Tag Archives: integritet

Vem får INTE läsa din e-post och webbhistorik?

Snart bör man ställa sig frågan vem som inte får läsa ens privata kommunikation, för senaste nytt är att Sveriges riksdag öppnar Sveriges största avlyssningsmaskiner för rikskriminal- och säkerhetspolisen. Strax efter att justitieministern hemligstämplat (praktiskt taget kriminaliserat) så gott som all analys av just SÄPOs verksamhet. “Diskussionerna” (som varit mycket milda) har varit på tapeten som mest under 2012, även om justitieminister Beatrice Ask länge stått bakom idén.

Bakgrunden är 2008 års riksdagsbeslut som godkände en massavlyssning av den svenska befolkningen. 2009 rapporterades att man ändrat lagförslagen och begränsat tillgången till spionaget, vilket tyvärr saknade bäring i verkligheten. Sedan dess har FRA gång på gång slarvat med sina rutiner.

Försvarets Radioanstalt har ett undantag från de mänskliga rättigheterna som vi relativt fredliga nationer annars internationellt är stolta över. Nämligen att privat korrespondens, en förutsättning för åsiktsfrihet och därmed demokrati, faktiskt är privat. Är man inte skäligen misstänkt för en allvarlig brottslig handling så är det vanligen ett grovt brott att ta del av en människas privata kommunikation.

Försvarets Radioanstalt har i sin tur uppdragsgivare som bestämmer vad de ska spana efter. I denna skara har det länge hävdats endast finnas utrikespolitiska intressen, nämligen spaning för militär underrättelse, utrikespolitik och helt enkelt att hålla koll på fienden. Därefter har begreppet “terrorism” suddat ut gränserna för vilka begränsningar spaningen ska ha – utrustningen sitter fortfarande vid Sveriges fysiska gränser men spaningsobjekten får mycket väl vara hederliga svenska medborgare.

Så förvånad är kanske det sista man blir, men ändock besviken, när man nu läser att svenska Säkerhetspolisen (Säpo) helt plötsligt får fulla klartecken att begära spaningsunderlag från Försvarets Radioanstalt. Hur länge kommer det att dröja innan rättigheterna trillar ner ännu ett par steg i ledet? När blir ändamålsglidningen ett faktum?

Gör Swedbank reklam för Facebook eller ej?

Som uppföljning till mina mailfrågor till Swedbank och Adressändring kan nämnas att Swedbank svarade men Adressändring inte har gjort det ännu. Kommer skicka påminnelsemail om jag inte får något i början av nästa vecka, samtidigt som jag ska skicka iväg en fråga till Försäkringskassan om samma ärende då de enligt hemsidan “svarar på frågor” där om föräldraförsäkring och bostadsbidrag.

Swedbank förnekar att de skulle göra reklam på sin hemsida. Själv tycker jag det är tydligt hur Swedbank uppmanar sina kunder att skapa ett konto hos Facebook istället för att nyttja andra möjligheter till kundtjänst.

En sak vore ifall Swedbank hade ett användarkonto hos tredjepart och på den sidan nyttjade kommunikationen. Att däremot på detta vis locka besökarna på swedbank.se att gynna tredjeparts vinstintresse är för mig en fullkomligt sanslös handling av en i övrigt förtroendeingivande bank.

Så vari ligger mina bekymmer egentligen? Som jag skriver i min nedan citerade kommunikation med Swedbank (genom kontaktformuläret som ligger på en undersida, där även Facebook premieras framför mailkontakt) så:

Grundproblematiken är nämligen att kundtjänsten över Facebook presenteras som lättsammare/fördelaktigt snarare än ett likvärdigt alternativ. Samtidigt som inget av kraven på avtal med Facebook presenteras förrän efter man lämnat Swedbanks hemsida.

Som användare förväntar man sig i bankärenden en säker hantering av ens personuppgifter, men detta är absolut inget Facebook kunnat sköta historiskt – och än mindre något jag tror Swedbank kan garantera.

Såhär ser det ut efter att man klickat på den tydliga, frontade länken till “vår kundservice” alternativt där man kan få “svar på dina frågor direkt” följer dessa två skärmbilder:

Så fort man försöker skriva en fråga dyker dock denna skärmbild upp:

Vänligen läs min kommunikation med Swedbanks kundtjänst och kommunikationsansvariga (första kontakt här). Inklistrat i ordinarie mail-ordning med inflikta citat:

On Tue, 24 Jan 2012 13:55:46 +0100, <peter.borsos@swedbank.se> wrote:

Hej Mikael, Vi har svarat dig. Vad är problemet som du ser det? I vilken egenskap är detta intressant för dig och varför är det ett problem om det nu är det?

Bekymret, snarare än problemet, är att den bank jag använder har ett så intimt samarbete med ett privatägt amerikanskt företag för en simpel kundtjänst som absolut inte behöver den nivå av integration som krävs genom Facebook.

Särskilt bekymmersamt är det förstås även att just Facebook har en mörk historia av integritetskydd och hantering av personlig data. Vid ankomst till startsidan för swedbank.se välkomnas man av ett erbjudande att inte bara ingå avtal med denna aktör utan även inte bara överlämna immateriella rättigheter på material man publicerar utan även vanligtvis PUL-skyddad information till detta företag.

Just det avtalet förstår jag ej varför Swedbank vill att jag ska ingå i. Något man alltså uppmanas till genom den så framträdande reklamen på swedbank.se.

Grundproblematiken är nämligen att kundtjänsten över Facebook presenteras som lättsammare/fördelaktigt snarare än ett likvärdigt alternativ. Samtidigt som inget av kraven på avtal med Facebook presenteras förrän efter man lämnat Swedbanks hemsida.

Som användare förväntar man sig i bankärenden en säker hantering av ens personuppgifter, men detta är absolut inget Facebook kunnat sköta historiskt – och än mindre något jag tror Swedbank kan garantera.

Att ni finns på Facebook är ju i sig en smart kundstrategi, men att göra sådan reklam för deras tjänst från en i övrigt förtroendeingivande hemsida får en att betvivla Swedbanks trovärdighet.


Mikael Nordfeldth

On Tue, 24 Jan 2012 12:39:55 +0100, <emma.bergfeldt@swedbank.com> wrote:

Hej Mikael! Vi gör inte reklam på våra sidor, och så heller inte för Facebook.

Jag ser i alla fall tydliga Facebook-loggor såväl på er framsida som undersidor följt av länkar till detta privatägda amerikanska företag i uppmaningar att besöka dem: “Välkommen till vår kundservice på Facebook Här svarar vi på alla dina bankfrågor och tar emot dina synpunkter. Vår kundservice på Facebook har öppet vardagar kl 08–22. Besök oss på Facebook” “Besök oss på Facebook” leder till en sida där, för att fråga något, jag behöver skapa ett konto och överföra mina personuppgifter till detta utländska företag som jag läst har hanterat personuppgifter skamligt [enligt bl.a. svenska Datainspektionen].

Däremot har vi valt fritt att använda Facebook som kanal för att våra kunder finns där. Vi gör således inte reklam för Facebbok utan för att vi använder den kanalen.

Om nu kunderna finns på Facebook är det väl _där_ ni bör göra reklam för att ni också använder den tjänsten? Och det är ju inga problem då de mig veterligen har reklamavtal för riktad marknadsföring, allmän annonsering och dylikt. Att ni marknadsför företaget som ni gör på er egen hemsida är ju i huvudsak en för Facebook direkt gynnande reklam. Vilken möjlighet finns det för andra att marknadsföra sig på detta vis genom er hemsida?

Statens reklam för Facebook

Har skickat följande mail till Adressändring AB och Swedbank AB – två statligt (del)ägda bolag som gör reklam för den privatägda, amerikanska tjänsten Facebook.

adressandring.se

Pinsamt nog skrev jag “addressandring.se” i mailet (justerat nedan ifall någon kopierar), men nåväl. Slarvigt. I vart fall är Facebook-reklamen synlig på bl.a. undersidan Tjänster och priser.

