Tag Archives: Försvarets Radioanstalt

Twitter-kontot ryker äntligen. Bortbortbort!

Jag är en motståndare till att centralisera för många användares information i samma databas. Därför har jag bl.a. inget Facebook-konto och förespråkar utöver detta även federering för sociala plattformar, genom t.ex. GNU Social (tidigare StatusNet) och andra lösningar (Friendica, Diaspora etc…).

Med federering kan varje användare – eller mindre community – lagra och sköta sina egna mest privata data med egen utrustning, med begränsad insikt från stora spionorganisationer.

Att de nämnda tjänsterna inte federerar gör det ju svårt för mig som användare att välja var datat lagras – och helt hopplöst att försöka bestämma hur datat ska distribueras. Med en community-driven nod med t.ex. mjukvaran GNU Social, såsom Free & Social (obs, alfa-version) eller Quitter (bäst!!!) väljer man istället vilken administratör man vill lita på – eller driftar servern själv rentav. UTAN att förlora möjligheten att kommunicera med kompisarna på andra federerade noder (ni vet, som e-post och XMPP funkar).

Det finns en anledning dessutom till att jag brukar kalla de stora jättarna på “sociala media”-området för “asociala media”, eftersom de är inriktade på att leverera vad du redan vet att du vill ha. Ett högst asocialt beteende, som varken uppmuntrar till nya kontakter eller innovation på något annat område.

Dessutom har Twitter ett oerhört restriktivt API som mördar kreativitet och i allmänhet förstör för utvecklare, innovatörer och andra kreativa internetmänniskor. Sådana som försöker bygga framtidens internetupplevelser. Tjänster som fungerar utan centraliserade datajättar – nätverk som fungerar som Internet en gång var tänkt att fungera. Federerat, fritt och fint.

Så jag tar bort mitt Twitter-konto. Frigör mig från det amerikanska lagrummet som Twitter råder under. Tar full kontroll över min egen data och vägrar spela deras fluffiga molnspel. Detta innebär dessutom att min tvåvägs-länk mellan Free & Social och Twitter försvinner eftersom Twitter är skitstövlar som vägrar federera.

(Det är dessutom viktigt att skydda sina data och att andra än du inte får nyttja dina persondata hur som haver. Jag borde prata om dataskydd i EU som piratfråga här, men det tar jag nog i ett annat inlägg. Med lite annat fokus.)

Vem får INTE läsa din e-post och webbhistorik?

Snart bör man ställa sig frågan vem som inte får läsa ens privata kommunikation, för senaste nytt är att Sveriges riksdag öppnar Sveriges största avlyssningsmaskiner för rikskriminal- och säkerhetspolisen. Strax efter att justitieministern hemligstämplat (praktiskt taget kriminaliserat) så gott som all analys av just SÄPOs verksamhet. “Diskussionerna” (som varit mycket milda) har varit på tapeten som mest under 2012, även om justitieminister Beatrice Ask länge stått bakom idén.

Bakgrunden är 2008 års riksdagsbeslut som godkände en massavlyssning av den svenska befolkningen. 2009 rapporterades att man ändrat lagförslagen och begränsat tillgången till spionaget, vilket tyvärr saknade bäring i verkligheten. Sedan dess har FRA gång på gång slarvat med sina rutiner.

Försvarets Radioanstalt har ett undantag från de mänskliga rättigheterna som vi relativt fredliga nationer annars internationellt är stolta över. Nämligen att privat korrespondens, en förutsättning för åsiktsfrihet och därmed demokrati, faktiskt är privat. Är man inte skäligen misstänkt för en allvarlig brottslig handling så är det vanligen ett grovt brott att ta del av en människas privata kommunikation.

Försvarets Radioanstalt har i sin tur uppdragsgivare som bestämmer vad de ska spana efter. I denna skara har det länge hävdats endast finnas utrikespolitiska intressen, nämligen spaning för militär underrättelse, utrikespolitik och helt enkelt att hålla koll på fienden. Därefter har begreppet “terrorism” suddat ut gränserna för vilka begränsningar spaningen ska ha – utrustningen sitter fortfarande vid Sveriges fysiska gränser men spaningsobjekten får mycket väl vara hederliga svenska medborgare.

Så förvånad är kanske det sista man blir, men ändock besviken, när man nu läser att svenska Säkerhetspolisen (Säpo) helt plötsligt får fulla klartecken att begära spaningsunderlag från Försvarets Radioanstalt. Hur länge kommer det att dröja innan rättigheterna trillar ner ännu ett par steg i ledet? När blir ändamålsglidningen ett faktum?

Att angöra en internetbrygga

Jag, Gustav Nipe och två andra pirater – Nathalie Ylitalo och Fredrik Holmbom – besökte nyss Haparanda för att reka inför operation Ost-Net, ett projekt initierat av Ung Pirat. För min del representerade jag lokalavdelningen UP Umeå. Resultatet har åtminstone publicerats på Haparandabladets webbtidning av en jättetrevlig reporter där. NSD har också publicerat en nyhet.

Haparanda - Torneå, att anlägga en internetbrygga. Foto: Fredrik Holmbom

Idén ifråga har funnits ett år eller så inom förbundet. När Gustav tidigare i år var förbi i Umeå, strax efter att ha blivit nyvald förbundsordförande i Ung Pirat, diskuterade vi möjligheterna till just en oavlyssnad, internationell anslutning. Slutsatsen som dragits av alla inblandade har varit att Haparanda i norr – med finska Torneå direkt angränsande (c:a 25m nätverkskabel bort) – är det givna valet för denna avlyssningsfria internetanslutning.

I huvudsak vill jag passa på att publicera det utkast till inlägg jag skrev när jag introducerades till idén först. Jag hann aldrig komma till slutsatsen att anslutningen bör kunna vara klar inom ett år. Men nåväl – här är grunden till vad jag hade tänkt publicera tidigare men aldrig kom mig för:

Att bygga egen transnationell infrastruktur

Visst kommer du ihåg att varenda meddelande du skickar som passerar Sveriges fysiska gräns – t.ex. allt du gör på centraliserade, privatägda tjänster som lyder under amerikansk lagstiftning såsom Facebook, Twitter, Skype och YouTube plus utöver det majoriteten av Sveriges bloggande, fildelning och annat – snappas upp av, analyseras och kortfattat avlyssnas av Försvarets Radioanstalt?

