Tag Archives: Hans-Erik Bergström

Februariprotokoll från Fritidsnämnden

Jag såg nyss att ett protokoll från Fritidsnämndens möte 2010-02-02 [backup] låg tillgängligt på Umeå kommuns hemsida. Jag älskar protokoll. Fast de är väldigt kortfattade och saknar det mesta av innehållet man faktiskt vill åt…

Hamnmagasinet/Ungdomens Hus

Hans-Erik Bergström informerar om Hamnmagasinet och frågor rörande

  • Organisationen
  • Dataintrånget
  • Ombyggnation/anpassning av lokalerna
  • Samverkan med Kulturcentrum

Jag kanske borde hälsa på Hans-Erik Bergström imorgon (måndag) och fråga vad han sade ö.h.t. om “dataintrånget” (vilket det rent juridiskt samt fysiskt omöjligen kan vara). Det vore ju som kul att veta när det har informerats om på ett möte. Särskilt när jag inte fått veta något själv från Umeå Fritid. Alls. Då vill jag definitivt veta vad de faktiskt tror sig veta om situationen.

Sedan är jag ju även ganska nyfiken på vilka beslut (formella som informella) ligger kring ombyggnationer på Hamnmagasinet. Beslut om att skyffla ner 5 administrativa tjänster, bara huxflux sådär, till Hamnmagasinet/”Ungdomens” Hus har ju resulterat i beslut om ombyggnationer för 1.5 miljoner kronor. Bara huxflux sådär. Med skitdåliga ritningsförslag dessutom (mer om detta framöver hoppas jag!).

Vidare läste jag följande i protokollet på en informationspunkt. Med informationspunkt menas, för den mindre insatte, att inget beslut togs (eller ens menades att tas) utan det var bara för att etablera ett framtida inofficiellt, alltför sent till omvärlden förmedlat beslut som typ 3 pers totalt faktiskt vill se genomföras.

KFUM aktivitetshus

Björn Halling, KFUM har inbjudits för att informera om planerna för ett aktivitetshus för föreningar i Umeå. I huset planeras aktivitetsytor och lokaler som ska tillgodose möjligheter för en bred målgrupp att bedriva sin verksamhet och att bli en mötesplats för föreningslivet och kommuninvånarna.

Förhandlingar förs nu med Umeå kommun om lämpligaste läget för aktivitetshuset. En preliminär tidplan för projektet är bl a att bygglov kommer att sökas i slutet av 2010 och invigning av huset sker 2014.

Samt är det intressant att Björn Halling från KFUM inbjuds hälsa på och presentera sin idé om ett entreprenörshus… (eller aktivitetshus för ungdomar som det kallas här). Med kristen värdegrund, fuskandes med cirkeltimmar mot studieförbund, gratisarbetande vågbrytarelever för KFUMs vinning… Ja, det är representabelt och bra. Viva la exploitance!

Jag vill också få gratis fika för alla dåliga idéer jag kommer med.

Mm, I know you like it. Invigning 2014 (kulturhuvudstadsåret) också? Kan det bli mer attention whore över det? Särskilt om byggloven sökes 2010, då borde det väl ändå vara klart i god tid under 2013? Men varför ska det ens byggas något nytt? Och var finns egentligen behovet? Vänd lite på slantarna så kanske vi kan använda vad som redan finns. Som dessutom är politiskt och religiöst obundet. Billigare, bättre och förstås NON-RETARDED.

Men ja. Ett besök på Umeå Fritid imorgon, tror jag bestämt att det blir! Hoppas chef’n är där då.

Replokalerna på Hamnmagasinet försämras

Jag läser Anna Lundströms artikel om Hamnmagasinets replokaler, där Tove Andersson (Sorry Let’s Bowl) yttrar sig. Replokalerna på Hamnmagasinet planeras bli mindre, sämre och dåligt placerade. Surprised?