Reklam för Facebook under "Elektroniska tjänster" på adressandring.se

To: info@adressandring.se

Hej, jag såg på adressandring.se att ni gör reklam för Facebook med erbjudandet att man kan uppdatera sin adress där genom en elektronisk tilläggstjänst.
Jag är lite nyfiken på vilket intresse Adressändring AB har i att göra reklam för ett privatägt, amerikanskt företag som dessutom har mörk historik gällande dataskydd och integritetspolicy.

Har Facebook betalat något för denna tjänst, eller har ni på eget initiativ gjort reklam för deras tjänst?
Vilka chanser finns för andra företag att få denna särskilda exponering på er hemsida?

swedbank.se

Swedbank har ingen publik mailadress vad jag såg på deras undersida “Kontakta oss”. På framsidan finns däremot en tydlig ruta med kontaktinfo med ännu lättare urskiljbar Facebook-logga! Och man måste ju vara användare på Facebook för att kunna använda tjänsten, så jag då blir man ju inlurad att ingå avtal med det företag.

Reklam för Facebook på Swedbank.se's framsida. Företaget premieras även på Kontakt-sidan.

To: E-postformulär på hemsidan

Hej, jag såg på swedbank.se att ni gör reklam för Facebook med erbjudande om enkel support etc. ifall man registrerar sig hos dem.

Jag är lite nyfiken på vilket intresse Swedbank har i att göra reklam och värva medlemmar för ett privatägt, amerikanskt företag.

Har Facebook betalat något för denna tjänst, eller har ni på eget initiativ gjort reklam för deras tjänst?
Vilka chanser finns för andra företag att få denna särskilda exponering på er hemsida?

Konstigt nog behövde jag gräva djupare än framsidan för att hitta möjlighet till mailkontakt, vilket inte ens går att initiera med en vanlig mailklient.

 

Utrikesdepartementet <3 Facebook?

Utrikesdepartementet har startat en satsning på “social” media. För att delta i den publika, spontana konversationen behöver man dock ett Facebook-konto. När man läser om varför så står det såhär:

Om du inte har eller vill skapa ett Facebook-konto är du alltid välkommen att skicka in dina kommentarer eller synpunkter till UD eller direkt till den aktuella bloggaren: fornamn.efternamn@foreign.ministry.se.

Detta är förstås helt oförståeligt för min del. Vad har Utrikesdepartementet för intresse av att finansiera Facebook – vilket görs med varje enskild sidvisning på facebook.com eftersom de visar reklam. Givetvis försöker jag hitta närmare information, men i slutänden visar det sig att det närmsta social media jag kommer är ett kontaktformulär till Utrikesdepartementets webbredaktör. Jag fyller i det med min fundering:

Hej, jag har svårt att kommentera på er blogg. Den försöker hindra mig från att kommentera ifall jag inte skickar mina personuppgifter till ett privatägt, amerikanskt företag som förbehåller sig rätten att sälja vidare dessa uppgifter till andra företag. Dessutom kräver de i användaravtalet att de ska ha rätt att göra i praktiken vad de vill med samtlig information jag delger dem.

All deras datahantering verkar dessutom ske utanför Datainspektionens synfält och inte minst helt utanför svenskt lagrum.

Jag förstår inte riktigt vilket intresse Utrikesdepartementet har i att jag ska bidra med dessa uppgifter till “Facebook” och hur det kommer sig att jag inte kan kommentera när det är tänkt att vara “social media”.

Tacksam för förklaring till ovanstående bekymmer och problematik.

Hela fenomenet är mycket intressant. Särskilt när de i sitt pressmeddelande för den slutna, inlåsta iPhone-appen för reseinformation som de nyligen lanserat med pompa och ståt, påtalat att de inte gjort en Android-version för att de bedömde att det inte hade “varit en ansvarsfull hantering av skattemedel”. Vad som inte varit ansvarsfullt med såväl det projektet som att påtvinga Facebook-finansiering är dock att källkoden är sluten, plattformen låst och hela satsningen i det stora hela är mycket asocial.

Utrikesdepartementet – om någon av er därifrån läser detta – ni är mycket välkomna att kommentera ämnet här på min blogg. Jag kör samma plattform som er, WordPress 3.x, och tillåter en social konversation. Med Akismets antispam-plugin.

Bostaden inför lättloggat passersystem

Bostaden, det kommunala bostadsbolaget i Umeå, håller på att gå över till RFID-passersystem på en massa håll verkar det som. Ursprungligen hörde jag endast talas om detta för studentkorridorer (Bostadens tidning september 2008 sida 18) pga nyckelkostnader etc, men tydligen gäller det även övriga typer av hyresrätter och byggnader.

En bekant till mig har fått information att deras nycklar blir oanvändbara för att ta sig in i hyreshuset. Inom loppet av 10 dagar måste man ha hämtat ut RFID-taggar (utan pin-kod), annars är man utelåst från sitt bostadshus. Dygnet runt. Följande “information” får man om systemet ifråga – utan att Bostaden påpekar varken att det är trådlös, enkelt avlyssningsbar teknik, kontaktlösa och osäkra kort, förmodligen loggat och absolut inte lika säkert som fysiska nycklar:

Vad innebär det nya systemet för mig?

Du måste hämta ut taggar som hör till din lägenhet och som du alltid måste ha med dig för att komma in i entrédörrarna. Dessa kommer att vara låsta dygnet runt. Till varje lägenhet ingår tre taggar. Behöver du fler taggar kan köpa för 150kr styck.

Informationsbladet är alltså mycket fattigt på fakta och jag själv har ett par extra funderingar – med egenförfattade svar. Citerat delvis från IRC:

> Kan ni se när jag går in och ut ur mitt hem?
– Nej, vi ser endast när du kommer in i huset. Inte när du lämnar det.

> Ifall jag vill ha fler taggar men inte betala 150kr/st, går det att lösa?
– Ja, systemet är så osäkert att du kan kopiera dina egna taggar med väldigt billig utrustning.

> Ifall jag stannar hemma sjuk, men går på promenad till butiken för att kylskåpet är tomt, loggas min passering och eventuellt finns tillgänglig för arbetsgivaren att kolla upp detta för att därefter göra en felaktig slutsats om falsk sjukanmälan och således avskeda mig?
– Haha, nä det skulle ju aldrig ske. Men det är klart att polis och myndigheter får titta på loggarna om de hittar på en lösryckt anledning att göra det.

Även ifall systemet ej loggas så är det ett relevant argument mot. för hur ska du veta att det inte bokförs? Systemet som Bostaden köpt in är förmodligen lika slutet och otransparent som t.ex. busskorten. Alla typer av säkerhetssystem skulle må bra av öppen granskning av källkod. implementering och dylikt, förutsatt att leverantör och köpare har intentionen att använda den bästa och i slutänden billigaste lösningen. Eller för den delen vill förmedla trygghet till sina användare.

Notera även att detta är samma typ av passersystem som implementerats på många andra ställen i Umeå kommun. Inom kommunal verksamhet. Ett av dessa ställen är Hamnmagasinet, dit jag personligen har RFID-tagg (+kod) istället för tidigare då det bara gällde PIN-kod. Det är inte bara en gång som systemet på Hamnmagasinet trilskats på diverse sätt, vilket förvisso säkert bara går att vifta bort som barnsjukdomar.

Notera särskilt att detta system (antar jag) använder sig av lättknäckt och enkelt kopierbar teknologi. Ungefär som busskorten. Så ifall dörrloggarna säger att du kommit in genom dörren strax innan ett lägenhetsinbrott – ja då kan du och din egen tagg lika gärna ha varit i Thailand och semestrat med ladyboys.

Så what the shit? Läser man informationsbladet ser man även att det handlar om att “öka tryggheten”. Frågan är vems trygghet som ökar när man riskerar grov övervakning och digital förföljelse. Vilken politiker eller tjänsteman är det som behöver få ett mail och/eller telefonsamtal? Följande mail skickade jag i alla fall till de som informationsbladet ansåg att man bör ställa sina frågor till, projektansvarige Kurth Edman och kvartersvärden Lars Lind vid Bostaden:

Halloj.

