Tag Archives: internet

Digital hållbarhet på Grand Hotel?

Region Västerbotten brukar årligen hålla någon slags presentationskonferensgrej i Stockholm där de försöker befästa att Västerbotten faktiskt existerar och faktiskt inte är helt meningslöst.

Passade på att maila iväg en fråga om digital hållbarhet och hur de ser på sådant i sin egen verksamhet där de oftast bara försöker pracka på folk iPads (specifikt, inte surfplattor generellt) som någon slags allsmäktig gåva till mänskligheten som löser allt från utbildning (vilket det inte gör) till kreativitet (vilket stävjas i en sådan proprietär miljö).

Hej, fick ert nyhetsutskick kring “Den hållbara platsen” på Grand Hotel.

Jag är nyfiken på vilka värderingar och vilken policy Region Västerbotten/Grand Hotel-projektet har kring hållbarhet i den digitala världen. Den spelar ju alltmer roll i såväl natur och miljö som samhälle och medmänsklighet.

T.ex. kasserar organisationer ofta datorer långt innan de egentligen är föråldrade på grund av att man använder mjukvaror från leverantörer såsom Microsoft och Apple där deras systemkrav ökar för varje ny version. Dessutom kan man t.ex. inte byta batteri på några av Apples bärbara/mobila enheter. Detta orsakar förstås ett oerhört stort miljömässigt avtryck på organisationer som förlitar sig på dessa leverantörer.

Fri och öppen mjukvara (t.ex. LibreOffice, GNU/Linux…) och hårdvara (t.ex. Fairphone som mobiltelefon) är mycket mer hållbara lösningar. Fri mjukvara brukar användas som lösning för att “förlänga” livslängden på datorer m.m. eftersom resurskraven är mycket lägre och produkterna alltid designas efter lång hållbarhet, reparationsmöjlighet m.m. Alltså får man ut samma produktivitet som tidigare trots att hårdvaran är “för gammal”.

Sedan finns ju saker som ekosystemet på internet, med centraliserade tjänster såsom Facebook och Twitter som ni verkar använda oerhört mycket. Dessa ekosystem låser in information, missbrukar sin maktposition med stora användarbaser och när de väl kollapsar så kommer ju all information att försvinna tillsammans med dem. Det är absolut inte en hållbar lösning – det vore t.ex. kul att se ett fokus på friare och öppnare webbtjänster som har ett långsiktigt perspektiv på hur man kan bevara t.ex. ett socialt klimat på webben (Facebook, Twitter m.m. har ju vinstintresse i nätmobbning etc. då det ökar deras intäkter).

Ser i alla fall att ni bloggar och har ett RSS-flöde! Det är mycket uppskattat från en som mig som inte är kund hos Facebook m.m! Även om de flesta kategorierna senast uppdaterade 2013/2014…

Ert nyhetsutskick nämner att aktiviteterna “utgår från de erkända konkurrensmedel som finns i länet”. Det kan sägas att vi har en stor och bred kunskapsbas i länet kring decentraliserade, federerade webbtjänster, fri mjukvara och öppen, reparerbar hårdvara. :)

Överklagan till Radiotjänst om dator-avgift

Har skickat in en överklagan till Radiotjänst som uppföljning på ärendet “teknisk utrustning avsedd för tv-mottagande eller ej“. Läste efter att jag gjorde det Jörgen Städjes senaste Radiotjänst-artikel där han litegrann tar upp min poäng kring mjukvara, men med ett för ämnet dåligt underbyggt rättsfall. Dessutom bör läsare vara medvetna om att min uppfattning av situationen stämmer överens med Piratpartiets åsikter kring Radiotjänsts verksamhet.

20131027-beslut_fran_radiotjansts_omprovning-s1_2 20131027-beslut_fran_radiotjansts_omprovning-s3-upplysningDeras beslut på omprövningen att jag ska betala tv-avgift för att jag har en “dator” och tillhörande “internet”. Att jag sedan inte förstår argumentationen bakom vad som är en “dator” (enligt mig är mobiltelefoner och mikrokontrollers lika mycket datorer som PCs, men dessa är tydligen inte avgiftsbelagda?) gör mig förvirrad. Och faktumet att “internet”-kommunikation kan färdas över brevduva och/eller bongotrumma – eller för den delen grannens öppna trådlösa nätverk – verkar de inte ta i beaktning vid deras telefonsamtal.

