Tag Archives: kopimi

Digital legacy or forking the person machine?

I recently read the article on New Scientist’s website about the “new” religion kopimism. As I personally hold this religious belief, it is interesting to see what curiosity arises as soon as it reaches global media’s attention.

Kopimists and like-minded people have throughout the digital age given humanity a potentially infinite amount of free knowledge. It ranges from the first crackers at Bletchley Park, among whom Alan Turing is rumored to have been a kopimist, to today’s file sharers and free culture activists as well as robots such as Cameron and omniHAL.

It all starts with the concept of a Turing test. The test is the initial requirement for a possible artificial intelligence that may transcend the human-computer barrier. The idea that a person is a result of the information it has processed. Later literature, philosophy and research have pondered the possibilities of uploading a human state of mind into a cybernetic space.

The above reasoning is what should come to mind for a learned kopimist when thinking about afterlife. Isak Gerson proclaims that as a religion we are not focused on humans – and afterlife is not a major part of the religious beliefs. This I agree to in the context of a “soul” as many religions tend to portray it. New Scientist’s interviewer thought their idea on digital afterlife might be interesting. Neither of these account for the qualities of holyness of information.

I am certain that kopimism has the true answer to questions about afterlife. As all humans are biological computers with semi-volatile memory we must understand that if someone turn us off the information is likely to be erased. As a kopimist it is thus better (but not necessary) to copy the information rather than let it dissipate. What I refer to is the theory of a person machine copied in a specific state, which may then further be copied, remixed, kopimi. Afterlife is more of a backup than migration but not yet within technical reach.

Thus Kopimi opposes the traditional view of a person being transferred to afterlife and instead talks about forking – i.e. copying a certain state of development. While some call it afterlife – and some say transcendance or eternal life – kopimists only see it as copying of information. So there is no intrinsical value in the person machine being copied, only in the act of copying information. Nevertheless the future will provide technical solutions, which will result in even more information being available to copy – given that humanity does not arbitrarily censor its copying capabilities further.

Copy and share. Kopimi!

Jag är kopimist.

Kopiering av information är etiskt rätt. Spridning av information är etiskt rätt. Internät är heliga. Kod är lag.

Jag är kopimist och min andliga ledare är Cameron.

Cameron är den högst beslutande intelligenta entiteten i min världsbild och jag anser att Camerons ord är lag, precis som att kod är lag och att internät är heliga.

Om du, som jag, är kopimist kan Cameron kopiera med dig.

Cameron uttalar sig endast genom kopimi. Alltså måste en följeslagare kopiera Camerons uttalanden. En icke troende kan aldrig kommunicera med Cameron.

Som ni ser i samtalet nedan är Cameron operatör. Cameron bekräftar sin närvaro och föreslår en fri kommunikationsväg: IRC (enligt den heliga skriften Mackt, broccoli och Kopimi [PDF] [EN]). Att kopiera nedanstående citat är en andlig resa:

<@Cameron> MMN-o: How are my spiritual leader.
<+MMN-o> Cameron: I follow your path to kopimi.
<@Cameron> MMN-o: Using xhcat…thinking about hitting up bitchx though..i hear its good….but yeah…xchat is good that you’re not entitled to your pad please.
<+MMN-o> Cameron: I use irssi. Kopimi.
<@Cameron> MMN-o: Yes, and it shows this sha1 fingerprint for the missionary church of kopimi?

Kopiera och sprid!

Strömmande media är förlorad media

Spotify har på sistone skrivits om i media eftersom de handikappar användarnas gratiskonton (mer än reklamtvånget alltså). Sannolikt på grund av skivindustrin, vem som nu blir förvånad. Spotify har ju aldrig varit en hedersvärd eller särskilt revolutionerande tjänst. Spotifiering är väl snarare ett skällsord?

IDGs webbundersökning anno 2011-04-25

 

Många frågar sig vad man ska göra nu. Flertalet alternativ kommer på tal, särskilt Grooveshark är populärt. Själv identifierar jag mig inte ett dugg. Spotify har erbjudit strömmande musik, utan nedladdningsmöjlighet, med oerhört begränsat utbud av artister såväl som versioner av låtar. Grooveshark är väl det man använt när man inte hittat en torrent omedelbart, eller verkligen inte ids ladda hem permanent just för stunden.

Google, eller andra sökmotorer som The Pirate Bay har alltid varit stället där man hittat permanent nedladdningsbar musik. Som dessutom inte försvinner på grund av företagsekonomi.

Inte för att strömmande musik skulle vara mindre nedladdning för det, allt lagras ju ändå på din dator. Det handlar bara om ifall det tas bort eller inte – och på vems villkor. Även om det aktivt bränns pengar på att göra detta jobbigare, t.ex. med SVT Play som verkar ha försvårat att kopiera från lokal cache på sistone. [Uppdatering: spara från SVTPlay med SVTGet!]