Jag har sett info-lappen om bytet av låssystem i entrédörrarna där ni effektivt tar bort möjligheten att använda sin lägenhetsnyckel för att ta sig in i trapphuset. Istället används ett digitalt system med RFID-taggar som måste användas dygnet runt för att ta sig in.

En omedelbar fråga som dyker upp när nu entrén direktkopplas mot en centralt styrd databas är huruvida detta loggas. Kommer entréer gjorda med dessa RFID-kort att sparas någonstans – i så fall hur länge, av vilken orsak och åtkomligt för vem?

Sedan undrar jag ifall detta är “dumma” RFID-taggar, de på 125kHz, eller “smarta” s.k. Mifare Classic-kort på 13.56MHz. Eller används någon annan slags kontaktlös lösning?

Till syverne och sist undrar jag vems “trygghet som ökar”, vilket informationsbladet inleds med. Vad menar Bostaden ens med trygghet i det här fallet? Riskerna med ett kontaktlöst system där ens tagg-identitet mycket enkelt kan kopieras gör inget annat än gör mig personligen otrygg och osäker.

Svaret dyker nog upp i veckan som kommer… Då uppdaterar jag inlägget. Eller skriver ett nytt ifall svaret faktiskt är intressant nog.

—-

Update 2011-04-11 14.37: Ett svar kom från kvartersvärden Lars Lind om att Kurth Edman inte vill svara förrän han vet var jag bor. Följande svarade jag – och jag misstänker att framtida respons förtjänar nya inlägg på bloggen:

På vilken adress bor du, det finns ingen Mikael Nordfeldth vårat
kontraktsystem.

Hej, jag bor inte på Löftets Gränd, men är kund hos Bostaden på annan
adress i Umeå. Min oro ligger i att detta system kan riskera att sprida
sig till andra Bostaden-hus, vilket vore mycket olyckligt och besvärande
för mig som hyresgäst.

Eftersom jag tidigare har gjort undersökningar kring kontaktlösa och
trådlösa systems säkerhet är jag högst orolig för dess säkerhet.
Särskilt ifall det är någon av de tekniker jag nämnde i mitt tidigare
mail till er båda (dvs RFID/Mifare classic). Det är därför jag är
intresserad av att veta vad som eventuellt komma skall till min bostad.

Projekt ansvarige Kurth Edman önskar svar på detta innan han uttalar sig.

Det här är enligt mig en konstig inställning. Bostaden är ett kommunalt
bolag och åtminstone min åsikt är att man då som tjänsteman bör jobba
med största möjliga öppenhet, transparens och insyn. Särskilt när det
gäller säkerhetsrelaterade system som påverkar människors vardag och
trygghet. Ännu mer särskilt ifall projektet ifråga hävdar sig “öka
tryggheten” men snarare implementerar teknik med erkända
säkerhetsbrister.

Jag svarar med CC till Kurth så får även han läsa min syn på insyn i
denna typen av projekt.

Av vilken anledning är den projektansvariga Kurth Edman intresserad av att veta var jag bor? Att jag inte är residensförd på Löftets Gränd gör väl inte mig mer eller mindre berättigad att veta vad som försiggår där? Särskilt när det är ett kommunalt bolag – där jag rentav är kund – det handlar om.

Kritik av PPs Integritet-manifest (v2.0 RC1)

Här följer min kritik av den modifierade varianten av Piratpartiets Integritet-manifest för valet 2010 som framkommit efter diskussioner. Mycket bättre än originalet, men det finns fortfarande saker jag vill ändra.

Noteras bör att jag endast läst igenom och tagit bort allt jag finner brutalt fel. Det betyder att nytänkande, tillägg och övrigt fallit undan. Detta kanske har att göra med olika syn på piratpolitik mellan mig och styrelsen, men jag anser att nedanstående ej bör ha hamnat i manifestförslaget ö.h.t. under forumdiskussionerna.

Vad jag hastigt sett verkar det som att förslagen petas ihop av individer, snarare än att t.ex. varje paragraf eller delmoment röstas kring. Det senare vore en bättre metod vilket jag hoppas används framöver (eller att det bara kontrolleras mot principprogrammet…)

Bakgrund och problem

Denna rubrik tycker jag är helt okej nu.

PIRATPARTIETS LÖSNING

Piratpartiet kräver att samhället garanterar några grundläggande principer, som alla ska gälla i samma utsträckning på och utanför nätet. Lagar som FRA-lagen har i praktiken avskaffat grundläggande demokratiska rättigheter såsom brevhemligheten och källskyddet för elektronisk kommunikation.

 • Brevhemligheten ska återupprättas.
 • Rätten att inte vara övervakad av det offentliga om man inte står under konkret misstanke om allvarligt brott ska återupprättas.
 • Rättsstaten ska stärkas.
 • Yttrande-, åsikts- och informationsfrihet ska stärkas.
 • Källskyddet och rätten att vara anonym måste kunna garanteras.
 • Riksdagsledamöters suveränitet som folkvalda beslutsfattare ska stärkas.

Vore “riksdagsledamöters suveränitet” en piratpolitisk fråga tycker jag det borde finnas argument förtydligandes vad som menas. Jag förstår att man önskar att partipiskan inte ska vina som i FRA-debatten, men då tycker jag att PP inte själva ska ha den hårdaste partipiskan i politiken.

SAKFRÅGOR UNDER MANDATPERIODEN

PERSONLIG INTEGRITET

Polismetodutredningen avbryts och dess förslag avslås.

Polismetodutredningen innehåller inte endast Ipred-motsvarande utlämnanden av personuppgifter, right? Det ska ju dessutom inte vara möjligt att kräva ut uppgifter från leverantören för laglig verksamhet – vilket vi anser att fildelning kommer att vara för ickekommersiellt bruk.

Alla delar av gällande kabelspaning i FRA-lagen rivs upp. Den effektiva delen av FRA-lagen, Lagen om Elektronisk Kommunikation, 6 kap, § 19 a (som tvingar operatörer att lämna trafik till FRA), rivs upp omedelbart, dvs före den 1 januari 2011.

Det är kabelspaningen som är intressant. Inte vad FRA gör i övrigt. FRA-lagen innehåller vissa förbättringar och förtydlingar kring deras verksamhet – och det som behöver hindras är massdupliceringen och analysen av all kabelkommunikation.

Alla delar av IPRED rivs upp omgående. Möjligheten för rättighetsinnehavare att få ut abonnentidentiteter rivs upp omedelbart, dvs före den 1 januari 2011.

Samma här med tidsangivelser. Ipred behöver dessutom inte finnas i svensk lagstiftning.

FRAs specialversion av Personuppgiftslagen rivs upp.

Kabelspaningen är vad som är intressant att avskaffa. Personuppgiftslagen är frågan om den bör rivas upp egentligen. Argumentera gärna! Kom ihåg att väga in hur säkerhetspolitik och FRAs verksamhet fungerar.

Användning av personnummer begränsas i Personuppgiftslagen till att bara få hanteras av myndigheter och på myndigheters direkta uppdrag. Ingen ska behöva uppge sitt personnummer för att prenumerera på Kalle Anka.

Dumheter. Personnummer måste få hanteras av privata företag för t.ex. ordinarie avtal, fakturor och kundsystem. Huruvida detta är en norm eller ej har inget med Piratpartiets politik att göra. Vill man ha Kalle Anka anonymt kan man fildela tidningen om inte annat.

Personuppgiftslagen stärks så att identitetskontroll endast får ske för befogade ändamål. Slentrianmässiga identitetskontroller ska förbjudas. SJ:s tilltag att kräva legitimation för tågresor är ett uppenbart exempel. Persontransportbolag som tågföretag, buss- och flygbolag ska inte ha rätt att begära kräva legitimation för inrikes resor. SJs legitimation för tågresor är ett exempel på obefogad identitetskontroll som orsakar mer krångel än nytta. Rätten att röra sig anonymt i landet är grundläggande i en demokrati.