Dialog och kommunikation är vad man stoltserar med i kulturhuvudstadsatsningen. “Open source”, att medborgarna får vara med och forma staden. Jo tjena! Följande citat sammanfattar ungefär situationen:

Varför har aldrig den utlovade samrådsgruppen tillkallats?
– Först ska vi få till en lokallösning, det måste vara steg nummer ett.
Är det inte just i det här läget som musikerna borde få vara med och tycka till?
– Frågan är ju ute på samråd. Jag kan inte säga att det blir varken på det ena eller andra sättet. Om någon springer till dig med uppgifter, är det väl bättre att de kontaktar personalen på Hamnmagasinet, säger Hans-Erik Bergström.

Inte nog med att man aldrig hållit löftet om dialog och kommunikation. Hans-Erik Bergström säger uttryckligen att han inte vill dra in media. I mina ögon verkar det här som att han vet att man aktivt gör saker fel. “Kontakta personalen på Hamnmagasinet” betyder nästan ordagrant “låt oss köra vidare på vårt race”.

– Ingen säger något om planerna och jag vet inte vart jag ska vända mig, säger Tove Andersson.

Ljudnivåerna kan lösas lika väl enligt arbetsmiljöverket om replokalerna befinner sig i “Fack 3” (där de är nu). I “fack 2” (scenlokalen) sitter de ju bara vägg i vägg med ANDRA kontor än Kulturcentrums. Och grundar sig inte problemet ursprungligen i att man tar bort ungdomsverksamhet och ersätter med vuxna tjänstemän?

– Jag förstår att kommunen måste spara pengar, det måste man respektera. Men finns det verkligen ingen annan plats för tjänstemännen? undrar Tove Andersson.

Sedan glömde jag kanske nämna att jag (genom dataintrång, HÖHÖ) luskat ut att ombyggnationerna för “Fack 2”-lösningen är mycket dyrare. Riva fler väggar, bygga upp dem på nytt, stoja, stöka och greja, bla, bla, bla. Ha kvar replokalerna i Fack 3!

Då kan man typ ge reparna egna nycklar och kit till och med, så de slipper springa genom scenlokalen med en massa dyr utrustning. Tänka sig om ungdomarna kunde repa på helger också. Eller för den delen även när det är aktivitet i fack 2.

Fuck it all. Lyssna på Tove nu. Hon för god talan.

Update:

Även en studio planeras läser jag. Då kommer jag personligen till frågan om man verkligen bara ska betrakta musik som ungdomskultur… Lämna kvar några rum åt annat också. Två replokaler är jättebra och nödvändigt, men anpassa dem till studiofunktionalitet istället för att ta över ett till rum!

Sedan är ju frågan varför man flyttar replokalerna till Fack 2 om det helt plötsligt ändå inte är några problem med ljudet mot scenen. Åtminstone inte enligt Lena Sandlin:

– Det kommer ju inte att vara öppet mellan replokalerna och scenen, utan det blir väggar emellan.

Konsekvens, bitte.

Ny research gällande replokalerna

Anna Lundström på Västerbottens Kuriren har gjort ett alldeles utmärkt arbete att gräva och gneta i debatten om replokalerna. Nu visar det sig att ingen någonsin mätt ljudnivån utanför replokalerna. IRC kommenterar:

– Det har gjorts en ljudundersökning av en konsultfirma. De simulerar mycket, men om någon varit och mätt med decibelmätare när någon har repat, det har jag ingen aning om, säger [Mattias Uhrner, fastighetsförvaltare på Umeå kommun].

<frink> dvs. de slösade pengar på en navelpillarfirma som kör lite generiska gissade siffror i något form av program och fick ut siffror som inte är baserade på något vettigt

Helt galet. Vad har Hans-Erik Bergström tänkt sig nu? Heaten lägger sig på Lena Sandlin som verkar känna sig tvungen att försvara tjänstemännens helt retarded beslut.

Den 18 december stänger lokalerna. Varför har fortfarande ingen kallat ungdomarna till något informationsmöte?
– Det är viktigt att vi har alla fakta först, säger hon.
Hon tycker att informationskedjan brustit och hoppas nu att det kommer något gott ur diskussionerna.

