Tag Archives: ideologi

Piratpartiet ska inte bli "liberalt"

Tydligen skriver nyhetsflödet på Piratpartiets hemsida att det “finns hos vissa ett önskemål om att skapa ett starkt liberalt alternativ som de anser saknas i riksdagen idag”. Men det är inte ens en fråga.

Piratpartiet ska inte på något sätt handla om liberalism. För det får man hålla sig till andra alternativ som – av förståeliga skäl – ej växer i popularitet.

Om man skulle ändra Piratpartiets inslagna, framgångsrika agenda till något som är uppenbart fail är det inget annat än att totalsabba den starka, nationella politiska spjutspets som har slipats på sedan 2006.

Ett “starkt liberalt” alternativ kan inte vara framgångsrikt för medlemmarnas gemensamma intressen av samma anledning som ett “starkt socialistiskt” alternativ inte heller kan det. Jag, åtminstone, skulle lämna Piratpartiet ifall principprogrammet “utvidgades” för att rymma annat än informationssamhällets grundkrav

Jag tror inte att det är en risk, men min uppmaning till er alla är: se för fan till att inte falla i fällan nu. Bara det faktum att detta dykt upp på hemsidan gör mig skeptisk till nyhetsgruppen. Det här är inget annat än ett försök att skrämma liv i en debatt som inte bör hållas.

Piratpartiet är Piratpartiet. Saatan!

Lämna paketpolitikens Sverige

Många har sagt att enfrågepartier är dåliga. Vi behöver inte sådana! Många har vidare insett att t.ex. Piratpartiet inte alls är ett enfrågeparti och säger att vi inte alls behöver fokuspartier. Paketpolitik är idealet idag och det tycker jag är problematiskt på många sätt.

Ju fler debatter och politiska manifest etc. jag läser desto starkare känslor får jag för specialister inom ämnesområden. Parlamentarismens nackdel är att politikerna behöver sätta sig in i alltför många områden på samma gång. Det är svårt för vem som helst – och därför har vi remissinstanser etc. Tyvärr fungerar ju de inte alltid riktigt som de ska – eller snarare så lyssnar inte politikerna på dem.

Och så tänker ni er här ett rabbel om “friska vindar” och “nytt blod” i politiken, så får ni det gamla tjabblet om att vi behöver engagera unga. Men jag hade tänkt ta det steget längre och se över hur vi bör engagera.

Miljöpartiet och Piratpartiet har varit de tydligaste fokuspartierna med chans att – eller till och med lyckats – få mandat i maktens korridorer. Båda grupperna har etablerats från specialiserade intressen med djup ämnesrelaterad kunskap. Junilistan kan jag även erkänna att jag respekterar, mycket tack vare den sakkunskap om EU (men inte så mycket annat) Sören Wibe har förmedlat (+ kritiskt tänkande).

Jag säger inte “avskaffa parlamentarismen och ersätt med specialister”. Däremot tycker jag att när ett viktigt och brett ämne, där erfarenhet och kunskap är A och O, får ett så starkt intresse som miljö- och piratfrågor… Då ska det uppmuntras! Inte minst av de etablerade partierna!

Det tog Miljöpartiet ett tag att komma in i Riksdagen, men ärligt talat. Tror någon att Sverige hade haft en så avancerad miljösyn – som får resten av världen att verka retarderad – om vi inte haft ett starkt Miljöparti i Riksdagen?

Tror någon då att vi i Sverige skulle kunna ta täten inom informationsteknologin om regeringen står och fnyser åt frågor som dominerar intresset hos de kommande politikernas generation?

Med detta sagt vill jag även styrka att jag är nöjd med ett Miljöparti som riktar in sig på miljöfrågor och ser till att det är vad de kämpar för. Enligt deras överenskommelse med vänsterblocket – i kombination med att behöva upprätthålla en egen samhällsideologi – känns det dock för mig som att mycket bara blir floskler.

Tillräckligt många specialister i samma ämne kommer att nå konsensus. Tillräckligt många utan kompetens i samma riksdag kommer att stifta lagar som våldsraperar inte bara specialisterna utan även resten av nationen.

Om Miljöpartiet och Piratpartiet i EU-valet

Jag träffade på Ellika Nordström, en av Umeås många trevliga miljöpartister, i onsdags efter EU-debatterna. Vi pratade bl.a. om betydelsen av Piratpartiet; jag sade varför vi behövs och hon undrade varför vi inte går med Miljöpartiet. “Vi tycker ju samma sak” lät det, men låt mig utveckla varför så ej är fallet.

Jag upplevde att det fanns en förståelse hos båda att Miljöpartiets hela grej med att skapa en hel ideologi utesluter väldigt många väljare. Mitt argument var i princip att många piratpartister inte skulle vara okej med att rösta på paketpolitiken Miljöpartiet för, om än inte ordagrant så.

Vidare fick vi i lördags på rådustorget i Umeå trevligt besök av en grupp miljöpartister som haft/skulle ha årsmöte för Grön Ungdom Region Norr. Motsvarande ämne dök upp: “Ni tycker ju som oss i integritetsfrågan”. Idag läste jag Tomas Melin (Mp) som antyder att Pp och Mp tycker lika i “fildelningsfrågan”.

Jag upprepar vad jag berättat för alla miljöpartister: Jättebra! Tack för att ni gör detta! Målet för Pp är att andra partier anammar våra principer. Fast kom ihåg att det är större än fildelning och integritet. Samt saknar Miljöpartiet möjlighet att påverka Alliansen i piratfrågorna – i ett sådant kval skulle Mp prioritera miljön.

Miljöpartiets inlägg i debatten är rent ideologiskt. För Mp har fri fildelning med kollektivistiska värderingar att göra. Integritetsdebatten handlar om deras individualistiska agenda. Utöver detta tar man ställning i många andra frågor som har ideologisk snarare än principiell bas. Därav problematiken: många pirater vill inte bli miljöpartister. Varför ha en splittrad front?

Så skillnaden mellan Mp och Pp är att Piratpartiet ej är ideologiskt bundet. Kollektivister såväl som individualister kan knyta sig till Piratpartiet utan att ta sig an värderingar från en ideologi man inte går med på. Detta dessutom under en tydlig flagg som kommer att väcka internationell debatt när vi seglar in i Bryssel. Då tas våra principer på allvar.

Miljöpartiet för en viktig kamp. Som tur är för pirater och miljönissar parallella strider. Jag är inställd på att båda partierna får åtminstone två representanter i EU-parlamentet. Så länge folk röstar senast 7 juni.

PS. Kollektivism/individualism är att jämföra med vänster/höger, socialism/kapitalism. Piratpartiet har inget med sådant tjäbbel att göra. Det är därför jag är pirat.