Dels vill jag påpeka formuleringsfel, dels tycker jag det blir missriktat. Identitetskontroll måste ju t.ex. kunna ske vid krogar etc, vilket kan te sig “slentrianmässigt”. Samt att detta – förutom att jag strykte det med – krockar med den föreslagna “användning av personnummer begränsas”-paragrafen.

Samhällsskadan av oproportionerliga säkerhetskontroller överstiger vida de skador som terrorister någonsin kan åstadkomma, och kontrollerna kan dessutom aldrig vara effektiva.

“Samhällsskadan” vill man gärna ha källa på. Handlar det om övergången till storebrorsamhälle, ekonomiskt eller vad? Det är ett fluffigt, onödigt stycke.

Juridiskt kön är ett sätt att göra onödig och kränkande åtskillnad på människor. Med avskaffad värnplikt och könsneutral äktenskapslagstiftning finns inte längre något behov av juridiskt kön. Konsekvenserna av att avskaffa konceptet ska utredas, med målsättningen att göra så.

Jag tycker det låter coolt som idé, men frågan är hur det skulle påverka andra områden. Tänk t.ex. idrottsammanhang. I vilket fall har detta inget med Piratpartiet att göra. Personers kön är inte ens en integritetsfråga. Då snackar vi snarare jämställdhet och/eller HBT-rättigheter. (se kommentarer)

INFORMATIONSFRIHET OCH ANDRA RÄTTIGHETER

Riksdag och regering deklarerar att förhandlingarna om Acta saknar all legitimitet, att de är resultatet av ett särintresses försök att åsidosätta den demokratiska lagstiftningsprocessen, att Sverige lämnar Acta-processen och drar tillbaka sin förhandlingsfullmakt från EU. Samtidigt deklareras att Sverige avser att hjälpa Indien med flera att stjälpa projektet i sin helhet.

Huruvida Sverige ska hjälpa “Indien med flera” stjälpa projektet tycker jag låter lite för barnsligt kort sagt. Vi ska tydligt ta avstånd, men stjälpa projektet innebär att påverka andra länders önskningar. Det är känsligt område och Piratpartiet i andra länder får i så fall ta hand om deras politiska övertygelser.

De föreslagna grundlagsändringarna om att införa s.k. tittförbud avslås. Detta är en oproportionerlig, ineffektiv och obefogad inskränkning i informationsfriheten.

Ovanstående bakas in i en del längre ner.

Riksdag och regering ska be om ursäkt till press och media för att ha infört lagar som ifarosatt källskyddet.

Hmm, det här låter bara barnsligt. Sedan tycker jag inte att press och media behöver ursäkter som så. Det är snarare hela svenska folket, som då är de potentiella källorna. Eller världen för den delen. Att deklarera källskydd som självklarhet (tidigare stycke) bör räcka.

Statens åtskiljande från kyrkan ska dras så långt att den inte kränker någons religionsfrihet. Ingen del av grundskolan får ha religiösa anknytningar propagera för endera religiös eller religionskritisk uppfattning så länge skolplikt råder: detta innebär att staten med våld tvingar någon till religiösa yttringar och är inte acceptabelt. Detta innebär ett förbud mot religiös påverkan (från skolan som sådan) i samtliga skolor.

Efter grundskolan kan man förutsätta att en elev har möjlighet att bestämma sin väg i livet på egen hand. Religiösa anknytningar är en konstig formulering, vilket betyder att t.ex. religionsundervisning skulle förbjudas. Samt så är “med våld” stämplat som nyliberalt pladder.

Riksdag och regering ska deklarera som sin mening att rätten att vara anonym i vardagen är en fundamental rättighet. Det gäller särskilt på Internet, där yttrande- och åsiktsfrihet är beroende av ett starkt anonymitetsskydd.

Riksdag och regering ska deklarera som sin mening att nätet inte är farligt, utan faktiskt är den säkraste tänkbara platsen att befinna sig på. Därför finns inte heller några behov av lagar som skyddar människor som befinner sig på nätet från kommunikation eller information.

Det gäller inte särskilt på internet. Vi skriver själva att internet och afk är lika viktiga när det gäller grundläggande medborgerliga rättigheter etc. Frågan är om anonymitet i vardagen är en rättighet dock, men jag kan godta ovanstående formulering.

Riksdag och regering ska deklarera som sin mening att ett fritt, öppet och anonymt internet är lika viktigt för samhället som elektricitet och rinnande vatten, och mer viktigt än telefoni och television. På sikt bör internet behandlas likadant som elektricitet och rinnande vatten, och vara tillgängligt överallt för samtliga, anonymt i lika stor utsträckning. Till en början kan detta lösas med öppna trådlösa nät med samma täckningsområde som gatubelysning.

Japp. Så är det. Och nej, inte för samtliga, anonymt. Det bör vara värderat lika som elektricitet och rinnande vatten. Att det skulle finnas ett öppet trådlöst nätverk med täckning som gatubelysning tycker jag är ett för budgetpåverkande projekt för att det ska passa Piratpartiet. Ens som förslag.

Det viktiga arbetet att bekämpa barnpornografin slår ibland över i ett angrepp mot det öppna samhället utan att för den skull vara särskilt effektivt. Detta sker från den felaktiga föreställningen att övergreppshandel sker öppet. Piratpartiet vänder sig mot dem som använder värnlösa barn som slagträn i en debatt som egentligen handlar om något annat.

Barn som utsätts för barnporr blir inte hjälpta av nuvarande lagstiftning. Tvärtom. Vi anser därför att dDefinitionen på barnpornografi ska återställas till att gälla dokumenterade övergrepp på barn som inte genomgått puberteten. Ingen ska behöva oroa sig för att bli dömd för det stigmatiserande barnpornografibrottet bara för att den innehaft naken- eller sexbilder, vilket har blivit fallet idag. Lagen ska ändras och förtydligas för att reflektera detta. All handel med dokumenterade övergrepp på barn som inte genomgått puberteten ska vara fortsatt kriminaliserad. Propositionen om tittförbud och de lagändringar som trädde i kraft den 1 juli 2010 ska rivas upp och de föreslagna grundlagsändringarna avslås.

De föreslagna grundlagsändringarna om att införa s.k. tittförbud avslås. Detta är en oproportionerlig, ineffektiv och obefogad inskränkning i informationsfriheten.

Formuleringen “på barn som inte genomgått puberteten” är inte ett återställande. Tidigare bedömdes bildernas innehåll efter tolkad mognad, vilket inte säger något om faktisk genomförd pubertetsprocess. Ovan har jag även skrivit in det som flyttades ovanför (“om att införa s.k. tittförbud avslås” etc.) bl.a. så det inte upprepas.

Journalistiskt skydd övergår från att ha varit redaktioner och människor (med utgivningsbevis) till att vara aktiviteten journalistik och samhällsgranskning, för att omfatta alla medborgarjournalister. Avgift för att omfattas av grundlagsskydd avskaffas.

“Det är knappt så att Aftonbladet borde omfattas av grundlagsskydd” som en vän sade. Privatpersoner ska inte få publicera kränkande bilder och förtala etc. utanför en redaktionell organisation. Avgiften för utgivningstillstånd ska definitivt inte tas bort eftersom det är en rätt låg avgift för ett mycket starkt skydd.

Det ska alltid (som i “alltid”) vara tillåtet att dokumentera det man ser eller upplever och att kommunicera sådan dokumentation, även i flera led. Det föreslagna fotograferingsförbudet avslås.

Det om fotograferingsförbud står redan tidigare.

Informationsinnehav avkriminaliseras i samtliga fall. Endast informationsdistribution kan vara straffbart, och då bara i mycket speciella fall där sekretessbelagda personuppgifter inte får spridas från myndighet/sjukhus/bank, eller då det rör nationens säkerhet.

Det om att endast distribution kan vara straffbart anser jag är rakt av felaktigt. Innehav av vissa uppgifter bör kunna vara straffbart. Dessutom motsäger detta tidigare paragraf (som jag strukit) om databasföring av personnummer etc.

Terrorlagstiftningen ska avskaffas. Riksdagen ska vara vaksam på lagstiftning som kan falla inom ramen för så kallad tankebrottslighet.

