Tag Archives: insändare

Släng inte pengar i Copyrightsjön, Umeå kommun!

Publicerat i Västerbottens Kuriren 2012-09-14 på Ordet Fritt

Umeå kommun satsar 2 miljoner kronor på Festival 2014, som de kallar “open source” (öppen källkod). Vad festivalen har att göra med öppen källkod att göra är dock inte särskilt klart: Det enda som görs kollaborativt är insamlingen av pengar.

Festivalens “källkod”, det som bygger upp festivalen, är enligt alla planer hittills lika sluten som nästan vilken festival som helst. Upphovsrättsskyddat, inlåst och otillåtet (även om ingen bryr sig) att filma med mobilkameran och ladda upp på nätet.

Är det våra gemensamma medel i form av kommunens och “crowdens” pengar, bör inte då resultatet vara fritt för alla att sprida, remixa och bygga vidare på? Släng inte pengar i copyrightsjön och investera istället i ett kulturarv som faktiskt tillåter att vi bevarar det!

Informationstillgänglighet bör absolut vara en ledstjärna för en kulturhuvudstads investeringar. Kanske är det inte för sent? Annars är ju 2014 också ett valår, vill jag minnas, där Piratpartiet Umeå ställer upp för ett fritt framtida kulturliv!

Mikael Nordfeldth
Ung Pirat Umeå

open source. orly?

Insändare om filosofi i högstadiet

Följande publicerades i Västerbottens Kurirens “Ordet Fritt”-sektion. Mestadels postar jag det här nu för att eventuellt utveckla tankegångarna framöver. Det publicerades strax efter jag skickade in det 2009-10-05.

Det rapporteras ofta om unga såväl som vuxnas psykiska ohälsa. Folk känner sig stressade, “utbrända” eller allmänt dåligt och inte nöjda med sig själva. Faktum är oavsett statistik att många skulle kunna må mycket bättre. Detta vore bra dels socialt (allmänhälsan etc.) men även ekonomiskt då institutioner för psykisk hälsa idag varnar om resursbrist. Inom vård och politik diskuteras vilken omfördelning som ska lösa denna panik. Fast jag tror att stoppa blödningen är bättre än att plåstra.

Ett sätt att gå tillväga kan vara så enkelt som att ge människor bättre självkänsla tidigt i livet. Många ungdomars problem uppstår när de behöver “välja en roll”, något som ofta sker i högstadieålder. Det är där man behöver ge ungdomar perspektiv på livet och en förståelse av jaget. Enklast är detta att göra genom idéutbyte, analytisk förmåga och tankeexperiment. Kortfattat “Filosofi”.

Jag är av övertygelsen att man med fördel tidigt bör lära ut grundläggande filosofiska element. Tankesätten utvecklar särskilt en persons logiska förmågor, såsom konsekvensanalys och problemlösning. Ungdomar är vetgiriga, nyfikna och behöver få diskutera frågor som “Vem är jag?”, “Varför tänker man så?”, “Finns det mening med/i livet?” och dylikt. Redan idag arbetar man med detta på Ungdomscentrum under namnet “livskunskap”, men även där känner man att det gärna hade fått dyka upp tidigare i uppväxten.

Abstrakt tänkande är nyttigt i samband med formandet av individen. Därför är mitt förslag är att ge elever möjligheten att läsa filosofi, eller “livskunskap”, redan på högstadiet. Det skulle resultera i mer självsäkra och analyserande generationer framöver.

Mikael Nordfeldth
handledare för IV-elever