Poängen jag för fram är i alla fall fortfarande att det enda som kan betraktas som en “tv-mottagare” (och alltså det enda avgiftspliktiga, oberoende av kringutrustning) är mjukvaran som initierar och hanterar kommunikationen med den tv-sändande motparten.

Läs gärna min överklagan kombinerat med bestridande av deras faktura nedan. Förhoppningsvis löser man det genom att t.ex. SVT börjar sända över internet med öppna och fria format samt distribuerar fri mjukvara i egenskap av tv-mottagare. Då betalar jag gärna tv-avgift!

Till: Radiotjänst i Kiruna AB
Datum: Umeå, 2013-10-26

Angående er faktura nr 1020176340100165 (519kr, 2013-10-08)

Härmed tillbakavisar jag ert krav på betalning för ovanstående faktura, eftersom det inte finns något avtal mellan er och mig. Detta är således även en överklagan på beslut med ert registreringsnummer 20131504759002.

Skäl till beslutet

Fakturan skickades i samband med ett telefonsamtal från en tjänstemän. I en omprövning beslutade ni att telefonsamtalet från tjänstemannen utgjorde grund för att hävda att jag innehar teknisk utrustning för tv-mottagning, eller som lagen (1989:41 2§) lyder, ”utrustning som är avsedd för att ta emot tv-sändningar”.

Som jag har förstått det syftar ni på att jag har ”dator” med ”internet”. Detta är inte på något sätt i sig teknisk utrustning avsedd för att ta emot tv-sändingar. Nedan kommer jag att gå igenom min tekniska utrustning. Ni får ursäkta om jag inte ger källreferenser till varje specifikation, protokoll och standard som nämns, men de bör rimligen vara allmänkunskap för vem som helst i dagens Sverige som har nått högstadieålder (åk 7-9).

Som teknisk utrustning ”dator” åsyftas förmodligen en processor (CPU) med tillhörande kringutrustning för att nyttja denna beräkningsenhet. Detta har jag förstås, i form av såväl mikrokontrollers (”AVR”-chip), mobiltelefon (CPU med ARM-arkitektur) och PC (x86 samt dess 64bitars motsvarighet). Tillhörande detta finns även RJ45-anslutningar för ethernet, så jag kan programmera datorerna att kommunicera TCP/IP med fastighetens lokala nätverk. Dessutom äger jag 802.11b/g/n-kompatibla enheter som kan anslutas till flera av datorerna.

Alltså: jag har möjlighet att med mina datorer kommunicera med andra datornätverk – vilket vi förstås alla i dagligt tal refererar till med begreppet ”internet”. Men lagen kräver mer.

Låt oss försöka förstå varför jag bestrider fakturan i egenskap av att jag inte innehar ”teknisk utrustning” som lagen menar ska innebära avgiftsplikt till Radiotjänst. För att ta emot ”tv-sändningar” över internet idag så finns det förstås särskilda tekniska förutsättningar. För att bäst förstå dessa kan vi skapa analoger till icke-internetsänd televisionsteknologi:

Metod/utrustning ”Gammal” tv-sändning Internetsändning av tv
Antenn Koppartråd (el. annan metall) Internetanslutning
Sändningsinfrastruktur Trådlöst/kabelburet Trådlöst/kabelburet
Sändningsmetod (trådlöst) Broadcast (samma till alla) Unicast (endast en mottagare)
Sändningsmetod (kabelburet) Broadcast (samma till alla) Unicast (endast en mottagare)
Mänskligt gränssnitt (A/V) Skärm/monitor/högtalare Skärm/monitor/högtalare
Tv-mottagare Signalomvandlare i hårdvara (”integrerad krets” ofta kallat) Förfrågan + behandling i mjukvara (datorprogram)

Ovan kan vi se att tv-mottagaren, det enda relevanta för den avgift Radiotjänst avkräver mig, i internetsändningar numera är mjukvara. Mig veterligen räknas en tv-mottagare (de äldre hårdvarubaserade signalomvandlarna) som avgiftsbelagd oavsett kringutrustning. Lagen ska vara teknikneutral och därför bör endast mjukvaran i sig vara avgiftspliktig.

