Tag Archives: högstadie

Självmord och internet, ansvar och kunskap

Artikelserien om självmord, bild på Västerbottens Kuriren 2010-03-06

Västerbottens Kuriren har en artikelserie (endast i papperstidningen… shitpissers…) om självmord i tonåren. I den nämns ofta en del av de effekter som ett “dolt” internetliv kan ha hos individer, t.ex. negativ karaktärsutveckling och grejer. För den som vill kan detta vara en svartmålning av nätnärvaro och eventuellt sporra en önskan att kontrollera sina avkommor striktare än vad som görs idag.

Artikelserien har ett par tips till föräldrar, så deras barn/ungdomar inte ska behöva behöva begå självmord på grund av det överväldigande trycket från internets. Två av dem lyder som följer:

  • Filtrera hemsidor på datorn är ett förslag – “men ofta är barn och ungdomar duktiga på att komma förbi sådana hinder, så se inte filter som något hundraprocentigt säkert”. True that.
  • “Som vuxen är det viktigt att intressera sig för och lägga sig i vad unga gör på internet. Försök prata med barnen och de unga om vad de gör.”

…och jag bör direkt säga att jag tycker att artiklarna i sig faktiskt är rätt bra och är osäker på vad jag skulle önska mer av journalisterna Stefan Åberg och Jessica Wennberg egentligen. Det har dessutom spunnit vidare på ett par tankegångar som jag vill dela med mig av.

Vem bär ansvaret egentligen för de självmord som begåtts? Det skrivs att signalerna som borde ha märkts “fanns på nätet”. Skolorna i Umeå menar att de “saknar insyn” i nätet och hemsidorna som unga besöker.

-Vi behöver kunskap om hur vi tar upp ämnet i skolan idag, i lektioner och i diskussioner, säger kuratorn [på en skola som berörts av självmord bland unga].

Föräldrarna tycker att allt har skett alldeles för snabbt, man visste inte att sina barn mådde dåligt. Ofta när man möter ungdomarna är det för sent, på ett eller annat vis. Man kan ställa sig frågan om föräldrarna har för dålig kontakt med barnen, eller om barnen kanske upplever en bättre kontakt med andra.

-Varför vågade hon inte berätta om problemen för mig? Var jag inte värd att prata med?

Internet rymmer allt, som jag och många andra konstaterat många gånger. Ofta skapar man sin egen värld, baserat på egna intressen, vad man söker, snöbollseffekt och en gnutta slump. Att slösurfa kan väcka helt nya intressen, bra som dåligt, vare sig det funnits ett frö tidigare eller ej. Allt är bara mycket mer lättillgängligt.

Internet är ingen låtsasvärld. Precis som det i den fysiska världen finns bra miljöer parallellt med dåliga och destruktiva platser för barnen att vistas på.

Den betraktande föräldern verkar anse att vad som gäller är avsaknaden av auktoritet på nätet. Rätt typ av auktoritet, förstås, som ser till att man inte tar del av fel information och kommunicerar med fel personer. Även fast det i många fall kan handla om att man rent ut sagt behövde sömnen för att orka stiga upp dagen därpå. Skolan är ju bättre för att lära sig vad man ska – och på rätt sätt.

Mina personliga erfarenheter från när jag var yngre var att man “ryckte kabeln”, eller satte en timer på fiberkonvertern. Det var det enda sättet att hindra en från att sitta kvar vid datorn. Hindra en från att läsa, lära, konversera, struntsnacka, utveckla och kasta bort tid. Vad som nu än gällde den kvällen.

Men vi vet väl alla att internet är asynkront? En konversation kan sträcka sig över flera dagar, tack vare backlog, trots att de flesta idag använder “instant messaging”. Att rycka kabeln kanske får ungdomen att gå och lägga sig, med ett temporärt förakt mot denne förälder. En snabb och enkel lösning för stunden, så att säga. Andra familjer använder andra metoder, vissa skiter i det totalt. Oavsett auktoritär metod så är dock nätet bestående.

Total anarki.
Det är därför det är bra.
Men vad händer sedan?

Vi kan konstatera att internet saknar auktoriteter på det sätt man finner i afk-livet. Ansvarsbeläggandet måste alltså åläggas personer i den fysiska världen. Där vi verkligen vet vad som gäller. Där signalerna märks. För på internet kan du vara vem du vill och du kan rationellt avväga vilken bild du vill avge. Man söker den information som behövs, är man intresserad lär man sig oerhört snabbt, och begränsas inte av något mer än en själv.