 • Ja, det är fortfarande lika allvarligt för ditt privatliv, även om du inte direkt märker det i din vardag.
 • Ja, det var på grund av demokratiskt förfall och ignorerande av väljarnas krav som regeringen – med stort stöd av oppositionen – lyckades genomföra beslutet.
 • Ja, de har potential att veta dina exakta vanor ner till vad du äter till frukost, vem du umgås med på dagen och vilka dåliga, förmodligen inkriminerande, skämt du drar med dina närmaste vänner samt förstås dina politiska åsikter, eventuella religiösa världsbild, sexualitet och favoritfärg.
 • Ja, Piratpartiet är fortfarande aktivt och ämnar hacka bort FRA-lagändringen paragraf för paragraf. Även om vi är det enda partiet som värnar om Sveriges medborgares mest grundläggande rättigheter i en alltmer uppkopplad värld.

Ovannämnda problematik löses rent konkret bäst genom att man kopplar förbi FRAs utrustning när man passerar landsgränsen. Detta går förstås att göra på flertalet sätt – via kabel, trådlöst nät, bongotrummor eller brevduvor (RFC1149). Vanliga gympadojor är hur man gjorde det förr i tiden – så inte på något sätt är planen jag skall beskriva särdeles originell. Men den kommer att fungera.

Det juridiska bekymret

Det ursprungliga dilemmat för hela Sveriges, och kringliggande nationers, demokrati var ju lagändringen den 18 juni 2008 som gav uttrycklig tillåtelse till Försvarets Radioanstalt att snoka i samtliga svenskars privata kommunikation, med det enda kravet att de “förstör information” som inte är kopplad till vad sittande regering tycker är farligt. För att bekämpa juridiken behöver man först adlas till paragrafryttare och därefter sätta sig ner med lagboken och diverse propositioner.

För att göra en lång historia kort verkar de enda som är skyldiga att koppla in FRA vara de operatörer som driftar “allmänna kommunikationsnät”, vilket definieras i lag om elektronisk kommunikation, med orden (även enligt Post- och Telestyrelsen):

 • allmänt kommunikationsnät: elektroniskt kommunikationsnät som helt eller huvudsakligen används för att tillhandahålla allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster,
 • Ett sådant nät är allmänt tillgängligt om det står öppet för en vid krets av användare att ansluta sig till nätet.

Alltså behöver man inte rapportera sig till varken PTS eller Försvarets Radioanstalt, förutsatt att nätet inte är “öppet för en vid krets av användare”. Bortsett från den oerhört vaga definitionen av “vid krets”, vilket jag misstänker ej har testats i lag, så skulle jag kunna hävda att en mindre grupp människor inte är en särskilt “vid krets”.

MMN-o snurrar valkompassen

För de som inte vet så ställer jag upp i riksdag-, landsting och kommunval för Piratpartiet. Jag är en stark förespråkare av personval, för att man ska veta vad och vem man röstar på. Därför är jag öppen med mina personliga politiska åsikter utöver de relaterade till Piratpartiets agenda.

Följande är mitt resultat, steg för steg, när jag gjorde valkompass.se-testet. Frågorna som ställdes gick att besvara med 5 grader, från “Helt för” till “Helt emot” (nedan FF, F, N, E, EE) samt värdera med 3 grader huruvida det är en viktig fråga eller något man t.ex. ej är insatt i (nedan +, 0, –).

1. Nato-operationer

Gradering: E+

Beskrivning

Sverige ska delta i Nato-ledda militära operationer som exempelvis i Afghanistan

Sverige har ett nära samarbete med Nato, i första hand inom det individuella partnerskapsprogrammet (IPP). De viktigaste områdena är säkerhetssamarbete, krishantering, fredsbevarande samarbete och civil beredskapsplanering. Sverige har samarbetat med Nato i bland annat Kosovo och Afghanistan.

Kommentar

Jag anser att Sverige bör medverka i fredsbevarande projekt även om de leds av organisationer som Nato, vilkas operationer jag ej stöder. Däribland Afghanistan.

Dock skall Sverige inte acceptera att bli utnyttjade, vilket börjar vara läget nu, genom att vara ett av få länder som medverkar utan att pissa eget revir. Carl Bildt, utrikesministern, på sin föreläsning i Umeå under våren 2010 beskrev situationen i Afghanistan som att de inblandade nationerna inte kan samarbeta. T.ex. håller sig fransoserna för sig och tyskarna för sig – och det övergripande humanitära arbetet utförs av just Sverige. [quotation needed]

2. Global skatt

Gradering: EE+

Beskrivning

En global skatt ska motverka valutaspekulation

Ekonomiprofessorn och Nobelpristagaren James Tobin har föreslagit en skatt på valutatransaktioner för att minska spekulation och stabilisera valutasystemet. En sådan skatt kan också fungera som ett verktyg för att omfördela pengar från rika till fattiga länder.

Kommentar

Jag är inte emot av anledningen som står på sidan (“Skatten försämrar effektiviteten i ekonomin”). utan av anledningen att jag anser att dagens ekonomiska system är felaktigt. Jag relaterar inte alls till det sätt pengar betraktas, hanteras och diskuteras idag.

En global skatt är fel av anledningen att den aldrig kan administreras av en neutral, rättvis entitet – oavsett syfte. Se även min kommentar på fråga 5 om EMU-medlemskap.

3. Privat sjukvårdsförsäkring

Gradering: E+

Beskrivning

Privata sjukvårdsförsäkringar ska kunna komplettera den offentliga sjukvården

Antalet privata sjukvårdsförsäkringar ökade i början av 2000-talet som en följd av problem i vården. Utvecklingen speglar ökade förväntningar hos många företag och privatpersoner. Man vill ha vård snabbt – även för enkla åkommor.

Kommentar

Jag godtar att privata kliniker finns, som kan prioritera annorlunda eller experimentera mer än statliga institutioner. Dock ska man absolut inte tjäna pengar på sjukvård eller någon annan samhällstjänst som är en grundläggande självklarhet att det bör finansieras gemensamt. Jag är även en stark motståndare till upplösningen av apoteksmonopolet.

