Tag Archives: ifpi

IFPI.se is hacked

Question is if it helps or makes a disservice. This is what the site contains, in simple Courier font.

SLUTA LJUG HÅKAN ROSWALL!!!

Den hänsynslösa jakt som IFPI, Antipiratbyrån, Warner Bros och alla andra företag med en bricka i spelet bedrivit har nu resulterat i en rättegång där fyra oskyldiga män står åtalade för upphovsrättsintrång.

Det här är en krigsförklaring mot antipiratindustrin och aktörerna bakom den, och vi uppmanar allmänheten till bojkott och lynchning av de ansvariga.
IFPI är bara början. Fortsättning följer.

Den Nya Generationen

# credz till: anakata, TiAMO och brokep

Which freely translated into English is:

STOP LYING HÅKAN ROSWALL!!!

The ruthless hunt that IFPI, Antipiratbyrån, Warner Bros and all the other companies with a foot in the game has now resulted in a trial where four innocent men are charged for copyright infringement.

This is a declaration of war against the antipiracy industry and the agents behind it, and we encourage the public to boycott and lynching of the responsible ones.
IFPI is just the beginning. To be continued.

The New Generation

# credz to: anakata, TiAMO och brokep

In the HTML source you find the following commented line twice:

<!– !d.n.g! ludvig werner – monique wadsted – henrik ponten – rasmus ramstad – per sundin !d.n.g! –>

This won’t win sympathy for the pirates, but still it’s a rather equal way of fighting back against those who run this trial at the cost of Swedish tax payers, the justice system and democracy.

Update 2009-02-18 20:12

“…this is not a trial against The Pirate Bay, it’s a declaration of war on the internet!”

//Marcin de Kaminski, 090216

Internet slår tillbaka.

Update 2009-02-18 20:30

The message has been taken down by Ifpi’s web administrator and now has the following message:

Välkommen till IFPI Svenska Gruppen
Sidan är tillfälligt tagen ur drift

which in English is

Welcome to IFPI Swedish Group
The page is temporarily taken out of service

Update 2009-02-19 07:28

Waking up to a message that just when I had gone to bed, ifpi.com and ifpi.org were also down. Though it seems more like Denial of Service to me than a hack. That’s really super-uncool.

Restricting information flow is bad, no matter which “side” you’re on. Except maybe the spread of false information and lies, but Ifpi just don’t really know what they’re talking about. So they’re not lying. Thus they should be spared the humiliation.

Note: Coldplay (part of Spectrial) best-seller 2008

Coldplay’s fourth album was the best-seller for 2008 said IFPI (International Federation of the Phonographic Industry).

Well. Unfortunate for them, they have been pirated (they are on the list of bands in the Spectrial)! So people have been downloading their music for free! It’s reasonable to assume that had they not been pirated, these 6.8 million units world-wide would rather have been 10 MILLION BILLION.

Ipred1 ej igenom än. Vi bör stoppa den medan vi kan.

Uppenbarligen är det fortfarande oklarheter hos den grå massan huruvida Ipred röstats igenom än. Lagen är ej antagen av riksdagen. Opinionsmässigt i riksdagen så är Alliansen för lagen, (S) har inte uttalat sig och (V) + (Mp) är mot ett införande.

Regeringen har godkänt (“klubbat”) propositionen. Det betyder inte att det varit omröstning i riksdagen. Det som skedde 4 december var en hearing ordnad av Folkpartiet där Sveriges MAFIAA-motsvarigheter var inbjudna för “debatt”.

Den grå massan verkar heller inte förstå vad lagen ö.h.t. innebär. Det är då man ska besöka brokeps blogg.