Vilken är “terrorlagstiftningen”? Ordet “tankebrottslighet” tycker jag inte borde användas. Stryk hela paragrafen.

TVÅNGSMEDEL

Lag om att tvinga misstänkta att betala för tvångsmedel som används mot dem själva rivs upp. Polisen har börjat kräva betalt för blodprover de tagit på misstänkta för drogpåverkan. Detta är inte värdigt en rättsstat. Ingen ska någonsin behöva betala för en utredning mot sig själv.

Jag tycker inte detta har med Piratpartiet att göra. Samt bör man behöva betala för en utredning mot sig själv om man döms skyldig, vilket man aldrig någonsin ska enligt stycket. Dessutom hittar jag inte diskussioner som påtalar detta, eller källa, såhär i nattliga googlandet. Gäller det verkligen att även oskyldiga som utretts måste betala för t.ex. drogtester? Då måste jag ha missat något stort. Om så är fallet är jag villig att avslå yrkandet.

RÄTTSSTATENS STÄRKANDE

Utdrag ur brottsregistret begränsas så att det bara kan visas på skärmen inne på relevant myndighets kontor för den medborgare som begär det, och aldrig kan fås ut för att visas för t.ex. potentiella arbetsgivare. I dagsläget har brottsregisterutdrag kommit att användas så att en människa som fullgjort sitt straff fortsätter att betraktas som en andra klassens medborgare i stället för den oskyldiga människa han eller hon är efter fullgjort straff. Det är inte förenligt med rättsprinciper.

Jag ser hellre en formulering som bekräftar fångvården som rehabilitering snarare än straff. Det är ju vad det ska vara, vilket är varför man bör betraktas oskyldig när man släpps fri. Som ovanstående stycke är formulerat är det missvisande och inte helt säkert överensstämmande med Piratpartiet. Det vore dock intressant med t.ex. förverkande av uppgifterna efter en viss tid.

Poliser får aldrig hindra laglig verksamhet. Även om den anses omoralisk eller till och med stötande är det enda kriterium som får finnas huruvida verksamhet är laglig eller inte.

Det får den väl inte idag heller. Eller är det inte reglerat väl nog? Jag anser i vart fall att problemet ligger i hur anmälningar mot poliser etc. hanteras. Det är där ett stort problem i rättssäkerheten ligger, vilket bör bemötas snarare än att bara uttala ovanstående påstående.

MYNDIGHETERS VERKSAMHET OCH ANSVARSUTKRÄVANDE

För det första borde rubriken ändras, pga vad jag vill stryka nedanför. Jag tar nämligen bort delen om ansvarskrävande.

En överdriven jakt på så kallat fusk ökar misstron mot staten och innebär en större förlust än de ekonomiska skadorna av sådant fusk. Regeringen skall därför skicka direktiv till samtliga myndigheter att reducera sökandet efter så kallade fuskare.

Detta har inget med Piratpartiet eller dess politik att göra.

Försvarets Radioanstalt (FRA) läggs ner och ersätts med ingenting alls. SÄPO och MUST får ta över de delar av FRAs verksamhet som de önskar och som inte bryter mot grundläggande rättsprinciper. Övriga delar av verksamheten läggs ner permanent. FRAs verksamhet i förfluten tid bör utredas för att se om lagbrott begåtts i verksamheten, och om så skett bör de ansvariga utredas av åklagarmyndigheten.

FRA är bra, men bör ej få pyssla med kabelspaning. Massavlyssningen av kabeltrafik är det enda dåliga med deras verksamhet. Skulle man flytta över verksamhet till MUST t.ex. är det ju bara att byta namn på samma verksamhet. Befintlig budget för SÄPO och MUST täcker nog inte de geniala matematiker och kryptoanalytiker som FRA besitter. Behåll Försvarets Radioanstalt!

KONSUMENTSKYDD

Bör tas bort med anledningen att det helt enkelt inte passar in i något manifest, eller Piratpartiets politik för den delen. Vi har dessutom redan lagar för konsumentskydd som täcker orimliga avtal (t.ex. EULAs som ingen rimligen kan läsa igenom).

POLITIK I EUROPA

Helt okej avsnitt.

Kritik av PP-manifest: Integritet

Här följer min kritik av Piratpartiets Integritet-manifest för valet 2010, vilket jag tidigare påtalat är, rent krasst, dåligt.

Update 2010-08-10 06.00: Nedanstående finns för att bevara min kritik av manifestet i sin helhet. Jag rekommenderar dock diskussioner att föras på inlägget för release candidate-kritik. Stänger härmed av kommentar/pingback-funktion på detta inlägg.

Bakgrund och problem

Under de senaste två mandatperioderna har Sveriges riksdag steg för steg monterat ner medborgarnas integritet och rättssäkerhet. I och med FRA-lagen filtreras analyseras medborgarnas kommunikation, med IPRED-lagen fick privata bolag större befogenheter än polisen. Om Datalagringsdirektivet implementeras kommer alla medborgares kommunikation att registreras ännu hårdare och dessutom kommer deras position att registreras.

Ovan har jag bytt ut “filtreras” mot analyseras. Detta eftersom filtrering innebär filter, vilket kommunikationen i sig inte passerar. Den kopieras bara och kan inte påverkas – som typ Kinas nationella brandvägg, endast analyseras.

För varje år som går får vi fler och fler integritetskränkade lagar och lagförslag. Rättsstaten, grundläggande medborgarrätter och den personliga integriteten har monterats ned med en häpnadsväckande hastighet. Denna trend måste omedelbart vändas. Rättsstaten och de grundläggande fri- och rättigheterna ska snarast möjligt återställas i sin helhet och säkras mot framtida missbruk.

Denna formulering är bra och jag tycker den verkar acceptabel.

PIRATPARTIETS LÖSNING

Piratpartiet kräver några grundläggande principer:

Rätten att inte vara övervakad om man inte står under konkret misstanke om allvarligt brott ska återupprättas.

Rättsstaten ska återupprättas.
Yttrande-, åsikts- och informationsfrihet ska återupprättas.
Källskyddet måste kunna garanteras.

Samma grundläggande rättigheter ska alltså gälla på och utanför nätet. Detta inkluderar särskilt brevhemligheten, och rätten att vara anonym, och rätten att inte vara övervakad om man inte står under konkret misstanke för ett allvarligt brott.

Vi skriver om “rätten att inte vara övervakad” dubbelt. Samt lägger jag till “alltså” eftersom det blir en finare formulering.

Riksdagsledamöters suveränitet som folkvalda beslutsfattare ska stärkas.

Vore detta en piratpolitisk fråga tycker jag det borde finnas argument förtydligandes vad som menas. Jag förstår att man önskar att partipiskan inte ska vina som i FRA-debatten, men då tycker jag att PP inte själva ska ha den hårdaste partipiskan i politiken.

SAKFRÅGOR UNDER MANDATPERIODEN

PERSONLIG INTEGRITET

Riksdagen och regeringen ska deklarera att datalagringsdirektivet inte ska implementeras i Sverige, eftersom det strider mot Regeringsformen 2 kap 6 § och artikel 8.1 i Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna. Då det bryter mot fundamentala rättigheter har Sverige ingen skyldighet att införa direktivet. Detta ska också meddelas EUkommissionen (se Europa).

Språkliga ändringar. Mest för korrekthet och konsistens.

Polismetodutredningen avbryts och dess förslag avslås.

Polismetodutredningen innehåller inte endast Ipred-motsvarande utlämnanden av personuppgifter, right? Det ska ju dessutom inte vara möjligt att kräva ut uppgifter från leverantören för laglig verksamhet – vilket vi anser att fildelning kommer att vara för ickekommersiellt bruk.

Riksdag och regering ska deklarera som sin mening att ingen människa får sättas under integritetskränkande tvångsmedel som avlyssning eller övervakning utan att vara misstänkt för allvarliga brott. Regering utfärdar direktiv om detta till polismyndigheterna i väntan på lagändring.

Riksdag och regering ska deklarera som sin mening att samma fundamentala rättigheter gäller både på och av nätet, med betoning på integritetsskydd, post- och telehemlighet och budbärarimmunitet.