De jag känner som konsumerar tv över internet bekräftar att den mjukvara som behövs är Adobe Flash, vilken är proprietär (sluten källkod) och där man behöver ingå ett avtal med leverantören (Adobe) för att få nyttja den. Ingen av mina datorer har denna mjukvara.

Vore det så att tv-sändningar skedde med öppna och fria standarder och format skulle ovanstående argument inte vara lika övertygande. Sannolikt skulle en webbläsare med mediautbyggnaderna av HTML5 kunna räknas som ”tv-mottagare”, även om tv-mottagande inte är en webbläsares huvudsakliga syfte. Dock är så inte fallet idag och för att ta emot de sändningar som sker krävs mycket specifik mjukvara installerad på en användares dator.

Med ovanstående resonemang kring vad som utgör ”utrustning som är avsedd för att ta emot tv-sändningar” vill jag att Radiotjänst beslutar att inte kräva mig på avgift.

Mvh,
Mikael Nordfeldth
E-post: mmn@hethane.se

PS. Vore faktum sådant att sändningar skulle börja genomföras med öppna och fria format och standarder implementerade i fri mjukvara hade jag gladeligen installerat den utrustningen för mottagande av tv-sändning och betalat radio- och tv-avgiften. För jag vill gärna (i mitt hem) titta på SVTs kvalitetsproduktioner av utbildningsprogram, djupgående grävande reportage och samhällsanalytiska program. Att installera osäker, proprietär mjukvara och ingå i avtal med amerikanska företag känns dock inte som en förutsättning jag gärna uppfyller. DS.

Ericsson främjar diskriminerande internet

Not only supporting surveillance in dictatorships, they promote discriminating network traffic by economic incentives.

Ericsson, Sveriges stolta exportör av övervakningsutrustning till diktaturer, har nyligen visat ännu en hemsk utveckling av sin affärstrategi. De angriper nu nätneutraliteten – konceptet att man “inte får manipulera eller nedprioritera trafiken beroende på innehåll, ursprung eller destination”. Detta gör Ericsson genom att marknadsföra lösningar [PDF] som ställer sig i rak opposition till denna grundprincip för ett fritt och tillgängligt internet. Och hotet mot nätneutraliteten är redan idag oroväckande.

[…] And that’s where priority functionality comes into the picture, as operators can use it to prioritize users and content providers who will then benefit from, and be willing to pay for, improved QoE.

Quality of Experience är ett begrepp jag inte sett marknadsföras tidigare, men det kanske är väletablerat. Till skillnad från “Quality of Service”, det tekniska måttet på tjänstens funktion, handlar QoE om vad användaren upplever. Alltså rent och skärt marknadsfluff. Är man extrem kan det läsas in att QoE handlar om hur man försämrar en tjänst för att en annan ska upplevas bättre. Dokumentet beskriver givetvis endast den PR-vänliga varianten “förbättra för betalande kunder”.

Förutom försämrade tjänster är en stor oro kring framtida nätdiskriminering att tjänsteleverantörer på infrastrukturell nivå köpa till sig bättre nätkapacitet och inte bara genom bättre distribuerade serverhallar (flera länder etc.). Oron väger in möjligheten för t.ex. Microsoft-Skype eller Facebook att kunna prioritera sig själva direkt i internetkapaciteten hos Telia, Tele2 etc. Erinra gärna dilemmat “du behöver Internet Explorer” så verkar Ericssons marknadsföring absolut kunna realisera “du behöver betala 100kr mer i månaden för att besöka denna sida”:

How should operators use traffic prioritization? Should they prioritize subscribers who are willing to pay a premium for im-
proved performance or should they prioritize content providers that are willing to pay for improved QoE?

Operators can and should do both.

