Tag Archives: innovation

Ung Pirat Norra uppmuntrar till att utvecklas och nå ut!

Jag exproprierar Ung Pirat Norra-nyheten som jag nyss publicerade:

Ung Pirat har tidigare i år på sin förbundskongress tagit beslut om att utveckla en rymdpolitik. Det betyder att våra medlemmar självklart ska vara med och utveckla såväl den som sig själva i formandet av politiken. Så nu har vi en massa saker på gång samtidigt!

Kristofer Petterson från Vilhelmina är en kunnig typ som vill hjälpa oss att förstå rymden och vad den innebär för oss, för vår forskning och samhälle.
Nu på söndag 29/4 kommer vi på kanslilokalen (Fabriksgatan 8b kv. Umeå) att sätta upp en videolänk med honom så han kan få presentera och diskutera med oss om en del av vad som behövs för att skapa en framgångsrik rymdpolitik. Vi öppnar dörrarna 13.30 och startar videolänken 14.00!
Videoströmmen ska vi även försöka få igång så den är sebar från andra orter också, förstås. Det meddelas närmare om detta när vi vet mer själva.

Utöver detta finns även många satsningar nationellt på ökad innovationskraft, företagande etc. etc. som ungdomar bjuds in till, vilket givetvis vi alla bör ta chansen att gå på.
Ungas Innovationskraft har exempelvis startat ett “idétåg” som även ska upp till norra Sverige (som högst upp till Luleå förvisso…). Tiderna för tågbesöket är 14-19 på respektive dag – och går du i skolan är de säkert intresserade av att låta dig gå dit! Hör med dina lärare.
8-11 maj passerar tåget städer inom Ung Pirat Norra Distriktet. Kika in när du kan vara där och passa på att anmäla dig direkt! Självklart kommer en massa andra unga pirater också att vara där!

En sak som kan intressera er rymdentusiaster är följande:

Umbilical Design håller i en innovationsworkshop där man med inspiration från rymden och astronautens vardag tillsammans ska identifiera problem och hitta lösningar för hur vi ska få till en hållbarare livsstil på jorden. Man kan anmäla sig till workshopen på http://downtoearth.se/events/ungas-rymdstation/

Ni som är ute efter immaterialrättsinformation – och förstås diskussion, då mycket där handlar om hur man “skyddar sin idé” – är nog intresserade av att träffa t.ex. PRV:

Med på tåget finns rådgivare från bland flera andra ALMI, Patent- och registreringsverket (PRV), Drivhuset, Stiftelsen Svensk Industridesign (SVID) och unga förebilder som på olika sätt har gjort resan från idé till handling. Dessutom håller verksamt.se seminarier om hur man startar eget och PRV håller seminarium om hur man skyddar sina idéer.

Så kom gärna på dels vår videokonferens med Kristofer Pettersson – men passa även på att besöka t.ex. det här idétåget som nyss nämndes. Ung Pirat behöver ut och synas – och inte minst sprida våra tankar och idéer. Annars blir bilden på att man “ska skydda sina verk” alldeles för monoton.

Hör av dig om du har tips på fler sådana här aktiviteter som vi alla bör gå på!

First thoughts on “subcultural innovation”

After the weekend’s free culture festival, which me and my friends threw together, I’ve pondered the ideas and concepts behind “amateur” creativity. Not necessarily lower quality compared to “professional” creations. It’s rather that the creativity stems from something else than aiming for economical profit.

Please note that I do not necessarily mean the socialist let’s-be-hippies kind of “value beyond profit”. However, I often argue that creativity spawns a higher quality of life. It may also act as some sort of cognitive therapy – or just simply mean that one is interested in something. Having an enjoyable experience besides work to spend time on increases happiness – which is a rather accepted theory.

In either case, one of the happenings during this event was Simon Lindgren, professor in sociology at the University of Umeå, who talked about internet and participatory culture. Apparently something good came out for him too, as he writes in a blog post about his talk at CCOU:

I have been toying for some time with the idea of writing something about what I would call “subcultural innovation”, and this experience fuelled these ideas even more.

When I read this I was very excited. Just the phrase “subcultural innovation” got me really inspired and I repeated it for myself a couple of times. It meant so much at the same time! The post I’m writing now is generally just to make my mind settle and perhaps inspire someone else to ponder the subject as well.