Privat sjukvårdsförsäkring innebär att ett företag, som är helt slutet för offentlighetens granskning, drivs av marknaden för att erbjuda tjänster. Marknadsföring är dåligt för människors hälsa, inte tvärtom.

4. Gratis museum

Gradering: FF+

Beskrivning

Statliga museer ska ha fri entré

Den fria entrén vid statliga museer, som infördes den 1 januari 2005, blev ekonomiskt och publikt en av de mer omfattande kulturpolitiska reformerna under senare år. Studier visar att reformen kom att öppna museer för nya besökare.

Kommentar

Gratis museum är jättebra. Jag är en stark förespråkare av fri information och kultur och museum uppfyller åtminstone tillgänglighetskravet. Alla är välkomna, de museum jag tagit del av har varit varierande och informativa. Det är oerhört viktigt för samhället, fortbildningen och allmänkunskapen att alla har samma rätt till kultur och kunskap.

5. Euro

Gradering: EE+

Beskrivning

Sverige ska snarast införa euro

Vid folkomröstningen 2003 röstade en klar majoritet nej till att införa EU:s gemensamma valuta euro. I dag har närmare hälften av EU:s medlemsstater Euron som valuta.

Kommentar

Enhetlig ekonomi fungerar inte väl på stor skala, varken global eller europeisk. Vi bör behålla valutor och skatter till en nationell nivå. Att föra över pengar mellan länder sköts tillräckligt väl med avtal motsvarande vad som använts fram tills nu.

Jag anser dessutom att det är ett gränsfall att t.ex. USA eller Ryssland ens bör vara sammanhållande nationer. De är för stora för sitt eget bästa, bland annat på grund av makroekonomiska skäl. Sammanhållningen lider i respektive nation och kräver nationalism samtidigt som det gynnar för korruption.

6. Vargjakt

Gradering: EE+

Beskrivning

Licensjakt på varg ska tillåtas

Riksdagen har godkänt en vargstam på totalt 210 vargar i Sverige. Naturvårdsverket tillät licensjakt på 27 vargar i Dalarnas, Gävleborgs, Västra Götalands, Värmlands och Örebro län från den 2 januari 2010 i syfte att få ner antalet vargar.

Kommentar

Min övertygelse är att “hotet” från större vargstam än 210 stycken är överdrivet. De enstaka vargar som beter sig dåligt gör detta bl.a. på grund av att deras familjer upplöses för tidigt genom just jakt. “Problemen” är orsakade av människans hantering av stammen. Licensjakt på varg är helt fel, ett alternativ är att istället söva och omhänderta.

Vargar orsakar inte problem för varken bönder eller samer eller vilka som nu klagar. Kom igen, det tillåts endast 210 stycken i hela Sverige. Även om de vore blodtörstiga galningar har väl en vanlig bondgård fler får än vad hela länet har vargar. Då kan de inte göra särskilt stor skada.

7. Värnskatten [ska avskaffas]

Gradering: EE+

Beskrivning

Värnskatten ska avskaffas

Som en del av de offentliga finansernas sanering infördes 1995 en särskild värnskatt, som innebar att den statliga skatten höjdes för högavlönade. Värnskatten avskaffades 1999, men ersattes direkt av en ny extra statlig inkomstskatt på fem procent, kallad den nya värnskatten.

Kommentar

Jag har inget emot hög beskattning på exceptionellt hög lön. Även de som kallas “lågavlönade” idag har mer pengar än vad de behöver, förutsatt att de hanterar dem förnuftigt. Till och med arbetslösa har för mycket pengar ofta, eller åtminstone är ofta oförtjänta eventuella bidrag de tar.

Med detta sagt är jag osäker på nivåerna för just den beskattning som nämns. Men i princip har jag inget emot att någon som redan “tjänar en massa” bara “tjänar en hel del”.

8. Könskvotering

Gradering: EE+

Beskrivning

Det behövs en lag om kvotering i bolagsstyrelser

Sverige är ett av världens mest jämställda länder, men fortfarande är det betydligt vanligare med män än kvinnor i företagens bolagsstyrelser. Åtta av tio ledamöter i bolagsstyrelser är män. I Norge finns en lag om att 40 procent av ledamöterna ska vara kvinnor.

Kommentar

Det är inte av anledningen att politiker inte ska reglera “hur företag rekryterar ledande personer” som jag är emot. Det har inget med företagen och hur de drivs att göra.

Sverige är oerhört jämställt mellan kön, sexuell läggning, etnicitet och whatever. Vi bör istället för yttre egenskaper se till människors handlingskapacitet. Det är möjligheten att göra som bör beaktas. Uppmuntras detta hos hela i befolkningen kommer vi att få den önskade mångfalden i såväl bolagsstyrelser som riksdag som ideella föreningars medlemsregister.

9. FRA

Gradering: FF+

Beskrivning

FRA:s signalspaning på kabelburen trafik ska inte tillåtas

Försvarets Radioanstalt (FRA) har sedan 2009 rätt att bedriva signalspaning på all kabelburen trafik som passerar Sveriges gränser. Det gäller både telefon- och internettrafik.

Kommentar

Att massövervaka, vilket det är att kopiera samt analysera så gott som hela Sveriges kabeltrafik, löser varken terrorism eller brott. Det skapar ett osunt samhällsklimat där samtliga individer betraktas skyldiga och således får sin privata kommunikation automatiskt undersökt.

10. Invandring

Gradering: F+

Beskrivning

Invandringen berikar Sverige

Efter andra världskriget ökade arbetskraftsinvandringen till Sverige för att nå sin topp i slutet av 1960-talet. Sedan dess dominerar familje-, anhörig- och asylinvandring. En av fem svenskar har idag invandrarbakgrund.

Kommentar

Jag anser att Sverige bör fortsätta ta emot flyktingar i den takt vi gör nu. Dock måste hanteringen ses över och man ska definitivt se till att inrätta bostäder och utbildningar för dessa individer i vad som annars betraktas som “svenska områden”. Människor kan inte tas om hand ifall vi skapar samhällsklyftor i form av geografisk avskärning.

Ett absolut krav från min sida är att Sverige ställer högre krav på andra länder att ta emot flyktingar. Antalet som flyr behöver inte öka – vilket gör att andra länder med lätthet kan ta över lite av den initiala samhällskostnad som just nu huvudsakligen Sverige drabbas av med sina öppna armar. Om vi ändå är med i EU så ska vi använda det kontaktnätet.