Redan idag är mobiloperatörerna ute efter att strypa IP-telefoni över mobil datatrafik, något exempelvis Telia verkar mycket stolta över:

All datatrafik ingår utom trafiktyperna IP-telefoni och fildelning (peer-to-peer), vilka inte är tillgängliga i detta erbjudande (OBS! gäller ej Mobilsurf Extra+).

För ett fritt internet är detta absolut katastrofalt. Ericsson levererar inte teknik som ökar marknadens marginaler – vad som görs är att användares trafik diskrimineras på ekonomiska grunder. Ericssons teknik i den utformning som de förespråkar är ett farligt steg mot ett mer slutet och otillgängligt internet. Att begränsa datapaket på så godtycklig grund som abonnemangskostnad är en direkt attack mot nätneutralitet.

Lösningen till vad Ericsson målar upp i dokumentet är förstås egentligen en bra cache. Strömmande video och data för “content providers” är sällan eller aldrig i behov av att vara live – och faktum är att inget på internet är omedelbart förmedlat. Allt är fördröjt.

Det är dock närmast omöjligt att övertala upphovsrättsindustrin idag att deras kunder borde få tillgång till material lokalt, varför man målat upp en bild av “strömmande media” – vilket i slutänden innebär borttappad kultur. Nätverken skulle klara mycket mer om peer-to-peer var accepterat och upphovsrätten blev historia.

Yttrandefriheten i skottgluggen

Följande var meningen att vara debattartikel i Västerbottens Kuriren. Då jag skickade in den lite sent (igår) var förhoppningarna låga om att den skulle publiceras idag, 18 januari, men jag får väl skylla mig själv. Läs f.ö. gärna Lennart Guldbrandssons inlägg på Newsmill. Här är min text i alla fall:

Även efter digitaliseringen har industrierna som arbetar med immaterialrätt stadigt gjort allt högre vinster. Fildelning har hjälpt till att skapa nya marknader och effektiviserad distribution. Upphovsmän har som grupp gynnats av att masskopieringen blev vardag. Precis som när biblioteken gav gåvan av litteratur för alla, något vi i Piratpartiet anser oerhört värdefullt.

Med bakgrunden ovan, som forskats fram på Harvard, KTH, SOM-institutet m.fl, är det konstigt att Sveriges riksdag lagstiftar för att stoppa utvecklingen. Varje år hotas internet av nya, allt desperatare, lagförslag trots att de tidigare godkänts. På sistone har man rentav gett sig på fundamenten i Sverige: yttrande- och tryckfrihet.

Internet har angripits hårt sedan 90-talet. Det är världens bästa infrastruktur för demokrati men ändå är Sverige, Kina, USA m.fl. ute efter att begränsa det med censur och övervakning. I Kina för att man ogillar åsiktsfrihet medan Sverige faller platt för upphovsrättsindustrin. Dock är tekniken identisk och konsekvensen lika drastisk.

Senast på tavlan är “Stop Online Piracy Act” (SOPA) som USAs senat riskerar att införa i lagstiftningen till veckan. SOPA är ett förslag som “skjuter brevbäraren” bildligt talat. Lagen ger upphovsrättsindustrin rätt att blockera hemsidor utan rättegång för “länkar till upphovsrättsskyddat material”! I Sverige har vi försökt stänga av The Pirate Bay, ett levande bevis på tandlösheten i lagstiftningen. Men vad händer med kraftigare lagar och mer drastiska metoder? Behöver man stänga ner Postens leverans till Norrland bara för att någon skickat DVD-filmer från Skåne?

Även om SOPA inte blir en svensk lag kommer Sverige att drabbas. Svenska medborgare och företag använder dagligen amerikanskt internet (Google, asociala media etc.) samt att många domännamn kontrolleras innanför USA (.com, .org, .net). På ett globalt internet behöver vi värna om alla nationers demokrati – om vi vill bevara vår egen yttrandefrihet.

Och tror du detta inte angår dig än så märker du det nog idag. Bland annat Wikipedia ger en försmak av censuren genom att under ett dygn släcka ner sidan. Varför? De tillåter användare att bidra med material, vilket vore riskabelt om SOPA blev lag. Vilka andra sidor kan du komma på?