Godkänt.

Alla delar av FRA-lagen gällande kabelspaning rivs upp. Den effektiva delen av FRA-lagen, Lagen om Elektronisk Kommunikation, 6 kap, § 19 a (som tvingar operatörer att lämna trafik till FRA), rivs upp omedelbart, dvs före den 1 januari 2011 omgående.

Det är kabelspaningen som är intressant. Inte vad FRA gör i övrigt. Tidsangivelser känns allmänt krångligt, däremot ska det ju se till att göras så fort som möjligt förstås.

Alla delar av IPRED rivs upp omgående. Möjligheten för rättighetsinnehavare att få ut abonnentidentiteter rivs upp omedelbart, dvs före den 1 januari 2011.

Samma här med tidsangivelser. Ipred behöver dessutom inte finnas i svensk lagstiftning.

FRAs specialversion av Personuppgiftslagen rivs upp.

Kabelspaningen är vad som är intressant att avskaffa. Personuppgiftslagen är frågan om den bör rivas upp egentligen. Argumentera gärna! Kom ihåg att väga in hur säkerhetspolitik och FRAs verksamhet fungerar.

Användning av personnummer begränsas i Personuppgiftslagen till att bara få hanteras av myndigheter och på myndigheters direkta uppdrag. Ingen ska behöva uppge sitt personnummer för att prenumerera på Kalle Anka.

Nej. Dumheter. Personnummer måste få hanteras av privata företag för t.ex. ordinarie avtal, fakturor och kundsystem. Huruvida detta är en norm eller ej har inget med Piratpartiets politik att göra. Vill man ha Kalle Anka anonymt kan man fildela tidningen om inte annat.

Personuppgiftslagen stärks så att identitetskontroll endast får ske för befogade ändamål. Slentrianmässiga identitetskontroller ska förbjudas. SJ:s tilltag att kräva legitimation för tågresor är ett uppenbart exempel. Persontransportbolag som tågföretag, buss- och flygbolag ska inte ha rätt att begära kräva legitimation för inrikes resor. SJs legitimation för tågresor är ett exempel på obefogad identitetskontroll som orsakar mer krångel än nytta. Rätten att röra sig anonymt i landet är grundläggande i en demokrati.

Dels vill jag påpeka formuleringsfel, dels tycker jag det blir missriktat. Identitetskontroll måste ju t.ex. kunna ske vid krogar etc, vilket kan te sig “slentrianmässigt”. Samt att detta – förutom att jag strykte det med – krockar med den föreslagna “användning av personnummer begränsas”-paragrafen.

Säkerhetskontrollen för inrikes flygresor avskaffas utom för särskilt känsliga flygresor (när kungligheter eller statsråd flyger, till exempel). För utrikes resor ska Sverige agera för att avskaffa oproportinerliga säkerhetskontrollerna både i Sverige och Europa.

Samhällsskadan av oproportionerliga säkerhetskontroller överstiger vida de skador som terrorister någonsin kan åstadkomma, och kontrollerna kan dessutom aldrig vara effektiva.

Säkerhetskontroller bör ej avskaffas. De bör givetvis lättas på, men ovanstående formulering är helt missvisande. Jag stryker hellre än formulerar något halvdant.

Sveriges riksdag ska deklarera som sin mening att man inte har för avsikt att införa direktivet IPRED2 i svensk lagstiftning. Det bryter mot fundamentala rättigheter och Sverige har därför ingen skyldighet att införa direktivet.

Inga utvidgningar av övervakning, registrering eller användning av tvångsmedel ska införas under mandatperioden.

Det här funkar väl…

Det ska utredas om PKU-registret ska förstöras, då det drabbats av ändamålsglidning och dess potential för integritetsintrång blivit överhängande. Sveriges riksdag ska deklarera att nyttjanden av sekretessbelagda biobanker varit ett misstag och att det aldrig ska ske igen.

Biobankslagen bör försvaras, snarare än att vi förstör nyttiga forskningsrelaterade databaser.

Juridiskt kön är ett sätt att göra onödig och kränkande åtskillnad på människor. Med avskaffad värnplikt och könsneutral äktenskapslagstiftning finns inte längre något behov av juridiskt kön. Konsekvenserna av att avskaffa konceptet ska utredas, med målsättningen att göra så.

Jag tycker det låter coolt som idé, men frågan är hur det skulle påverka andra områden. Tänk t.ex. idrottsammanhang. I vilket fall har detta inget med Piratpartiet att göra, ens kön är inte en integritetsfråga. Då snackar vi snarare jämställdhet och/eller HBT-rättigheter.

INFORMATIONSFRIHET OCH ANDRA RÄTTIGHETER

Riksdag och regering deklarerar att förhandlingarna om Acta saknar all legitimitet, att de är resultatet av ett särintresses försök att åsidosätta den demokratiska lagstiftningsprocessen, att Sverige lämnar Acta-processen och drar tillbaka sin förhandlingsfullmakt från EU. Samtidigt deklareras att Sverige avser att hjälpa Indien med flera att stjälpa projektet i sin helhet.

Huruvida Sverige ska hjälpa “Indien med flera” stjälpa projektet tycker jag låter lite för barnsligt kort sagt. Vi ska tydligt ta avstånd, men stjälpa projektet innebär att påverka andra länders önskningar. Det är känsligt område och Piratpartiet i andra länder får i så fall ta hand om deras politiska övertygelser.

De föreslagna grundlagsändringarna om att införa s.k. tittförbud avslås. Detta är en oproportionerlig, ineffektiv och obefogad inskränkning i informationsfriheten.

Ovanstående bör flyttas till dit jag skrivit in det.

De föreslagna grundlagsändringarna om att införa vissa fotograferingsförbud avslås. Riksdagen ska deklarera att det alltid ska vara tillåtet att dokumentera det man själv observerar och upplever, och att kommunicera sådan dokumentation, även i flera led.

Det här vet jag inte om det är okej eller ej. Jag vet inte vad fotograferingsförbuden är. Jag förutsätter att folk vet vad de skriver om. Upplys mig gärna.

Riksdag och regering ska be om ursäkt till press och media för att ha infört lagar som ifarosatt källskyddet.

Hmm, det här låter bara barnsligt. Sedan tycker jag inte att press och media behöver ursäkter som så. Det är snarare hela svenska folket, som då är de potentiella källorna. Eller världen för den delen. Att deklarera källskydd som självklarhet (tidigare paragraf) bör räcka.

Statens åtskiljande från kyrkan ska dras så långt att den inte kränker någons religionsfrihet. Ingen del av grundskolan får ha religiösa anknytningar propagera för endera religiös eller religionskritisk uppfattning så länge skolplikt råder: detta innebär att staten med våld tvingar någon till religiösa yttringar och är inte acceptabelt. Detta innebär ett förbud mot religiös påverkan (från skolan som sådan) i samtliga skolor.

Efter grundskolan kan man förutsätta att en elev har möjlighet att bestämma sin väg i livet på egen hand. Religiösa anknytningar är en konstig formulering, vilket betyder att t.ex. religionsundervisning skulle förbjudas. Samt så är “med våld” stämplat som nyliberalt pladder.

Riksdag och regering ska deklarera som sin mening att rätten att vara anonym i vardagen är en fundamental rättighet. Det gäller särskilt på Internet, där yttrande- och åsiktsfrihet är beroende av ett starkt anonymitetsskydd.

Riksdag och regering ska deklarera som sin mening att nätet inte är farligt, utan faktiskt är den säkraste tänkbara platsen att befinna sig på. Därför finns inte heller några behov av lagar som skyddar människor som befinner sig på nätet från kommunikation eller information.

Det gäller inte särskilt på internet. Vi skriver själva att internet och afk är lika viktiga när det gäller grundläggande medborgerliga rättigheter etc. Frågan är om anonymitet är en rättighet dock, men jag kan godta ovanstående formulering.