What is subcultural innovation, and what does it encompass? Several questions flew through my mind which I’m still digesting:

  • Is a subculture merely the derivative (or “extreme”) culture of something more ordinary (“mainstream”)? Given time, will they converge?
  • Could a subculture perhaps also be the combination (“crossover”?) of several mainstream themes, to create a combined derivative? Or will this merely be a culture ex “sub”?
  • Are countercultures actually subcultures, despite their oppository devotion? More specifically, is the antithesis actually a part of the thesis?
  • Most importantly: Can subcultures be stand-alone?

I believe these are important questions, added some further odd thoughts, which I need answers for in order to have a chance to deduce anything given the fascinating term subcultural innovation. I can definitely say I’m very excited about this.

Intervju i VF, om lokalval i Umeå

20090815 - Västerbottens Folkblad: Piraterna i Umeå satsar på lokalval (Rolf Jakobsson)

Rolf Jakobsson på Västerbottens Folkblad ringde och väckte mig (vilket förvisso var bra…) “imorse” och frågade mig ifall Piratpartiet Umeå ställer upp i lokala val. Artikelns tolkning är mer definitiv än vad jag tillkännagav må jag säga. Men det är kanske bra, så vi sätter sprutt på de etablerade partierna.

Jag har ett par småkommentarer, men är egentligen ganska nöjd i det hela. Först och främst vill jag betona följande:

Avgörande för om partiet ställer upp i kommunalvalet 2010 – och eventuellt även i landstingsvalet – är om det finns ett behov av ett Piratparti i politiken i Umeå.

Vi har ett möte nu på onsdag dit alla lokala pirater har bjudits in. Förhoppningsvis kommer vi fram till något förnuftigt där. Inget definitivt finns alltså för Umeås status än.

Vidare var artikeln en intervju mest med mig, så den blev väldigt färgad av mina egna intressen:

– Jag brinner själv för frågan om öppen källkod och fri mjukvara inom kommunens IT-sektor. I dag låser kommunen in sig i Microsofts monopol genom att använda format som inte alla kan läsa.

Det är inte bara Microsofts monopol det gäller. De är ett exempel av flera. Jämför t.ex. med utredningsunderlaget jag länkade tidigare som bl.a. tar upp Umeå stadsbibliotek. De har idag stora behov av att modifiera det aktuella, proprietära systemet. Man saknar laglig såväl som teknisk möjlighet att göra det. Företaget som äger den proprietära mjukvaran bryr sig inte ett piss om att implementera nya, nödvändiga funktioner – och källkoden kan man ju inte ens skymta…

– Det innebär att människor stängs ute från den offentliga förvaltningen.

Som tur är så fungerar ju t.ex. .doc och .xls i Open Office… så helt körd är man inte. Men poängen är ju att man bör köra öppna, patentohotade format. Vad skulle t.ex. hända om EU driver igenom mjukvarupatent – och man plötsligt tappar Open Office som lagligt alternativ pga grova stämningshot?

Falkvinge hävdar att Piratpartiet också behövs på lokal nivå för att värna den personliga integriteten och skyddet för privatlivet.
Mikael Nordfeldth anser dock inte att Piratpartiet är ett enfrågeparti.
– Nej, det finns alla möjligheter att applicera Piratpartiets principer på andra områden.

Falkvinge anser ju förstås inte heller att Piratpartiet är ett enfrågeparti. Och jag personligen vill påpeka att Piratpartiets principer omfattar andra områden än skyddet för privatlivet. T.ex. är skola/undervisning ett hett område för Piratpartiets informationspolitik.

Så. What’s up?

Frågan vi behöver ställa oss är om Piratpartiet behövs i Umeå kommunfullmäktige. Jag vill mena att det kanske vi inte gör. Det vore en logisk slutsats av just anledningen att vi är näst pirattätast i Sverige. Så invånarna här i Umeå sympatiserar redan till stor del med Piratpartiet – och förhoppningsvis politikerna också. Kanske vore vi även effektiva genom t.ex. medborgarförslag? Kanske vi bara behöver presentera våra idéer till fullmäktigarna? Det vore ju förstås drömmen…

…men politikerföraktet ligger och gnager i bakhuvudet. Kan man lita på att en välsutten politiker faktiskt bryr sig om annat än sin stolklädsel? Så av denna anledning tror jag fortfarande att vi kan göra nytta i kommunpolitiken som parti i kommunfullmäktige. Vi kan bidra med fokus och kompetens, skynda på utvecklingen och bidra med färska idéer osv.