Say NO to ACTA!

Just publishing this in support of La Quadrature du Net’s campaign and to make people aware of the ACTA – Anti-Counterfeiting Trade Agreement – which if accepted by the European Parliament could cripple the age of information and everyone’s daily internet experience. Also it would be the cause of death of thousands and thousands of people in third world countries who cannot afford the medicine they need.

Please help. Why? Watch the video below:

ACTA is an attack against the sharing of culture on the Internet. ACTA (for Anti-Counterfeiting Trade Agreement, or Anti-Counterfeiting Trade Agreement) is an agreement negotiated in secret between 2007 and 2010 by a small “club” of countries (39 countries, including 27 in the European Union, the United States, Japan, etc.). Negotiated rather than democratically debated, ACTA circumvents parliaments and international organizations to impose a repressive logic dictated by the entertainment industries.

ACTA would create new criminal penalties forcing Internet companies to monitor and censor online communications. This agreement is a major threat to freedom of expression online and carries legal uncertainty for companies in the Internet. On behalf of the trademark law and patent, it may also limit access to generic medicines in poor countries.

The European Parliament now has a last chance to reject the ACTA.

Mexiko och källkritik vs. Pojken och vargen

Mexiko debatterar yttrandefrihet efter att två personer skrivit text på Twitter och Facebook Internet. De riskerar nu upp till 30 års fängelse. Bakom galler 30 år för ett par hundra tecken på Internet. Oj.

En lärare och en radiopratare riskerar upp till 30 års fängelse för att ha larmat om att en skola stormats av beväpnade män. Uppgiften, som var felaktig, fick panikslagna föräldrar att rusa dit för att rädda sina barn.

De två har hänvisat till att de bara vidarebefordrade information från andra källor.

Vad har hänt med Internets automatiska distans, skepticism och inte minst källkritik? Sedan när blev Internet en källa där allt betraktas som sant? När kan motsvarande juridikmissbruk hända i Sverige bara på grund av enstaka missdåd? Istället för att bemöta och konstruktivt hjälpa.

Jag som trodde att sensmoralen i Pojken och vargen var etablerad sedan drygt 2500 år tillbaka. Det är klart att pojken har rätt att missbruka sitt förtroende som fåraherde – förutsatt att denne tar konsekvenserna. Idag verkar dock samhället tycka att konsekvensen ska vara straff och fängelse snarare än förlorat förtroende och en social bakläxa.

Jag trodde dessutom att poängen med Internet var att man dubbelkollade fakta på nolltid. Tydligen verkar dessa slutna, opålitliga källor som kallas Twitter och Facebook dock användas som sanningsenliga informationsdatabaser. Till skillnad från tiden då hemsidor och forum var “Internet” och man faktiskt granskade saker dubbelt upp.

Det där med “sociala medier” inkluderar även falsarier och lögner.
Internet är samhället!

Anonymitet viktigare än kontroll

Debatten om “näthat”, kommentarer och tidningsartiklar på internet har blossat upp rejält. Det pratas om förtal hit och rasism dit, påhoppningar och hånande. Precis som i skolan och på arbetsplatser alltså, jämte allting bra som följer av att tillåta öppen kommunikation.

Rädsla väcks förstås hos den ovane när den läser kommentaren “judesamen slår till igen” följt av en generisk invandrarkritisk debatt. Trots att inlägget skrivits och bemötts tusen gånger om diskuteras det nu om inte “motortomten64” med flera borde fråntas lekplatsen i nättidningars kommentarsfält. Självklart finns ingen skyldighet att förmedla alla tredjeparters harranger till sina läsare – varpå ett slags spamfilter behöver användas. Eller ska man rentav kräva ID-handling till varje kommentar?

Internets öppna och fria natur.

De sidor som väljer att kräva ID har missat något viktigt med internet och samhällets öppna och fria natur. Det är i sin grund kommunikativt, precis som att man inte begär ID-handling när man inleder en bekantskap utan istället bygger upp ett förtroende. Läsare som känner sig hemma återkommer, bidrar och skapar ett mervärde.

