – samt med positiv bieffekt i form av utökad funktionalitet.

Den fria kontorsmjukvaran (LibreOffice) stöder samma – samt fler – dokumentformat och orsakar därför färre problem vid kommunikation med tredjepart.

(för den som ej känner till LibreOffice kan nämnas att OpenOffice är i grunden exakt samma mjukvara fast med annat varumärke. Alltså 100% kompatibla med varandra. Bl.a. Robertsfors kommun använder redan idag OpenOffice)

Medborgarförslaget är att:
* Umeå kommuns IT-avdelning ska på samtliga egenägda och inhyrda datorer (för tjänstemän, politiker, elever och andra) där automatiken tillåter omedelbart verkställa installation av den fria kontorsmjukvaran LibreOffice.
* Uppmana användare av och bistå med hjälp på icke-managerade datorer att installera fri kontorsmjukvara.
* Den fria kontorsmjukvaran ska konfigureras till att vara förhandsalternativ vid öppnande av kontorsdokument.

SIFO använder slutna dokumentformat

Har skickat ett mail till SIFO som, när de delger information till mig om en undersökning, endast skickar .doc-filer. Det är ju förvisso i alla fall inte .docx, men fortfarande ett stängt format som hotas av mjukvarupatent på grund av “intellektuell egendom”.

—-

Hej, jag skulle som hastigast vilja kommentera att de dokument jag fick i Postundersökning-mailet innehöll “.doc”-filer, dvs Microsoft Office. Dessa filer (och ännu värre är det ju med “.docx”) är så gott som hemligstämplade i funktion av Microsoft, vilket gör att man för att vara säker på att kunna läsa dem korrekt behöver en licens av Microsoft för Office-mjukvaran.

Det finns många som inte använder sig av Microsoft Office, antingen av ekonomiska skäl eller licensmässiga. Eller för att det helt enkelt inte fungerar på ens dator (ofta i kombination med operativsystem, t.ex. Linux). I mitt fall använder jag exempelvis LibreOffice (kod- och funktionsmässigt detsamma som OpenOffice.org), vilka har stora problem med Microsoft som t.ex. hotar om stämningar på patentintrång etc. för att man kan läsa .doc-filer i programmet.

Som alternativ till .doc-filer finns dels det öppet standardiserade formatet “.odt” (ODF, Open Document Format egentligen). Utöver detta finns det kanske mer kända “PDF”, för vilket stödet att läsa är ännu mer utbrett än både ODF och .doc.

I just detta fall behöver jag inte ta del av en kopia av dokumenten i annat format än .doc, eftersom det fortfarande är lagligt för andra än Microsoft att läsa deras format. Däremot finns det konstanta hot hängandes över mjukvaruvärlden där organisationer som kommunicerar – för att kunna nå ut till alla medborgare – måste använda sig av fria och öppna standarder. Och jag vill helt enkelt påpeka att det faktiskt någon gång blir för sent för att påbörja en migration, så snacka gärna med någon IT-snubbe i er organisation och fråga om de tänkt över detta med fria dokumentformat.

Kort information om OpenDocument på Wikipedia som förklarar syftet: http://sv.wikipedia.org/wiki/OpenDocument

Tack för att du orkade läsa! Och jag hoppas innerligt att du kan nämna till någon dokument/IT-ansvarig att det finns SIFO-deltagare som kan ha problem att läsa de filer som skickas ut.


Mikael Nordfeldth
http://blog.mmn-o.se/
mmn@hethane.se
070-5657637

Permanently uninstalling OpenOffice.org

I help out with computer related issues at a multitude of workplaces, homes and in general just places where people need a working computer or a network of computers. This means I have a say in what software can be used. Today I permanently uninstalled OpenOffice.org at one of these places – in favor of LibreOffice.