11. Las för unga [ska försvagas]

Gradering: EE+

Beskrivning

Fler unga kan få jobb om las ändras och regeln sist in först ut stryks

En av fyra under 25 år var arbetslös under 2009 enligt Sveriges officiella arbetsmarknadsstatistik. Nuvarande turordningsregler i lagen om anställningsskydd (las) säger “sist in, först ut”. Småföretag med färre än tio anställda har rätt att göra undantag för två personer.

Kommentar

Jag är en motståndare till stora företag. Det kan gott göras ändringar i Las som t.ex. möjliggör för fler än två personers undantag, eller för den delen öka gränsen för vad som definierar ett småföretag. Företag större än 50 personer tenderar dock att resultera i dålig kontakt mellan chefsfötter och jord, så att säga.

Jag anser att Las inte är orsaken till arbetslösheten bland ungdomar. Jag anser heller inte att arbetslösheten bland ungdomar skulle vara ett problem. Vi ungdomar bör hellre erbjudas trainee-möjligheter eller motsvarande, vilket både gynnar kompetens och ger en fot in på jobbmarknaden.

Att stryka “först in, sist ut”-regeln skulle möjliggöra för företag att kicka erfarna, väletablerade anställda som vågar stå för sin sak. Någon som varit anställd längre tid är mer sannolik att ryta till vid felaktig behandling än någon som tippar på tårna och är orolig att få sparken.

12. Föräldraförsäkring

Gradering: E0

Beskrivning

Individualiserad föräldraförsäkring ökar jämställdheten

Kvinnor stannar oftare än män hemma för att ta hand om familjens små barn. Den stora majoriteten män tar bara ut de öronmärkta pappamånaderna, medan en tredjedel inte tar ut någon föräldraledighet alls.

Kommentar

Grejen med individualiserad föräldraförsäkring är att man litegrann hackar upp upp synen på “en familj”. Att beskrivningen fokuserar på en kärnfamilj med en mamma och en pappa – skilda kön alltså – lämnar jag åt sidan här då jag inte vet hur föräldraförsäkring gäller t.ex. homosexuella par. Individualisering ämnar i vart fall att peka föräldrarna i riktning mot att dela upp tiden med barnet “bättre” sinsemellan.

Jag är svagt emot en förändring här eftersom jag anser att de som skaffar barn i första början rimligen ska kunna anses ha en god, jämställd relation. Annars är det antingen ingen annans affärer hur det delas upp, alternativt ett fall för sociala.

Ett gott argument till att inte individualisera är att barnahavandet t.ex. är mer påfrestande för endera partner. Vilket gör att denne förtjänar att ta ut mer ledighet. Alternativt att livssituationen i övrigt inte lämpar sig för att t.ex. dela precis 50/50.

13. Hushållsnära tjänster [ska ej kunna dras av]

Gradering: FF+

Beskrivning

Avdraget för hushållsnära tjänster ska avskaffas

Avdraget för hushållsnära tjänster, av kritikerna kallade “pigjobb”, minskar skatten motsvarande 50 procent av arbetskostnaden, dock med högst 50 000 kronor under ett beskattningsår. Tjänsterna kan gälla till exempel städning, barnpassning och lättare trädgårdsarbete.

Kommentar

Min övertygelse är att hemarbete ska man kunna klara av själv som frisk medborgare. Vare sig man har hög eller låg lön, stressigt jobb, barn eller whatever. Finns det fysiska skäl till att man har svårigheter med dessa är det exempelvis Försäkringskassan man bör snacka med, eller så kanske man kan se över t.ex. pensionärers situationer.

Som grundlinje anser jag att varken lathet eller felprioriteringar ska ge fördelar. Och det handlar om antingen lathet eller felprioriteringar om man inte kan hålla en hygienisk hushållsnära miljö. Eller överpedantisk syn på hygien, förvisso. Det är också möjligt.

14. Nedladdning

Gradering: EE+

Beskrivning

Det ska vara förbjudet att för eget bruk fritt ladda ner upphovsrättsskyddat material från Internet

Internets utveckling innebär att piratkopieringen ökar och att det är enklare och billigare att hitta, ladda ner och dela exempelvis film och musik . En stor del av materialet som fildelas är upphovsrättsskyddat och görs tillgängligt utom upphovsrättsägarens kontroll och utan ersättning till denne.

Kommentar

Jag är en stark förespråkare av fildelning – både piratkopiering och lagmässigt tillåten sådan. Mest förespråkar jag dock fri mjukvara, fritt licensierad kultur och dylikt. Den typen av information drabbas negativt av en restriktiv upphovsrätt, vilket är varför jag vill avkriminalisera vad som idag upphovsrättsintrång.

En normalisering mot accepterad fildelning är det enda sätt vi kan skapa en kreativ, utvecklande kultur miljö i Sverige. Ska man vara rädd för att bryta mot lagen så fort man nyttjar ett verk för något projekt stryper man många kreativa uttryck. Jag förespråkar Creative Commons-licensiering (by-sa) som grund för framtida upphovsrättslagstiftning.

15. Sjukförsäkring

Gradering: FF+

Beskrivning

Sjukförsäkringen ska vara tidsbegränsad

En tidsgräns har införts i sjukförsäkringen som innebär att efter 2,5 år med sjukpenning följer arbetslivsinriktad rehabilitering i 3 månader, innan man åter kan ansöka om en ny period med sjukpenning. Undantag gäller för allvarligt sjuka, personer med permanent nedsatt arbetsförmåga, personer som riskerar allvarligt försämring av sin sjukdom eller som får omfattade vård.

Kommentar

Vi har en stark, flexibel offentlig sektor i Sverige. Personer med “nedsatt arbetsförmåga” kan ofta t.ex. ta ett kommunalt jobb för att tjäna samhället nytta och på så vis berättiga en inkomst. Jag är för en tidsbegränsad sjukförsäkring, med nämnda undantag, eftersom jag anser att alla kan göra nytta på ett eller annat vis.

Förmodligen kommer privat sektor inte att önska dessa arbetare, vilket jag i sig anser är ett problem. Dock ser jag hellre jobb i offentlig sektor än t.ex. subventionerade privata arbetsplatser. Detta grundar sig i teorier kring hur offentlig sektor ej egentligen bör hantera pengar för att avlöna arbetstagare [i samtliga fall].

