Tag Archives: hacktivism

Per Strömbäck och det identifierande internetet

Efter att ha sett Rapport-inslaget om Sida-bistånd till nätaktivister med Netopia-redaktören Per Strömbäck blev jag återigen rädd för Netopia och dess finansiärers idéer om internet och ökade möjligheter till spårning därigenom.

Netopia och dess bakomliggande upphovsrättsindustri har länge krävt hårdare kontroll i form av “skarpare lagstiftning” där det alltså blir lättare för t.ex. privata företag att i princip köpa till sig en husrannsakan – och givetvis för en eventuell korrupt stat att utföra dem likaså.

Följande kommenterade jag på Strömbäcks inlägg på Netopia där han nämner SVT Rapport-inslaget:

Din kommentar i SVT Rapport var mycket intressant ur aspekten att Netopia många gånger vänder sig mot ett anonymt internet. Artiklarna tenderar att presentera önskemål och ideal om mer och hårdare kontroll och övervakning.

Det är ju under förutsättning att dessa önskemål går i uppfyllelse som regimer kan missbruka sin kontroll över infrastrukturen och t.ex. spåra människor och demokratiförespråkare.

Ifall man som internetaktivist däremot har tillgång till det fria, öppna internet som vi en gång lärde känna men idag sakta men säkert förlorar på grund av bl.a. upphovsrättsindustrins lobbying så är anonymitet en verklighet som ger skydd, hopp och möjligheter för individer och grupper som vill avveckla en odemokratisk stat.

Det bästa skyddet mot sådana uppror är en öppen och transparent stat – med öppen och fri kommunikation. Anonymitet är en förutsättning för åsiktsfrihet och detta är en självklarhet i en demokrati. Min oro är att du Per Strömbäck och Netopias finansiärer tyvärr kämpar mot dessa demokratiska ideal.

Det bör faktiskt informeras om Netopias bakomliggande åsikter för ett kontrollerat internet i samband med att de menar att “internet” skulle vara lätt att missbruka för regimer. Det är ju nämligen bara deras idé som faktiskt är sårbart – medan internet som det är idag (trots maktmotståndet) ännu är fullt anonymiserbart och genomädeldemokratiskt.

Att Per Strömbäck anser att mer kontroll – vilket förutsätter avlyssning och identifiering av innehåll – vore bra går förstås att uttyda direkt i det inlägg som jag länkade ovan. Detta citeras från ett stycke som handlade om att spärra fildelning på leverantörnivå. Intressant nog menar han att man bör använda “samma sorts tekniska system” som för att spärra IP-telefoni – dvs protokollbaserat. Vilket betyder att man spärrar all slags kommunikativ (dubbelriktad) fildelning:

Allra bäst hade förstås varit om mellanhänderna tagit sitt ansvar och tillämpat samma sorts tekniska system som de använder för att spärra t ex IP-telefoni.

Att det sedan inte heller klargörs att man för ovannämnda spärr måste veta vilka två individer som utbyter filer – och vilka respektive rättigheter de har till kopian (privatkopiering är ju fortfarande tillåtet om man äger originalet)… Ja det kan man väl inte förvänta sig att någon som förespråkar ett mer slutet och censurerat internet skulle avslöja _helt_ utan vidare.

Man får väl nöja sig med att denna typ av antidemokratisk förespråkare erkänner att sina egna föreslagna metoder skulle kunna missbrukas av regimer till att spåra frihetskämpande grupper och individer.