Internets historik lär oss att den mest öppna och fria lösningen är den som lyckas bäst. Nättidningar som inte tillåter pseudonym kommentering kommer att försvinna – en “väktarvägg” avskräcker besökare precis som “betalväggar” gör.

Anonymitet är dessutom mycket viktigt. Bara senaste året har den slagit stora slag för demokrati, yttrande- och åsiktsfrihet. Inte bara i Nordafrika och Mellanöstern, där anonymitet hållit dissidenter vid liv, utan även för organisationer som Wikileaks.

Värdet i anonymitet är varför Piratpartiet principtroget kämpar vidare för ett fritt och öppet samhälle. Dagens debatt må handla om frispråkiga internettroll, men samma infrastruktur skyddar whistleblowers, hjälper människor att socialisera, sprider kultur och välter omkull diktaturer.

Riksdagspartierna avvecklar sakta det fria internet, genom allt från Trips till FRA och Ipred. Om nu även media, “den tredje statsmakten”, ska gå samma väg är det hög tid att stå emot. Även om några högljudda rötägg ibland överröstar den konstruktiva diskussionen får vi inte glömma att det är vår, allas, yttrande- och åsiktsfrihet som står på spel!

Risken finns att de öppna debattutrymmena minskar i antal. Det är fyra år mellan Sveriges anonyma riksdagsval – men vad händer med diskussionen däremellan, med idéer och debatter, när ingen längre kan yttra sig anonymt?

Publicerat under Ordet Fritt i Västerbottens Kuriren 2011-09-07

Skillnaden på anonym och anonym

Per Strömbäck besvarade min kommentar på Netopia om hur jag menar att de motarbetar det genomädeldemokratiska internet:

Jag förstår att du ser den konflikten, men jag tycker att det är en naiv syn på nätet. I själva verket lämnar vi alltid digitala fotspår och kan övervakas. På så sätt har vissa aktörer (=Google) enorm kunskap om oss, utan att vi har något inflytande över hur den används. På samma sätt kan internet missbrukas av totalitära regimer. Integritetsfrågan bör besvaras med mänskliga rättigheter, inte generell anonymitet eller osynlighet. Men det är som sagt inte oproblematiskt, i vissa sammanhang är det nödvändigt att kunna vara anonym – t ex om man planerar revolution.

— Per Strömbäck

Svaret jag gav på ovanstående lyder som följer:

Jag tror inte att jag riktigt förmedlade vilken typ av anonymiseringsmöjlighet man som privatperson har utan att Google behöver veta något om ens identitet i övrigt.

Du tänker på vardagsurfande och om jag t.ex. läser nyheter, skriver på forum och söker information på en och samma dator – eller t.ex. med en dator inloggad på ett socialt nätverk. Då lämnas det kakor här och var, IP-adresser spåras lätt och liknande.

Det problem jag syftar på handlar snarare om när man försöker hindra individer från att vara anonyma på t.ex. filbytartjänster (eller bloggar/internetforum). Eftersom t.ex. fildelning (informationsutbyte) kan ske på ett oändligt antal vis över valfritt media så måste ju _all_ anonym kommunikation antingen upphöra helt – eller avanonymiseras.

Sättet att bekämpa “näthatet” är att bemöta det med fakta, förlita sig på människors intresse av att kräva objektivitet (tänk Wikipedia) och sedan ignorera den minoritet som är högljudd och skriver obsceniteter. Dessa irritationsmoment kommer inte att få mer utrymme än vad man själv ger dem. En människa kommer alltid att ha mer förtroende i fysiska personer än anonyma avsändare. Så länge fysiska personer inte ger bekräftelse till dessa anonyma individer kommer de anonyma att försvinna i näthavet.

Det är huvudsakligen av den ovanstående förklaringen jag anser att bl.a. Ipred-lagen, _krav_ på identifiering vid kommentering och dylikt är motverkande av de möjligheter och friheter som är en förutsättning för demokrati tillika Internet.