16. Betyg [i årskurs sex]

Gradering: F+

Beskrivning

Betyg i årskurs sex behövs

Enligt ett regeringsförslag ska eleverna få betyg från årskurs sex. I dag ges betyg först i årskurs åtta.

Kommentar

Jag är för betyg från årskurs 7, inte 6. Detta eftersom det passar bättre med övergången till högstadiet. Årskurs 6 får gärna tillämpa omdömen för att bedöma ifall en elev är lämpad att börja högstadiet, men inte i form av betyg.

I övrigt är jag högst kritiskt inställd till betyg, men anser dem vara ett nödvändigt ont. Så länge subjektiva/missvisande uppgifter, såsom “uppförande” eller skolk, hamnar i betygspapperen är jag okej med dagens former. Även om jag gärna ser en höjd, eller striktare kanske, gräns för “Godkänt”.

17. Grön skatteväxling

Gradering: FF+

Beskrivning

Gröna skatter behövs för att förbättra miljön

Grundidén med grön skatteväxling är att höja skatter på miljöfarlig verksamhet och att använda intäkterna till att sänka skatter på framför allt arbete. Skatteväxlingen 2001-2006 innebar en höjning av skatt på främst koldioxid och energi med 16,7 miljarder kronor.

Kommentar

Jag är för en grön skatteväxling genom höjd skatt på miljöfarlig verksamhet. Dock är jag oerhört less på snacket om “koldioxid”, eftersom det finns mycket annat som är mycket värre och akut för jordens hälsa att tänka på. Dagens miljöpolitik är alldeles för populistisk.

Dock vill jag helst inte att intäkterna på skatteväxlingen ska sänka skatter på t.ex. arbete. Hellre att man spenderar dem på investering i förnybar teknik, forskning kring förnybar teknik (där resultatet blir fritt licensierat) och inte t.ex. “miljöbilar” och annat hittepå.

18. Alkoholmonopolet [ska avskaffas]

Gradering: EE+

Beskrivning

Alkoholmonopolet ska avskaffas

Som medlem i EU har Sverige tvingats ändra reglerna för import av alkohol, däremot har monopolet och Systembolaget kunnat behållas.

Kommentar

Jag är för en restriktiv alkoholpolitik. Alla som passerat ett vuxendagis på fredag kväll, gärna kring fotbolls-VM, bör rimligen hålla med mig.

19. Förmögenhetsskatten [ska återinföras]

Gradering: E+

Beskrivning

Förmögenhetsskatten ska återinföras

Den förmögenhetsskatt som avskaffades 2007 togs ut av privatpersoner, vissa stiftelser och ideella föreningar. Som förmögenhet räknades värdet av tillhörigheter såsom sparande, fastigheter och fordon. Skatten var 1,5 procent av den del som översteg 1,5 miljoner kronor (ensamstående), och 3 miljoner (gifta).

Kommentar

Jag anser att skatter bör tas ut från inkomst, inte egendom. T.ex. bör man betala skatt på eventuell ränta på denna förmögenhet, dock inte förmögenheten i sig.

Detta är ett ämne jag gärna diskuterar djupare. För närvarande är min åsikt som ovan.

20. Friskolor [ska begränsas i antal]

Gradering: E+

Beskrivning

Det behövs en lag som begränsar antalet friskolor

Sedan början av 1990-talet har antalet friskolor ökat kraftigt och det finns nu närmare 4 000 skolor inklusive förskolorna. Ungefär tio procent av alla elever går i friskolor, vilket motsvarar drygt 150 000 elever.

Kommentar

Friskolor kan vara bra. De är fräschare, ger utmaning till kommunala skolor och spelar en viss roll i varierande pedagogik t.ex. Dock anser jag att – precis som med vård – man inte ska tjäna pengar på utbildning och skola. En friskola i form av privat bolag innebär dessutom begränsad insyn i administration. En skola ska vara transparent.

Friskolor är dock för slutna, ofta populistiska och mindre kapabla/intresserade av att hjälpa t.ex. elever med särskilda behov. Detta är fruktansvärt dåligt och jag anser alltså att antalet friskolor – som de är idag – bör begränsas. Dock bör detta vara upp till respektive kommuns fullmäktige att besluta om, inte riksdagen.

21. Inkomstskatten [ska sänkas]

Gradering: EE+

Beskrivning

“Inkomstskatten ska sänkas ytterligare”

Inkomstskatten har sänkts i fyra olika omgångar sedan 2006. För en metallarbetare eller ett vårdbiträde motsvarar dessa sänkningar cirka 1 500 kronor i månaden. Även höginkomsttagare har fått skattesänkningar. Endast förvärvsarbetare kan utnyttja jobbavdraget. Pensionärer och personer som har a-kassa, sjukersättning, föräldraersättning och så vidare, omfattas inte.

Kommentar

Inkomstskatt är bra. Vi har ett acceptabelt skattetryck i Sverige som ger oss oerhörda fördelar mot andra länder när det gäller vård, skola, omsorg och andra samhälleliga nödvändigheter.

Vi kan givetvis alltid effektivisera statliga välfärdskostnader men vi bör ej sänka inkomstskatten.

22. Turkiet och EU

Gradering: EE+

Beskrivning

Turkiet bör bli medlem i EU

EU och Turkiet har en tullunion och Turkiet är ett kandidatland som förhandlar om medlemskap. Turkiet uppfyller ännu inte kriterierna för demokrati och marknadsekonomi. Andra centrala frågor är bristen på mänskliga rättigheter och Cyperns självständighet.

Kommentar

Turkiet utövar lagar som innebär brott mot mänskliga rättigheter. De censurerar, diskriminerar och inte minst stenar. Dessutom behöver inte EU makt över fler nationer enligt min åsikt, utan snarare färre.

Jag är i allmänhet emot Europeiska Unionen ö.h.t. och anser att Turkiet varken platsar i ett demokratiskt samarbete – om de inte grundligen ändrar sitt styre.

23. Uranbrytning

Gradering: EE+

Beskrivning

Uranbrytning ska tillåtas i Sverige

Uran är ett grundämne, en mycket tung metall, som används som bränsle i våra kärnreaktorer. Sverige har stora mängder uran i berggrunden. Uranbrytning är formellt inte förbjuden, men lokala veton har stoppat brytningen sedan 1970-talet.