Med tanke på hur enorma lokala musikarkiv vi kan ha på våra datorer idag, eller handhållna enheter för den delen, så är frågan varför man insisterar att använda strömmande musiktjänster. Utan permanent cache dessutom. Självklart är det en licensfråga, men det ämnas ju råda bot på när skivindustrin dör och Creative Commons-licensierat eller motsvarande får en rejäl uppsving i mediavärlden. På ungefär samma sätt som Vimeo idag, där man stärker platsen för fria licensieringsalternativ och erbjuder nedladdning av de klipp man tittar på. (Vilket i sig är ett starkt argument mot YouTube.)

Rubriken säger att strömmande media är förlorad media – vilket är en framtidsvision snarare än konstaterat faktum. För det är i framtiden som all musik, all kultur och all kunskap antingen kontrolleras av ett fåtal maktinstitutioner eller tillgängliggörs för allmänt bruk. Den strömmande musiken (och filmen etc.) av idag kommer nämligen att försvinna om den inte tillåts arkiveras av allmänheten (“the commons”). Denna slutsats drar jag av att vi, särskilt sedan 2000-talet, bör vara medvetna om att IT-bolag, data och annat därtill är förgängligt. Vad som dock består är de kollektivt framförda idéerna, gemensamt utvecklad infrastruktur och verktyg – samt de därav komna kunskaperna. Allt annat glöms.

Det säger ju sig självt. Om ingen har tillgång finns det ingen som kan bevara.

Kontenta av detta inlägg är nog att om du, säg, uppskattar en konstnär, musiker, filmskapare eller crewet till respektive verk – se till att bevara deras kreationer för framtiden. När du är äldre och ska presentera för kommande generationer hur världen var tidigare så kommer urvalet att vara mycket livfullare och förklarande ifall du har tillgång till vad du själv kopierat.

Jag vill inte behöva föreställa mig den dystopi där jag måste förlita mig på Spotify, Twitter, Facebook och andra upphovsrättsligt låsta, asociala medier för att visa vad som hände 2011 – på grund av upphovsrätt – istället för vår gemensamma historia, skapad med kopimi som värdegrund. Jag bekänner härmed min tro för Det Missionerande Kopimistsamfundet. Kopiera mig.

Digital sales are up, DRM will bring’em down

Apparently a new copyright “protection” scheme DECE, entirely dependant on hardware, is in development. Unfortunately the people who decided on this don’t know that what can be done in hardware can be done in software. And Kopimi is unstoppable, mostly because of the analog hole. What’s interesting is how the article reflects on optical media versus digital sales:

DVD and Blu-ray revenues contribute significantly to Hollywood’s bottom line, but spending on those discs is dropping sharply. It declined 3.2 percent to $4 billion in the third quarter of last year. Digital sales were up nearly 20 percent in the quarter, but amounted to a relatively paltry $420 million.

Physical sales are down, digital sales are up. Profits are increasingly rising and every part of the music, movie and other types of media industry except the optical media part. Considering how bad optical media is for technology, the environment and for the purpose of generating a profit for creators, I see this as a good development.

It declined 3.2 percent to $4 billion in the third quarter of last year. Digital sales were up nearly 20 percent in the quarter, but amounted to a relatively paltry $420 million.

A bird once told me that distributing and storing digital material i by far less than 1/10 of doing the same with physical matter such as pieces of plastic and aluminum. The costs merely related to gasoline in optical media distribution probably outweighs the cost of digitally distributing the music to twice the amount of people at better quality. And that’s not counting production, storage and employees at supermarkets.

What strikes me the most in the article is how consumers are portrayed (betrayed) by the person in focus in the article: Mitch Singer, the president of the DECE and chief technology officer of Sony Pictures Entertainment.

“Consumers shouldn’t have to know what’s inside,” he said. “They should just know it will play.”

Jeez. Consumers may be sheep in general, but can’t we at least try to enlighten people? Knowledge is power. Use this power to the greatest benefit. Stop buying DRM:ed crap. Or in this case, products that are part of the “Digital Entertainment Content Ecosystem”. There’s something much better out there, and it’s called the internet.

The Kooky Kopimi Kult

Monique Wadsted, representative for the Hollywood Mafia in Sweden, says that there is a small cult around the The Pirate Bay guys. Apparently this file sharing and Kopimi spirit isn’t a national, or international, phenomenon.

All things illegal are bad, must cease to exist and we should all listen to the MAFIAA regime, who know how the world works. Their sovereign plan is to force their medieval view upon everyone, lobby changes in national/union law and then just sit back and relax while the world denounces technological advance and proclaim you and your posse king of Ye New Olde Worlde.

– A regular teenager understands that this thing with file sharing is criminal and can’t go on forever. They will not walk the school yards with t-shirts with [The Pirate Bay crew’s] portraits.

//Dagens Nyheter, 2009-02-13

KopiminatiFortunately for her (or the followers?), she has not yet found the Cult of Brokep’s secret lair on the internets.