Ja, det är väl bra det. För det är redan så jäkla mycket skada skedd genom de “verksamhetsbeslut” som är tagna. Hela grejen med att replokalerna nyttjas och är så viktiga är ju för att studieförbunden är så dyra. “Lösningen” kommer – och det kan jag svära på – vara att studieförbunden ansvarar över verksamheten. Men oavsett detta så resulterar det i en försämring – såväl logistiskt som ekonomiskt – för de som repar.

Jag ska se till att närvara på det möte som ungdomarna blir kallade till “när man har alla fakta”. Frågan är dock var faktat har tagit vägen, med tanke på att man fattat oerhört dyra beslut på dem redan

Besluten är fattade av verksamheten, inte politiker, och nu ska Lena Sandlin granska delarna i arbetet med replokalerna och även titta på kostnaderna med en ljudisolering.

Och att kalla detta för “i verksamheten” tycker jag låter lite väl bullshit. De som påverkas i verksamheten av besluten har – bevisligen – inte ens blivit förmedlade detta förrän några veckor sedan. Intressant nog.

Patrik Berglund, som jobbar med replokalerna på Hamnmagasinet, har nämligen skrivit ett personligt öppet brev till Fritidsnämnden (.doc för retards). Han avslutar med följande ord som jag tycker är väl värda att läsa:

Jag upplever det som mycket tråkigt att vi i personalgruppen inte erbjudits att delta i diskussionerna runt dessa verksamhets frågor och ge en konsekvens analys. Ska jag se det som en värdering av vår status i förvaltningen eller är det bara ett beklagligt misstag? Att man sen glömt att föra samtal med ungdomsombud och våra kunder, ungdomarna, känns olyckligt. Djupt olyckligt.

Bullernivåerna undersökta, var är rapporten?

Robert Arnlund (6th Awakening) är en av initiativtagarna till upproret mot borttagandet av replokaler, eller “bytet till digitala”. Följande skrev han i facebook-gruppen, med min fetstil, om deras möte med beslutsansvariga.

Under detta möte uppkom ett par frågetecken. Det visar sig att en bullermätning är gjord och att denna visar på för höga värden. Denna mätning är gjord utan att verksamhetansvarige eller övrig personal fått information om detta. Vi har begärt in denna mätning för att se vad det hela handlar om. Värt att notera är att de replokar som nu är verksamma inte har någon ljudisolering alls i dörrarna och mätningen är gjord utanför dörrarna. Vi återkommer i ämnet.

Det här är ju helt galet. Jag menar, den här typen av information borde väl vara tillgängligt omedelbums. För det första ska det ligga publikt och tillgängligt via kommunens – eller åtminstone verksamhetens – hemsida. För det andra ska det inte fattas beslut som påverkar så många som i det här fallet (20 replokaler, 1 föreningskontor + ripple effects av rang utifrån det).

– Det här får vi ta på oss, vi kanske missbedömde det. Men vår ambition har aldrig varit att slänga ut någon, säger Hans-Erik Bergström [Umeås fritidschef].

Well duh. Jag är inte musiker själv, men det är så smärtsamt uppenbart att upphängda plastbitar inte är detsamma som ett “analogt” trumset t.ex. Även om ljudet kanske låter bra så är det inte för fem öre förberedande inför scenuppträdande t.ex.

– Det här är ett verksamhetsbeslut och inget politiskt beslut. Och jag förutsatte att verksamheten hade gått ut med informationen, men så är det alltså inte, säger Lena Sandlin [ordf. i fritidsnämnden, Umeå].

Så, lösningen för framtida problem av detta slag är helt enkelt att samtliga undersökningar av arbetsmiljö (ett bra ställe att börja) bör arkiveras digitalt och sökbart. Av detta kommer automatiskt filtrering på innehåll och t.ex. dynamiskt konfigurerbar prenumeration via RSS/whatever. Därav skulle transparensen öka och sådana här grova missbedömningar stävjas i tid.

En fråga för Piratpartiet i Umeå kommun, vill jag hävda.

Umeå Ungdomskommun ratar ungdomars kultur

Nu har den artikel jag väntat på kommit i VK äntligen. Jag preppade med VFs artiklar tidigare. Det handlar om upproret som dragits igång av några av Umeås coolaste musiker. Många människor har reagerat – och jag uppmanar folk att skriva på namnlistan mot detta agerande.