Kommentar

Kärnkraften bör redan ha varit avskaffad 2010, med alla argument som hör därtill. Vi ska inte uppmuntra den ytterligare. Så fort vi tillåter uranbrytning – eller ens prospektering – så är jobbet att avbryta och avveckla långt mycket svårare än dagens redan krångliga läge.

24. Sextimmarsdag

Gradering: F+

Beskrivning

Sextimmarsdag med bibehållen lön ska införas

Sedan 1919 har Sverige haft åtta timmars arbetsdag, vilket är den vanligaste modellen i Europa. I vissa länder har dock olika varianter av kortare arbetstid prövats. I Sverige har debatten om sextimmars arbetsdag pågått sedan 1970-talet.

Kommentar

Majoriteten jobb idag har effektiviserats så mycket i och med teknisk utveckling att vi utan vidare kan korta ner arbetsdagen med 25%, dvs 2 timmar. Eventuella extraåtgärder som behöver göras är att modifiera arbetsgivaravgifter i och med detta, för att t.ex. hantera fler anställda. Fast bibehållen lön står jag inte för.

Idag jobbar folk övertid, får familjeproblem och begränsade sociala nöjen på grund av långa, krävande arbetsdagar. Ett samhälle med mer fritid ger lyckligare, psykiskt mer hälsosamma individer som har lättare att orka med en aktiv, kreativ och mentalt utvecklande/tillfredställande fritid.

25. Monarkin

Gradering: FF+

Beskrivning

Monarkin ska avskaffas

Sverige är en av världens äldsta monarkier, men enligt grundlagen har inte innehavaren av tronen, som är landets statschef, någon politisk makt utan enbart ceremoniella uppgifter.

Kommentar

Det är synd om kungafamiljen. Släpp dem fria! Ska vi hjälpa barn som inte kunnat välja sina problemföräldrar så ska vi hjälpa barn vars framtid består av annan slags social förslutenhet. Historia är historia, vi behöver inte utsätta dessa människor som vi gör.

Fast egentligen är inte det min övertygelse. Jag tycker snarare att det är hemskt att vi använder oss av genetik för att besluta tronarvinge. Sådant gör man bara inte längre.

Resultat

 • 21.2% Feministiskt initiativ
 • 20.2% Miljöpartiet
 • 19.6% Vänsterpartiet
 • 19.2% Piratpartiet
 • 18.9% Socialdemokraterna
 • 18.1% Sverigedemokraterna
 • 16.3% Centerpartiet
 • 15.9% Kristdemokraterna
 • 14.8% Folkpartiet
 • 14.6% Moderaterna

Någonstans efter fråga 10 lade jag märke till hur samtliga partier började svänga för mig. Därefter var FI och PP i topp ganska stadigt, men växlande. Frågan är dessutom hur Piratpartiet rankades endast 19,2%, när PP inte tar ställning i nästan någon fråga. Eller betyder “mycket viktig” att de rankas ner då? Varför rankas t.ex. inte FI i praktiken bort då när jag är helt emot deras hjärtefråga könskvotering?

Nä, det här testet sög. Slutsatsen jag drar i övrigt är att jag inte håller med något paketpolitiskt parti. Som sagt.

(fast det är bättre än SvDs motsvarighet, där man bara kan välja 3 viktiga frågor…)

Miljöpartiet och Piratpartiet fungerar bäst i symbios

Crashcourse i min tolkning av Piratpartiets mål och strategi:
Debattera, driva på utveckling och få till ändring i samtliga partiers politik.

Crashcourse i min tolkning av skillnaden mellan MP och PP:
Miljöpartiet gillar piratpolitik på en rent ideologisk basis. Piratpartiet i sig står dock för pan-demokratiska principer som täcker hela färgspektrat. Piratpartiet har etablerats som parti för att dessa principer har glömts bort hos många partier.

För att få till stånd en förändring i de frågor piraterna huvudsakligen brinner för behövs det något tydligt. Närmast symboliskt. Precis som att 80-talets fokusparti Miljöpartiet behövdes för att få till stånd ett rejält snack om miljötänk.

Så nu kommer vi till själva grejen.
Meningsskiljaktigheten hos pirater och miljöpartister.

Kritiken från Piratpartiet är, vad jag uppfattat, att de gröna inte kan driva “sina frågor” samtidigt som de driver “piraternas frågor”. Inte med så få mandat de har – och dessutom får man med paketpolitik som inte alla pirater går med på. Piratpartiets stöd kommer från alla möjliga håll, inte bara grönt. Varför föra en splittrad kamp för allas lika, grundläggande demokratiska rättigheter?

Dels sammanför Piratpartiet alla politiska – och även opolitiska – intressen. Viktigast är dock att lyssna på vad de faktiska kandidaterna Miljöpartiet har tänkt skicka till EU själva säger om vad de vill göra i EU-parlamentet:

[youtube hSqes3nQ80Q]
Inte ett ord om någon av de vanliga piratfrågorna.

Värt att notera är att kommentarerna från Mp-kandidaterna gjordes innan Piratpartiet fick sitt uppsving och började tas på allvar inför EU-valet. Idag svarar typ alla med piratinfluerade åsikter för att fiska röster.

Men vad är slutsatsen då?
Vad ska man rösta på?
Kan man verkligen lita på något parti?

Jag vill hävda att Miljöpartiet och Piratpartiet är de idag sundaste alternativen. Sedan handlar det om personlig övertygelse. Är de viktigaste frågorna att driva dem om fiskepolitik, kärnkraft och ekologisk mat? Eller ska man se till att lampan riktas mot vår våldsraperade rättssäkerhet, informationsfrihet, personliga integritet och demokrati så det ger gehör även hos de dominerande S & M?

Miljöpartiet har redan platser säkrade. Nu behöver vi även ge Piratpartiet mandat. Piratpartiet kan ta hand om att driva sin politik aktivt och så kan Miljöpartiet visa ett stöd genom bl.a. fortsatt gott omdöme vid omröstning.

Tillsammans, i symbios, kan vi samarbeta och göra skillnad!