Internet hjälper ens “reella” identitetsbyggande. Skapandet av en ytlig, fysisk fasad kan gå oerhört långt, om än mänsklighetens sfär fråntar individen möjligheten till Ctrl+Z. Frånvaron av en ångra-funktion orsakar att de ovannämnda “signalerna” ändå slipper ut, antingen av misstag eller ett slags undermedvetet realitetens bekräftelsebehov. Detta sker dock sällan förrän det är för sent på ett eller annat vis. Av detta följer att: ansvaret för självmord ligga hos den fysiska person som begår det.

“För sent på ett eller annat vis”. På eget ansvar. Snabbinlärning.
Idag växer man upp ett decennium i förtid.

Kids, correlation does not imply causation.

Det är fantastiskt. (Jag återkommer ofta och gärna till just detta.) När människor får tillgång till information kommer människan att sluka den hel. Likheterna med matsmältningen är slående också; begrundar man inte sin kunskap kommer den inte att sätta sig lika väl. Analyserar man inte sina intryck kan hjärnan komma att spela skumma spratt.

Det växande antalet ungdomliga (allmänna) psykiatriska problem beror på den samhällsutveckling vi befinner oss i. Allt går snabbare, människan får mycket mer information att hålla koll på hela tiden. Stressen ökar, kontakten människor emellan avviker snabbt från evolutionärt utpräglade sociala levnadsmönster. Allt blir därigenom mycket ytligare, mer flyktigt och mindre genomtänkt när allt händer samtidigt, hela tiden. Det verkar som en dålig utveckling…

…men jag vill absolut inte fly från det! Jag vill insupa det. Ta del av mer, lära mig mer, förstå alltmer. Jag vill vara en del av informationssamhället där kunskap är något man delar oberoende av mänskliga attribut. Konversationer ska kunna ske mellan alla parter, över alla medier, i alla syften och på alla språk. Problemet mänskligheten upplever är att vi ej varit beredda på informationsexplosionen.

Lärosäten, pedagogik och bemötande glappar just nu.
Vi står inför den största generationsklyftan någonsin genom historien.

En 5-åring som är ansluten till världens största informationsdatabas kommer att ha tillgång till exakt samma information som du har genom din dator. Man kan spärra tillgången med filter om så önskas, men när barnet fyllt 6 år har det säkert lärt sig kringgå det. Lösningen är inte att förbjuda barnet från att lära sig – sådant ska uppmuntras! Barn är vetgiriga, det har vi väl alltid vetat?

Fast hur handskas man med att människor i tidig (5, 10, 15 års ålder?) stöter på det som äldre generationer inte mött förrän 15, 30 eller rentav 45 års ålder? De yngre behöver snabbskolas i vuxenlivet. De behöver ges en självdistans som även många vuxna saknar. En bättre vana att rationalisera – såväl samhället, omgivningen och sig själva. I och med att ocensurerad kunskap kryper allt längre ner i åldrarna bör det rimligen innebära att bemötandet av detta även måste läras ut till yngre målgrupper.

Ansvaret ligger hos den som begår självmord, skrev jag ovan. Det står jag fast vid. Dock ska vi komma ihåg att all kunskap är kollektiv kunskap. Vad någon vet, kan, beslutar och utför är ett resultat av den miljö personen levt i. Därför behöver vi uppfostra ansvarstagande individer. Inte tråkiga byråkrater alltså, utan sådana som kan känna sig säkra i sig själva, har respekt för sig själv och andra, samt förstår vad orsak och verkan faktiskt innebär. Orsak och verkan för såväl sig själv som andra, genom såväl sina egna som andras handlingar.

Min direkta tanke till ett första, viktigt steg är i alla fall att introducera filosofi/”livskunskap” redan i högstadiet. Det behövs. Jag vill dra igång denna debatt. Nu. Det behövs.

Cp-Barn pratar om fördomar

Det här är helt suveränt. Fördomar om handikappade, utvecklingsstörda, hur folk blandar ihop begreppen etc. Samt en beskrivning av en helt retarded metod att “bekämpa fördomar” genom att låta femmor ha sagoläsning för “CP-armén” på högstadiet… Uppenbarligen är något trasigt i skolsystemet om man tror sig göra gott med sådana metoder.

Han nämner även att de “normala 9:orna” sjöng barnsånger för dem på högstadiet. Liksom, what the shit? Själv hade jag blivit retardsur om jag blev tvungen att sitta och lyssna på barnsånger eller 5:ors berättelser om “Batman och den vandrande fisken” för att någon trodde det matchade ens intellektuella nivå.

