Tag Archives: hackerspace

Hackerspaces Studieförbund?

En idé kläcktes av en som är aktiv inom Umeå Hackerspace häromdagen – ifall Sveriges hackerspaces bör bilda ett studieförbund.

I mina ögon är det svårt att realisera alltför snabbt – och vad jag förstår mycket svårt att lyckas med pga internpolitik hos studieförbunden. Att döma av Sveroks erfarenheter tror jag det är en svår match att försöka vinna – särskilt med tanke på hur känslig informationsfrihet är inom politiken. Eftersom så gott som samtliga studieförbund är partipolitiska eller religiösa är risken stor att bli rent konkret utmobbad.

Följande fråga skickade jag i alla fall till Folkbildningsförbundet och kommer att skicka även motsvarande till Folkbildningsrådet:

Hej, jag är nyfiken på hur ett studieförbund bildas rent formellt.

Min bakgrund ligger i att jag, tillsammans med idag hundratals – snart tusentals – människor i Sverige är aktiva inom såkallade “hackerspaces”. Ett hackerspace är kort och gott en lokal, plats eller ett möte där människor träffas för att diskutera, lära sig något nytt och/eller pröva på sina kunskaper.

Det låter förstås inte särskilt nytt när man ser till en generell nivå, men hackerspaces över hela Sverige och världen har egenheten om tron på informationsfrihet – att ingen kunskap kan låsas in. Detta är en avgrundsdjup skillnad gentemot åsikterna hos organisationerna bakom så gott som alla etablerade studieförbund i Sverige idag.

Samtliga studieförbund med politisk och religiös anknytning har gång på gång arbetat mot idealen för information hos “hackare”. Av den enkla anledningen är det svårt principiellt att samarbeta med dessa, även om det förstås sker i cirkelform idag.

Sveriges hackerspaces är dock intresserade av en friare syn på information och kunskap i dagens informationssamhälle – och skulle kort och gott vilja starta ett eget studieförbund.

Därav ställer jag, med ett stort bakomliggande intresse, frågan hur Folkbildningsförbundet ser på motiveringen ovan och huruvida detta är något som ni tror är en god idé. Samt ifall ni har några tips och råd till en uppstartande, decentraliserad organisation som den vi hackerspaces representerar.

Forsken, svartklubben och polisen

Igår kväll/natt utsattes Forskningsavdelningen, hackerspacet i Malmö, för ett polistillslag. Jan-Olof länkade mig till Polisens hemsida där man kan läsa en nyhet om det.

Det var strax före klockan 21.00 som en polisstyrka gick in på en ”svartklubb” på Industrigatan i Malmö eftersom det fanns misstankar om att det serverades alkoholhaltiga drycker i lokalen och tillstånd för sådan utskänkning saknades. Insatsen genomfördes utan att någon person skadades och de materiella skadorna inskränkte sig till ett uppklippt lås.

Det här var alltså den övriga verksamheten i samma gemensamma utrymmen som Forskningsavdelningen håller till i. Den kvällen var det en punkspelning som inte han påbörjas. Men det är åtminstone förståeligt att man även gick upp en våning till Forsken, varpå man konfiskerade så gott som all teknisk utrustning. Inklusive nyinköpta datorer och grejer.

Förutom 43 flak öl, beslagtogs 39 flaskor starksprit, 66 liter vin, 6 slangbomber, 3 grön laserpekare, 4 expanderbatonger, 3 sprayburkar med pepparspray, uniformsbyxa och båtmössa tillhörande polisen och slutligen en mycket kraftig slangbella.

…men varför utelämnar man informationen om datorerna och elektroniken som togs? Enligt videorapporterna blev bland annat en jobb-laptop beslagtagen. Det kan ju vara värt att nämnas – särskilt om man i nyheten påpekar att “de materiella skadorna inskränkte sig till ett uppklippt lås”.

Eller för den delen när det faktiskt inte har något med alkoholförsäljningen att göra. Särskilt då man enligt uppgift från Polisen redan hade hittat [analoga] prislistor för alkoholförsäljning…

I vart fall så peppar det här mig på ett hackerspace i Umeå. Vad sägs? .)

http://www.dn.se/nyheter/sverige/razzia-mot-svartklubb-i-malmo-1.1004096