Detta inlägg baserades på en kommentar till Maria Ferms uppföljning till Rick Falkvinges post som var en reaktion på Marias typ-svar-inlägg på min ursprungliga MP/PP-jämförelse. Förhoppningsvis fångar respektive bloggares egna inlägg upp kommentarsdebatterna någorlunda.

Andra på ämnet som jag snappat upp: infallsvinkel, Tvivlar, Johan Ronström, Jakop Dalunde, Fredrik Frangeur.

Mer PP-smutskastning med bl.a. Arbogamålet

Mats Skogkär @ Sydsvenskan smutskastar Piratpartiet. Det är bra, för då får man reda ut missförstånd!

Men utan reglering riskerar internet att utvecklas till ett allt större hot mot just den personliga integriteten. Frågan om och i så fall hur upphovsrätten skall kunna hävdas i den nya digitala världen är bara en bit i pusslet.

För det första är upphovsrätten inte alls relaterad till personlig integritet. Den ideella upphovsrätten kanske kan tvingas in dit, men det finns inget som säger att industrier har rätt att bevara förlegade affärsmodeller.

Kreatörer har rätt att få betalt för sina verk. Däremot har man inte rätt att övervaka nättrafik, censurera/blockera kommunikation och utöva maffiametoder och utpressning för att samla in pengar.

Det är vad vi pirater kämpar för att rätta till – samt mycket mer.

När obduktionsbilder från polisutredningen om barnamorden i Arboga gjordes tillgängliga via The Pirate Bay innebar det knappast en seger för den personliga integriteten. Snarare ett övergrepp mot de mördade barnen och deras anhöriga.

För det första har The Pirate Bay inget med Piratpartiet att göra. Piratpartiet tar ställning mot TPB-domen eftersom den är uppenbart jävig, har behandlats av mutade poliser och dessutom illegaliserar internetsidor i största allmänhet. “Länkning är medhjälp”, kan man hävda nu – och medhjälp till medhjälp till “brott” är även det illegalt.

Vidare har vi något som kallas “offentlighetsprincipen” i Sverige. Det innebär att vem som helst kan begära ut förundersökningar, domslut och annat för att kunna granska polis och rättsväsende. Detta är nödvändigt för rättssäkerheten i en demokrati.

Problemet med Arbogamålet var att förundersökningen ej begärdes skyddad, eller bilderna av barnen åtminstone. Det är inte The Pirate Bay, eller ens den som lade upp det, som bör hållas ansvarig. Vari skulle nyheten ligga om det löd “protokoll kan begäras ut från tingsrätten”? Hur kan TPB vara så intressant?

Vad piratpartisterna förespråkar tycks vara frihet utan ansvar, en värld där de som i skydd av nätets anonymitet förgriper sig på andra kan sova lugnt, medan offren varken kan få rätt eller upprättelse.

Oh nej. Det är till och med motsatsen till vad vi förespråkar. Vad som har skett på sistone i nätets utveckling är att alltfler anonymiserar sig – men varför? Jo, de som på senare tid skaffat sådana tjänster gör det just för att deras hederliga, vitt-mjöl-kommunikation övervakas. Försvarets Radioanstalt och upphovsrättsindustrin är de största orsakerna till detta.

Anonymiseringen i sin tur skapar ett stort “darknet” vilket kraftigt försvårar den polisiära utredningen av riktigt brottslighet. Barnpornografi, nätterrorism och annat crap gynnas tyvärr av detta. Genom att riva upp den automagiska kabelspaningen av så gott som samtlig svensk kabelkommunikation och legalisera fildelning av icke-kommersiell natur skulle vi kunna hjälpa utredningar av nätkriminalitet bl.a.

Att behålla och stärka upphovsrättslobbyns önskedrömmar om totalt fildelningsstopp är som att be alla springa omkring nakna för att visa att de inte har ett bombbälte.

Piratpartiets tre principer sträcker sig långt bortom en fråga.
Det är alla frågor som rör demokratiska rättigheter.
Rösta Pirat i EU-valet 7 juni.

“Nu är det inte så bråttom längre”

“Nu är det inte så bråttom längre” kan jag tänka mig att man sitter och tänker vid det stora runda bordet i regeringens dungeon. FRA-avlyssningen är uppskjuten till 1 december nämligen. Men nu har man ju inte final i fotbolls-VM att skynda hem till!

Orsaken är att regeringens kompletteringar av signalspaningslagen fortfarande är under “omfattande och noggrann” beredning. Kabelspaningen föreslås nu dra igång den 1 december i år istället för den 1 oktober som tänkt.

Dvs, se hur SÄPO bäst kan [uppdra] göra sökningar i databasen, precis som jag trodde att man

kom överens om att man inte skulle

.

(men jo, det kändes lite väl hastigt att dra igenom en massavlyssning av svenska folket + övriga världen på mindre än ett och ett halvt år. cut ’em some slack!)

Ungdomens riksdag säger nej till FRA och Ipred

Som tur är friades mina farhågor om “ungdomens riksdag 2009” som röstade om “FRA-lagen” idag. Trots det särskilda utskottets ja till FRA så röstades förslaget ner med 107 mot 157 röster. Detta är alltså, vad jag förstått, hela signalspaningslagändringen som tvingar internetleverantörer att leverera “extern” trafik till Försvarets Radioanstalt.

Vidare hölls det diskussion om bl.a. Ipred. Nej till den lagen tyckte utskottet! (ingen omröstning hans med?)

Många ville tala om fildelning. Bara för att man är emot IPRED så behöver man inte vara emot upphovsrätten – var ett argument i debatten.

Ack så rätt! Piratpartiet t.ex. är mot Ipred och för upphovsrätt. För en sund upphovsrätt. Som inte används för att operera in silversked i munnen på barnsbarn till one hit wonder-skapare. Piratpartiet tycker att man ska göra rätt för sig och inte huxflux få gratis pengar. Vill man ha ett parti som är för medborgarlön är det Miljöpartiet som gäller [anledning] behöver man väl gå några decennier tillbaka i tiden och en bit österut?

