Tag Archives: libe

Falkvinge, LIBEs rapport är inte så sensationell

Rick Falkvinge rapporterar (från “Micke”) att “EU kräver: droppa FRA, droppa Ipred”.

EU-parlamentets utskott för mänskliga rättigheter, LIBE, behandlade idag en rapport med namnet “De grundläggande rättigheterna på Internet” och röstade igenom den enhälligt, med röstsiffrorna 44-0.

Föga fantastiskt anser jag! Notera hans citerade delar (bortsett från typiska hej-vi-är-moderna bomullsnacket om internets möjligheter).

Ensure that Member States that intercept and monitor data traffic, regardless of whether that applies to their own citizens or to data traffic from abroad, do so under the strict conditions and safeguards provided by law; call on Member States to ensure that remote searches, if provided for by national law, are conducted on the basis of a valid search warrant issued by the competent judicial authoroties; note that simplified procedures for conducting remote searches in comparison with direct searces are unaccaptable, as they infringe the rule of law and the right to privacy

Liksom. Hela grejen är ju att så fort man gör något likt vad Försvarets Radioanstalt får göra så bryter man mot “the right to privacy”. Okej att de skriver “Recognise the danger of forms of Internet surveillance and control aimed also at tracking every ‘digital’ step of an individual”, men jag mår inte bättre för att någon recognisar att de övervakar min privata sfär.

Annars, visst. Det är ju fina ord och så. Frågan är bara om ett utskott med nedprioriterat arbetsområde (pfft, mänskliga rättigheter!) kan göra någon skillnad. Det är jobbigt när ordvalen är “consider”, “recognise”, “draw attention” på övervakningsstyckena. Snarare än “condemn”, “ensure”, “encourage” som det är på övriga punkter.

Det sitter i orden.