Så jag tycker det är viktigt att komma ihåg att vardagsspåren vi lämnar självklart finns där och det får man leva med. Precis som att folk känner igen andra på gatan i sin hemstad. Men att t.ex. arbeta för att stänga ner decentraliserat informationsutbyte – som Netopia och dess finansiärer gör – är i mina ögon att arbeta emot internet och samhällets förutsättningar för att utvecklas.

Per Strömbäck och det identifierande internetet

Efter att ha sett Rapport-inslaget om Sida-bistånd till nätaktivister med Netopia-redaktören Per Strömbäck blev jag återigen rädd för Netopia och dess finansiärers idéer om internet och ökade möjligheter till spårning därigenom.

Netopia och dess bakomliggande upphovsrättsindustri har länge krävt hårdare kontroll i form av “skarpare lagstiftning” där det alltså blir lättare för t.ex. privata företag att i princip köpa till sig en husrannsakan – och givetvis för en eventuell korrupt stat att utföra dem likaså.

Följande kommenterade jag på Strömbäcks inlägg på Netopia där han nämner SVT Rapport-inslaget:

Din kommentar i SVT Rapport var mycket intressant ur aspekten att Netopia många gånger vänder sig mot ett anonymt internet. Artiklarna tenderar att presentera önskemål och ideal om mer och hårdare kontroll och övervakning.

Det är ju under förutsättning att dessa önskemål går i uppfyllelse som regimer kan missbruka sin kontroll över infrastrukturen och t.ex. spåra människor och demokratiförespråkare.

Ifall man som internetaktivist däremot har tillgång till det fria, öppna internet som vi en gång lärde känna men idag sakta men säkert förlorar på grund av bl.a. upphovsrättsindustrins lobbying så är anonymitet en verklighet som ger skydd, hopp och möjligheter för individer och grupper som vill avveckla en odemokratisk stat.

Det bästa skyddet mot sådana uppror är en öppen och transparent stat – med öppen och fri kommunikation. Anonymitet är en förutsättning för åsiktsfrihet och detta är en självklarhet i en demokrati. Min oro är att du Per Strömbäck och Netopias finansiärer tyvärr kämpar mot dessa demokratiska ideal.

Det bör faktiskt informeras om Netopias bakomliggande åsikter för ett kontrollerat internet i samband med att de menar att “internet” skulle vara lätt att missbruka för regimer. Det är ju nämligen bara deras idé som faktiskt är sårbart – medan internet som det är idag (trots maktmotståndet) ännu är fullt anonymiserbart och genomädeldemokratiskt.

Att Per Strömbäck anser att mer kontroll – vilket förutsätter avlyssning och identifiering av innehåll – vore bra går förstås att uttyda direkt i det inlägg som jag länkade ovan. Detta citeras från ett stycke som handlade om att spärra fildelning på leverantörnivå. Intressant nog menar han att man bör använda “samma sorts tekniska system” som för att spärra IP-telefoni – dvs protokollbaserat. Vilket betyder att man spärrar all slags kommunikativ (dubbelriktad) fildelning:

Allra bäst hade förstås varit om mellanhänderna tagit sitt ansvar och tillämpat samma sorts tekniska system som de använder för att spärra t ex IP-telefoni.

Att det sedan inte heller klargörs att man för ovannämnda spärr måste veta vilka två individer som utbyter filer – och vilka respektive rättigheter de har till kopian (privatkopiering är ju fortfarande tillåtet om man äger originalet)… Ja det kan man väl inte förvänta sig att någon som förespråkar ett mer slutet och censurerat internet skulle avslöja _helt_ utan vidare.

Man får väl nöja sig med att denna typ av antidemokratisk förespråkare erkänner att sina egna föreslagna metoder skulle kunna missbrukas av regimer till att spåra frihetskämpande grupper och individer.

Att angöra en internetbrygga

Jag, Gustav Nipe och två andra pirater – Nathalie Ylitalo och Fredrik Holmbom – besökte nyss Haparanda för att reka inför operation Ost-Net, ett projekt initierat av Ung Pirat. För min del representerade jag lokalavdelningen UP Umeå. Resultatet har åtminstone publicerats på Haparandabladets webbtidning av en jättetrevlig reporter där. NSD har också publicerat en nyhet.