When uninstalling, your browser opens an “Uninstallation survey” at OpenOffice.org’s website. It asks you for how long and why you’re uninstalling OOo. I marked “Permanently” and answered the following questions:

Why are you removing the OpenOffice.org installation?
Other: Oracle does not support free and open source software

Which Office productivity suites do you intend to use from now on?
Other: LibreOffice

Please provide any additional details on your reason for uninstalling OpenOffice.org:
Oracle has permanently damaged the trademark for OpenOffice.org and now I can only trust LibreOffice to remain the free and open source software I wish to use and recommend.

I urge every FOSS supporter out there to do the same because of Oracle’s [non-]actions and LibreOffice’s promising future.

Oracle scares free software into forking. Viva la LibreOffice!

I noticed the other day that a fork had been made from OpenOffice.org, called LibreOffice. It has been launched by the newly founded The Document Foundation, TDF. Wikipedia describes it as follows:

On September 28, 2010 members of the Open Office Project formed a new group called The Document Foundation, and made available a rebranded fork of OpenOffice provisionally named “LibreOffice”. The Foundation stated that it will coordinate and oversee the development of LibreOffice.

The fork is an obvious reaction to Oracle’s acquisition of Sun Microsystems, followed by a total lack of support or understanding of free software. Oracle were invited to participate in the free development and support of LibreOffice, such as by donating the OpenOffice.org trademark to The Document Foundation.

My fears of this ordeal is that Oracle sticks to their hardcore innovation killing plans and do not support TDF. By keeping the trademark for OpenOffice.org they may keep a marketing advantage and thus cause great confusion for users around the world who seek the license/patent free desktop office suite.

A well remembered fork of free software in recent times was that of the X.org foundation breaking free from XFree86. XFree86 and X.org are both software that implement the X11 protocol, which is responsible for giving your unix/linux software a way to display graphical user interfaces. Nothing the ordinary end-user cares about how its done and thus the transition went smoothly. Wikipedia sums it up like this:

In February 2004, with version 4.4.0, The XFree86 Project adopted a license change that the Free Software Foundation considered GPL incompatible. Most Linux distributions found the potential legal issues unacceptable and moved to a fork from before the license change.

As mentioned, this was a fork that never came to affect the end-user in terms of choice, installation and distribution. People who used computers never had to consider which X11 implementation to use and, in either case, just about every developer hopped on the X.org train to ensure future compatibility and possibility to continue developing it as the free software community.

With OpenOffice.org it’s different. Much different in fact, because end-users have gotten used to the name. Users of OpenOffice.org believe that it’s the alternative to Microsoft Office and that anything new – despite sharing the same codebase – is written from scratch. What I mean is the old marketing trick of “we made this first”, despite the fact that TDF consists of OOo old-timers.

Oracle may also, which is different from the XF86 case, employ enough programmers to keep up with LibreOffice features, under a possibly (likely) proprietary future license. This will hurt LibreOffice’s ability to compete given the lack of an established name with the end-users.

On the opposite side of the table Oracle may very well stop distribution whatsoever of OpenOffice.org. This would cause headlines which may scare people into using any proprietary “future safe” office suite. It would make it easier for LibreOffice to establish itself, but would be a big slap of FUD on the entire free software community.

Because of the above reasons, supported by possibilities which free software has uniquely contributed to our world, Oracle should definitely donate the trademark of OpenOffice.org to The Document Foundation. Anything else will at least temporarily hurt the distribution and support of the most competent open source, free software, office suite.

My reasons to believe that TDF will be able to succeed in moving users to LibreOffice however is simply the list of supporters including Novell, RedHat, Canonical and Google. Being the default office suite in the most widely used GNU/Linux distributions, at least free software users won’t be led astray.

Update 2010-10-08: I noticed that StarOffice, OOo’s proprietary soulsucker, has changed its name to – wait for it – Oracle Open Office. I think it’s quite clear now what will happen to OpenOffice.org. I did not explicitly know this until now, but I guess the founders of The Document Foundation did…