Tag Archives: kamera

Nobina bryter vidare mot lagen

Tidigare i år uppdagades det att Nobina, företaget som kör lokaltrafiken i Umeå, hade flertalet olagligt kameraövervakade bussar i drift. Efter en anmälan till Länsstyrelsen ansökte de om utökning av tillståndet för att täcka inte bara existerande kameror utan även lite (mycket) mer.

Trots att Nobina brutit mot lag om kameraövervakning i över ett års tid fick de – utan diskussion – utökat tillstånd. Idag åkte jag buss i Umeå igen och klev ombord på en kameraövervakad buss. Vad jag noterade denna gång var att det satt en ny modell av kamerahus i taket på en av de tidigare kamerafria bussarna – “Honken” (no. 5734). Vad jag även noterade var att den helt saknade skyltning för övervakning – vilket är ett krav enligt tillståndet:

Bilderna jag bifogar visar att det sitter en övervakningskamera i bussen och att ingen skylt syns på insidan av bussen. Bilderna utifrån visar att det inte finns någon skyltning vid dörren. Enligt det tidigare tillståndet (och ingen ändring efterfrågades i ansökan) krävs _tydlig_ skyltning vid ingång. Jag ser i alla fall ingen skyltning alls.

Jag har inte begärt ut kopia av det nya tillståndet ännu (Stellan Hallberg vid Länsstyrelsen har gått på semester till mitten av augusti). Kommer nog att gå förbi imorgon och kolla om någon annan jobbar där nu och kan skicka en kopia.

Avsaknaden av skyltning har jag förvisso endast märkt på en buss hittills, men jag har heller inte åkt särskilt mycket nu under sommaren då det är cykeltider. Kommer förmodligen att hålla ett extra öga öppet framöver.