Haparanda - Torneå, att anlägga en internetbrygga. Foto: Fredrik Holmbom

Idén ifråga har funnits ett år eller så inom förbundet. När Gustav tidigare i år var förbi i Umeå, strax efter att ha blivit nyvald förbundsordförande i Ung Pirat, diskuterade vi möjligheterna till just en oavlyssnad, internationell anslutning. Slutsatsen som dragits av alla inblandade har varit att Haparanda i norr – med finska Torneå direkt angränsande (c:a 25m nätverkskabel bort) – är det givna valet för denna avlyssningsfria internetanslutning.

I huvudsak vill jag passa på att publicera det utkast till inlägg jag skrev när jag introducerades till idén först. Jag hann aldrig komma till slutsatsen att anslutningen bör kunna vara klar inom ett år. Men nåväl – här är grunden till vad jag hade tänkt publicera tidigare men aldrig kom mig för:

Att bygga egen transnationell infrastruktur

Visst kommer du ihåg att varenda meddelande du skickar som passerar Sveriges fysiska gräns – t.ex. allt du gör på centraliserade, privatägda tjänster som lyder under amerikansk lagstiftning såsom Facebook, Twitter, Skype och YouTube plus utöver det majoriteten av Sveriges bloggande, fildelning och annat – snappas upp av, analyseras och kortfattat avlyssnas av Försvarets Radioanstalt?

  • Ja, det är fortfarande lika allvarligt för ditt privatliv, även om du inte direkt märker det i din vardag.
  • Ja, det var på grund av demokratiskt förfall och ignorerande av väljarnas krav som regeringen – med stort stöd av oppositionen – lyckades genomföra beslutet.
  • Ja, de har potential att veta dina exakta vanor ner till vad du äter till frukost, vem du umgås med på dagen och vilka dåliga, förmodligen inkriminerande, skämt du drar med dina närmaste vänner samt förstås dina politiska åsikter, eventuella religiösa världsbild, sexualitet och favoritfärg.
  • Ja, Piratpartiet är fortfarande aktivt och ämnar hacka bort FRA-lagändringen paragraf för paragraf. Även om vi är det enda partiet som värnar om Sveriges medborgares mest grundläggande rättigheter i en alltmer uppkopplad värld.

Ovannämnda problematik löses rent konkret bäst genom att man kopplar förbi FRAs utrustning när man passerar landsgränsen. Detta går förstås att göra på flertalet sätt – via kabel, trådlöst nät, bongotrummor eller brevduvor (RFC1149). Vanliga gympadojor är hur man gjorde det förr i tiden – så inte på något sätt är planen jag skall beskriva särdeles originell. Men den kommer att fungera.

Det juridiska bekymret

Det ursprungliga dilemmat för hela Sveriges, och kringliggande nationers, demokrati var ju lagändringen den 18 juni 2008 som gav uttrycklig tillåtelse till Försvarets Radioanstalt att snoka i samtliga svenskars privata kommunikation, med det enda kravet att de “förstör information” som inte är kopplad till vad sittande regering tycker är farligt. För att bekämpa juridiken behöver man först adlas till paragrafryttare och därefter sätta sig ner med lagboken och diverse propositioner.

För att göra en lång historia kort verkar de enda som är skyldiga att koppla in FRA vara de operatörer som driftar “allmänna kommunikationsnät”, vilket definieras i lag om elektronisk kommunikation, med orden (även enligt Post- och Telestyrelsen):

  • allmänt kommunikationsnät: elektroniskt kommunikationsnät som helt eller huvudsakligen används för att tillhandahålla allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster,
  • Ett sådant nät är allmänt tillgängligt om det står öppet för en vid krets av användare att ansluta sig till nätet.

Alltså behöver man inte rapportera sig till varken PTS eller Försvarets Radioanstalt, förutsatt att nätet inte är “öppet för en vid krets av användare”. Bortsett från den oerhört vaga definitionen av “vid krets”, vilket jag misstänker ej har testats i lag, så skulle jag kunna hävda att en mindre grupp människor inte är en särskilt “vid krets”.