Men nu har kommunen beslutat att de runt 20 banden som spelar i de två replokalerna inte får vara kvar med sina analoga instrument. De lever helt enkelt om för mycket och snart flyttar även Kulturcentrum för barn och unga in där.
– Kör de fullt race i replokalerna störs hela gårdsverkamheten. Då klarar vi inte normerna för arbetsmiljö, säger Hans-Erik Bergström, fritidschef på Umeå kommun.

Jamen, man kanske inte borde skyfflat in barnverksamhet i ungdomens hus i första början? Lägg skulden där den hör hemma. Vem trodde att verksamhet för 10-åriga barn hör hemma i ett hus med målgruppen 15-25 år? De har jättebra verksamhet som bör fortsätta – men… The fuck?

Det hela grundar sig, för den konspiratoriske, i att man på kommunnivå vill få bort all verksamhet från Mimerskolans grusplan. För att bygga ett badhus mitt i centrum. Även om random invånare vill ha det – endast centrumhandlarna är intresserade.

Så, man måste skicka Kulturcentrum för Barn och Unga någonstans – och det fort. Det finns ingen egentlig lokal, så man tar Hamnmagasinet – Ungdomens Hus. Som tur är har en nyttig idiot till verksamhetschef tillsatts c:a ett år tidigare (kort tid inom den byråkratiska kommunen I guess). Denna chef kan inte svara på något ö.h.t. – eller vill kanske inte – om vad som händer i huset. Inte ens för oss som har verksamhet där och blir utkörda till nyår. Svaret har hittills varit – från Cecilia Bergström, verksamhetschef – “ingen vet riktigt vad som kommer att hända”. Konstigt svar att komma från den som har slutligiltigt ansvar för verksamheten i huset må jag säga. Särskilt när jag frågade det där efter sommaren i år. För bara någon månad sedan.

Svaren fram tills att det var för sent gällande replokalerna ifråga har varit “de ska ljudisoleras”. Vilket givetvis har varit ett skeptiskt förfarande, men klart genomförbart i praktiken. Fast nu – vilket har gett upphov till den nuvarande folkstormen – har helt plötsligt agerandet blivit “fuck you, replokalerna ryker”. (digitala “replokaler” i form av DJ-utrustning och så finns redan på Hamnmagasinet)

– Kör de fullt race i replokalerna störs hela gårdsverkamheten. Då klarar vi inte normerna för arbetsmiljö, säger Hans-Erik Bergström, fritidschef på Umeå kommun.

Vad är motivationen? Jo, att arbetsmiljön störs. Vilken arbetsmiljö? Ja inte de ungas i alla fall, även om det är Ungdomens jävla hus. Ungdomarnas arbetsmiljö är ju replokalerna och övriga rum som nu ryker från Hamnmagasinet.

Ännu bättre ord från Hans-Erik Bergström är dock uttalandet i VF:

– Det är ett problem med buller där sedan tidigare och när det nu ska rymmas ytterligare verksamhet i huset blir det ohållbart, säger fritidschefen vid Umeå kommun, Hans-Erik Bergström.

Det har inte varit något jävla problem. Om någon borde veta huruvida det är ett problem borde det vara jag som suttit vägg i vägg med en av nämnda replokaler i ett och ett halvt år utan problem och kunnat videoredigera, handleda praktikanter, arrangera, dokumentera huset och stadens kulturliv samt verksamheter och utveckla sändningsteknik för en tv-kanal. No problem.

Bort med ungdomarnas verksamhet, de har inte i vår kommun att göra. Ruinera vår framtida musikscen, please. Skit i att fråga ungdomarna eller för den delen faktiskt planera tillsammans med dem. Sätt in en verksamhetschef i Ungdomens Hus utan erfarenhet av ungdomsverksamhet, smäll in helt andra målgrupper i samma utrymmen och fasa ut dessa skränande ungdomar en gång för alla. Att urinera våldsamt på Galaxen var inte nog, antar jag. Se nu till att avsluta jobbet och institutionalisera ungdomar och amatörkultur. Please, do.