[youtube ZgodEhQidrQ]

Frickin’ awesome i alla fall. Erik på videon har förövrigt skrivit den lätt bästa låten om “multivitamin fruchtsaftgetränke”, som det heter på urtyska, ever! Den är mig veterligen inte inspelad, men den dagen jag kommer över en kopia så ska jag fildela för fullt! Den kördes i alla fall på “Fullt ös medvetslös” på Hamnmagasinet i maj, där jag hörde den. Tillsvidare har ni annars Nirvana-inspirerad rock, live på Rådhustorget i Umeå.

Varför drar man inte ut med gitarr och eventuellt högtalarkit oftare? Eller. Visstfan, jag kan ju varken spela eller sjunga. Crap.

Insändare om filosofi i högstadiet

Följande publicerades i Västerbottens Kurirens “Ordet Fritt”-sektion. Mestadels postar jag det här nu för att eventuellt utveckla tankegångarna framöver. Det publicerades strax efter jag skickade in det 2009-10-05.

Det rapporteras ofta om unga såväl som vuxnas psykiska ohälsa. Folk känner sig stressade, “utbrända” eller allmänt dåligt och inte nöjda med sig själva. Faktum är oavsett statistik att många skulle kunna må mycket bättre. Detta vore bra dels socialt (allmänhälsan etc.) men även ekonomiskt då institutioner för psykisk hälsa idag varnar om resursbrist. Inom vård och politik diskuteras vilken omfördelning som ska lösa denna panik. Fast jag tror att stoppa blödningen är bättre än att plåstra.

Ett sätt att gå tillväga kan vara så enkelt som att ge människor bättre självkänsla tidigt i livet. Många ungdomars problem uppstår när de behöver “välja en roll”, något som ofta sker i högstadieålder. Det är där man behöver ge ungdomar perspektiv på livet och en förståelse av jaget. Enklast är detta att göra genom idéutbyte, analytisk förmåga och tankeexperiment. Kortfattat “Filosofi”.

Jag är av övertygelsen att man med fördel tidigt bör lära ut grundläggande filosofiska element. Tankesätten utvecklar särskilt en persons logiska förmågor, såsom konsekvensanalys och problemlösning. Ungdomar är vetgiriga, nyfikna och behöver få diskutera frågor som “Vem är jag?”, “Varför tänker man så?”, “Finns det mening med/i livet?” och dylikt. Redan idag arbetar man med detta på Ungdomscentrum under namnet “livskunskap”, men även där känner man att det gärna hade fått dyka upp tidigare i uppväxten.

Abstrakt tänkande är nyttigt i samband med formandet av individen. Därför är mitt förslag är att ge elever möjligheten att läsa filosofi, eller “livskunskap”, redan på högstadiet. Det skulle resultera i mer självsäkra och analyserande generationer framöver.

Mikael Nordfeldth
handledare för IV-elever

Piratbesök på högstadiet

Jag skriver snett på tavlan och pratar piratpolitik. Foto: Jan Nilsson
Jag skriver snett på tavlan och pratar piratpolitik. Foto: Jan Nilsson

Jag fick en inbjudan igår av Jan Nilsson, rektor på Mariaskolan i Umeå, att komma och representera Piratpartiet på en samhällslektion på deras högstadie. Tidigare har de haft Hans Wallmark (m) på besök, och har även planer på någon från den andra sidan att komma och prata.

Jan träffade jag första gången på Rådhustorget i Umeå när han stannade mig efter en FRA-demonstration där jag talade. Han är en moderat som bevisligen ogillar den moderata övervakningspolitiken. Min förhoppning är att antalet Jannar växer och får igenom en tydlig ändring i moderatpolitiken. Då kanske vi slipper den successiva avskaffningen av rättssäkerhet, personlig integritet och informationsfrihet på det sätt som sker i Sverige och Europa idag.

…och jag måste bara säga att det känns bra att som piratpartist vara ideologiskt obunden. Jag känner på mig när jag pratar dock att jag använder “färgade uttryck”. Fast jag varvar det nog med blått och rött, så det jämnar nog ut sig i längden. Det vore dock skönt att kunna använda mindre subjektiva begrepp. Piratpartiet arbetar ändå på princip- och inte ideologibasis. Objektivitet rules!

När Piratpartiet fått de andra partierna att också bli “piratpartier + sin egna grej” (eller i andra ordningen) så får den politiska teatern återgå bäst den vill till pajkastande åt vänster och höger.