Federley, Norge & FRA och så leker jag TPB-fanboy

Som jag skriver efter att ha fått bekräftat att Aftonbladet gör smått otydliga (utan kontext i alla fall) kommentarer till nakenchocknyheter så var det sista droppen i min ytspänningstänjda bägare. Jag hoppar på TPB-tåget och bojkottar media-entiteteer som jag finner avskyvärda. Först ut på listan är givetvis Aftonhoran:

I vilket fall tror jag att jag hoppar på tåget med att bojkotta specifika medier. Tidigare har jag endast läst/besökt Aftonbladet vid direktlänkar som diskuterats. Nu är de rakt av svartlistade för mig och jag ska peta in ett hosts-entry så jag inte går in på skiten av misstag.

Även om jag ändå hellre tycker att t.ex. Federley, som var ursprunget till denna reaktion, borde göra så. Man ska ju gå till källan av problemen – och om sådana som jag inte har skandalpress att missuppfatta och rapportera om så blir det inga onödiga dubbelskandalnakenchocker att bli ledsen över.

Men jag är glad att Federley klargör på sin blogg litegrann om Norge & FRA i sig. Däremot, oavsett vad han säger om att vara glad för “ytterligare förstärkningar”, så kan jag inte känna mig övertygad om att FRA-kritiken har nått fram. Kanske beror just det på uppsjön tyrann-anklagelser och dylikt, visserligen… Så jag har tänkt citera mig själv utanför den retoriken och tydliggöra hur jag själv anser att Federley tycker “fel” om kabeldragandet:

Jaha! Nu förstår jag vad du menar. Vi tittar bara på helt olika sidor av problemet.
Du menar att de skulle få mindre problem (eller mindre att klaga om) ifall Norge drog fler egna tubes. Du anser alltså inte att det är ett problem i sig att kommunikationen till och från Sverige (dvs mellan grannar!) avlyssnas..

Jag vill mena att alla avlyssnade har rätt att klaga så länge kommunikationen till så stor grad bevakas, kopieras och analyseras. Lösningen “dra egna kablar” är inte okej av anledningen att det inte tar bort avlyssningen i sig.

Om Norge kommunicerar direkt med andra länder försvinner inte intrånget när deras trafik till grannlandet fortfarande blir avlyssnad. Den enda skillnaden är antalet Bytes och gör inte saken mer rätt eller fel.

Alltså: Det är den principiella avlyssningen majoriteten motståndare vill råda bot på – ingen enskild organisation bör ha så mycket makt som FRA har genom sina lagstadgade rättigheter. Oavsett dess syfte.

Att det vore svårt för en hemlig myndighet att upprätta sådana avtal med privata företag att de kan avlyssna kunderna förstår jag. Men det är ju liksom det som är poängen.

//Jag själv!

Varför pokercensur inte debatteras

Det är en dimma av oförståelse i stora delar av exempelvis Ipred-debatten. Detta kan leda till att missförstånd skapas – och om missförstånd skapar grund till tolkning av andra frågor kan det leda till förståndskaos. Därför vill jag förklara varför det debatteras så hårt om FRA-lagen, Ipred och datalagringen – som alla innebär kränkning av den personliga integriteten, men inte t.ex. om lagstiftningar som innebär censur av hemsidor. Nu senast den nya lotterilagen.

Jag tror stenhårt på att internet bör vara ocensurerat. Människor ska inte få hindras att besöka sidor på digital väg – eftersom det enda sätt man kan göra detta är att avlyssna trafiken – och ta beslut därefter om anslutningen ska tillåtas eller ej. Lotterilagen begränsar människors surfande. Det kan man gärna få hålla med om ifall man tycker att svartpoker är en hemsk företeelse, men då saknar man grundläggande kunskap i den stora, vida webben.

Det pratas om “blockeringar av IP-adresser och domännamn för lotterier som inte anordnas med stöd av lotterilagen”. Utöver detta även “blockering av betalningsförmedlingar av insatser i ett sådana lotterier”. Blockering av IP-adresser och domännamn är vad jag tänkt koncentrera mig på.

 1. Internet är föränderligt, eller “internet betraktar censur som ett fel och går runt det“. En server kan flytta (eller bara byta IP-nummer), egna domänservrar kan användas och domännamn kan variera. Konstant uppdatering av filtret är nödvändig och aldrig fulländad. Fast man kan förstås  installera något “NET SAFINATOR”-program på sin dator som håller koll på såväl privat som publik data.
 2. En IP-adress kan ha flera sidor. På samma sätt som att en dator kan köra flera program kan man lagra många hemsidor på samma system, bakom samma IP-nummer. Det finns stor risk att man censurerar tillgång till legitim affärsverksamhet (som då tappar kunder) eller kanske världens bästa metod att sprida laglig kultur.

Pokercensuren är lika mycket styggelse som vilken censur som helst. Att det inte debatteras lika hårt är inte för att det skulle vara acceptabelt att censurera internet på något sätt. Att det inte debatteras är för att integriteten avskaffas med de mer genomdebatterade lagförslagen. Man kan kalla det “möjligheten att vara anonym”, vilket är grundläggande i samtliga demokratiska nationer. Finns möjligheten att ta reda på vad folk tycker (åsikter, röstade, sexuell läggning, bakgrund går att bedöma enligt surfbeteende och dylikt) så finns lockelserna att diskriminera, ha fördomar och passivt hota whistle-blowers.

Får sådana som exempelvis bidrar till innehåll och drift av Wikileaks sin integritet kränkt tappar man det starkaste demokratiska verktyget människan är beskaffad med – sin röst. Vare sig den är analog och publik eller digital och anonym. Förresten, Wikileaks självt har “blockerats”, men gynnades såklart av en s.k. Streisand Effect.

Så egentligen har jag ingen kritik mot den nya lotterilagen, förutom att det som förbjuder [vissa] IP-adresser och domännamn är såväl korkat, tandlöst och kränkande. Vad däremot FRA-lagen, Ipred etc. gör är att försöka kontrollera beteenden på ett sätt som kräver övervakning på individnivå.

Och jo, det är individnivå om FRA kan använda sin utrustning till att följa en specifik, utpekad individ. Med FRAs utrustning och/eller den förmodligen kommande datalagringen kan svenska statsmakten om den önskar ta reda på mer om människors beteenden än vad de själva är medvetna om. Jag har förtroende att det inte missbrukas idag, men möjligheten ska inte finnas. Det är så vi bevarar demokratin.

Att bara säga åt folk att de inte får surfa på vissa sidor (göra surfande marginellt svårare) är bara lönlöst, patetiskt och moralkaka-material. Inte integritetskränkande.