Riksdag och regering ska deklarera som sin mening att ett fritt, öppet och anonymt internet är lika viktigt för samhället som elektricitet och rinnande vatten, och mer viktigt än telefoni och television. På sikt bör internet behandlas likadant som elektricitet och rinnande vatten, och vara tillgängligt överallt för samtliga, anonymt i lika stor utsträckning. Till en början kan detta lösas med öppna trådlösa nät med samma täckningsområde som gatubelysning.

Japp. Så är det. Och nej, inte för samtliga, anonymt. Det bör vara värderat lika som elektricitet och rinnande vatten.

Det viktiga arbetet att bekämpa barnpornografin slår ibland över i ett angrepp mot det öppna samhället utan att för den skull vara särskilt effektivt. Detta sker från den felaktiga föreställningen att övergreppshandel sker öppet. Piratpartiet vänder sig mot dem som använder värnlösa barn som slagträn i en debatt som egentligen handlar om något annat.

Barn som utsätts för barnporr blir inte hjälpta av nuvarande lagstiftning. Tvärtom. Vi anser därför att dDefinitionen på barnpornografi ska återställas till att gälla dokumenterade övergrepp på barn som inte genomgått puberteten. Ingen ska behöva oroa sig för att bli dömd för det stigmatiserande barnpornografibrottet bara för att den innehaft naken- eller sexbilder, vilket har blivit fallet idag. Lagen ska ändras och förtydligas för att reflektera detta. All handel med dokumenterade övergrepp på barn som inte genomgått puberteten ska vara fortsatt kriminaliserad. Propositionen om tittförbud och de lagändringar som trädde i kraft den 1 juli 2010 ska rivas upp och de föreslagna grundlagsändringarna avslås.

De föreslagna grundlagsändringarna om att införa s.k. tittförbud avslås. Detta är en oproportionerlig, ineffektiv och obefogad inskränkning i informationsfriheten.

Formuleringen “på barn som inte genomgått puberteten” är inte ett återställande. Tidigare bedömdes bildernas innehåll efter tolkad mognad, vilket inte säger något om faktisk genomförd pubertetsprocess. Ovan har jag även skrivit in det som flyttades ovanför (“om att införa s.k. tittförbud avslås” etc.) bl.a. så det inte upprepas.

Journalistiskt skydd övergår från att ha varit redaktioner och människor (med utgivningsbevis) till att vara aktiviteten journalistik och samhällsgranskning, för att omfatta alla medborgarjournalister. Avgift för att omfattas av grundlagsskydd avskaffas.

“Det är knappt så att Aftonbladet borde omfattas av grundlagsskydd” som en vän sade. Privatpersoner ska inte få publicera kränkande bilder och förtala etc. utanför en redaktionell organisation. Avgiften för utgivningstillstånd ska definitivt inte tas bort.

Det ska alltid (som i “alltid”) vara tillåtet att dokumentera det man ser eller upplever och att kommunicera sådan dokumentation, även i flera led. Det föreslagna fotograferingsförbudet avslås. Informationsinnehav avkriminaliseras i samtliga fall. Endast informationsdistribution kan vara straffbart, och då bara i mycket speciella fall där sekretessbelagda personuppgifter inte får spridas från myndighet/sjukhus/bank, eller då det rör nationens säkerhet.

Det om fotograferingsförbud står redan tidigare. Det om att endast distribution kan vara straffbart anser jag är rakt av felaktigt. Innehav av vissa uppgifter bör kunna vara straffbart. Dessutom motsäger detta tidigare paragraf (som jag strukit) om databasföring av personnummer etc.

Terrorlagstiftningen ska avskaffas. Riksdagen ska vara vaksam på lagstiftning som kan falla inom ramen för så kallad tankebrottslighet.

Vilken är “terrorlagstiftningen”? Ordet “tankebrottslighet” tycker jag inte borde användas. Stryk hela paragrafen.

TVÅNGSMEDEL

Lag om tvingande drogtester på människor yngre än 15 år rivs upp.

Helt rätt. Är man inte straffmyndig ska man inte tvingas eller misstänkas utan konkreta misstankar. Tvångsmedel vid konkreta misstankar finns redan lagfört i lagen om vård av unga vad jag vet.

Lag om att tvinga misstänkta att betala för tvångsmedel som används mot dem själva rivs upp.

Jag tycker inte att detta har med Piratpartiet att göra. Argumentera gärna.

Lagändringarna från propositionen 2002/03:74 (“Hemliga tvångsmedel…”) rivs upp. Dessa innebär bland annat att hemlig avlyssning och hemliga kameror får användas även mot personer som inte är misstänkta för brott. Straffvärdesventiler införs.

Lagändringarna från propositionen 2004/05:143 (“Överskottsinformation vid användning av hemliga tvångsmedel”) rivs upp. Dessa lagändringar innebar att integritetskränkande övervakningsdata får användas för lagföring av brott vars allvarsgrad inte motiverade övervakningen från början.

Lagändringarna från propositionen 2005/06:177 (“Åtgärder för att hindra vissa särskilt allvarliga brott”) rivs upp. Lagändringarna innebar att hemlig teleövervakning, teleavlyssning, kameraövervakning och postkontroll får användas mot person som inte är misstänkt för något.

Inget nämnvärt att invända.

Rättegångsbalken ändras så att datorer och elektroniska lagringsmedia får minst samma integritetsskydd som post- och teleförsändelse, och alltså inte får undersökas vid husrannsakan. Datorer och elektroniska lagringsmedia bör ha sådant skyddsvärde att de bara får undersökas för brottsrubriceringar, på vilka kortare fängelsestraff än två år inte kan följa, och bara vid konkret misstanke. Här ska integritetsintresset av vad en yngre människa typiskt har på sin dator väga tydligt tyngre än det brottsutredande intresset.

Jag vet inte ärligt talat hur det gäller med “inte får undersökas vid husrannsakan”, men är det så tycker jag att det är okej formulerat. Men vad är det där om “yngre människa”? Bah, åldersdiskriminering.

Det föreslagna tvångsmedlet Hemlig Dataavläsning (2005:38), som skulle ge polisväsendet realtidstillgång till innehållet i datorer och deras kringutrustning som kameror och mikrofon, förkastas med eftertryck av riksdag och regering.

Övriga delar av utredningen 2005:38 förkastas med eftertryck.

Jag har ingen aning vad övriga delar av utredningen 2005:38 är. Låter ju hemskt, men vad kom de fram till? Utredningen måste väl ha sagt något gällande integritet, är allt verkligen dåligt? Etc. etc.

RÄTTSSTATENS ÅTERSTÄLLANDE

Riksdagen ska deklarera följande principer som sin mening:

 • Sverige ska vara ett land där människor i regel inte behöver ha identitetshandlingar med sig i vardagen.
 • Man är alltid oskyldig till dess motsatsen bevisats i domstol.
 • Inget straff utmäts före kraftvunnen dom.
 • Inga grå- eller skamstraff får förekomma, bara de som är uttryckligen nedskrivna i lagen.
 • Ingen svarar för gärning man inte hade avsikt att utföra.
 • Alla har rätt att få reda på och bemöta en misstanke.
 • Ingen misstänkt ska tvingas betala för utredning mot sig själv.
 • Ingen misstänkt ska tvingas inkriminera sig själv.
 • Tidigare misstänkt men odömd som kränkts som en del av utredningen har rätt till ersättning för sakskada och integritetsskada i en storleksordning som ska avskräcka polismyndigheter från att kränka människor i onödig omfattning.
 • En människa som inte är misstänkt för brott ska aldrig stå under övervakning.
 • Ingen ska någonsin behöva bevisa sin oskuld.
 • En människa som fullgjort sitt straff är ånyo en oskyldig människa.

Jag har inget nämnvärt att invända mot. Det jag inte är säker på om jag håller med om eller ej kan jag inte säga att jag är särskilt insatt i.

Aktörer som regleras i Lag om regional alarmeringscentral (1981:1104) förbjuds att lämna ut identitetsuppgifter på uppringande. I rättegångsbalken förbjuds även rättsväsendet att begära ut sådana.

Ett bra förslag.

