Tag Archives: helgtrafik

Nattaxan på Ultrabussarna försvinner

Läser med glädje att Umeås nattbussar blir billigare.

Umeå kommunföretags styrelse beslutade vid det senaste mötet att ta bort den särskilda nattaxan i Ultra-trafiken. I och med sommartidtabellen gäller samma taxa under hela trafikdygnet.

– Det blir en kortsiktig kostnad att ta bort nattaxan, men en långsiktig vinst för Ultra-trafiken som kommer att upplevas enklare och attraktivare av våra resenärer, sammanfattar Lennart Holmlund (S), kommunstyrelsens ordförande och ordförande för Umeå kommunföretag.

Med försvinner betyder det väl att man betalar vanligt pris. Min personliga övertygelse är att nattbussar och helgtrafik bör vara gratis.

Fungerar ovannämnda bör man se över en helt gratis lokaltrafik finansierad med skattepengar. För tänk hur mycket lägre taxi-/bensinkostnader man får. Och hur mycket oftare bussarna kan/behöver gå. Plötsligt blir det ju praktiskt om helgtrafikanterna väljer kollektivtrafik!