Utdrag ur brottsregistret begränsas så att det bara kan visas på skärmen inne på relevant myndighets kontor för den medborgare som begär det, och aldrig kan fås ut för att visas för t.ex. potentiella arbetsgivare. I dagsläget har brottsregisterutdrag kommit att användas så att en människa som fullgjort sitt straff fortsätter att betraktas som en andra klassens medborgare i stället för den oskyldiga människa han eller hon är efter fullgjort straff. Det är inte förenligt med rättsprinciper.

Jag ser hellre en formulering som bekräftar fångvården som rehabilitering snarare än straff. Det är ju vad det ska vara, vilket är varför man bör betraktas oskyldig när man släpps fri. Som ovanstående stycke är formulerat är det missvisande och inte helt säkert överensstämmande med Piratpartiet. Det vore dock intressant med t.ex. förverkande av uppgifterna efter en viss tid.

Rätten att besluta om integritetskränkande övervakning fråntas den utredande åklagaren och flyttas till en domare som ska tillgodose integritetsintresset hos den misstänkte.

…sure. Även om “som ska tillgodose integritetsintresset” egentligen är vad åklagaren bör göra. Så är det ju idag. Problemet är att ingen fälls – utredningarna läggs ju ner – på grund av ett självförsvarande polisväsende.

Poliser får aldrig hindra laglig verksamhet. Även om den anses omoralisk eller till och med stötande är det enda kriterium som får finnas huruvida verksamhet är laglig eller inte.

Det får den väl inte idag heller. Eller är det inte reglerat väl nog? Jag anser i vart fall att problemet ligger i hur anmälningar mot poliser etc. hanteras. Det är där ett stort problem i rättssäkerheten ligger, vilket bör bemötas snarare än att bara uttala ovanstående påstående.

MYNDIGHETERS VERKSAMHET OCH ANSVARSUTKRÄVANDE

Regeringen ska utfärda direktiv till Luftfartsverket att senast den 1 juli 2011 snarast erbjuda gratis, inloggningsfritt och obegränsat trådlöst internet på samtliga större flygplatser.

Detta vore ju bra och smidigt. Inloggningsfritt är dock ett helvete som administratör, samt är “obegränsat” en konstig term eftersom t.ex. bandbreddsbegränsning vore en klok sak på ett öppet, trådlöst flygplatsnätverk. Hellre ser jag att “ingen myndighet får […] medverka till censur”-grejen innebär att man ska ange som krav på nätet att inga hemsidor ska blockeras.

Regeringen ska utfärda direktiv vad gäller samtliga myndigheters internetanvändande. Följande tre två regler ska åtföljas undantagslöst och vara implementerade den 1 juli 2011:

 • Ingen myndighet får censurera eller medverka till censur av nätet, vare sig för sina anställda eller för allmänheten.
 • Ingen myndighet får upphandla ett censurerat nät när ett ocensurerat finns att köpa av en annan leverantör.
 • Ingen myndighet får göra någon som helst form av ingrepp i kommunikation mellan människor.

Det om ingrepp i kommunikation motsäger ju 2-års-fängelse-avlyssning t.ex. eller för den delen “kommunikation” i form av att grannar står ute och skriker mitt i natten till varandra medan andra försöker sova…

Regeringen skall skicka direktiv till samtliga myndigheter att reducera sökandet efter så kallade fuskare med minst 75%, och i stället utgå från att alla medborgare är hederliga och sanningsenliga. Det promillepris vi eventuellt får betala för fusk är värt att behandla alla medborgare med respekt — och dessutom kostar fuskjakten ofta mer än fuskförluster.

Detta har inget med Piratpartiets politik att göra.

Försvarets Radioanstalt (FRA) läggs ner och ersätts med ingenting alls. SÄPO och MUST får ta över de delar av FRAs verksamhet som de önskar och klarar inom sin befintliga budget och som inte bryter mot grundläggande rättsprinciper. Övriga delar av verksamheten läggs ner permanent. Ansvariga på FRA bör utredas för brott mot privatlivslagar.

FRA är bra, men bör ej få pyssla med kabelspaning. Det är det enda dåliga med dem. Skulle man flytta över verksamhet till MUST t.ex. är det ju bara att byta namn på samma verksamhet. Befintlig budget för SÄPO och MUST täcker nog inte de geniala matematiker och kryptoanalytiker som FRA besitter. Behåll Försvarets Radioanstalt!

KONSUMENTSKYDD

(Denna sektion passar egentligen inte under Integritet, men den passar ännu sämre under Kultur eller Kunskap, och är för liten för ett eget sjökort. Därför ligger den här.)

Ah, vad nice. Det där tar vi bort direkt. Detsamma gäller nedanstående paragrafer med anledningen att det helt enkelt inte passar in i något manifest, eller Piratpartiets politik för den delen. Vi har dessutom redan lagar för konsumentskydd som täcker orimliga avtal (t.ex. EULAs som ingen rimligen kan läsa igenom).

Idag räknas allt mer som licensiering snarare än köp. Detta leder till att företag genom avtalsvillkor och tekniska system inskränker konsumentens rättigheter, vilket i sin tur gör det nödvändigt med ett utökat skydd för konsumenter.

Att sälja saker som “licenser” är ett sätt att kringgå lagen om konsumentskydd som tydligt ska vara otillåten. En försäljning är antingen en vara eller en tjänst. Dessa har olika former av konsumentskydd. Försök att klassa försäljning till slutkonsument som varken vara eller tjänst ska vara förbjudet i lag.

Lagen ska uttryckligen säga att avtal som visas vid mjukvaruinstallation inte äger laga kraft.

Läs ovan. Hela rubriken stryks.

POLITIK I EUROPA

Sverige ska inom EU med kraft verka för att:

 • Datalagringsdirektivet ska upphävas
 • IPRED ska upphävas och IPRED2 inte genomföras
 • ACTA-förhandlingarna termineras och EU lämna förhandlingarna
 • INDECT termineras
 • SWIFT-data, passagerardata och annat medborgardata aldrig lämnas ut till USA utan konkret misstanke och då efter formell polisbegäran för gärning som även är straffbar i EU
 • E-handelsdirektivet och dess budbärarimmunitet förblir orört och helst stärks.
 • Regeringen skriver dessutom ett brev till EU-kommissionen och meddelar att Sverige anser att Datalagringsdirektivet inte är förenligt med en demokratis skyldigheter så som anges i EKMR artikel 8.

Detta bör stavnings-/grammatikkollas, men är syftesmässigt okej. Även om jag inte har någon aning om vad INDECT är.

Ett ofärdigt valmanifest från PP

Jag medger att jag inte var delaktig i processen att utveckla formuleringarna i “sjökorten”. Oavsett mitt engagemang där har jag dock haft förtroende ett längre tag att det finns någon slags korrekturläsning innan dokument publiceras. Mitt avståndstagande står kvar pga faktafel samt nedanstående problematik.

Ni som hävdar att detta var ett bra valmanifest, snälla läs följande citat ur den publicerade PDFen:

(Denna sektion passar egentligen inte under Integritet, men den passar ännu sämre under Kultur eller Kunskap, och är för liten för ett eget sjökort. Därför ligger den här.)

Det ligger under rubriken “KONSUMENTSKYDD” – som alltså kanske inte ens platsar i Piratpartiets politik – i Integritet-manifestet [PDFen]. Det är ett tecken på att folk inte läst igenom det.

Detta hade kunnat avvärjas med att ha någon slags medlemsomröstning där partiet som sådant spikar ett valmanifest. Inte styrelsen, inte random ansvarig för ett område, inte folk som klagar på att andra inte varit delaktiga nog men ändå släpper igenom sådant som ovan.

Jag hade tänkt hastigt läsa igenom dokumenten idag, våldsrapera formuleringar och lämna mina synpunkter, om jag inte får hjärnaids innan jag läst färdigt.

opassande listar övervakningslagar

I god rapporterings-ed borde jag egentligen kommentera vardera inlägg i denna artikel. Dock är jag trött för tillfället.

opassande.se har nämligen gjort en uppdaterad översikt av övervakningslagar. Läs, kritisera, kommentera.